حسابرسی صورت های مالی
5/5 - (2 امتیاز)

حسابرسی صورت های مالی شرکت ها از آن دسته کارهایی می باشد که نیاز به تخصص دارد. بنابراین انجام چنین کاری در شرکت‌ها و موسسات بسیار امری مهم به شمار می رود. موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا می‌تواند در انواع خدمات حسابداری در تهران به شما کمک بسیاری کند.

صورت مالی چیست؟

می توان گفت صورت‌های مالی از فرآیند و اجزای مهم در زمینه حسابداری شرکتها و موسسات محسوب می شود. در واقع صورت های مالی وضعیت شرکت را از لحاظ مالی نشان می‌دهند. یعنی مشخص می کند میزان درآمد و هزینه کلی شرکت ها چه میزان است. صورت های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرآیند حسابداری است. این شکل ها در حقیقت وضعیت شرکت را از دیدگاه مالی نشان می دهند و نشان می دهند پول ها در شرکت از کجا به دست آمده است. و در کجا خرج شده و چه مقداری از آن برای سرمایه گذاری ها و مصرف های آینده باقی مانده است .

معرفی انواع حسابرسی:

 1. نوع اول حسابرسی صورت های مالی
 2. حسابرسی رعایتی
 3. نوع سوم حسابرسی عملیاتی
 4. حسابرسی قانونی

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: حسابرسی مالی

تعریف حسابرسی صورتهای مالی:

در واقع حسابرسی به معنای رسیدگی به حساب ‌های مالی یک شرکت می باشد. و حسابرسی در حسابداری به معنای بررسی اسناد مالی و کشف اشتباهات سهوی و عمدی و تقلب در صورتی که وجود داشته باشد است. حسابرسی به فرآیند مالی یک شرکت اعتبار می بخشد. اساس بازیابی ممیزین مالیاتی و اداره دارایی ها و باقی کارهای مربوطه همین صورت های مالی بوده البته اشتباه در‌ تهیه آن ها می تواند پیامدهای مالی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد.

اهداف حسابرسی صورت مالی:

 • مهمترین و  اصلی ترین هدف اعتبار دهی به صورت مالی می باشد
 • برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی برای سهامدارن، دولت و ارگان های مربوطه، مدیران ارشد
 • مطابقت صورت های مالی با قوانین حسابرسی معین شده
 • کشف اشتباهات سهوی و یا عمدی در تهیه صورت مالی

اجزای اساسی یک ترازنامه چیست؟

 • دارایی های ثابت مشهود
 • دارایی های نامشهود ثابت
 • سرمایه گذاری ها
 • موجودی نقد
 • موجودی مواد و کالاها
 • حساب ها و همچنین اسناد های دریافتی
 • حساب ها و اسناد های پرداختی
 • ذخیره مالیات
 • بدهی بلند مدت
 • سهم اقلیت
 • اندوخته ها و سرمایه ها
 • ذخیره مزایای پایان خدمات پرسنل

مزایای حسابرسی صورت‌ های مالی:

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مواقعی می‌توانند به صورت‌های مالی اعتماد کنند که فردی بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر قاطعانه و حرفه ای ارائه کرده باشد.کارشناسان سازمان امور مالیاتی می بایست برای اطمینان از صحت اظهارنامه‌ الکترونیکی مالیاتی از صورت‌های مالی استفاده نمایند. همچنین به منظور اطمینان از ارائه گزارشات منصفانه باید به حسابرسی‌ های  خارجی اعتماد بیشتری داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای که حسابرسی صورت‌های مالی دارد این است که می‌تواند اشتباهات مالی یک شرکت شده را کشف کند و از مشکلات آینده جلوگیری شود. افرادی که دارای بنگاه‌های اقتصادی می باشند حسابرسی صورت مالی آن ها به صورت سالانه توسط حسابداران رسمی انجام می ‌شود.

انواع صورت های مالی

از مزیت های اصلی تهیه صورت مالی عبارتند از:

(اساس تعهدی حسابداری) در اساس تعهدی، معامله ها و سایر اتفاق ها در زمان واقعه و نه در زمان دریافت یا پرداخت پول نقد شناسایی و در اسناد و مدارک و‌ حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوطه بر عکس می شود.

(اساس و مبنای کدام فعالیت) به این معنی است که صورت مالی بر این فرض تهیه می شود که شرکت به فعالیت های خود ادامه می دهد مگر اینکه مدیریت بخواهد یا مجبور شود آن را خراب کند.

(یکنواختی بین دوره ها) صورت های مالی باید خالی از تبدیل یا حذف هایی باشند که می توانند بر تصمیم های استفاده کنندگان به صورت مالی اثر می گذارند. اطلاعات قابل مقایسه برای دوره های اولیه باید ارائه داده شود .

ارسال تاییدیه حسابرسی شرکت:

گرفتن فرم تاییدیه بانکی برای تاییدیه های حسابرسی امری ضروری است. همچنین شرکت مورد نظر بایستی از کلیه بانک هایی که در آن ها حساب دارد و یا تسهیلات بانکی دریافت کرده، تاییدیه دریافت نماید.

عنواین تاییدیه ها به در زیر تعریف شده اند:

 • دریافت فرم تاییدیه بدهی و طلب برای بستانکاران و بدهکاران تجاری، اسناد دریافتی و پرداختی، پیش دریافت ها و پرداخت ها
 • فرم تاییدیه پرسنل برای ثبت مانده های بدهکاران پرسنل و …
 • دریافت  فرم تاییدیه کارفرما برای کارفرمای پروژه
 • فرم تاییدیه پیمانکار برای پیمانکار پروژه
 • گرفتن فرم تاییدیه کالاهای امانی
 • فرم تاییدیه سرمایه گذاری در سهام های شرکت

مراحل حسابرسی صورت های مالی

مراحل حسابرسی صورتهای مالی:

به مراحلی که حسابرس آنها را طی می کند تا بتواند اطلاعات صحیحی از صورت های مالی پیدا کند تا بتواند برای نتیجه گیری از آن ها استفاده کند، مراحل حسابرسی می گویند.

عملیات حسابرسی در طی سلسه مراتب و جمع آوری اطلاعات مالی مراحل زیر هم صورت می گیرد:

1- تشکیل پرونده جاری و دائم مطابق سیستم عطف بندی موسسه که شامل موراد ذیل است:

 • تهیه زونکن
 • گذاشتن دیوایدر برای سر فصل ها مطابق فهرست پرونده
 • گذاشتن برنامه رسیدگی

نکته: اگر سال قبل حسابرسی موسسه انجام شده باشد پرونده دائم وجود دارد و دیگر نیازی به تشکیل پرونده دائم نخواهد بود.

تراز آزمایشی شرکت ها

2- گرفتن تراز آزمایشی از شرکت ها: اگر که این تراز آزمایشی از شرکت گرفته نشده باشد، بایستی تراز موقت برای شرکت تهیه و تنظیم شود. تنها مانده هایی که نهایی شده باشند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

3- تهیه کاربرگ های اصلی که موارد گفته شده در زیر هستند:

کاربرگ اصلی 3000 دارای مانده سرفصل های:

 • ذخیره و خزانه
 • ذخیره مالیات
 • هزینه های پیش دریافت شده
 • حساب ها و فاکتورها پرداختی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های پرداختی
 • میزان توانایی تسویه بدهی با ماهیت بستانکار به جز تسهیلات مالی

کاربرگ اصلی 3800:

 • میزان ذخیره مالیات
 • بدهی مالیات

کاربرگ اصلی 3900:

 • تسهیلات مالی بلند مدت و کوتاه مدت

کاربرگ اصلی 4000:

 • جدول نشان دهنده ی دارایی ثابت
 • پیش پرداخت های سرمایه ای
 • استهلاک انباشته شده

کاربرگ اصلی 4200:

 • سایر دارایی های نامشهود
 • حق الامتیازها

کاربرگ اصلی 4300:

 • کالای در راه
 • هرگونه موجودی کالا در شرکت
 • اعتبارات اسنادی

کاربرگ اصلی 4500:

 • حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری
 • سایر حساب های دریافتی
 • سپرده های دریافتی
 • پیش پرداخت

کاربرگ اصلی 4700:

کاربرگ اصلی 5500:

 • میزان فروش
 • درآمد عملیاتی
 • برگشت از فروش
 • میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات

کاربرگ اصلی 5600:

 • سربار
 • میزان هزینه دستمزد
 • قیمت تمام شده
 • میزان هزینه عمومی
 • معیار میزان هزینه اداری
 • میزان هزینه مالی

کاربرگ اصلی 5750:

 • میزان سایر درآمدها
 • میزان سایر هزینه های غیر عملیاتی

کاربرگ اصلی 5950:

 • حساب ها
 • طرف حساب های انتظامی

در قسمت های کاربرگ اصلی می بایست در کاربرگ 14 ستونی تشکیل شوند. این کاربرگ 14 ستونی را طبق موارد زیر تنظیم می شود:

 • در ستون اول و دوم = شرح حساب
 • ستون سوم = اختصاص به عطف دارد
 • در ستون چهارم = مانده تراز اولیه
 • ستون پنجم و ششم = مربوط به اقلام تعدیلات بین دو تراز در بستانکار و بدهکار
 • ستون هفتم = مانده تراز نهایی
 • در ستون هشتم و نهم = تغییرات طبقه بندی که بسته به ماهیت حساب کاهش و افزایش آن در ستون های مذکور درج خواهد شد
 • ستون دهم = مانده حساب بر اساس صورت های مالی

صورت های مالی اساسی

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی از جمله عناصر اساسی:

 1. ترازنامه (صورت های چگونگی مالی): عملکرد در یک شرکت یا واحدهای اقتصادی بیان شده چگونگی مالی و اقتصادی شرکت، میزان نقدینگی موجود، ثروت ها، اندازه بدهی ها و توان شرکت برای پرداخت آن ها می باشد.
 2. صورتحساب سود و زیان: این صورتحساب، در گذشت زمانی تعیین شده اندازه گیری می شوند. و نشان دهنده صورت عملکرد یا کارهای مالی و سود یا ضررهای شرکت است.
 3. صورت سود یا زیان های جامع: صورت سود یا ضررهای جمع شده می تواند به صورت مستقل یا به دنبال صورتحساب سود و زیان ارائه کرد. نشان دهنده سود یا ضررهای همه سال های کار های شرکت می باشد از زمان تاسیس تا زمان ارائه دادن گزارش ها.
 4. صورت گردش تداول بودجه های نقدی: ورودی ها و خروجی های تداول وجه های نقد را بیان‌کرده و ‌جزئیات آن را می گویند. یعنی راه وارد شدن پول و موردهای استفاده آن را نشان می دهند.
 5. صورتحساب صاحب‌ های سهام: نشان دهنده اندازه ثروت های صاحب‌ های سهام اعم از سرمایه در گردش و سود و زیان می باشد. بر این پایه از اهمیت های ویژه ای برخوردار است و می تواند پایه تصمیم گیری های مهم قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید و لذت ببرید: گزارش حسابرسی شرکت

نتیجه گیری:

انجام حسابرسی و مشاوه صورت های مالی به شناسایی اشتباهات و تخلفات بررسی ممیزین و همچنین حسابرسی قانون کمک می کند. در چنین شرایطی شرکت ها می توانند خطاهای سهوی و یا عمدی خود را برطرف نمایند و از جرایم مالیاتی در امان بمانند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
حسابداری و حسابرسی
تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) گزارش حسابرسی شرکت ها جهت دسترسی برای صاحبان سهام به گزارشات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی کشور ایران، گزارشات تفسیری، اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی شرکت ها و همچنین تصمیمات مجمع سالیانه ایجاد می‌شوند. صورت حساب مالی از مهمترین قسمت‌هایی است که در فرآیند گزارش مالی ایجاد می‌شوند. این نوع گزارشات […]

حسابداری و حسابرسی
انواع حسابرسی مالی

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی […]

حسابداری و حسابرسی
تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری

2.3/5 - (3 امتیاز) تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری از جمله مباحثی است که حسابداران با آن بسیار سر و کار دارند. حسابداری ارزهای دیجیتال از موضوعات جدید در دنیای حسابداری است. ارز دیجیتال و حسابداری آن کاربردهای بسیاری را در آینده نیز خواهد داشت. ارزهای دیجیتال از انواع مختلفی تشکیل شده و طبق کارایی […]

حسابداری و حسابرسی
تاسیس شرکت حسابداری + شرایط و مراحل

5/5 - (3 امتیاز) تاسیس شرکت حسابداری به چه صورتی است؟ ثبت شرکت حسابداری چه مراحل و شرایطی دارد؟ در این مقاله تمام سوالات مربوط به ثبت شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. شرکت حسابداری چیست؟ به شرکتی می‌گویند که به صورت کاملاً تخصصی انواع خدمات حسابداری را ارائه می دهند و همچنین این […]

حسابداری و حسابرسی
اعزام حسابدار در تهران و شهرستان ها

5/5 - (2 امتیاز) اعزام حسابدار با تجربه و مجرب با دیدی آگاهانه موجب می شود مدیران یک شرکت بتوانند امور مالی و مالیاتی خود را با بهترین اهداف پیش ببرند. همچنین مدیران می توانند تمرکز بسیاری رو دیگر امور خود داشته باشند. امروزه با توجه به پیشرفت علم رشته و شغل حسابداری دچار تغییرات بسیاری […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود؟

4.5/5 - (8 امتیاز) حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود؟ اگر این سوال شما است، تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید. با حسابداری شرکتها مسئولان واحدهای تجاری می توانند یک گزارش تکمیلی و کاملی را از تمامی تجارت و حساب و کتاب های یک شرکت را در نظر داشته باشند.  توجه داشته […]

حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) انواع خدمات حسابداری در تهران در موسسه حسابا صورت می پذیرد. چنانچه در نظر دارید که یک حسابدار حرفه ای برای خود انتخاب کنید، با خواندن محتوای این صفحه می توانید بهترین تصمیم گیری را با خیالی آسوده انجام دهید. حسابداری یک کارکرد و عملکرد مهم تجاری به شمار می رود. […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری آنلاین (حسابداری ابری)

4.7/5 - (4 امتیاز) حسابداری آنلاین چیست؟ حسابداری ابری یا همان آنلاین امروزه بسیار در بین حسابداران محبوب شده و نام آن ها به گوش می رسد. اگر که تا به امروز این اصطلاحات را نشنیده اید و با آن ها آشنایی ندارید، توصیه می شود تا انتهای این مقاله با موسسه خدمات مالی و […]

حسابداری و حسابرسی
ثبت اسناد حسابداری

5/5 - (2 امتیاز) در این مقاله ما قصد داریم به حسابداران و دیگر افراد بگوییم سند حسابداری چیست و آموزش ثبت اسناد حسابداری را به طور کامل شرح دهیم. ثبت اسناد از جمله انواع خدمات حسابداری در تهران در موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا می باشد. ثبت اسناد حسابداری در واقع از اصلی […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری بهای تمام شده کالای فروش رفته و فرمول محاسبه آن

5/5 - (5 امتیاز) بهای تمام شده کالای فروش رفته کلیه هزینه‌ هایی می باشد که یک واحد تجاری برای تولید محصول و یا یک خدمات فروش رفته، انجام می دهد. در واقع بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه ‌های مستقیم مرتبط با تولید کالاهای فروخته شده توسط شرکت. این مقدار […]

حسابداری و حسابرسی
ثبت سند حسابداری فروش

5/5 - (2 امتیاز) حسابداری فروش کالا، صدور اسناد حسابداری فروش، ثبت سند حسابداری فروش و… را در این مقاله به طور کامل شرح داده و مورد بررسی قرار می دهیم، تا به طور کامل با آن آشنا شوید. پس ادامه مطالب را در شرکت حسابداری دنبال کنید! در شرکت‌ های بازرگانی برای ثبت و […]

حسابداری و حسابرسی
صورت مغایرت بانکی در حسابداری

5/5 - (1 امتیاز) حسابداری صورت مغایرت بانکی از مهم ترین مقوله های مربوط به امور حسابداری شرکت ‌ها است. حسابداران شرکت ‌ها و موسسات برای اینکه بتوانند صورت‌ های مالی دقیقی را تهیه و تنظیم کنند و گزارشات صحیح و حقیقی مالی ارائه بدهند پیوسته بایستی حساب ‌های خودشان را کنترل کنند، تا از […]

حسابداری و حسابرسی
صورت سود و زیان و ضرورت های تهیه این صورتحساب

5/5 - (1 امتیاز) صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی مهم در حسابداری است. در واقع حسابداری بدون وجود صورت های مالی بدون کاربرد می باشد. تعریف صورت سود و زیان: این نوع صورتحساب از اصلی ترین و مهم ترین صورت های مالی شرکت ها می باشد. چرا که سود و زیان […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری پیمانکاری و انواع قراردادهای شرکت پیمانکاری

5/5 - (1 امتیاز) حسابداری پیمانکاری در علم حسابداری را به طور کامل شرح می دهیم و تمام نکات موجود در آن را مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله جامع حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود را مطالعه کنید تا با انواع حسابداری شرکتها در موسسه حسابداری و مالی حسابا […]

حسابداری و حسابرسی
حسابرسی صورت های مالی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی صورت های مالی شرکت ها از آن دسته کارهایی می باشد که نیاز به تخصص دارد. بنابراین انجام چنین کاری در شرکت‌ها و موسسات بسیار امری مهم به شمار می رود. موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا می‌تواند در انواع خدمات حسابداری در تهران به شما کمک بسیاری کند. صورت مالی چیست؟ […]

حسابداری و حسابرسی
صورت معاملات فصلی و راه های تنظیم گزارشات فصلی

5/5 - (3 امتیاز) صورت معاملات فصلی یا گزارشات فصلی و نحوه ارسال آن ها در این مقاله به طور کلی شرح می دهیم. برای ارائه گزارش های صریح و کاملاً شفاف به سازمان های مالیاتی نیاز است کلیه فعالیت های صورت گرفته مالی و اقتصادی کسب و کار برپایه استانداردهای تعیین شده ثبت و ضبط […]

فرم ارسال نظرات کاربر