صدور برگ تشخیص مالیات
5/5 - (3 امتیاز)

توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی):

یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات با موسسه حسابداری و مالی در ادامه با ما همراهی داشته باشید.

برگ تشخیص مالیات چیست؟

برگه ای رسمی است که با استفاده از آن اداره مالیات، نتایج محاسبه های مالیات مودیان را طبق آن اعلام می کند. در این برگه مالیاتی، انواع مالیات پرداختی هر مودی مالیاتی و نحوه محاسبه آن ها ابلاغ می گردد. طبق این برگ تمامی محاسبات براساس اظهارنامه و رسیدگی کارگروه مالیاتی صورت می پذیرد، که آشنایی با این برگ برای مودیان امری ضروری خواهد بود.

مطابق ماده ۱۱۰ اشخاص و مودیانی که دارای قانون مالیات های مستقیم هستند، وظیفه دارند حداکثر به مدت ۴ ماه بعد از پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی خودشان را برای اداره مالیات ارسال کنند. پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی، اداره مالیات موظف است طی 1 سال بعد آن را بررسی کند. سپس ظرف ۳ ماه بعد از اتمام مهلت تعیین شده برگ تشخیص مالیات را صادر کند، و در اختیار مودی قرار دهد. در صورتی که اگر اداره مالیات در طول زمانی که معین شده اقدام به رسیدگی مدارک و صدور برگ تشخیص نکند، اظهارنامه مالیاتی مودی به طور کامل قطع می شود.

برگ مطالبه چیست و چه تفاوتی با برگ تشخیص دارد؟

در حقیقت می توان گفت برگ مطالبه همان برگ تشخیص مالیاتی است. اما به این ترتیب که اداره امور مالیاتی می تواند ظرف مدت 5 سال در صورتی که مدارکی جدیدی را که از منابع مالی مودی به دست آورده را مورد بررسی قرار دهد. چنانچه معلوم گردد که مودی در آن دوره، درآمد حقیق خود را مخفی کرده، اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ متمم مالیاتی می کند و همچینی جرایمی را با توجه به شواهد و مدارک موخر صادر می کند.

انواع برگ تشخیص به 3 دسته تقسیم می شوند که در ذیل آمده است:

 1. برگ تشخیص مالیات تکلیفی: اگر شخصی نسبت به پرداخت مبلغ مالیات معترض باشد، می توانددر مدت زمان ۳۰ روز نسبت به اعتراض خود به اداره مالیات اقدام نماید. در صورت عدم اعتراض برگ تشخیص او قطعی خواهد شد. اگر شخص در زمان مقرر مالیت را خود بپردازد، از ۴۰% بخشودگی جرایم مالیاتی بهره مند می شود. در غیر این صورت واحد وصول اجرا، مالیات را وصل می کند.
 2. برگ تشخیص مالیات حقوق: اگر که شخصی که پرداخت کننده مالیات است، در زمان معین آن را پرداخت نکند یا اگر کمتر پرداخت کند، اداره مالیات موظف است برای آن شخص برگ تشخیص حقوق صادر کند. همچنین می تواند مبلغ مالیات و جریمه را هم دریافت کند.
 3. برگ تشخیص مالیات عمکلرد: مقدار و میزان درآمد ابزاری مودیان در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی (گزارشات فصلی) آن ها بررسی می گردد. در اخر در صورت مغایرت صادر خواهد شد.

مالیات قطعی شده

مالیات قطعی:

از جمله موضوعات مربوط با کارهای دارایی،‌ اخذ برگ قطعی مالیات است که اکثراً به آن مالیات قطعی می گویند. قبل از تعریف کامل مالیات های قطعی نیاز به توضیح است که مالیات های انتخاب شده برای یک مجموعه، در مرحله اول غیر حتمی است.  بنابراین وقتی که این مالیات در سایت دریافت برگ قطعی مالیات اعلام می شود، مودی یا پرداخت کننده مانند قانون حق دارد که از جزئیات آن با خبر باشد.

تقاضای پرداخت کننده یا مالیات دهنده اولین مرحله ای از تعیین مالیات را شکل می دهند. به این معنی که مقدار مالیات های حساب شده بر پایه اظهارنامه ای است که پرداخت کننده ایجاد کرده و تحویل می دهد. همین اظهارنامه امکان تصحیح کردن، بازخوانی، تغییر و البته بر پایه قانون را دارد و تشخیص و تعیین مالیات طبق آخرین اظهارنامه داده شده تعادل مالی و دفاتر ثبت وی حساب می شوند.

در صورتی که مالیات دهنده بعد از دریافت برگ تشخیص مالیات به رقم ها و نتیجه درج شده در آن هیچگونه اعتراضی نکند، همین ارقام و نتیجه به عنوان مالیات های قطعی برای فرد ارسال می شود و پرداخت کننده بایستی نسبت به اخذ برگ قطعی مالیات عمل کند. مالیات های قطعی به مانند حکم قانونی است که پرداخت کننده باید در اولین فرصت به پرداخت کردن آن مبادرت کند. چونکه از اینجا به بعد عدم پرداخت، خلاف مالیاتی و بر علیه پرداخت کننده محسوب می شود. منبع اصلی این مسئله ها سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و در صورتی که پرداخت کننده از پرداخت مالیات های قطعی سرپیچی کند، این سازمان اختیار و قدرت های قانونی کافی را برای اجرای جرایم سنگین دارد.

بستن حساب ها یکی از رایج ترین و شایع ترین راه های توبیخ و تعذیب به شمار می رود.

انواع برگ قطعی مالیات:

 • ورق مالیات حتمی کارکردها
 • برگ حتمی مالیات بر ارزش افزوده
 • ورق حتمی مالیات های تکلیفی
 • برگ قطعی مالیات سه در هزار
 • برگ قطعی مالیات های حقوق

صدور برگ تشخیص مالیات چه مراحلی دارد؟

مطابق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، این برگ باید طوری تنظیم شود که کلیه درآمدها و فعالیت های فعالان اقتصادی درون آن ذکر شده باشد. همچنین می بایست طبق اسناد ارسالی توسط مودی مالیاتی صادر شود.

در حالت عادی زمانی که مودی اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کند، ممیزان اداره مالیاتی حداکثر به مدت زمان 1 سال باید برگ تشخیص را بررسی کنند. در طی این زمان، ممیز مالیاتی با توجه به اظهارنامه ارائه شده برگ تشخیص را صادر می کند.

شایان ذکر است برگ تشخیصی که صادر می شود موقتی است. یعنی اینکه پس از گذشت 30 روز اگر که مودی اعتراضی را نداشته باشد، برگ تشخیص مالیات قطعی می شود.

اعتراض به برگ تشخیص

اقداماتی که در راستای اعتراض به برگ تشخیص صورت می پذیرد؟

 • مراجعه مودیان به رییس امور مالیاتی و ثبت اعتراض
 • بررسی اعتراض مودیان توسط رییس امور مالیاتی
 • اگر به هردلایلی توافق میان مودیان و رییس امور مالیاتی برقرار نبود، مودیان باید اعتراض خودشان را به صورت کتبی طی ۳۰ روز بعد از ابلاغ برگ تشخیص، به هیات ۳ نفره حل اختلافات مالیاتی ارسال نمایند
 • ارائه مدارک و اسناد توسط مودی به کمیسیون فوق
 • صدور رای کمیسیون
 • ابلاغ رای هیات بدوی به مودیان
 • اعتراض مودیان به رای صادره ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای
 • واگذاری پرونده به هیات تجدیدنظر مالیاتی و در آخر اعلام نظر توسط این هیات و صدور برگ تشخیص قطعی

بعد از تشکیل کمیسیون یکی از 5 رای هایی که وجود دارد، صادر می گردد:

 1. رای به تعدیل (متعادل سازی): هیات بدوی نسبت به مدارک و اسناد مثبته ارائه شده و بازبینی مالیات مودی مالیاتی، مالیات آن را تشخیص و تراز می کند.
 2. رای به رفع اعتراض: هیات بدوی مالیات مودی را طبق مدارک و اسناد مثبته ارائه شده آن را تایید و پذیرش نمی کند و در نهایت برگ تشخیص را رد و اعراض می کند.
 3. اجرای قرار برای رسیدگی: در چنین شرایطی تنها 2 حالت امکان دارد اتفاق بیفتد. 1- تیم کارشناسی هیات اختلاف رسیدگی های لازم را انجام می دهد و در نهایت گزارش آن به هیات اختلاف ارائه می شود. 2- برار رسیدگی دوباره، پرونده به اداره امور مالیاتی ارسال و ارائه میشود و تشخیص بر عهده هیات خواهد بود.
 4. دعوت دوباره: چنانچه نماینده صنف یا ممیز کمیسیون در این هیات حل اختلاف آماده نشود، از مودی مالیاتی مجدد دعوت می شود.
 5. بازگرداندن و رد شکایت: در صورتی که شکایت یک مودی نتواند کمیسیون را قانع کند و همچنین اعتراض مودی پذیرفته نشود، برگ تشخیص صادر شده مورد تایید قرار می گیرد.

2 شرط مهم برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی:

 1. حداکثر تا 30 روز بعد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی، مودی اعتراض خود را بازگو کند.
 2. مودی به صورت کتبی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کند.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی:

 1. مرحله اول: مودیان در صورتی که نسبت به برگ تشخیص خود اعتراضی را داشته باشند، می بایست تنها در مدت زمان 1 ماه از زمان اخذ برگ تشخیص مالیاتی اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی محل خودشان ارائه کنند.
 2. قدم دوم: مودیان مالیاتی بایستی با اداره مالیات محل خودشان گفتگو کنند. و نسبت به تعیین رسالت و تکلیف هزینه و مبلغ برگ نهایی مذاکره کنند. در چنین شرایطی اشخاصی که معترض هستند باید مدارک و اسناد مربوطه خود را برای ثبوت ادعای خود عرضه کند.
 3. مرحله سوم: بعد از مباحثه مودیان با اداره امور مالیاتی و ثابت کردن مدارک مرتبط، نتیجه پایانی برگ تشخیص مالیات مشخص می شود. بدین صورت که برگ تشخیص قطعی صادر می شود.
 4. قدم چهارم: اگر که مسئول امور مالیاتی با مدارک ارائه شده ای که مودیان مالیاتی ارائه می کنند، موافقت کند، برگ مالیاتی نزد طرفین امضا می شود.
 5. مرحله پنجم (نهایی): در صورتی که مدارکی که توسط مودیان مالیاتی ارائه می کنند و مسئول امور مالیاتی با آن موافق نباشد، هر مواردی که ضروری باشد را در برگ تشخیص لحاظ می کند و پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و ارائه می کند.

سامانه اخذ برگ قطعی مالیات:

از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان می توان برگ قطعی مالیات را رؤیت کرد. تنها لازم است مودیان با ورود به سامانه ‘https://e3.tax.gov.ir/Pages/action/show/422′ و وارد کردن اطلاعات خود، برگ تشخیص مالیات خود را مشاهده کنند. همچنین از طریق این سامانه می توان نسبت به ثبت اعتراض خود هم اقدام کنند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
امور مالی و مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان بنگاه‌های […]

امور مالی و مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) انجام امور مالیاتی 0 تا 100 توسط موسسه حسابداری و مالی حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد. چرا انجام کارهای […]

امور مالی و مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه بررسی تراکنش های بانکی […]

امور مالی و مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

امور مالی و مالیاتی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. انجام امور مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر ارث چیست؟ چرا باید پرداخت شود؟

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوران مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

امور مالی و مالیاتی
نحوه تشکیل پرونده مالیاتی شرکت ها و دریافت کد اقتصادی

5/5 - (1 امتیاز) دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری حسابا با ارائه و انجام امور مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ به چه صورت اظهارنامه خود را ارسال کنیم؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو […]

امور مالی و مالیاتی
جرایم مالیاتی و بخشودگی های مالی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

امور مالی و مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی): یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

امور مالی و مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

امور مالی و مالیاتی
وکیل مالیاتی و وظایف آن

5/5 - (2 امتیاز) وکیل مالیاتی در واقع شخصی باتجربه و آگاه و متخصص در حوزه‌های حقوق و قوانین مالیاتی است. که به علت داشتن دانش و مهارت‌های لازم، علم و توانایی مفید و مهم برای هدایت و راهنمایی موکل خود را دارد. و همچنین وکیل مالیاتی به علت وظیفه و دانش و مسئولیتی که […]

امور مالی و مالیاتی
بستن حساب ها در پایان دوره مالی

5/5 - (2 امتیاز) بستن حساب ها در پایان دوره مالی و برای هر دوره مالی، چگونه صورت می‌گیرد؟ چه عواملی در بستن حساب ها دخیل می‌باشند؟ شما با خواندن این مقاله، می‌توانید با نحوه بستن حساب‌ها در پایان یک دوره مالی در موسسه خدمات مالی و حسابداری با آن آشنا شوید. منظور از بستن حساب […]

فرم ارسال نظرات کاربر