حسابا
خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی


خدمات حسابرسی
به این منظور انجام می‌شوند تا تمام عملیات مالی و مدارک مربوط به آنها را مورد بررسی قرار دهند و بتوان از هرگونه مغایرت در مدارک جلوگیری به عمل آورد و چاره ای برای آنها اندیشید.


تعریف حسابرسی

خدمات حسابرسی نوعی نیاز برای اقتصادی شرکت ها است و مدیران می‌توانند نقدینگی آنها را حفظ کنند. کسب و کارها می‌توانند با بستن قرارداد با یک شرکت حسابداری، امکان اتفاقاتی نظیر اختلاس، متمرکز نبودن نقدینگی را به حداقل برسانند.

حسابرسی به بررسی مهم سوابق مالی یا صورتهای یک تجارت یا یک سازمان اطلاق می شود. حسابرسی برای همه اشخاص حقوقی واجب است. حسابرسی پس از تهیه نهایی صورتهای مالی و حساب ها انجام می شود. پس می‌توان گفت حسابرسی شامل انجام حسابرسی قانونی و وارسی صورت‌های مالی و دادن نظری منصافنه در رابطه با اینکه آیا سوابق مالی درست از وضعیت مالی حقیقی شرکت ها هستند یا نه!

بیشتر بخوانید: حسابرسی مالی

حسابرس کیست؟

حسابرسان وظیفه بررسی صحت و درستی اسناد مالی و حسابداری را به عهده دارند و باید آنها را با اصول حسابداری تطبیق دهند. در حقیقت حسابرسان فعالیت حسابداران را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتیجه کار خودشان را به سهامداران، بانک ها و … گزارش می‌کنند.

حسابرسی خارجی 

حسابرسان خارجی عموماً از شرکتهای معتبر استخدام می‌شوند تا بتوانند کارهای مالی که تا آن روز در شرکت و یا نهاد مالی انجام شده را مورد بررسی قرار دهند و آنها را نظارت کنند.

این نوع از حسابرسان هیچگونه وابستگی مالی با شرکتها و نهادهایی که به آنجا می‌روند، ندارند! در حقیقت یک شخص حسابرس خارجی به عنوان یک کارآگاه مالی در شرکت ثالث به فعالیت محدود می‌پردازد. حسابرسان خارجی موظف‌ند تا کلیه گزارشات مالی که توسط حسابدار و حسابرسان داخلی انجام شده است را مجدد مورد بررسی قرار دهد و صحت آن ها نیز بازبینی کنند.

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در مواقعی امکان دارد توسط کارشناسان شرکت و یا سازمان انجام شود. به این دلیل که گزارش‌دهی به مدیران ارشد مانع از هدر رفتن دارایی‌ها و همچنین برنامه ریزی مالی خواهد شد. حسابرسی داخلی اکثراً هر ۳ ماه یکبار انجام می‌شود. البته که در بعضی از شرکتها این نوع حسابرسی هر ۶ ماه یکبار و یا سالیانه انجام خواهد شد.

مهم ترین کاری که در حسابرسی صورتهای مالی انجام می‌شود، شرکت در مزایده و مناقصه ها و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای بورسی و ارائه آن به مجمع صاحبان سهام در جهت روشن کردن وضعیت و حساب شرکت هاست. در نتیجه حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی است که مدیران شرکتها و سازمان‌ها برای مشخص شدن کیفیت هزینه و عملیات‌های مالی و آگاهی از وضعیت مالی انجام خواهد شد.

حسابرسی مستقل

حسابرسی است که توسط شرکت‎‌های مستقل به صورت حرفه‌ای اقدام به ارائه خدمات حسابرسی می‌کنند. این اشخاص از سوی مدیران شرکت ها انتخاب می‌شوند و در قالب یک قرارداد اقدام به حسابرسی یک مجموعه می‌کنند.

هدف از حسابرسی مستقل اظهارنظر به صورت تخصصی در رابطه با گزارشات مالی واحدهای اقتصادی سهامی عام مطابق بررسی های به عمل آمده براساس اصول قوانین و استانداردهای موجود حسابرسی است.

علت استفاده از خدمات حسابرسی

سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکتها، مالک واحدهای تجاری و کسب و کارها می‌باشند و می‌توان گفت مدیران این شرکتها هستند. این چنین اشخاصی با توجه به کمبود وقت و نداشتن صلاحیت، نمی‌توانند به وصعیت حساب ها رسیدگی کنند. در نتیجه این وظایف را به افرادی که صلاحیت حرفه ای دارند، می‌سپارند که به آن حسابرسی می‌گویند.

۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵?

اهمیت خدمات حسابرسی

 • تهیه و تنظیم گزارشات حسابرسی در رابطه ب درآمد مشمول مالیات اشخاص و استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی
 • تهیه گزارشات برای بازرس قانونی
 • تنظیم گزارش حسابرسی برای بررسی در مجامع عمومی شرکتها و موسسات
 • تنظیم گزارش حسابرس ویژه در زمان‌های مورد درخواست صاحبان و اشخاص ثالث و مراجع ذی‌صلاح

حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه

فرآیند حسابرسی بیمه، رسیدگی اسناد مالی و دفاتر کارگاه‌ها برای بررسی حساب‌‌‌های هزینه‌ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزنیه های صورت گرفته به وسیله کارگاه‌هاست. به حسابرسی بیمه ای، حسابرسی تامین اجتماعی هم می‌گویند که فرآیند رسیدگی به دفاتر قانونی شرکتها و مدارک کارفرماهایی هستند که دارای کارگاه می‌باشند و با تشکیل پرونده در سازمان تامین اجتماعی، کد کارگاهی را دریافت کرده‌اند.

انواع خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی صورت‌های مالی

مشاوره حسابرسی صورت‌های مالی از خدمات حسابرسی و بازرسی به شمار می‌روند. صورتهای مالی از انواع ترازنامه، صورت‌ سود و زیان جامع، صورت وجوه نقد و یادداشت ها، صورت سود و زیان شرکت‌ها تشکیل شده‌اند که درباره صورتهای مالی شرکتها گزارشی را ارائه می‌کنند.

حسابرسی صورت های مالی برای وصل اطمینان از تطابق درست صورتهای مالی با استانداردها صورت می‌گیرد. هدف از این حسابرسی اعتبار دادن به صورتهای مالی است که پس از بررسی و وارسی کلیه اسناد تطابق کامل با استاندارد حسابرسی انجام خواهد شد. مشاوره حسابرسی صورت های مالی هم به صورت داخلی و هم خارج از شرکت یا سازمان انجام خواهد شد.

مشاوره حسابرسی مالیاتی جزئی از خدمت حسابرسی

بحث مالیات و محاسبه و پردخت آن درون هر سازمانی از مباحث مهمی محسوب می‌شود. بنابراین مالیات‌های پرداختی یک سازما می‌بایست کاملاً صریح ثبت و نگهداری شوند. حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیات را مورد بررسی قرار میدهند.

اسنادی که در حسابرسی مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 1. گزارش فصلی
 2. اسند و مدارک مالیات بر ارزش افزوده
 3. اظهارنامه مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی از مهمترین خدمات حسابرسی محسوب می‌شود که برای افزایش اثربخشی انجام می‌شود. در این نوع از حسابرسی اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت های مالی شرکتها مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایجی که از حسابرسی عملیاتی به دست می‌آید نقش مهم و بسیار موثری در تصمیمات مدیریتی دارند.

انجام خدمات حسابرسی

فرآیند انجام خدمات حسابرسی

 • تایید گزارشات مالی توسط مدیران شرکتها و سازمان ها
 • شروع رسیدگی‌ها
 • بررسی فعالیت‌های ریسکی
 • وارسی شواهد حمایتی
 • قضاوت طبق وضعیت مالی شرکت و گردش نقدی آن
 • گزارش حسابرسی نهایی می‌شود و حسابرس نیز نظر پایانی خود را اعلام می‌کند.

ارائه گزارش در خدمات حسابرسی

این گزارشات برای اخذ تسهیلات و وام بانکی صورت می‌پذیرد. در شرایطی که نتایج حاصل شده از حسابرسی مورد تایید سازمان باشد کلیه اسناد مالیاتی شرکت به بانک ارائه شده و در نهایت درخواست وام بررسی می‌شود. شیوه تنظیم درخواست و ارائه گزارش حسابرسی شرکت ها اهمیت بسزایی دارد و نقش موثری را نیز دارند که باید توسط افراد متخصص انجام شوند.

مزایای استفاده از خدمات حسابرسی

 • سرمایه در گردش به صورت متمرکز محافظت می‌شود
 • اختلاس و کلاه‌برداری ها از بین خواهد رفت
 • مدیریت امور اقتصادی کسب و کارها
 • مدیران می‌توانند امور اقتصادی خود را به طور دقیق بررسی و نظارت کنند

اصول حسابرسی

اصول حسابرسی از دید ارجاع کاری

 1. حسابرسی اختیاری
 2. حسابرسی الزامی

اصول حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی‌ها

 • رسیدگی اثباتی
 • رسیدگی ویژه
 • بررسی سیستم

اصول حسابرسی از نظر انجام کار و فعالیت

 • حسابرسی قانونی
 • حسابرسی صورتهای مالی
 • حسابرسی رعایتی
 • حسابرسی عملیاتی

اصول حسابرسی از نظر نحوه کار

 • مبتنی بر اسناد رسمی
 • مبتنی بر ترازنامه
 • مبتنی بر ریسک

۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵?

تفاوت حسابداری و حسابرسی

حسابداری به معنی حفظ و نگهداری صورت‌های مالی یک شرکت است. اما حسابرسی به معنای بررسی و ارزیابی درستی و صحت صورتهای مالی نگهداری شده توسط شرکتها است. حسابداری برای معاملات به صورت روزانه انجام خواهد شد، اما حسابرسی به صورت ۳ ماهه یا سالانه انجام خواهد شد.

حسابداری فرآیند نگهداری سوابق به روز شده برای معاملات مالی یعنی فروش و خرید و تهیه صورتهای مالی اشاره دارد. اما حسابرسی فرآیندی است که در آن صورت مالی تهیه شده طی حسابداری برای تجزیه و تحلیل برای صحت و عدم صحت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با استفاده از نقشه زیر می‌توانید به صورت حضوری در تهران به شرکت حسابداری حسابا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب