حسابا

اطلاعیه در خصوص سامانه مودیان – هر گونه واریز بانکی = فروش و درآمد مودی

واریزی‌های بانکی = فروش و درآمد مودی

با توجه به قوانین و مقررات موجود در خصوص پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه روشهای موجود اعم از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت (بانکی)، دستگاه‌های کارتخوان بانکی، کارت به کارت، پایا، ساتنا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار خواهد گرفت.

مودیان مالیاتی توجه نمایند که به گونه‌ای اقدام شود که صرفا مبالغ ناشی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری به حسابهای بانکی مخصوص فعالیت تجاری واریز گردد.

بدیهی است حسابهای بانکی غیر تجاری و فاقد پرونده مالیاتی نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز گردد و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود درآد کتمان شده تلقی شده و مشمول مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مطروحه خواهد گردید.

 

ثبت نام در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

۰۲۱-۶۶۱۲۷۷۴۵

 

توضیحات تکمیلی مدیر مسئول سایت حسابا:

البته با توجه به توضیحات بالا صرفا مبالغ وایز شده به حسابهای بانکی شامل فقط فروش و درآمد نبوده چرا که اگر بدین ترتیب باشد افزایش سرمایه شرکتها و تزریق سهامداران و شرکا فعالیت تجاری با مشکلات اساسی روبرو گشته و بدین گونه اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در تناقض با قانون تجارت می‌باشد. از همین جهات بهتر است تا در روزهای آینده اطلاعیه های مالیاتی دیگری جهت شفافیت این موضوعات صادر گردد تا مودیان محترم مالیاتی از این جهت به شفافیت و صراحت قوانین مالیاتهای مستقیم آگاه گردند.

 

همچنین مودیان محترم مالیاتی در صورت خریدهای غیر رسمی به علت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان برای سایر مودیان و اجرای قانون مذکور از تاریخ اول تیر ماه سال  1402 برای اشخاص حقیقی مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۲ مشکلی جهت خریدهای غیر رسمی از مودیان غیر مشمول نخواهند داشت. البته این گونه مودیان با توجه به شرط رسیدگی دفاتر مشمول این گونه امور خواهند بود و در صورت عدم رسیدگی مالیاتی سال ۱۴۰۲ موجب تخلف گردیده و مشمول جرایم مترتب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند گردید.

 

مشاوره آنلاین

فهرست مطالب