اظهارنامه مالیاتی
5/5 - (2 امتیاز)

اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه حسابداری و مالی حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. خدمات مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام است. تنها کافی است که با استفاده از دکمه های زیر درخواست خود را بازگو کنید.

اظهارنامه مالیاتی چیست

در این اظهارنامه تعیین می گردد که کسب و کارها و همچنین صاحبان شغل، چه اندازه مالیاتی را باید پرداخت نمایند. همچنین در اظهارنامه های مالیاتی اطلاعاتی مثل درآمد، هزینه، ثروت، بدهی، بخشش ثبت می شود. به همین دلیل می توانیم بگوییم که اظهارنامه گزارشی جامع و کامل هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، که به ثبت می رسند.

در واقع در توضیح ساده تر می توان گفت، نوعی کارنامه یا تصدیق مالی می باشد که کلیه اشخاص حقوقی و حقیق شامل پرداخت مالیات هستند. پس در نتیجه این کارنامه را بایستی برای حساب کردن مالیات خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

یک شرکت بایستی 5 کار مهم را در زمان تعیین شده انجام دهد. این کارها به شرح ذیل می باشند

 1. ارائه و ارسال لیست های مالیات حقوق های کارکنان
 2. ارسال لیست بیمه حقوق
 3. ارائه و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی
 4. ارسال بیانیه مالیات بر ارزش افزوده
 5. ارسال اظهارنامه عملکرد

در فرم‌ های تنظیم اظهارنامه مالیاتی ۲۶ جدول طراحی شده است

 1. پرداخت ‌های مربوط به این اعلامیه ها
 2. اطلاعات اجازه های ساختن و بهره‌برداری
 3. نام های عضوهای هیات مدیره و مدیرعامل
 4. فهرست دفترهای رسمی ثبت شده
 5. جزییات قبول کردن بورس سهام
 6. درآمدهایی که مالیات آن ها قبلاً به صورت مقطوع و بدون تخفیف پرداخت شده است
 7. درآمدهای بخششی
 8. فرسودگی زیان سالیانه
 9. معافی ها و بخشش های مالیاتی
 10. درآمد ناخالص پیمانکاری و ارائه‌ خدمت (مربوط به شرکت های پیمانکاری)
 11. نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی
 12. معافیت ها و بخشش های درآمد حاصل از کار های خارج از کشور
 13. کارهای حاصل از سازش نامه های مالیاتی
 14. ثبت کمک‌های مالی پرداختی
 15. عملکرد
 16. صورت سود و زیان
 17. گردش حساب سود زیان جامع
 18. موجودی مواد و کالا
 19. سرمایه
 20. انواع محصول های اصلی به ترتیب بیشترین فروش
 21. ارزش تمام شده‌ کالای فروش رفته
 22. ارزش تمام شده‌ کار انجام شده پیمانکاری و خدمات
 23. تعداد کارکنان
 24. فهرست صادرات و عوض دریافتی
 25. اطلاعات مالکین
 26. اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

توصیه ما به شما: اظهارنامه مالیاتی 1401

افراد معاف از ارائه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص معاف از ارسال اظهارنامه مالیاتی

 • صیادان
 • عشایر
 • کارگران
 • شرکت تعاونی دانش آموزی
 • شرکت تعاونی دانشجویی
 • شهرداری
 • سازمان های زیر مجموعه (۳۱ استان کشور)
 • تمام سازمان هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند
 • موسسات و وزارتخانه ها

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی چه عواقبی را در پی دارد؟

عدم تحویل در زمان تعیین شده قانونی، به معنی محروم شدن از معافی ها و بخشودگی های مالیاتی و  همچنین پرداخت جریمه های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم است. کامل کردن اظهارنامه به صورت اینترنتی هم قابل انجام است.

ماده 192 قانون مالیات های مستقیم: در تمامی مواردی که مودیان یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه مودیان در مهلت مقرر نسبت به تسلیم آن اقدام نکنند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی برابر با 30% مالیات منتسب برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و همچنین 10% مالیات منتسب برای دیگر مودیان می باشد. در صورتی که اشخاص حقوقی و حقیقی بیانیه خودشان را تسلیم کنند، ولی درآمد خود را کمتر از درآمد واقعی اعلام کنند، جریمه آن ها 30% مالیات پنهانکاری شده می باشد.

مزایای ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی

روشن سازی کسب و کار، ساخت و بهبودی روند رسیدگی به صورت های مالی پرداخت کننده های مالیاتی و عمل به تکالیف قانونی، پرداخت مالیات که ابزار مدیریت کشور است، از جمله فایده های ارسال به موقع و صحیح اظهارنامه الکترونیکی است.

ارسال اظهارنامه مالیاتی، مزیتی برای پرداخت کنندگان نیز دارد

 • اگر ۳ سال مداوم، اظهارنامه مالیاتی شرکتی مورد قبول ممیزان اداره مالیاتی قرار بگیرد و اعتراضی به برگ تشخیص مالیاتی نداشته باشند و همچنین مالیات را در زمان تعیین شده پرداخت کنند، شامل ۵% جایزه خوش حسابی نسبت به مالیات های پرداخت شده می شوند و از مالیات سال های بعد آن ها کسر می شود.
 • هر گونه بخشش ها یا معافیت مالیاتی که در قانون ثبت شود، شامل پرداخت کنندگان می شوند که آن در زمان تعیین شده تحویل دهند.

اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی میشود

اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی میشود؟

 • تمام اشخاص حقیقی که در ایران مشغول به فعالیت هستند و معاف از مالیات نمی باشند
 • تمام اشخاص حقوقی که در ایران مشغول به فعالیت هستند و معاف از مالیات نمی باشند
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت می باشند
 • تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از کشور اقامت دارند. نکته اینجاست که درآمدها آن ها در داخل کشور ایران است
 • کلیه اتباع غیر ایرانی که در ایران درآمد دارند

انواع اظهارنامه مالیاتی

 1. نوع اول اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. اظهارنامه مالیات بر ارث
 3. نوع سوم اظهارنامه مالیات بر ملک
 4. اظهارنامه شغل های خودرویی
 5. نوع چهارم اظهارنامه از هم پاشیدگی شرکت
 6. اظهارنامه نذر و بخشش و حبس
 7. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

خواندن مقاله مالیات عملکرد را به شما پیشنهاد می کنیم.

02166127745📞

در صورت عدم فعالیت، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به تسلیم اظهارنامه هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات حتی اگر در سال مالیاتی، عملکرد آن ها صفر باشد، باید بعد از ثبت شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه و … اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند. در صورتی که اظهارنامه مالیاتی سفید تحویل داده شود، ولی شرکت دارای عملکرد و سود باشد، و در دفاتر چنین موضوعی به شکل ظاهری نمایش داده شود، در این شرایط شامل قوانین علی الراس می شوید.

در چه زمانی اظهارنامه الکرونیکی مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد؟

اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی تا ۱۲ ماه بعد از ارائه آن به اداره امور دارایی، قابل رسیدگی است. همچنین مطابق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم، اداره دارایی وظیفه دارد در این مدت زمان، نسبت به بررسی بیانیه مبنی بر مدارک معتبر مودیان هم اقدام کنند و برگ تشخیص را صادر نمایند. از همین رو برای فرستادن برگ تشخیص مالیاتی برای مودیان، 3 ماه فرصت دارند. و در نهایت مودیان در مهلت معین شده می توانند نسبت به برگ تشخیص اعتراض کنند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

مهلت تحویل اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی، حداقل تا ۳۱ تیر ماه هر سال می باشد. اما اگر در پایه نامه شرکت یا موسسه، سال مالیاتی با سال مالیاتی رسمی همگونی ندارد، ملاک تعیین میزان مالیات، سال مالی آن شرکت خواهد بود.

اگر پرداخت کنندگان مالیاتی از بخشش اظهارنامه مالیاتی یک سال مالیاتی جلوگیری کنند، چه می شود؟

اگر از بخشش اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی به هر علتی جلوگیری شود، حین از دست دادن کلیه معافی ها و بخشش های مالیاتی آشکار در قانون مالیاتی کشور، حساب شده مالیات اشخاص حقوقی، علی الراس محسوب می شود. اما اگر شما راه و روش خود اظهاری را در پیش بگیرید، شاخصان اداره دارایی، نسبت به تعیین میزان مالیات در خواست می کنند.

خود اظهاری الکترونیکی به این معنی است که اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالیات، اعلام می کنند که در سال مالیاتی چه میزان سود و زیان داشته اند و میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند و تا اکنون پرداخت کرده اند چه میزان است. اگر مالیات شخصی به صورت علی الراس محاسبه شود، ممیزان مالیاتی، میزان مالیات را محاسبه کرده و به تایید سر ممیز و سر ممیز کل می رساند که در نهایت ابلاغ و رسانده می شود. اعتراض به نظر ممیزان در روش علی الراس سخت تر از روش خوداظهاری است که مبنی بر مستندات و مدارک معتبر می باشد.

شواهد علی الراس چیست؟

زمانی که صحت و درستی مندرجان اظهارنامه مالیاتی توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور رد شود، مالیات آن شخص حقیقی یا حقوقی به صورت خود سرانه و فعال محاسبه می شود.

مدارک موردنیاز برای تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی:

 1. دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی
 2. اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی
 3. اطلاعات هویتی شرکت
 4. تراز آزمایشی کل معین به تاریخ پایان دوره مالی
 5. صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده
 6. صورت گردش مواد اولیه و گردش کالای ساخته شده
 7. گردش عملکرد و صورت سود و زیان
 8. داده های ثبتی دفاتر قانونی و مشاغل شامل شماره، تاریخ ثبت
 9. اطلاعات ملک مورد اجاره محل اقامت
 10. داده های مربوط به صادرات و دریافتی ارزی
 11. اطلاعات مربوط به قرارداد شرکت های پیمانکاری
 12. اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته
 13. صورت تراز سنواتی
 14. صورت مالیات های پرداخت شده
 15. اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت
 16. اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی
 17. صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته
 18. تعیین گروه فعالیت فعالیت شرکت
 19. تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی
 20. شماره فیش پرداخت حق تمبر در صورت افزایش سرمایه
 21. فهرست سهامداران به ضمیمه میزان سهام و مبلغ سهام هر کدام از سهامداران
 22. شماره حساب بانکی برای ثبت در اظهارنامه مالیاتی

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی

5/5 - (4 امتیاز) تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل این نوع پرونده برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری و مالی حسابا با ارائه و خدمات مالیاتی ایجاد پرونده در این زمینه یاری رسان شما است. […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در واقع کارنامه ای از عملکرد سالانه مودیان اشخاص حقیقی است. مالیات بر عملکرد از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود و مودیان باید اظهارنامه خود را کامل و به طور دقیق برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. نحوه تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول و […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی 1401

5/5 - (1 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی 1401 گزارشی است برای یک سال مالی که اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر ساله در سامانه اداره امور مالیاتی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. در واقع می‌توان گفت شرحی از عملکرد سالانه است که افراد در آن از میزان سود و درآمد خود را […]

خدمات مالیاتی
چگونه مدیر مالی موفق باشیم

5/5 - (2 امتیاز) مدیر مالی موفق (Financial Manager) فردی است که کار و فعالیت برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ساماندهی امور مالی در شرکتها را به عهده دارد. مدیریت مالی یکی از سمت‌هایی است که در مشاغل و کسب و کارهای متعدد به شمار می‌رود. در ادامه به سراغ اصل مطلب می‌رویم و با مدیر […]

خدمات مالیاتی
مالیات مشاوره – قرارداد مشاوره

5/5 - (2 امتیاز)

خدمات مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) 02166127745📞 ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان […]

خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) خدمات مالیاتی 0 تا 100 توسط شرکت حسابداری حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد.   چگونه برای خدمات مالیاتی با […]

خدمات مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه […]

خدمات مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی چیست

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه حسابداری و مالی حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. خدمات مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام است. تنها […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

خدمات مالیاتی
محاسبه مالیات بر ارث

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوره مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو به رو شوید. اگر که با پرداخت مالیات بر […]

خدمات مالیاتی
انواع جرایم مالیاتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

خدمات مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی) یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

خدمات مالیاتی
مالیات عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

فرم ارسال نظرات کاربر