هیات حل اختلاف مالیاتی
5/5 - (2 امتیاز)

هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر موارد را ارسال می کند و مودیان حکم ارسال شده را نپذیرند و به آن اعتراض داشته باشند به هیات های حل اختلاف مراجعه می کنند. چرا که در این موارد می توانند علت تایید و یا رد حکم های صادر شده را بررسی کنند.

حضور هیات حل اختلاف مالیاتی تهران یکی دیگر از خدمات موسسه حسابداری و مالی حسابا می باشد. این مجموعه با داشتن افراد مجرب و با تجربه می تواند در این مسیر به شما کمک کند. برای بهره گیری از خدمات مالیاتی خدمات حضور در هیات حل اختلافات مالیاتی تنها کافی است که از طریق دکمه های زیر و یا دکمه واتساپ کنار وب سایت ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه واتساپ در کنار وب سایت به صورت آنلاین و پاسخگویی سریع درخواست خود را ارسال کنید.

مطابق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، هیأت های حل اختلاف مالیاتی از 3 نفر تشکیل شده است

نماینده سازمان امور مالیاتی: نماینده سازمان که توانایی شرکت در هیات های حل اختلاف را دارند. این نماینده می بایست شرایطی را دارا باشد. یکی از این شرایط که این است که باید یکی از کارمندان اداره امور مالیاتی کشور با حداقل 10 سال سابقه خدمت کار باشد. همچنین دست کم 6 سال از دوران خدمتش را در امور مالیاتی مشغول به کار باشد و به مسئله های مالیاتی کاملاً مسلط باشد.

قاضی بازنشسته (کارمند): اگر که در شهرستان قاضی بازنشسته با شرایط های مورد نظر سازمان امور مالیاتی یافت نشود، به درخواست سازمان امور مالیاتی یک قاضی کارمند از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می شود.

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: هنگامی که برگ تشخیص مالیات به صورت قانونی ارسال شده باشد یا هم زمان با تحویل اعتراض به برگ تشخیص مالیات در زمان قانونی، پرداخت کننده یا همان مودی می تواند نماینده مورد نظر خودش را انتخاب کند. چنانچه این اتفاق صورت نپذیرد، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و کار مودی از میان نماینده ها یک نفر را به انتخاب خودشان بر می گزینند.

اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف

اعتراض به رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف

همانطور که گفتیم رای ارسال شده از طرفه هیات های حل اختلاف مالیاتی، حتمی و لازم به اجرا است. مگر آن که رای ارسال شده شده تا 20 روز از تاریخ حکم شده از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد.

در این صورت است که پرونده برای رسیدگی دوباره به هیات های حل اختلاف تجدید (هیات حل اختلاف تجدید نظر مرجعی است برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی) نظر انتقال داده می شود. اگر در این مرحله فقط یک طرف به رای ارسال شده اعتراض داده باشد و رای را مورد تجدید نظر خواهی قرار دهد در مرحله عوض ‌شدن نظر تنها به ادعای همان طرفی که اعتراض کننده بوده رسیدگی می شود و رای را ارسال می کنند.

3 وظیفه مهم دیگر هیأت حل اختلاف مالیاتی

  • دستیابی و تایید خواسته ها از غیر پرداخت کننده
  • صدور کردن قرار تامین
  • انتخاب ضریب های مالیاتی پرداخت کنندگان

مودیان چگونه اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف مالیاتی انتقال می دهند؟

پس از آن که مودی اعتراض کتبی خود را به سازمان امور مالیاتی خاظرنشان کرد، جلسه هیات های حل اختلاف بایستی به طور فوری برگذار گردد. پیش از برگذاری جلسه هم حتماً باید زمان جلسه به مودی اعلام گردد. همچنین فاصله حکم جلسه تا زمان برگذاری به هیچ وجه نباید بیشتر از 10 روز به طول بی انجامد.

وظایف مودی در برابر رای هیات های حل اختلاف مالیاتی

پرداخت کننده وظیفه دارد مالیاتی که از طرف هیات های حل اختلاف به او حکم شده را قبول کند و نسبت به بقیه مبالغ که مورد اعتراض و عدم پذیرش است در زمان قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام کند. نکته ای که نباید از خاطر برد این است که نماینده های هیات حل اختلاف در مورد موضوع ذکر شده در هیات حل اختلاف نباید نظر یا رای هایی داشته باشند. به صورت دیگر نماینده های هیات های حل اختلاف باید بی طرف باشند.

رای هیات های حل اختلاف

آرای هیات حل اختلاف مالیاتی

رای هیأت های حل اختلاف مالیاتی با نصف اکثر رای ها حتمی و لازم به اجرا است. از طرف دیگر نظر تمامی گروه ها باید در متن نامه هیت حل اختلاف ثبت گردد. مسئولیت اداره و شکل دادن جلسه های هیات حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی است. حقوق و دستمزد آن ها نیز از طرف سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.

آیا رای ارسال شده از هیت های حل اختلاف قطعی می باشند؟

رای های ارسال شده از هیات های حل اختلاف می بایست با تحقیق و دلایل محکم و با ‌اعتبار ارسال شوند. با این حال اگر چنانچه یکی از آن ها اختلاف درخواست تجدید نظر کند، برحسب قانون فقط یک مرجع می ‌تواند آن را رسیدگی کند و آن هم دیوان عدالت اداری می‌باشد. حتی هیچ مرجعی این حق را ندارد که از هیات حل اختلاف بخواهد تا اجرای حکم ارسال شده را بخواهد. مگر در صورتی که این توقف توسط دادگاهی باشد که این شایستگی را طبق قانون داشته باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

این هیات ها در رابطه با موضوعاتی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به رای های ارسالی از طرف هیات های حل اختلاف بدوی اعتراض کننده باشند، می توانند بر پایه ماده ۲۴۷ ق.م.م، در طی گذشت 20 روز از حکم رای ذکر شده کتبی در خواست رسیدگی در هیت حل اختلاف تجدید نظر را اعلام کنند.

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

در صورتی که رییس امور مالیاتی با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر پایه قوانین بخشش های ماده ۲۰۳ و ماده قانون مالیات به مودی حکم شود. حکم قانونی پرونده مالیاتی به وجود ماده ق.م.م، جهت حل و فصل موضوع به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تحویل داده می شود. به دنبال آن واحد مالیاتی پس از آداب قانونی به صورت کتبی زمان به وجود آمدن جلسه هیات را به مودی اعلام می کند.

مراحل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی

مراحل اعتراض مودیان در هیات های حل اختلاف بدوی مالیاتی

اگر پرداخت‌ کننده یا مودی برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، نتواند اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی برطرف کند و یا با اداره امور مالیاتی به توافق برسد، می تواند جهت ارجاع پرونده مالیاتی خود برای رسیدگی به واسطه هیات های حل اختلاف مالیاتی، فرم اعتراض را از اداره امور مالیاتی دریافت و کامل کند. حداقل طی مدت 10 روز فرصت دارند آن را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه کنند. اداره امور مالیاتی وظیفه دارند اعتراض مودیان را در دفاتر مربوط به ثبت اعتراضات را درج کنند و سپس رسید را به مودی تحویل دهند.

در حقیقت این رسید، تاریخ تحویل اعتراض، برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی محسوب می شود. دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی، مسئول آماده سازی و کامل کردن پرونده و انتخاب زمان رسیدگی می باشد. در صورت وجود نقص و اشکال، پرونده برای از بین رفتن اشکال به قسمت مسئول اداره امور مالیاتی مربوط ارسال می شود. تا نسبت به رفع اشکال و بازگردانی آن مبادرت لازم صورت گیرد. در صورت کامل بودن و آماده بودن پرونده اصل بر فوری بودن رسیدگی و سرعت در رسیدگی هیات ها می باشد.

مطابق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم: در مواردی که پرداخت کننده نسبت به برگ تشخیص حکم شده اعتراض داشته باشد. به شرط رعایت نکته های قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتبی تقاضای رسیدگی دوباره نماید.

رییس امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدرک های ابرازی نظر خود را اعلام می کند. بدین صورت که یا نوشته های برگ تشخیص را قبول نمی‌کند و رای به متعادل سازی درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدرک های ارائه شده را برای متعادل سازی درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت موارد ذکر شده در ظهر برگ تشخیص برعکس می شود. در صورتی که مودی با نظرهای گفته شده موافق باشد، مراتب را امضا کرده و موضوع تمام می شود.

02166127745📞

 

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی

5/5 - (4 امتیاز) تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل این نوع پرونده برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری و مالی حسابا با ارائه و خدمات مالیاتی ایجاد پرونده در این زمینه یاری رسان شما است. […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در واقع کارنامه ای از عملکرد سالانه مودیان اشخاص حقیقی است. مالیات بر عملکرد از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود و مودیان باید اظهارنامه خود را کامل و به طور دقیق برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. نحوه تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول و […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی 1401

5/5 - (1 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی 1401 گزارشی است برای یک سال مالی که اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر ساله در سامانه اداره امور مالیاتی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. در واقع می‌توان گفت شرحی از عملکرد سالانه است که افراد در آن از میزان سود و درآمد خود را […]

خدمات مالیاتی
چگونه مدیر مالی موفق باشیم

5/5 - (2 امتیاز) مدیر مالی موفق (Financial Manager) فردی است که کار و فعالیت برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ساماندهی امور مالی در شرکتها را به عهده دارد. مدیریت مالی یکی از سمت‌هایی است که در مشاغل و کسب و کارهای متعدد به شمار می‌رود. در ادامه به سراغ اصل مطلب می‌رویم و با مدیر […]

خدمات مالیاتی
مالیات مشاوره – قرارداد مشاوره

5/5 - (2 امتیاز)

خدمات مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) 02166127745📞 ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان […]

خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) خدمات مالیاتی 0 تا 100 توسط شرکت حسابداری حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد.   چگونه برای خدمات مالیاتی با […]

خدمات مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه […]

خدمات مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی چیست

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه حسابداری و مالی حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. خدمات مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام است. تنها […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

خدمات مالیاتی
محاسبه مالیات بر ارث

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوره مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو به رو شوید. اگر که با پرداخت مالیات بر […]

خدمات مالیاتی
انواع جرایم مالیاتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

خدمات مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی) یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

خدمات مالیاتی
مالیات عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

رضا شاهی ارسال نظر در تاریخ 2022-05-25 01:15:09

حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران از بهترین خدمات مجموعه حسابا هستش

فرم ارسال نظرات کاربر