حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی
5/5 - (2 امتیاز)

هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر موارد را ارسال می کند و مودیان حکم ارسال شده را نپذیرند و به آن اعتراض داشته باشند به هیات های حل اختلاف مراجعه می کنند. چرا که در این موارد می توانند علت تایید و یا رد حکم های صادر شده را بررسی کنند.

حضور هیات حل اختلاف مالیاتی تهران یکی دیگر از خدمات موسسه حسابداری و مالی حسابا می باشد. این مجموعه با داشتن افراد مجرب و با تجربه می تواند در این مسیر به شما کمک کند. برای بهره گیری از انجام امور مالیاتی خدمات حضور در هیات حل اختلافات مالیاتی تنها کافی است که از طریق دکمه های زیر و یا دکمه واتساپ کنار وب سایت ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه واتساپ در کنار وب سایت به صورت آنلاین و پاسخگویی سریع درخواست خود را ارسال کنید.

مطابق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، هیأت های حل اختلاف مالیاتی از 3 نفر تشکیل شده است:

نماینده سازمان امور مالیاتی: نماینده سازمان که توانایی شرکت در هیات های حل اختلاف را دارند. این نماینده می بایست شرایطی را دارا باشد. یکی از این شرایط که این است که باید یکی از کارمندان اداره امور مالیاتی کشور با حداقل 10 سال سابقه خدمت کار باشد. همچنین دست کم 6 سال از دوران خدمتش را در امور مالیاتی مشغول به کار باشد و به مسئله های مالیاتی کاملاً مسلط باشد.

قاضی بازنشسته (کارمند): اگر که در شهرستان قاضی بازنشسته با شرایط های مورد نظر سازمان امور مالیاتی یافت نشود، به درخواست سازمان امور مالیاتی یک قاضی کارمند از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می شود.

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: هنگامی که برگ تشخیص مالیات به صورت قانونی ارسال شده باشد یا هم زمان با تحویل اعتراض به برگ تشخیص مالیات در زمان قانونی، پرداخت کننده یا همان مودی می تواند نماینده مورد نظر خودش را انتخاب کند. چنانچه این اتفاق صورت نپذیرد، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و کار مودی از میان نماینده ها یک نفر را به انتخاب خودشان بر می گزینند.

3 وظیفه مهم دیگر هیأت حل اختلاف مالیاتی:

  • دستیابی و تایید خواسته ها از غیر پرداخت کننده
  • صدور کردن قرار تامین
  • انتخاب ضریب های مالیاتی پرداخت کنندگان

اعتراض به رای ارسال شده از طرفه هیأت های حل اختلاف:

همانطور که گفتیم رای ارسال شده از طرفه هیات های حل اختلاف مالیاتی، حتمی و لازم به اجرا است. مگر آن که رای ارسال شده شده تا 20 روز از تاریخ حکم شده از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد.

در این صورت است که پرونده برای رسیدگی دوباره به هیات های حل اختلاف تجدید (هیات حل اختلاف تجدید نظر مرجعی است برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی) نظر انتقال داده می شود. اگر در این مرحله فقط یک طرف به رای ارسال شده اعتراض داده باشد و رای را مورد تجدید نظر خواهی قرار دهد در مرحله عوض ‌شدن نظر تنها به ادعای همان طرفی که اعتراض کننده بوده رسیدگی می شود و رای را ارسال می کنند.

رای هیات های حل اختلاف

آرای هیات حل اختلاف مالیاتی:

رای هیأت های حل اختلاف مالیاتی با نصف اکثر رای ها حتمی و لازم به اجرا است. از طرف دیگر نظر تمامی گروه ها باید در متن نامه هیت حل اختلاف ثبت گردد. مسئولیت اداره و شکل دادن جلسه های هیات حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی است. حقوق و دستمزد آن ها نیز از طرف سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.

وظایف مودی در برابر رای هیات های حل اختلاف مالیاتی چیست؟

پرداخت کننده وظیفه دارد مالیاتی که از طرف هیات های حل اختلاف به او حکم شده را قبول کند و نسبت به بقیه مبالغ که مورد اعتراض و عدم پذیرش است در زمان قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام کند. نکته ای که نباید از خاطر برد این است که نماینده های هیات حل اختلاف در مورد موضوع ذکر شده در هیات حل اختلاف نباید نظر یا رای هایی داشته باشند. به صورت دیگر نماینده های هیات های حل اختلاف باید بی طرف باشند.

مراحل اعتراض مودیان در هیات های حل اختلاف بدوی مالیاتی:

اگر پرداخت‌ کننده یا مودی برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، نتواند اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی برطرف کند و یا با اداره امور مالیاتی به توافق برسد، می تواند جهت ارجاع پرونده مالیاتی خود برای رسیدگی به واسطه هیات های حل اختلاف مالیاتی، فرم اعتراض را از اداره امور مالیاتی دریافت و کامل کند. حداقل طی مدت 10 روز فرصت دارند آن را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه کنند. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های حل اختلاف وظیفه دارند اعتراض مودیان را در دفاتر مربوط به ثبت اعتراضات را درج کنند و سپس رسید را به مودی تحویل دهند.

در حقیقت این رسید، تاریخ تحویل اعتراض، برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی محسوب می شود. دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی، مسئول آماده سازی و کامل کردن پرونده و انتخاب زمان رسیدگی می باشد. در صورت وجود نقص و اشکال، پرونده برای از بین رفتن اشکال به قسمت مسئول اداره امور مالیاتی مربوط ارسال می شود. تا نسبت به رفع اشکال و بازگردانی آن مبادرت لازم صورت گیرد. در صورت کامل بودن و آماده بودن پرونده اصل بر فوری بودن رسیدگی و سرعت در رسیدگی هیات ها می باشد.

مطابق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم:

در مواردی که پرداخت کننده نسبت به برگ تشخیص حکم شده اعتراض داشته باشد. به شرط رعایت نکته های قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتبی تقاضای رسیدگی دوباره نماید.

رییس امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدرک های ابرازی نظر خود را اعلام می کند. بدین صورت که یا نوشته های برگ تشخیص را قبول نمی‌کند و رای به متعادل سازی درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدرک های ارائه شده را برای متعادل سازی درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت موارد ذکر شده در ظهر برگ تشخیص برعکس می شود. در صورتی که مودی با نظرهای گفته شده موافق باشد، مراتب را امضا کرده و موضوع تمام می شود.

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی:

در صورتی که رییس امور مالیاتی با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر پایه قوانین بخشش های ماده ۲۰۳ و ماده قانون مالیات به مودی حکم شود. حکم قانونی پرونده مالیاتی به وجود ماده ق.م.م، جهت حل و فصل موضوع به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تحویل داده می شود. به دنبال آن واحد مالیاتی پس از آداب قانونی به صورت کتبی زمان به وجود آمدن جلسه هیات را به مودی اعلام می کند.

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر:

این هیات ها در رابطه با موضوعاتی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به رای های ارسالی از طرف هیات های حل اختلاف بدوی اعتراض کننده باشند، می توانند بر پایه ماده ۲۴۷ ق.م.م، در طی گذشت 20 روز از حکم رای ذکر شده کتبی در خواست رسیدگی در هیت حل اختلاف تجدید نظر را اعلام کنند.

مودیان چگونه اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف مالیاتی انتقال می دهند؟

پس از آن که مودی اعتراض کتبی خود را به سازمان امور مالیاتی خاظرنشان کرد، جلسه هیات های حل اختلاف بایستی به طور فوری برگذار گردد. پیش از برگذاری جلسه هم حتماً باید زمان جلسه به مودی اعلام گردد. همچنین فاصله حکم جلسه تا زمان برگذاری به هیچ وجه نباید بیشتر از 10 روز به طول بی انجامد.

آیا رای های ارسال شده از هیت های حل اختلاف قطعی می باشند؟

رای های ارسال شده از هیات های حل اختلاف می بایست با تحقیق و دلایل محکم و با ‌اعتبار ارسال شوند. با این حال اگر چنانچه یکی از آن ها اختلاف درخواست تجدید نظر کند، برحسب قانون فقط یک مرجع می ‌تواند آن را رسیدگی کند و آن هم دیوان عدالت اداری می‌باشد. حتی هیچ مرجعی این حق را ندارد که از هیات حل اختلاف بخواهد تا اجرای حکم ارسال شده را بخواهد. مگر در صورتی که این توقف توسط دادگاهی باشد که این شایستگی را طبق قانون داشته باشد.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
امور مالی و مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان بنگاه‌های […]

امور مالی و مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) انجام امور مالیاتی 0 تا 100 توسط موسسه حسابداری و مالی حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد. چرا انجام کارهای […]

امور مالی و مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه بررسی تراکنش های بانکی […]

امور مالی و مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

امور مالی و مالیاتی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. انجام امور مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر ارث چیست؟ چرا باید پرداخت شود؟

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوران مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

امور مالی و مالیاتی
نحوه تشکیل پرونده مالیاتی شرکت ها و دریافت کد اقتصادی

5/5 - (1 امتیاز) دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری حسابا با ارائه و انجام امور مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی […]

امور مالی و مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ به چه صورت اظهارنامه خود را ارسال کنیم؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو […]

امور مالی و مالیاتی
جرایم مالیاتی و بخشودگی های مالی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

امور مالی و مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی): یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

امور مالی و مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

امور مالی و مالیاتی
وکیل مالیاتی و وظایف آن

5/5 - (2 امتیاز) وکیل مالیاتی در واقع شخصی باتجربه و آگاه و متخصص در حوزه‌های حقوق و قوانین مالیاتی است. که به علت داشتن دانش و مهارت‌های لازم، علم و توانایی مفید و مهم برای هدایت و راهنمایی موکل خود را دارد. و همچنین وکیل مالیاتی به علت وظیفه و دانش و مسئولیتی که […]

امور مالی و مالیاتی
بستن حساب ها در پایان دوره مالی

5/5 - (2 امتیاز) بستن حساب ها در پایان دوره مالی و برای هر دوره مالی، چگونه صورت می‌گیرد؟ چه عواملی در بستن حساب ها دخیل می‌باشند؟ شما با خواندن این مقاله، می‌توانید با نحوه بستن حساب‌ها در پایان یک دوره مالی در موسسه خدمات مالی و حسابداری با آن آشنا شوید. منظور از بستن حساب […]

رضا شاهی ارسال نظر در تاریخ 2022-05-25 01:15:09

حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران از بهترین خدمات مجموعه حسابا هستش

فرم ارسال نظرات کاربر