اعتراض مالیاتی
5/5 - (2 امتیاز)

اعتراض مالیاتی یک برگ امتیازی است که قانون‌گذار در اختیار مودیان یا ماموران مالیاتی گذاشته، تا چنانچه نسبت به مفاد مندرج در برگ تشخیص مالیات، مخالفتی داشته باشند. این اختلاف نظر خود را در قالب اعتراض‌نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند.

برای اطلاع از مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی این مقاله را بخوانید.

اعتراض مالیاتی:

طبق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید براساس منابع صحیح و درست و همچنین متکی به دلایل و اطلاعات کافی به نحوی تنظیم گردد. که کلیه فعالیت‌های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صحیح در برگه قید شده و برای مودی واضح باشد. امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید کنند. و مسئولیت، تمام جزئیات درج شده در برگه را برعهده بگیرند. و همین‌طور، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات موظف‌اند جزئیات گزارش را برمبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته به مودی اعلام نمایند.

در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض مودی به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر اختلافات در این مرحله از اعتراض به اتمام نرسد. پرونده مالیاتی مودی برای هیات حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی فرستاده می‌شود.

رسیدگی در هیات ها اصولاً به صورت حضوری است. و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. همان‌طور که احتمالا هم می‌دانید رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه‌ای انجام می‌گیرد. حال چنانچه مودی و یا ماموران مالیاتی، به رای صادر شده در این مرحله، اعتراضی داشته باشد. باید نارضایتی خود را در مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای، تقدیم شورای حل اختلاف تجدید نظر نمایند.

جالب است که بدانید که بنا بر اصلاحاتی که قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 داشت. ماده 247 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به اعتراض مالیاتی است را حذف کرد. اما براساس نیازها و اصلاحات مجدد، این ماده دوباره در تاریخ 20/2/1388 احیا گردید. و به موجب این ماده دوباره احیا شده، مودیان یا ماموران مالیاتی این حق را پیدا کردند که به رای صادر شده در مرحله بدوی اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد در مرحله تجدید نظر باشند.

نظر به اینکه قانون‌گذار به دنبال کوتاه نمودن مسیر رسیدگی به اعتراض و شفاف شدن حق مودیان و ماموران مالیاتی است. این پیش‌بینی را داشته که اعتراضات و نتایج نهایی از آن در همان مراحل اولیه (هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر) به اتمام برسد. زیرا رسیدگی‌های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری باعث طویل شدن اعتراض مالیاتی می‌شوند.

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؟

خوشبختانه قانون‌گذار این حق را به مودی داده است که در صورت اعتراض و داشتن شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات ثبت شده خود اعتراض نماید. بدین صورت که، اگر مودی برای انجام اعتراض مالیاتی دارای اسناد و مدارک و مستندات معتبر باشد می‌تواند آن ها را جمع آوری کرده و تا قبل از اتمام مهلت 30 روز، شکایتنامه تنظیم شده را نزد اداره امور مالیاتی مربوطه ببرد.

آیا می‌توان زمان رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودی را به تعویق انداخت؟

تعویق یا به عقب انداختن زمان جلسات رسیدگی هیات حل اختلافات، بنا به درخواست کتبی مودی برابر فرم مربوطه و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک‌بار مجاز می‌باشد. البته در موارد استثنا، تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل اداره مربوطه مورد اعتراض می‌باشد.

آیا سابقه مودی، می‌توانند ملاک تشخیص مالیات شود؟

در پاسخ به این سوال که آیا ماموان مالیاتی این حق را دارند که در هنگام ثبت فعالیت و درآمدهای حاصل از آن. می‌توانند از سوابق مالیاتی مودیان هم استفاده کنند یا نه؟ باید بگوییم سازمان امور مالیاتی، در خصوص این موضوع از خود مخالفتی نشان نداده است. اما اگر تمامی استدلالات و جمع آوری اطلاعات براساس همین سوابق باشد آن را امری غلط دانسته‌اند. چرا که این نوع جمع کردن اطلاعات، احتمال تضییع شدن حق مودی و دولت را بالا می‌برد.

اعتراض مالیاتی مودی

اگر در اعتراض مالیاتی مودی نقصی وجود داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که مطلع هستید، قبل از تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی، تمام پرونده و فرم و برگ‌های مربوط به اعتراض توسط دبیرخانه هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی چنانچه به هر دلیلی در پرونده مالیاتی نقصی وجود داشته باشد. پرونده مودی بدون مطرح شدن در جلسه هیات اختلاف مالیاتی، برگشت داده می‌شود. تا نسبت به رفع نواقص به وجود آمده، اقدام نماید. البته شما می‌توانید برای جلوگیری از این اشتباهات و تسریع در انجام روند اعتراض مالیاتی، از مشاوران مالی آگاه و متخصص در این حوزه کمک و هدایت لازم را بگیرید.

در محضر شورای عالی مالیاتی:

هرگاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایتی داشته باشند. مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می‌باشد. این شورای به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد.

بدون ورود به ماهیت امر، صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می‌نماید. این مرجع از اعتراض مالیاتی، یکی از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به شکایاتی است که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض، قابل طرح در مرجع دیگری نیستند. البته لازم به ذکر است که این آرای در صورت لزوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

قوانین یا نکاتی که در مورد هیات های حل اختلاف باید بدانیم:

 • مودی مالیاتی موظف است که مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت کرده و نسبت به مازاد آن، اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نمایند.
 • نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
 • در صورتی که رای صادر شده در مرحله بدوی، از سوی یکی از طرفین، مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد. در مرحله تجدید نظر، فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
 • آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد. برابر مقررات ماده 251 قانونی مالیات های مستقیم، قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
 • در مواردی که شکایت مودیان از آرای هیات های حل اختلاف بدوی از طرف هیئت اختلاف تجدید نظر رد شود. و همچنین چنانچه شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. برای هر مرحله از شکایت، معادل 1% تفاوت مالیاتی موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق گرفته و مودی موکلف به پرداخت آن می‌شود.

تنظیم برگ اعتراض مالیاتی

نکاتی که در هنگام تنظیم برگ اعتراض مالیاتی باید رعایت شوند:

برگ اعتراض مودی باید حاوی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و شامل موارد ذیل می‌باشد. تکمیل گردد:

برای اشخاصی حقیقی فرم اعتراض باید شامل فیلدهای ذیل باشند:

مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی و شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت او به همراه مشخصات پستی و الکترونیکی باشد. فیلدهای ضروری در برگ اعتراض‌نامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی باید شامل، نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی و شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی و همچنین مشخصات دورنگار و نشانی الکترونیکی باشد.

منبع مالیاتی مورد اعتراض به همراه عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی، در کنار دو موارد گفته شده باید باشد.

مودیان یا افراد معترض به برگ تشخیص مالیاتی، باید خواسته و اعتراض خود را به صورت شفاف و روشن بیان کرده و آن را ضمیمه اسناد، تصاویر و مدارک خود کرده و تسلیم اداره مربوطه نمایند. فرم اعتراض باید توسط مودی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی تنظیم شده و سرانجام در هنگام تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوطه در قبال آن رسید دریافت نماید.

نکته‌ای که مودیان یا نماینده قانونی خود در خصوص تنظیم اعتراض نامه مالیاتی باید بدانند. این است که چنانچه آنان تصمیم بگیرند که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال کنند. تاریخ تقدیم اعتراض‌نامه به پست، جزء تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع مالیاتی مربوطه می‌باشد. مودیانی که قصد دارند برای تنظیم اعتراض مالیاتی خود یک وکیل از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی، انتخاب کنند. باید در وکالتنامه حدود اختیارات او را تعریف کنند.

البته شاید ذکر این نکته، خالی از فایده نباشد که چنانچه مودی، از وکیل یا نماینده قانونی و یا ولی و یا وصی برای تسلیم و تنظیم اعتراض مالیاتی استفاده کرد. باید تصویر مدارکی که دال بر سمت قانونی او می‌باشد ضمیمه اعترض‌نامه قرار بگیرد.  در صورت فوت مودی، کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی به وراث او منتقل می‌شود. که در صورت وقوع چنین اتفاقی، وقت رسیدگی هیات حل اختلافات باید به همه وراث ابلاغ شود. هر چند عدم حضور وراث، وکیل، نماینده قانونی مودی فوت شده مانع از رسیدگی هیات به اعتراض مالیاتی او نمی‌شود.

استانداردهای اعتراض به برگ تشخیص مالیات

استانداردهای اعتراض به برگ تشخیص مالیات:

 1. هر یک از برگ تشخیص ها یک شماره برگ تشخیص دارند که ممیزان مالیاتی می‌توانند شماره را وارد کنند و در نهایت به اطلاعات پرونده مودی دسترسی داشته باشند.
 2. تاریخ در برگ تشخیص ضروری است و اهمیت ویژه ای دارد. چرا که تاریخ زمان صدور برگ را نشان خواهد داد و همچنین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی می‌باشد.
 3. در برگ تشخیص باید مشخصات نظیر آدرس، تلفن و دیگر جزئیات را به طور دقیق ثبت کنید.
 4. مشخصات و اطلاعت هویتی مودیان و شماره اقتصادی و نوع فعالیتشان نیز باید در این برگ ثبت شود.
 5. ثبت اعتراض باید به صورت خلاصه باشد
 6. الفاظ غیر رسمی در متن نباید به کار برده شود

در این راه مشاوره مالیاتی می‌توانند یاری دهنده شما باشند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
مالیات ارزش افزوده رستوران ها

5/5 - (1 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات رستوران‌ها را به چه صورت است؟ روش علی الراس محاسبه مالیات: در این […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (6 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. قوانین مالیاتی فروشگاه های اینترنتی: سازمان امور مالیاتی درباره وظایف مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی ابلاغیه ای را صادر کرده است و وظایف مالیاتی آنها را نیز شرح […]

اطلاع رسانی
انجام حسابداری فروشگاهی

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحده پولی (تسعیر ارز): در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند: دارایی های استهلاک پذیر […]

اطلاع رسانی
ضرایب مالیات علی الراس

امتیاز به این مقاله مالیات علی الراس در واقع مالیاتی است که مبنای محاسبه آن در عوض مدارک مودی ظواهر و ضرایب مالیاتی می ‎باشد. ضرایب مالیاتی ارقامی مشخص می باشند که بعد از تضعیف و محاسبات بر روی درآمدها و دیگر عوامل به صورت درصد بازگو می ‌شوند. همچنن برای محاسبه درآمد مشمول مالیات […]

اطلاع رسانی
نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران سال 1401

5/5 - (1 امتیاز) نحوه محاسبه عیدی و سنوات برای هر کارگری دغدغه به حساب می آید. اگر می خواهید به سادگی با شیوه محاسبه آن آشنا شوید، تا آخر این مقاله با موسسه حسابداری و مالی حسابا همراه باشید. سنوات به چه معناست؟ سنوات یا به عبارتی پاداش کار مبلغی است که در پایان […]

اطلاع رسانی
معافیت مالیاتی و تفاوت آن با نرخ صفر در چیست؟

5/5 - (1 امتیاز) معافیت مالیاتی، نرخ صفر و تفاوت های آن ها برای افراد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند، می بایست قوانین آن را در هر سال بدانند. چرا که نقش مهمی در کاهش هزینه های یک شرکت دارد. مطابق گزارشات شورای عالی مالیاتی دعاوی بسیاری از پرونده ها در شورای مربوط […]

اطلاع رسانی
حسابداری تنخواه گردان

5/5 - (1 امتیاز) تنخواه گردان حسابداری، تنخواه دار و همچنین مواردی که مربوط به آن می شود را به طور کلی در این مقاله شرح می دهیم. در ادامه با شرکت حسابداری حسابا همراه باشید. تنخواه گردان چیست؟ تنخواه گردان حسابداری با عنوان (Imprest Funds) شناخته شده است. وجه نقدی است که برای استفاده […]

اطلاع رسانی
حسابداری دارایی نامشهود

5/5 - (1 امتیاز) دارایی نامشهود (Intangible Asset) که با IA هم شناخته می شود دارایی محسوب می شود که وجود فیزیکی ندارد. سرقفلی، اعتبار یک نام تجاری و همچنین مالکیت معنوی مثل حق امتیاز، کپی ‌رایت،حق الاختراع،حق تالیف، فرمول های ساخت محصول، مجوزهای ساخت نمونه‌هایی از این نوع دارایی می باشند. دارایی نامشهود نقطه […]

اطلاع رسانی
بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر

5/5 - (1 امتیاز) بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر قانونی و کارگاه‌های دارای شرایط طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی یکی از تکالیف مهم سازمان است و همچنین از راهکارهای موثر برای اجرای قانون و بازستانی حقوق بیمه‌شدگان سازمان می‌باشد. شرکت‌ها و افراد حقوقی موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان می باشند. و همچنین […]

اطلاع رسانی
پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)

5/5 - (1 امتیاز) صورتحساب نوع سوم در واقع به عنوان صورتحساب ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرش می شود. مطابق ماده 8 آیین نامه دفاتر، صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب نوع سوم محسوب می شود. چنین صورتحسابی به وسیله مودیان مالیاتی در سامانه ثبت می شوند. فاکتور نوع سوم که از طریق سامانه […]

فرم ارسال نظرات کاربر