حسابرسی صورت های مالی
5/5 - (2 امتیاز)

حسابرسی صورت های مالی شرکت ها از آن دسته کارهایی می باشد که نیاز به تخصص دارد. بنابراین انجام چنین کاری در شرکت‌ها و موسسات بسیار امری مهم به شمار می رود. موسسه حسابداری  و مالی حسابا می‌تواند در خدمات حسابداری به شما کمک بسیاری کند.

صورت مالی چیست؟

می توان گفت صورت‌های مالی از فرآیند و اجزای مهم در زمینه حسابداری شرکتها و موسسات محسوب می شود. در واقع صورت های مالی وضعیت شرکت را از لحاظ مالی نشان می‌دهند. یعنی مشخص می کند میزان درآمد و هزینه کلی شرکت ها چه میزان است. صورت های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرآیند حسابداری است. این شکل ها در حقیقت وضعیت شرکت را از دیدگاه مالی نشان می دهند و نشان می دهند پول ها در شرکت از کجا به دست آمده است. و در کجا خرج شده و چه مقداری از آن برای سرمایه گذاری ها و مصرف های آینده باقی مانده است .

معرفی انواع حسابرسی

 1. نوع اول حسابرسی صورت های مالی
 2. حسابرسی رعایتی
 3. نوع سوم حسابرسی عملیاتی
 4. حسابرسی قانونی

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: حسابرسی مالی

تعریف حسابرسی صورتهای مالی

در واقع حسابرسی به معنای رسیدگی به حساب ‌های مالی یک شرکت می باشد. و حسابرسی در حسابداری به معنای بررسی اسناد مالی و کشف اشتباهات سهوی و عمدی و تقلب در صورتی که وجود داشته باشد است. حسابرسی به فرآیند مالی یک شرکت اعتبار می بخشد. اساس بازیابی ممیزین مالیاتی و اداره دارایی ها و باقی کارهای مربوطه همین صورت های مالی بوده البته اشتباه در‌ تهیه آن ها می تواند پیامدهای مالی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد.

اهداف حسابرسی صورت مالی

اهداف حسابرسی صورت مالی

 • مهمترین و  اصلی ترین هدف اعتبار دهی به صورت مالی می باشد
 • برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی برای سهامدارن، دولت و ارگان های مربوطه، مدیران ارشد
 • مطابقت صورت های مالی با قوانین حسابرسی معین شده
 • کشف اشتباهات سهوی و یا عمدی در تهیه صورت مالی

اجزای اساسی یک ترازنامه

 • دارایی های ثابت مشهود
 • دارایی های نامشهود ثابت
 • سرمایه گذاری ها
 • موجودی نقد
 • موجودی مواد و کالاها
 • حساب ها و همچنین اسناد های دریافتی
 • حساب ها و اسناد های پرداختی
 • ذخیره مالیات
 • بدهی بلند مدت
 • سهم اقلیت
 • اندوخته ها و سرمایه ها
 • ذخیره مزایای پایان خدمات پرسنل

مزایای حسابرسی صورت‌ های مالی

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مواقعی می‌توانند به صورت‌های مالی اعتماد کنند که فردی بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر قاطعانه و حرفه ای ارائه کرده باشد.کارشناسان سازمان امور مالیاتی می بایست برای اطمینان از صحت اظهارنامه‌ الکترونیکی مالیاتی از صورت‌های مالی استفاده نمایند. همچنین به منظور اطمینان از ارائه گزارشات منصفانه باید به حسابرسی‌ های  خارجی اعتماد بیشتری داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای که حسابرسی صورت‌های مالی دارد این است که می‌تواند اشتباهات مالی یک شرکت شده را کشف کند و از مشکلات آینده جلوگیری شود. افرادی که دارای بنگاه‌های اقتصادی می باشند حسابرسی صورت مالی آن ها به صورت سالانه توسط حسابداران رسمی انجام می ‌شود.

انواع صورت های مالی اساسی

اجزای تشکیل دهنده و انواع صورت های مالی اساسی

 1. ترازنامه (صورت های چگونگی مالی): عملکرد در یک شرکت یا واحدهای اقتصادی بیان شده چگونگی مالی و اقتصادی شرکت، میزان نقدینگی موجود، ثروت ها، اندازه بدهی ها و توان شرکت برای پرداخت آن ها می باشد.
 2. صورتحساب سود و زیان: این صورتحساب، در گذشت زمانی تعیین شده اندازه گیری می شوند. و نشان دهنده صورت عملکرد یا کارهای مالی و سود یا ضررهای شرکت است.
 3. صورت سود یا زیان های جامع: صورت سود یا ضررهای جمع شده می تواند به صورت مستقل یا به دنبال صورتحساب سود و زیان ارائه کرد. نشان دهنده سود یا ضررهای همه سال های کار های شرکت می باشد از زمان تاسیس تا زمان ارائه دادن گزارش ها.
 4. صورت گردش تداول بودجه های نقدی: ورودی ها و خروجی های تداول وجه های نقد را بیان‌کرده و ‌جزئیات آن را می گویند. یعنی راه وارد شدن پول و موردهای استفاده آن را نشان می دهند.
 5. صورتحساب صاحب‌ های سهام: نشان دهنده اندازه ثروت های صاحب‌ های سهام اعم از سرمایه در گردش و سود و زیان می باشد. بر این پایه از اهمیت های ویژه ای برخوردار است و می تواند پایه تصمیم گیری های مهم قرار بگیرد.

از مزیت های اصلی تهیه صورت مالی

(اساس تعهدی حسابداری) در اساس تعهدی، معامله ها و سایر اتفاق ها در زمان واقعه و نه در زمان دریافت یا پرداخت پول نقد شناسایی و در اسناد و مدارک و‌ حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوطه بر عکس می شود.

(اساس و مبنای کدام فعالیت) به این معنی است که صورت مالی بر این فرض تهیه می شود که شرکت به فعالیت های خود ادامه می دهد مگر اینکه مدیریت بخواهد یا مجبور شود آن را خراب کند.

(یکنواختی بین دوره ها) صورت های مالی باید خالی از تبدیل یا حذف هایی باشند که می توانند بر تصمیم های استفاده کنندگان به صورت مالی اثر می گذارند. اطلاعات قابل مقایسه برای دوره های اولیه باید ارائه داده شود.

ارسال تاییدیه حسابرسی شرکت

ارسال تاییدیه حسابرسی شرکت

گرفتن فرم تاییدیه بانکی برای تاییدیه های حسابرسی امری ضروری است. همچنین شرکت مورد نظر بایستی از کلیه بانک هایی که در آن ها حساب دارد و یا تسهیلات بانکی دریافت کرده، تاییدیه دریافت نماید.

عناوین تاییدیه ها به در زیر تعریف شده اند

 • دریافت فرم تاییدیه بدهی و طلب برای بستانکاران و بدهکاران تجاری، اسناد دریافتی و پرداختی، پیش دریافت ها و پرداخت ها
 • فرم تاییدیه پرسنل برای ثبت مانده های بدهکاران پرسنل و …
 • دریافت  فرم تاییدیه کارفرما برای کارفرمای پروژه
 • فرم تاییدیه پیمانکار برای پیمانکار پروژه
 • گرفتن فرم تاییدیه کالاهای امانی
 • فرم تاییدیه سرمایه گذاری در سهام های شرکت

02166127745📞

مراحل حسابرسی صورت های مالی

به مراحلی که حسابرس آنها را طی می کند تا بتواند اطلاعات صحیحی از صورت های مالی پیدا کند تا بتواند برای نتیجه گیری از آن ها استفاده کند، مراحل حسابرسی می گویند.

عملیات حسابرسی در طی سلسه مراتب و جمع آوری اطلاعات مالی مراحل زیر هم صورت می گیرد:

1- تشکیل پرونده جاری و دائم مطابق سیستم عطف بندی موسسه که شامل موراد ذیل است:

 • تهیه زونکن
 • گذاشتن دیوایدر برای سر فصل ها مطابق فهرست پرونده
 • گذاشتن برنامه رسیدگی

نکته: اگر سال قبل حسابرسی موسسه انجام شده باشد پرونده دائم وجود دارد و دیگر نیازی به تشکیل پرونده دائم نخواهد بود.

تراز آزمایشی شرکت ها

2- گرفتن تراز آزمایشی از شرکت ها: اگر که این تراز آزمایشی از شرکت گرفته نشده باشد، بایستی تراز موقت برای شرکت تهیه و تنظیم شود. تنها مانده هایی که نهایی شده باشند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

3- تهیه کاربرگ های اصلی که موارد گفته شده در زیر هستند:

کاربرگ اصلی 3000 دارای مانده سرفصل های:

 • ذخیره و خزانه
 • ذخیره مالیات
 • هزینه های پیش دریافت شده
 • حساب ها و فاکتورها پرداختی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های پرداختی
 • میزان توانایی تسویه بدهی با ماهیت بستانکار به جز تسهیلات مالی

کاربرگ اصلی 3800:

 • میزان ذخیره مالیات
 • بدهی مالیات

کاربرگ اصلی 3900:

 • تسهیلات مالی بلند مدت و کوتاه مدت

کاربرگ اصلی 4000:

 • جدول نشان دهنده ی دارایی ثابت
 • پیش پرداخت های سرمایه ای
 • استهلاک انباشته شده

کاربرگ اصلی 4200:

 • سایر دارایی های نامشهود
 • حق الامتیازها

کاربرگ اصلی 4300:

 • کالای در راه
 • هرگونه موجودی کالا در شرکت
 • اعتبارات اسنادی

کاربرگ اصلی 4500:

 • حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های دریافتی
 • سپرده های دریافتی
 • پیش پرداخت

کاربرگ اصلی 4700:

کاربرگ اصلی 5500:

 • میزان فروش
 • درآمد عملیاتی
 • برگشت از فروش
 • میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات

کاربرگ اصلی 5600:

 • سربار
 • میزان هزینه دستمزد
 • قیمت تمام شده
 • میزان هزینه عمومی
 • معیار میزان هزینه اداری
 • میزان هزینه مالی

کاربرگ اصلی 5750:

 • میزان سایر درآمدها
 • میزان سایر هزینه های غیر عملیاتی

کاربرگ اصلی 5950:

 • حساب ها
 • طرف حساب های انتظامی

کاربرگ اصلی

در قسمت های کاربرگ اصلی می بایست در کاربرگ 14 ستونی تشکیل شوند. این کاربرگ 14 ستونی را طبق موارد زیر تنظیم می شود

 • در ستون اول و دوم = شرح حساب
 • ستون سوم = اختصاص به عطف دارد
 • در ستون چهارم = مانده تراز اولیه
 • ستون پنجم و ششم = مربوط به اقلام تعدیلات بین دو تراز در بستانکار و بدهکار
 • ستون هفتم = مانده تراز نهایی
 • در ستون هشتم و نهم = تغییرات طبقه بندی که بسته به ماهیت حساب کاهش و افزایش آن در ستون های مذکور درج خواهد شد
 • ستون دهم = مانده حساب بر اساس صورت های مالی

بیشتر بخوانید و لذت ببرید: گزارش حسابرسی شرکت

نتیجه گیری:

انجام حسابرسی و مشاوه صورت های مالی به شناسایی اشتباهات و تخلفات بررسی ممیزین و همچنین حسابرسی قانون کمک می کند. در چنین شرایطی شرکت ها می توانند خطاهای سهوی و یا عمدی خود را برطرف نمایند و از جرایم مالیاتی در امان بمانند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت های لیزینگ

5/5 - (3 امتیاز) لیزینگ چیست؟ مفهوم lease یعنی اجاره دادن و کرایه کردن که در عمل ویژگی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده هم در اختیار مستاجر قرار دارد. در واقع لیزینگ نوعی توافقنامه است که مابین موجر و مستاجر استفاده می‌شود. این توافقنامه با شرایط […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری استارتاپ + راه های موفقیت در استارتاپ ها

5/5 - (5 امتیاز) استارتاپ به لاتین Startup یا Start-up یه معنی شرکت نوپا و تازه تاسیس می‌باشد. به زبان ساده استارتاپ کسب و کاری نوپا است که با ارائه راه حل های خلاقانه به رفع نیاز به سرعت رشد کرده و به درآمد بالایی می‌رسد. این مشاغل ریسک پذیری بالایی دارند و نوعی کارآفرینی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت های دانش بنیان

5/5 - (4 امتیاز) حسابداری شرکت های دانش بنیان نقش مهمی برای مدیران این نوع شرکت ها دارد. دانش بنیان به شرکت هایی گفته می‌شود که سرمایه اصلی آنها دانش و تخصص است. آنها یک ایده جدید اشتغال زایی ایجاد می‌کنند و برحسب تعرفه هایی شامل معافیت هم خواهند شد. اکثر صاحبان شرکتهای دانش بنیان […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
پلمپ دفاتر قانونی 1401

5/5 - (3 امتیاز) پلمپ دفاتر قانونی 1401 پیش از نوشتن مطلب باید توسط اداره ثبت پلمپ شوند. این نوع دفاتر شامل دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر کیپه، دفتر دارایی می‌شود. پلمپ دفاتر بیشتر برای پیشگیری از وارد کردن اطلاعات اشتباه و غلط مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
چگونه دفاتر قانونی بنویسیم

5/5 - (5 امتیاز) چگونه دفاتر قانونی بنویسیم؟ نحوه نوشتن دفتر کل و دفتر روزنامه را در این مقاله بیاموزید. در صورت هرگونه مشکل می‌توانید یا با موسسه حسابداری حسابا تماس بگیرید و یا در قسمت کامنت ها سوالات خود را مطرح کنید. 02166127745📞 مطابق ماده 6 قانون تجارت، 4 نوع دفتر حسابداری وجود دارد: […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی

5/5 - (4 امتیاز) نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی که بسیار مهم هستند و باید به آنها توجه خاصی داشت. از دغدغه هایی که حسابداران و دیگر افراد و مدیران، اشتباه در نوشتن دفتر قانونی است که با سهل انگاری، خستگی، بی تجربگی انرژی و زمان زیادی را صرف کنند. در این مقاله نکات […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابرسی بیمه

4.8/5 - (5 امتیاز) حسابرسی بیمه تامین اجتماعی رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکتهایی که پرونده و کد کارگاهی در تامین اجتماعی دارند، توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی “حسابرسی بیمه تامین اجتماعی” نام دارد. این نوع حسابرسی بخشی از خدمات حسابرسی است. در این نوع حسابرسی، تمام اسناد مالی کارگاه‌های […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابرسی

5/5 - (5 امتیاز) خدمات حسابرسی به این منظور انجام می‌شوند تا تمام عملیات مالی و مدارک مربوط به آنها را مورد بررسی قرار دهند و بتوان از هرگونه مغایرت در مدارک جلوگیری به عمل آورد و چاره ای برای آنها اندیشید. تعریف حسابرسی خدمات حسابرسی نوعی نیاز برای اقتصادی شرکت ها است و مدیران […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) گزارش حسابرسی شرکت ها جهت دسترسی برای صاحبان سهام به گزارشات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی کشور ایران، گزارشات تفسیری، اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی شرکت ها و همچنین تصمیمات مجمع سالیانه ایجاد می‌شوند. صورت حساب مالی از مهمترین قسمت‌هایی است که در فرآیند گزارش مالی ایجاد می‌شوند. این نوع گزارشات […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
انواع حسابرسی مالی

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تاثیر ارز دیجیتال در حسابداری

2.3/5 - (3 امتیاز) تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری از جمله مباحثی است که حسابداران با آن بسیار سر و کار دارند. حسابداری ارزهای دیجیتال از موضوعات جدید در دنیای حسابداری است. ارز دیجیتال و حسابداری آن کاربردهای بسیاری را در آینده نیز خواهد داشت. ارزهای دیجیتال از انواع مختلفی تشکیل شده و طبق کارایی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تاسیس شرکت حسابداری + شرایط و مراحل

5/5 - (3 امتیاز) تاسیس شرکت حسابداری به چه صورتی است؟ ثبت شرکت حسابداری چه مراحل و شرایطی دارد؟ در این مقاله تمام سوالات مربوط به ثبت شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. شرکت حسابداری چیست؟ به شرکتی می‌گویند که به صورت کاملاً تخصصی انواع خدمات حسابداری را ارائه می دهند و همچنین این […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
اعزام حسابدار تهران و شهرستان ها

5/5 - (2 امتیاز) اعزام حسابدار با تجربه و مجرب با دیدی آگاهانه موجب می شود مدیران یک شرکت بتوانند امور مالی و مالیاتی خود را با بهترین اهداف پیش ببرند. همچنین مدیران می توانند تمرکز بسیاری رو دیگر امور خود داشته باشند. امروزه با توجه به پیشرفت علم رشته و شغل حسابداری دچار تغییرات بسیاری […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
انجام حسابداری شرکت ها

5/5 - (8 امتیاز)

خدمات حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابداری

5/5 - (7 امتیاز) حسابداری بخش مهمی از اداره کسب و کارهای کوچک و بزرگ محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین استفاده کاربردهای استفاده از خدمات حسابداری، افزایش سودآوری است. حسابداران حرفه ای می توانند با مشاوره به کسب و کارهای نوپا و کوچک در مورد سرمایه گذاری استقرار مالی را با بهترین شکل انجام دهند. […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری آنلاین چیست (حسابداری ابری)

4.7/5 - (4 امتیاز) حسابداری آنلاین چیست؟ خدمات حسابداری آنلاین  امروزه بسیار در بین حسابداران محبوب شده و نام آن ها به گوش می رسد. اگر که تا به امروز این اصطلاحات را نشنیده اید و با آن ها آشنایی ندارید، توصیه می شود تا انتهای این مقاله با موسسه خدمات مالی و حسابداری همراه […]

فرم ارسال نظرات کاربر