اعتراض مالیاتی
5/5 - (2 امتیاز)

اعتراض مالیاتی یک برگ امتیازی است که قانون‌گذار در اختیار مودیان یا ماموران مالیاتی گذاشته، تا چنانچه نسبت به مفاد مندرج در برگ تشخیص مالیات، مخالفتی داشته باشند. این اختلاف نظر خود را در قالب اعتراض‌نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند.

برای اطلاع از مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی این مقاله را بخوانید.

اعتراض مالیاتی

طبق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید براساس منابع صحیح و درست و همچنین متکی به دلایل و اطلاعات کافی به نحوی تنظیم گردد. که کلیه فعالیت‌های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صحیح در برگه قید شده و برای مودی واضح باشد. امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید کنند. و مسئولیت، تمام جزئیات درج شده در برگه را برعهده بگیرند. و همین‌طور، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات موظف‌اند جزئیات گزارش را برمبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته به مودی اعلام نمایند.

در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض مودی به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر اختلافات در این مرحله از اعتراض به اتمام نرسد. پرونده مالیاتی مودی برای هیات حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی فرستاده می‌شود.

رسیدگی در هیات ها اصولاً به صورت حضوری است. و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. همان‌طور که احتمالا هم می‌دانید رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه‌ای انجام می‌گیرد. حال چنانچه مودی و یا ماموران مالیاتی، به رای صادر شده در این مرحله، اعتراضی داشته باشد. باید نارضایتی خود را در مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای، تقدیم شورای حل اختلاف تجدید نظر نمایند.

بیشتر بخوانید: تشکبل پرونده مالیاتی

جالب است که بدانید که بنا بر اصلاحاتی که قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 داشت. ماده 247 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به اعتراض مالیاتی است را حذف کرد. اما براساس نیازها و اصلاحات مجدد، این ماده دوباره در تاریخ 20/2/1388 احیا گردید. و به موجب این ماده دوباره احیا شده، مودیان یا ماموران مالیاتی این حق را پیدا کردند که به رای صادر شده در مرحله بدوی اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد در مرحله تجدید نظر باشند.

نظر به اینکه قانون‌گذار به دنبال کوتاه نمودن مسیر رسیدگی به اعتراض و شفاف شدن حق مودیان و ماموران مالیاتی است. این پیش‌بینی را داشته که اعتراضات و نتایج نهایی از آن در همان مراحل اولیه (هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر) به اتمام برسد. زیرا رسیدگی‌های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری باعث طویل شدن اعتراض مالیاتی می‌شوند.

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

خوشبختانه قانون‌گذار این حق را به مودی داده است که در صورت اعتراض و داشتن شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات ثبت شده خود اعتراض نماید. بدین صورت که، اگر مودی برای انجام اعتراض مالیاتی دارای اسناد و مدارک و مستندات معتبر باشد می‌تواند آن ها را جمع آوری کرده و تا قبل از اتمام مهلت 30 روز، شکایتنامه تنظیم شده را نزد اداره امور مالیاتی مربوطه ببرد.

آیا می‌توان زمان رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودی را به تعویق انداخت؟

تعویق یا به عقب انداختن زمان جلسات رسیدگی هیات حل اختلافات، بنا به درخواست کتبی مودی برابر فرم مربوطه و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک‌بار مجاز می‌باشد. البته در موارد استثنا، تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل اداره مربوطه مورد اعتراض می‌باشد.

آیا سابقه مودی، می‌توانند ملاک تشخیص مالیات شود؟

در پاسخ به این سوال که آیا ماموان مالیاتی این حق را دارند که در هنگام ثبت فعالیت و درآمدهای حاصل از آن. می‌توانند از سوابق مالیاتی مودیان هم استفاده کنند یا نه؟ باید بگوییم سازمان امور مالیاتی، در خصوص این موضوع از خود مخالفتی نشان نداده است. اما اگر تمامی استدلالات و جمع آوری اطلاعات براساس همین سوابق باشد آن را امری غلط دانسته‌اند. چرا که این نوع جمع کردن اطلاعات، احتمال تضییع شدن حق مودی و دولت را بالا می‌برد.

اعتراض مالیاتی مودی

اگر در اعتراض مالیاتی مودی نقصی وجود داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که مطلع هستید، قبل از تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی، تمام پرونده و فرم و برگ‌های مربوط به اعتراض توسط دبیرخانه هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی چنانچه به هر دلیلی در پرونده مالیاتی نقصی وجود داشته باشد. پرونده مودی بدون مطرح شدن در جلسه هیات اختلاف مالیاتی، برگشت داده می‌شود. تا نسبت به رفع نواقص به وجود آمده، اقدام نماید. البته شما می‌توانید برای جلوگیری از این اشتباهات و تسریع در انجام روند اعتراض مالیاتی، از مشاوران مالی آگاه و متخصص در این حوزه کمک و هدایت لازم را بگیرید.

در محضر شورای عالی مالیاتی

هرگاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایتی داشته باشند. مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می‌باشد. این شورای به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد.

بدون ورود به ماهیت امر، صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می‌نماید. این مرجع از اعتراض مالیاتی، یکی از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به شکایاتی است که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض، قابل طرح در مرجع دیگری نیستند. البته لازم به ذکر است که این آرای در صورت لزوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

قوانین یا نکاتی که در مورد هیات های حل اختلاف باید بدانید

 • مودی مالیاتی موظف است که مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت کرده و نسبت به مازاد آن، اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نمایند.
 • نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
 • در صورتی که رای صادر شده در مرحله بدوی، از سوی یکی از طرفین، مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد. در مرحله تجدید نظر، فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
 • آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد. برابر مقررات ماده 251 قانونی مالیات های مستقیم، قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
 • در مواردی که شکایت مودیان از آرای هیات های حل اختلاف بدوی از طرف هیئت اختلاف تجدید نظر رد شود. و همچنین چنانچه شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. برای هر مرحله از شکایت، معادل 1% تفاوت مالیاتی موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق گرفته و مودی موکلف به پرداخت آن می‌شود.

تنظیم برگ اعتراض مالیاتی

نکاتی که در هنگام تنظیم برگ اعتراض مالیاتی باید رعایت شوند

برای اشخاصی حقیقی فرم اعتراض باید شامل فیلدهای ذیل باشند:

مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی و شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت او به همراه مشخصات پستی و الکترونیکی باشد. فیلدهای ضروری در برگ اعتراض‌نامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی باید شامل، نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی و شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی و همچنین مشخصات دورنگار و نشانی الکترونیکی باشد.

منبع مالیاتی مورد اعتراض به همراه عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی، در کنار دو موارد گفته شده باید باشد.

مودیان یا افراد معترض به برگ تشخیص مالیاتی، باید خواسته و اعتراض خود را به صورت شفاف و روشن بیان کرده و آن را ضمیمه اسناد، تصاویر و مدارک خود کرده و تسلیم اداره مربوطه نمایند. فرم اعتراض باید توسط مودی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی تنظیم شده و سرانجام در هنگام تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوطه در قبال آن رسید دریافت نماید.

نکته‌ای که مودیان یا نماینده قانونی خود در خصوص تنظیم اعتراض نامه مالیاتی باید بدانند. این است که چنانچه آنان تصمیم بگیرند که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال کنند. تاریخ تقدیم اعتراض‌نامه به پست، جزء تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع مالیاتی مربوطه می‌باشد. مودیانی که قصد دارند برای تنظیم اعتراض مالیاتی خود یک وکیل از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی، انتخاب کنند. باید در وکالتنامه حدود اختیارات او را تعریف کنند.

البته شاید ذکر این نکته، خالی از فایده نباشد که چنانچه مودی، از وکیل یا نماینده قانونی و یا ولی و یا وصی برای تسلیم و تنظیم اعتراض مالیاتی استفاده کرد. باید تصویر مدارکی که دال بر سمت قانونی او می‌باشد ضمیمه اعترض‌نامه قرار بگیرد.  در صورت فوت مودی، کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی به وراث او منتقل می‌شود. که در صورت وقوع چنین اتفاقی، وقت رسیدگی هیات حل اختلافات باید به همه وراث ابلاغ شود. هر چند عدم حضور وراث، وکیل، نماینده قانونی مودی فوت شده مانع از رسیدگی هیات به اعتراض مالیاتی او نمی‌شود.

استانداردهای اعتراض به برگ تشخیص مالیات

استانداردهای اعتراض به برگ تشخیص مالیات

 1. هر یک از برگ تشخیص ها یک شماره برگ تشخیص دارند که ممیزان مالیاتی می‌توانند شماره را وارد کنند و در نهایت به اطلاعات پرونده مودی دسترسی داشته باشند.
 2. تاریخ در برگ تشخیص ضروری است و اهمیت ویژه ای دارد. چرا که تاریخ زمان صدور برگ را نشان خواهد داد و همچنین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی می‌باشد.
 3. در برگ تشخیص باید مشخصات نظیر آدرس، تلفن و دیگر جزئیات را به طور دقیق ثبت کنید.
 4. مشخصات و اطلاعت هویتی مودیان و شماره اقتصادی و نوع فعالیتشان نیز باید در این برگ ثبت شود.
 5. ثبت اعتراض باید به صورت خلاصه باشد
 6. الفاظ غیر رسمی در متن نباید به کار برده شود

در این راه مشاوره مالیاتی می‌توانند یاری دهنده شما باشند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
تفاوت خرده فروش و عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

امتیاز به این مقاله تفاوت فعالیتهای خرده فروشی و  فعالیتهای عمده فروش از دیدگاه مالیاتی بر اساس دیدگاه مالیاتی کشور از آنجایی که هر کسب و کاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بایستی نسبت به پرداخت بخشی از عایدی و سود حاصله فعالیت اقتصادی خود تحت سرفصل مالیات اقدام نماید برای همین شناخت فعالیت های خرده […]

اطلاع رسانی
فرهنگ سازی مالیاتی

4/5 - (2 امتیاز) همانطور که می دانید در سالهای اخیر درآمد دولت از محل مالیات افزایش قابل توجهی داشته است. از همین رو مسئله فزهنگ سازی مالیاتی موضوعی ست که بیش از پیش قابل توجه دولت قرار گرفته است. فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان بستری جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور در […]

اطلاع رسانی
کدینگ حسابداری چیست

5/5 - (3 امتیاز) کدینگ حسابداری در واقع نوعی دسته بندی حساب در حسابداری است. حساب هایی که بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چندی سطح تعریف میشوند. هر مجموعه از عملیات هم دارای کد است که حسابداران با استفاده از این کدها ثبا عملیات حسابداری را به طور کاملاً صحیح و دقیق […]

اطلاع رسانی
چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ؟

5/5 - (3 امتیاز) میخوای بدونی میتونی با پول کم سرمایه گذاری کنی؟ من اینجام که بهت میگم برای سرمایه گذاری نیاز نیست پولدار باشی! حتی با مقدار پول کم می‌تونی برای آیندت سرمایه گذاری داشته باشی. میخوای بدونی چجوری؟ پس در ادامه با من همراه باش تا بهت بگم چجوری سرمایه گذاری کنی فقط […]

اطلاع رسانی
چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم

5/5 - (4 امتیاز) چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم؟ در این مقاله قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم و به سوال شما پاسخ کامل دهیم. پس با موسسه حسابداری حسابا همراه باشید. در صورت هر گونه سوال می‌توانید با شماره زیر تماس بگیرید و یا سوالات خود را در قسمت کامنت قرار دهید، کارشناسان […]

اطلاع رسانی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها و اشخاص از جمله موارد مهمی هستند که باید انجام دهند. در صورتی که این افراد برای فرار از پرداخت مالیات از تنظیم آن سر باز بزنند، ممیزین اداره امور مالیاتی مبلغی را به عنوان مالیات برای شرکتها و … تعیین می‌کند که ممکن است از […]

اطلاع رسانی
صندوق فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) صندوق فروشگاهی چیست؟ نرم افزارهای حسابداری برای آنها وجود دارد؟ مزایای پوز فورشگاهی چیست؟ اگر می‌خواهید تمامی سوالات خود را در رباطه با دستگاه صندوق فروش برطرف کنید، این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. صندوق فروش دستگاهی الکترونیکی است که برای محاسبه و ثبت خرید و فروش معاملات استفاده […]

اطلاع رسانی
مالیات بر ارزش افزوده رستوران

5/5 - (2 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رستوران روش علی الراس محاسبه مالیات: در این شیوه مسئول […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (7 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. پرداخت مالیات به کدام یک از مدل های خرید و فروش الکترونیکی اشاره دارد؟ اگر به دنبال جواب این سوال هستید، مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. […]

اطلاع رسانی
حسابداری فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحد پولی (تسعیر ارز) در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند دارایی های استهلاک پذیر […]

فرم ارسال نظرات کاربر