حسابا
هیات حل اختلاف مالیاتی

حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر موارد را ارسال می کند و مودیان حکم ارسال شده را نپذیرند و به آن اعتراض داشته باشند به هیات های حل اختلاف مراجعه می کنند. چرا که در این موارد می توانند علت تایید و یا رد حکم های صادر شده را بررسی کنند.

حضور هیات حل اختلاف مالیاتی تهران یکی دیگر از خدمات موسسه حسابداری و مالی حسابا می باشد. این مجموعه با داشتن افراد مجرب و با تجربه می تواند در این مسیر به شما کمک کند. برای بهره گیری از خدمات مالیاتی خدمات حضور در هیات حل اختلافات مالیاتی تنها کافی است که از طریق دکمه های زیر و یا دکمه واتساپ کنار وب سایت ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه واتساپ در کنار وب سایت به صورت آنلاین و پاسخگویی سریع درخواست خود را ارسال کنید.

مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، هیأت های حل اختلاف مالیاتی از ۳ نفر تشکیل شده است

نماینده سازمان امور مالیاتی: نماینده سازمان که توانایی شرکت در هیات های حل اختلاف را دارند. این نماینده می بایست شرایطی را دارا باشد. یکی از این شرایط که این است که باید یکی از کارمندان اداره امور مالیاتی کشور با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت کار باشد. همچنین دست کم ۶ سال از دوران خدمتش را در امور مالیاتی مشغول به کار باشد و به مسئله های مالیاتی کاملاً مسلط باشد.

قاضی بازنشسته (کارمند): اگر که در شهرستان قاضی بازنشسته با شرایط های مورد نظر سازمان امور مالیاتی یافت نشود، به درخواست سازمان امور مالیاتی یک قاضی کارمند از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می شود.

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: هنگامی که برگ تشخیص مالیات به صورت قانونی ارسال شده باشد یا هم زمان با تحویل اعتراض به برگ تشخیص مالیات در زمان قانونی، پرداخت کننده یا همان مودی می تواند نماینده مورد نظر خودش را انتخاب کند. چنانچه این اتفاق صورت نپذیرد، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و کار مودی از میان نماینده ها یک نفر را به انتخاب خودشان بر می گزینند.

اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف

اعتراض به رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف

همانطور که گفتیم رای ارسال شده از طرفه هیات های حل اختلاف مالیاتی، حتمی و لازم به اجرا است. مگر آن که رای ارسال شده شده تا ۲۰ روز از تاریخ حکم شده از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد.

در این صورت است که پرونده برای رسیدگی دوباره به هیات های حل اختلاف تجدید (هیات حل اختلاف تجدید نظر مرجعی است برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی) نظر انتقال داده می شود. اگر در این مرحله فقط یک طرف به رای ارسال شده اعتراض داده باشد و رای را مورد تجدید نظر خواهی قرار دهد در مرحله عوض ‌شدن نظر تنها به ادعای همان طرفی که اعتراض کننده بوده رسیدگی می شود و رای را ارسال می کنند.

۳ وظیفه مهم دیگر هیأت حل اختلاف مالیاتی

  • دستیابی و تایید خواسته ها از غیر پرداخت کننده
  • صدور کردن قرار تامین
  • انتخاب ضریب های مالیاتی پرداخت کنندگان

مودیان چگونه اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف مالیاتی انتقال می دهند؟

پس از آن که مودی اعتراض کتبی خود را به سازمان امور مالیاتی خاظرنشان کرد، جلسه هیات های حل اختلاف بایستی به طور فوری برگذار گردد. پیش از برگذاری جلسه هم حتماً باید زمان جلسه به مودی اعلام گردد. همچنین فاصله حکم جلسه تا زمان برگذاری به هیچ وجه نباید بیشتر از ۱۰ روز به طول بی انجامد.

وظایف مودی در برابر رای هیات های حل اختلاف مالیاتی

پرداخت کننده وظیفه دارد مالیاتی که از طرف هیات های حل اختلاف به او حکم شده را قبول کند و نسبت به بقیه مبالغ که مورد اعتراض و عدم پذیرش است در زمان قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام کند. نکته ای که نباید از خاطر برد این است که نماینده های هیات حل اختلاف در مورد موضوع ذکر شده در هیات حل اختلاف نباید نظر یا رای هایی داشته باشند. به صورت دیگر نماینده های هیات های حل اختلاف باید بی طرف باشند.

رای هیات های حل اختلاف

آرای هیات حل اختلاف مالیاتی

رای هیأت های حل اختلاف مالیاتی با نصف اکثر رای ها حتمی و لازم به اجرا است. از طرف دیگر نظر تمامی گروه ها باید در متن نامه هیت حل اختلاف ثبت گردد. مسئولیت اداره و شکل دادن جلسه های هیات حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی است. حقوق و دستمزد آن ها نیز از طرف سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.

آیا رای ارسال شده از هیت های حل اختلاف قطعی می باشند؟

رای های ارسال شده از هیات های حل اختلاف می بایست با تحقیق و دلایل محکم و با ‌اعتبار ارسال شوند. با این حال اگر چنانچه یکی از آن ها اختلاف درخواست تجدید نظر کند، برحسب قانون فقط یک مرجع می ‌تواند آن را رسیدگی کند و آن هم دیوان عدالت اداری می‌باشد. حتی هیچ مرجعی این حق را ندارد که از هیات حل اختلاف بخواهد تا اجرای حکم ارسال شده را بخواهد. مگر در صورتی که این توقف توسط دادگاهی باشد که این شایستگی را طبق قانون داشته باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

این هیات ها در رابطه با موضوعاتی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به رای های ارسالی از طرف هیات های حل اختلاف بدوی اعتراض کننده باشند، می توانند بر پایه ماده ۲۴۷ ق.م.م، در طی گذشت ۲۰ روز از حکم رای ذکر شده کتبی در خواست رسیدگی در هیت حل اختلاف تجدید نظر را اعلام کنند.

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

در صورتی که رییس امور مالیاتی با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر پایه قوانین بخشش های ماده ۲۰۳ و ماده قانون مالیات به مودی حکم شود. حکم قانونی پرونده مالیاتی به وجود ماده ق.م.م، جهت حل و فصل موضوع به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تحویل داده می شود. به دنبال آن واحد مالیاتی پس از آداب قانونی به صورت کتبی زمان به وجود آمدن جلسه هیات را به مودی اعلام می کند.

مراحل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی

مراحل اعتراض مودیان در هیات های حل اختلاف بدوی مالیاتی

اگر پرداخت‌ کننده یا مودی برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، نتواند اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی برطرف کند و یا با اداره امور مالیاتی به توافق برسد، می تواند جهت ارجاع پرونده مالیاتی خود برای رسیدگی به واسطه هیات های حل اختلاف مالیاتی، فرم اعتراض را از اداره امور مالیاتی دریافت و کامل کند. حداقل طی مدت ۱۰ روز فرصت دارند آن را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه کنند. اداره امور مالیاتی وظیفه دارند اعتراض مودیان را در دفاتر مربوط به ثبت اعتراضات را درج کنند و سپس رسید را به مودی تحویل دهند.

در حقیقت این رسید، تاریخ تحویل اعتراض، برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی محسوب می شود. دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی، مسئول آماده سازی و کامل کردن پرونده و انتخاب زمان رسیدگی می باشد. در صورت وجود نقص و اشکال، پرونده برای از بین رفتن اشکال به قسمت مسئول اداره امور مالیاتی مربوط ارسال می شود. تا نسبت به رفع اشکال و بازگردانی آن مبادرت لازم صورت گیرد. در صورت کامل بودن و آماده بودن پرونده اصل بر فوری بودن رسیدگی و سرعت در رسیدگی هیات ها می باشد.

مطابق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم: در مواردی که پرداخت کننده نسبت به برگ تشخیص حکم شده اعتراض داشته باشد. به شرط رعایت نکته های قانونی در اولین گام می تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتبی تقاضای رسیدگی دوباره نماید.

رییس امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدرک های ابرازی نظر خود را اعلام می کند. بدین صورت که یا نوشته های برگ تشخیص را قبول نمی‌کند و رای به متعادل سازی درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدرک های ارائه شده را برای متعادل سازی درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند که در هر دو حالت موارد ذکر شده در ظهر برگ تشخیص برعکس می شود. در صورتی که مودی با نظرهای گفته شده موافق باشد، مراتب را امضا کرده و موضوع تمام می شود.

۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵?

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب