حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی صورت های مالی شرکت ها

حسابرسی صورت های مالی شرکت ها از آن دسته کارهایی می باشد که نیاز به تخصص دارد. بنابراین انجام چنین کاری در شرکت‌ها و موسسات بسیار امری مهم به شمار می رود. موسسه حسابداری  و مالی حسابا می‌تواند در خدمات حسابداری به شما کمک بسیاری کند.

صورت مالی چیست؟

می توان گفت صورت‌های مالی از فرآیند و اجزای مهم در زمینه حسابداری شرکتها و موسسات محسوب می شود. در واقع صورت های مالی وضعیت شرکت را از لحاظ مالی نشان می‌دهند. یعنی مشخص می کند میزان درآمد و هزینه کلی شرکت ها چه میزان است. صورت های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرآیند حسابداری است. این شکل ها در حقیقت وضعیت شرکت را از دیدگاه مالی نشان می دهند و نشان می دهند پول ها در شرکت از کجا به دست آمده است. و در کجا خرج شده و چه مقداری از آن برای سرمایه گذاری ها و مصرف های آینده باقی مانده است .

معرفی انواع حسابرسی

 1. نوع اول حسابرسی صورت های مالی
 2. حسابرسی رعایتی
 3. نوع سوم حسابرسی عملیاتی
 4. حسابرسی قانونی

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: حسابرسی مالی

تعریف حسابرسی صورتهای مالی

در واقع حسابرسی به معنای رسیدگی به حساب ‌های مالی یک شرکت می باشد. و حسابرسی در حسابداری به معنای بررسی اسناد مالی و کشف اشتباهات سهوی و عمدی و تقلب در صورتی که وجود داشته باشد است. حسابرسی به فرآیند مالی یک شرکت اعتبار می بخشد. اساس بازیابی ممیزین مالیاتی و اداره دارایی ها و باقی کارهای مربوطه همین صورت های مالی بوده البته اشتباه در‌ تهیه آن ها می تواند پیامدهای مالی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد.

اهداف حسابرسی صورت مالی

اهداف حسابرسی صورت مالی

 • مهمترین و  اصلی ترین هدف اعتبار دهی به صورت مالی می باشد
 • برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی برای سهامدارن، دولت و ارگان های مربوطه، مدیران ارشد
 • مطابقت صورت های مالی با قوانین حسابرسی معین شده
 • کشف اشتباهات سهوی و یا عمدی در تهیه صورت مالی

اجزای اساسی یک ترازنامه

 • دارایی های ثابت مشهود
 • دارایی های نامشهود ثابت
 • سرمایه گذاری ها
 • موجودی نقد
 • موجودی مواد و کالاها
 • حساب ها و همچنین اسناد های دریافتی
 • حساب ها و اسناد های پرداختی
 • ذخیره مالیات
 • بدهی بلند مدت
 • سهم اقلیت
 • اندوخته ها و سرمایه ها
 • ذخیره مزایای پایان خدمات پرسنل

مزایای حسابرسی صورت‌ های مالی

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مواقعی می‌توانند به صورت‌های مالی اعتماد کنند که فردی بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر قاطعانه و حرفه ای ارائه کرده باشد.کارشناسان سازمان امور مالیاتی می بایست برای اطمینان از صحت اظهارنامه‌ الکترونیکی مالیاتی از صورت‌های مالی استفاده نمایند. همچنین به منظور اطمینان از ارائه گزارشات منصفانه باید به حسابرسی‌ های  خارجی اعتماد بیشتری داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای که حسابرسی صورت‌های مالی دارد این است که می‌تواند اشتباهات مالی یک شرکت شده را کشف کند و از مشکلات آینده جلوگیری شود. افرادی که دارای بنگاه‌های اقتصادی می باشند حسابرسی صورت مالی آن ها به صورت سالانه توسط حسابداران رسمی انجام می ‌شود.

انواع صورت های مالی اساسی

اجزای تشکیل دهنده و انواع صورت های مالی اساسی

 1. ترازنامه (صورت های چگونگی مالی): عملکرد در یک شرکت یا واحدهای اقتصادی بیان شده چگونگی مالی و اقتصادی شرکت، میزان نقدینگی موجود، ثروت ها، اندازه بدهی ها و توان شرکت برای پرداخت آن ها می باشد.
 2. صورتحساب سود و زیان: این صورتحساب، در گذشت زمانی تعیین شده اندازه گیری می شوند. و نشان دهنده صورت عملکرد یا کارهای مالی و سود یا ضررهای شرکت است.
 3. صورت سود یا زیان های جامع: صورت سود یا ضررهای جمع شده می تواند به صورت مستقل یا به دنبال صورتحساب سود و زیان ارائه کرد. نشان دهنده سود یا ضررهای همه سال های کار های شرکت می باشد از زمان تاسیس تا زمان ارائه دادن گزارش ها.
 4. صورت گردش تداول بودجه های نقدی: ورودی ها و خروجی های تداول وجه های نقد را بیان‌کرده و ‌جزئیات آن را می گویند. یعنی راه وارد شدن پول و موردهای استفاده آن را نشان می دهند.
 5. صورتحساب صاحب‌ های سهام: نشان دهنده اندازه ثروت های صاحب‌ های سهام اعم از سرمایه در گردش و سود و زیان می باشد. بر این پایه از اهمیت های ویژه ای برخوردار است و می تواند پایه تصمیم گیری های مهم قرار بگیرد.

از مزیت های اصلی تهیه صورت مالی

(اساس تعهدی حسابداری) در اساس تعهدی، معامله ها و سایر اتفاق ها در زمان واقعه و نه در زمان دریافت یا پرداخت پول نقد شناسایی و در اسناد و مدارک و‌ حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوطه بر عکس می شود.

(اساس و مبنای کدام فعالیت) به این معنی است که صورت مالی بر این فرض تهیه می شود که شرکت به فعالیت های خود ادامه می دهد مگر اینکه مدیریت بخواهد یا مجبور شود آن را خراب کند.

(یکنواختی بین دوره ها) صورت های مالی باید خالی از تبدیل یا حذف هایی باشند که می توانند بر تصمیم های استفاده کنندگان به صورت مالی اثر می گذارند. اطلاعات قابل مقایسه برای دوره های اولیه باید ارائه داده شود.

ارسال تاییدیه حسابرسی شرکت

ارسال تاییدیه حسابرسی شرکت

گرفتن فرم تاییدیه بانکی برای تاییدیه های حسابرسی امری ضروری است. همچنین شرکت مورد نظر بایستی از کلیه بانک هایی که در آن ها حساب دارد و یا تسهیلات بانکی دریافت کرده، تاییدیه دریافت نماید.

عناوین تاییدیه ها به در زیر تعریف شده اند

 • دریافت فرم تاییدیه بدهی و طلب برای بستانکاران و بدهکاران تجاری، اسناد دریافتی و پرداختی، پیش دریافت ها و پرداخت ها
 • فرم تاییدیه پرسنل برای ثبت مانده های بدهکاران پرسنل و …
 • دریافت  فرم تاییدیه کارفرما برای کارفرمای پروژه
 • فرم تاییدیه پیمانکار برای پیمانکار پروژه
 • گرفتن فرم تاییدیه کالاهای امانی
 • فرم تاییدیه سرمایه گذاری در سهام های شرکت

۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵?

مراحل حسابرسی صورت های مالی

به مراحلی که حسابرس آنها را طی می کند تا بتواند اطلاعات صحیحی از صورت های مالی پیدا کند تا بتواند برای نتیجه گیری از آن ها استفاده کند، مراحل حسابرسی می گویند.

عملیات حسابرسی در طی سلسه مراتب و جمع آوری اطلاعات مالی مراحل زیر هم صورت می گیرد:

۱- تشکیل پرونده جاری و دائم مطابق سیستم عطف بندی موسسه که شامل موراد ذیل است:

 • تهیه زونکن
 • گذاشتن دیوایدر برای سر فصل ها مطابق فهرست پرونده
 • گذاشتن برنامه رسیدگی

نکته: اگر سال قبل حسابرسی موسسه انجام شده باشد پرونده دائم وجود دارد و دیگر نیازی به تشکیل پرونده دائم نخواهد بود.

تراز آزمایشی شرکت ها

۲- گرفتن تراز آزمایشی از شرکت ها: اگر که این تراز آزمایشی از شرکت گرفته نشده باشد، بایستی تراز موقت برای شرکت تهیه و تنظیم شود. تنها مانده هایی که نهایی شده باشند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۳- تهیه کاربرگ های اصلی که موارد گفته شده در زیر هستند:

کاربرگ اصلی ۳۰۰۰ دارای مانده سرفصل های:

 • ذخیره و خزانه
 • ذخیره مالیات
 • هزینه های پیش دریافت شده
 • حساب ها و فاکتورها پرداختی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های پرداختی
 • میزان توانایی تسویه بدهی با ماهیت بستانکار به جز تسهیلات مالی

کاربرگ اصلی ۳۸۰۰:

 • میزان ذخیره مالیات
 • بدهی مالیات

کاربرگ اصلی ۳۹۰۰:

 • تسهیلات مالی بلند مدت و کوتاه مدت

کاربرگ اصلی ۴۰۰۰:

 • جدول نشان دهنده ی دارایی ثابت
 • پیش پرداخت های سرمایه ای
 • استهلاک انباشته شده

کاربرگ اصلی ۴۲۰۰:

 • سایر دارایی های نامشهود
 • حق الامتیازها

کاربرگ اصلی ۴۳۰۰:

 • کالای در راه
 • هرگونه موجودی کالا در شرکت
 • اعتبارات اسنادی

کاربرگ اصلی ۴۵۰۰:

 • حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های دریافتی
 • سپرده های دریافتی
 • پیش پرداخت

کاربرگ اصلی ۴۷۰۰:

کاربرگ اصلی ۵۵۰۰:

 • میزان فروش
 • درآمد عملیاتی
 • برگشت از فروش
 • میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات

کاربرگ اصلی ۵۶۰۰:

 • سربار
 • میزان هزینه دستمزد
 • قیمت تمام شده
 • میزان هزینه عمومی
 • معیار میزان هزینه اداری
 • میزان هزینه مالی

کاربرگ اصلی ۵۷۵۰:

 • میزان سایر درآمدها
 • میزان سایر هزینه های غیر عملیاتی

کاربرگ اصلی ۵۹۵۰:

 • حساب ها
 • طرف حساب های انتظامی

کاربرگ اصلی

در قسمت های کاربرگ اصلی می بایست در کاربرگ ۱۴ ستونی تشکیل شوند. این کاربرگ ۱۴ ستونی را طبق موارد زیر تنظیم می شود

 • در ستون اول و دوم = شرح حساب
 • ستون سوم = اختصاص به عطف دارد
 • در ستون چهارم = مانده تراز اولیه
 • ستون پنجم و ششم = مربوط به اقلام تعدیلات بین دو تراز در بستانکار و بدهکار
 • ستون هفتم = مانده تراز نهایی
 • در ستون هشتم و نهم = تغییرات طبقه بندی که بسته به ماهیت حساب کاهش و افزایش آن در ستون های مذکور درج خواهد شد
 • ستون دهم = مانده حساب بر اساس صورت های مالی

بیشتر بخوانید و لذت ببرید: گزارش حسابرسی شرکت

نتیجه گیری:

انجام حسابرسی و مشاوه صورت های مالی به شناسایی اشتباهات و تخلفات بررسی ممیزین و همچنین حسابرسی قانون کمک می کند. در چنین شرایطی شرکت ها می توانند خطاهای سهوی و یا عمدی خود را برطرف نمایند و از جرایم مالیاتی در امان بمانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب