انواع حسابرسی مالی
5/5 - (2 امتیاز)

حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی به دست می‌آید که به ارائه صورت مالی و اطلاعات آن مربوط می‌شود.

تعریف حسابرسی

در حرفه حسابداری شغل حسابرسی یعنی بررسی و ممیزی اسناد مالی و حسابداری و کشف اشتباهات عمدی و سهوی. در نهایت پس از بررسی این موارد حسابرسان وظیفه دارند نتایج کار خودشان را مدیران ارشد و ارگان های نظارتی مالی و مالیاتی، بانکها و ارگان های مربوطه تحویل دهند.

هدف از حسابرسی مالی چیست؟

افزایش اعتبار به وضعیت مالی گزارش شده و کارکرد کسب و کارهاست. کلیه اشخاص در کسب و کارهای متعدد بایستی به طور سالیانه گزارش حسابرسی شرکت را ارائه دهند. حسابرسان مالی از جمله وظایف مهم یک حسابرس در یک شرکت می‌باشد. همه کسب و کارها برای رقابت با رقیبان خود و ادامه به فعالیت می‌بایست از وضعیت مالی شرکت خبردار شوند. چرا که در زمانی که مشکلی رخ می دهد بتوانند پیش از تبدیل به مشکل بزرگتر آنها را رفع کنند.

انواع حسابرسی از نظر اهداف

انواع حسابرسی از نظر اهداف

حسابرسی مالی

هدف آن شیوه تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردها است. موسسه های حسابرسی تهیه کنندگان گزارشات حسابرسی مالی هستند. موسسات اعتباری و سازمان های دولتی از آنها استافده خواهند کرد.

حسابرسی رعایت

بررسی رعایت قوانین کشور و عدم رعایت قوانین مانند اساس‌نامه، بخشنامه های داخلی) می‌باشد. این روش از حسابرسی بررسی کاملی را بر روی فرآیندهای سازمان انجام می دهد. حسابرسی رعایتی از این جهت اهمیت دارد که می توانیم بفهمیم که آیا شرکت موردنظر از چارچوب قوانین نظارتی پیروی می‌کند یا خیر؟! در نتیجه بعد از انجام مراحل حسابرسی رعایت، حسابرسان وظیفه دارند گزارش کاملی از وضعیت شرکت و یا سازمان را آماده کنند.

حسابرسی عملیاتی

بررسی عملکرد و کارایی و اثربخشی بخش های مختلف موسسه، از اهداف این نوع حسابرسی است. حسابرسی عملیاتی اصولاً به تاثیرگذاری و کارایی اقتصادی قسمتهای مختلف سازمان نقش دارد. همچنین این نوع حسابرسی دارای الزامات قانونی لازم الاجرا نیست.

حسابرسی صورتهای مالی

اعتباربخشی به صورت‌های مالی جزئی از اهداف این نوع حسابرسی است. یعنی اینکه اظهار نظر حسابرسان نسبت به سازگار با کلیه جنبه های مهم ادعای پدیدار در صورتهای مالی طبق مقیاس حسابداری است.

پیشنهاد می شود مطالعه کنید: حسابرسی صورت های مالی شرکت ها

حسابرسی مالیاتی

مقامات و درجات مالیاتی فدرال، محلی و ایالتی این کارها را انجام می دهند تا مطمئن شوند که یک کسب و کار میزان دقیقی از مالیات را پرداخت خواهد کرد. حسابرسی مالیاتی مراحلی است که به بررسی اسناد مالی و رعایت قوانین و مقررات می پردازد. این فرایند می‌تواند مالیات بر درآمد شرکت ها را محاسبه کند و نحوه پرداخت آن را نیز مشخص کند. همچنین تاریخ انجام حسابرسی مالیاتی از جمله موارد مهم است

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

توسط گروهی داخل سازمان ها انجام خواهد شد تا سازگاری سازمان با قوانین و مقررات، فرآیند حسابداری، کنترل های داخلی با هدف بهبود و صحت عملکرد بررسی شود. حسابرسی داخلی فرآیندی برای برطرف کردن مشکلات مالی سازمان و اطمینان از صحت گزارشات مالی زیر نظر مدیران سازمان انجام می گردد. در حقیقت سیستم کنترلی است که مدیران شرکتها از کیفیت هزینه ها و عملیات مالی و وصعیت مالی دارایی شرکتها باخبر می‌شوند.

حسابرسی پزشکی قانونی

در این حسابرسی مدارک و اسنادی تولید می شود که می تواند در دادگاه های قضایی استفاده شود، که معمولاً در صورتی که شواهدی در مورد سرقت و کلاهبرداری در موارد مالی وجود داشته باشد، استفاده می شود.

سیستم اطلاعاتی

بررسی سیستم اطلاعاتی سازمان براساس این نوع حسابرسی است که مطمئن می شوند اطلاعات دقیقی پردازش شده است. همچنین اینکه اطلاعات اشخاص یک شرکت توسط اشخاص درستی در دسترس است.

 حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

رسیدگی اثباتی: اثبات تمامی اقلام درج شده در صورتهای مالی و اظهارنظر درباره کلیات صورتهای مالی در این نوع رسیدگی صورت می گیرد.

رسیدگی خاص: با توجه به اهداف خاص یک شرکت و واحدهای اقتصادی رسیدگی یک یا چندین حساب صورت می پذیرد.

ارزیابی: سیستم کنترل داخلی که در این رسیدگی بررسی و ارزیابی سیستم های کنترل های داخلی شرکت به منظور کشف موارد عدم وجود کنتلر داخلی و یافتن موارد عدم اجرای صحیح کنترل های سیستم بررسی خواهد شد.

 حسابرسی از نظر زمان کاری

 حسابرسی از نظر زمان کاری

نوع اول حسابرسی ضمنی: پیش از پایان سال و ضمن سال انجام خواهد شد که براسا حسابرسی نهایی است.

حسابرسی نهایی: پس از پایان سال مالی و بستن حساب ها در پایان دوره مالی انجام می‌شود. رسیدگی به مانده نهایی حساب هاست.

حسابرسی مداوم: حسابرس به طور مدام در شرکت حضور خواهد داشت.

در کل ما 3 نوع اصلی حسابرسی داریم که آنها را نام برده و هر یک را کامل توضیح می‌دهیم.

 حسابرسی داخلی: توسط کارکنان یک شرکت انجام می‌شود. حسابرسی داخلی خارج از شرکت و سازمان توزیع نخواهد شد. برای بهبود و صحت تصمیم گیری در یک شرکت با ارائه موارد کاربردی به مدیران برای بهبود کنترل داخلی استفاده می‌شود. حسابرسان داخلی با رعایت تمامی قوانین موجود اطمینان می‌دهند که گزارشات مالی به طور دقیق نگهداری شود.

حسابرسی خارجی: برای اینکه به ذی نفعان اجازه داده شود که با اطمینان در رابطه با شرکت مورد ممیزی تصمیم گیری شوند، اهمیت دارند.

تفاوت مهمی که میان حسابرس خارجی و حسابرس داخلی وجود دارد این است که حسابرس خارجی مستقل می‌باشد. یعنی اینکه آن‌ها می‌توانند نظر بی طرفانه ای را ارائه کنند. یک حسابرس داخلی امکان دارد به علت رابطه کارفرما و کارفرما آزادی آنها تهدید شود.

حسابرسی های دولتی: این نوع حسابرسی برای مطمئن شدن از تهیه دقیق صورتهای مالی به وجود آمده تا بتوان میزان درآمد مشمول مالیات یک شرکت که به درستی نشان داده نمی‌شود را انجام داد.

ممیزی خارجی: توسط سازمان های خارجی و اشخاص ثالث انجام می‌شوند و می توانند نظر بی طرفانه ای ارئه دهند در صورتی که حسابرسان داخلی شاید نتوانند اینکار را انجام دهند.

نتیجه گیری…

انتخاب حسابرسی برای این انجام می‌شود که شرکتها درآمد مشمول مالیات خودشان را اشتباه ارائه نکنند و یا اینکه اشتباه در درآمد مشمول مالیاتی به تقلب مالیاتی و جرایم مالیاتی دچار نشوند.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت های لیزینگ

5/5 - (3 امتیاز) لیزینگ چیست؟ مفهوم lease یعنی اجاره دادن و کرایه کردن که در عمل ویژگی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده هم در اختیار مستاجر قرار دارد. در واقع لیزینگ نوعی توافقنامه است که مابین موجر و مستاجر استفاده می‌شود. این توافقنامه با شرایط […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری استارتاپ + راه های موفقیت در استارتاپ ها

5/5 - (5 امتیاز) استارتاپ به لاتین Startup یا Start-up یه معنی شرکت نوپا و تازه تاسیس می‌باشد. به زبان ساده استارتاپ کسب و کاری نوپا است که با ارائه راه حل های خلاقانه به رفع نیاز به سرعت رشد کرده و به درآمد بالایی می‌رسد. این مشاغل ریسک پذیری بالایی دارند و نوعی کارآفرینی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت های دانش بنیان

5/5 - (4 امتیاز) حسابداری شرکت های دانش بنیان نقش مهمی برای مدیران این نوع شرکت ها دارد. دانش بنیان به شرکت هایی گفته می‌شود که سرمایه اصلی آنها دانش و تخصص است. آنها یک ایده جدید اشتغال زایی ایجاد می‌کنند و برحسب تعرفه هایی شامل معافیت هم خواهند شد. اکثر صاحبان شرکتهای دانش بنیان […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
پلمپ دفاتر قانونی 1401

5/5 - (3 امتیاز) پلمپ دفاتر قانونی 1401 پیش از نوشتن مطلب باید توسط اداره ثبت پلمپ شوند. این نوع دفاتر شامل دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر کیپه، دفتر دارایی می‌شود. پلمپ دفاتر بیشتر برای پیشگیری از وارد کردن اطلاعات اشتباه و غلط مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
چگونه دفاتر قانونی بنویسیم

5/5 - (5 امتیاز) چگونه دفاتر قانونی بنویسیم؟ نحوه نوشتن دفتر کل و دفتر روزنامه را در این مقاله بیاموزید. در صورت هرگونه مشکل می‌توانید یا با موسسه حسابداری حسابا تماس بگیرید و یا در قسمت کامنت ها سوالات خود را مطرح کنید. 02166127745📞 مطابق ماده 6 قانون تجارت، 4 نوع دفتر حسابداری وجود دارد: […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی

5/5 - (4 امتیاز) نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی که بسیار مهم هستند و باید به آنها توجه خاصی داشت. از دغدغه هایی که حسابداران و دیگر افراد و مدیران، اشتباه در نوشتن دفتر قانونی است که با سهل انگاری، خستگی، بی تجربگی انرژی و زمان زیادی را صرف کنند. در این مقاله نکات […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابرسی بیمه

4.8/5 - (5 امتیاز) حسابرسی بیمه تامین اجتماعی رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکتهایی که پرونده و کد کارگاهی در تامین اجتماعی دارند، توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی “حسابرسی بیمه تامین اجتماعی” نام دارد. این نوع حسابرسی بخشی از خدمات حسابرسی است. در این نوع حسابرسی، تمام اسناد مالی کارگاه‌های […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابرسی

5/5 - (5 امتیاز) خدمات حسابرسی به این منظور انجام می‌شوند تا تمام عملیات مالی و مدارک مربوط به آنها را مورد بررسی قرار دهند و بتوان از هرگونه مغایرت در مدارک جلوگیری به عمل آورد و چاره ای برای آنها اندیشید. تعریف حسابرسی خدمات حسابرسی نوعی نیاز برای اقتصادی شرکت ها است و مدیران […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) گزارش حسابرسی شرکت ها جهت دسترسی برای صاحبان سهام به گزارشات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی کشور ایران، گزارشات تفسیری، اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی شرکت ها و همچنین تصمیمات مجمع سالیانه ایجاد می‌شوند. صورت حساب مالی از مهمترین قسمت‌هایی است که در فرآیند گزارش مالی ایجاد می‌شوند. این نوع گزارشات […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
انواع حسابرسی مالی

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تاثیر ارز دیجیتال در حسابداری

2.3/5 - (3 امتیاز) تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری از جمله مباحثی است که حسابداران با آن بسیار سر و کار دارند. حسابداری ارزهای دیجیتال از موضوعات جدید در دنیای حسابداری است. ارز دیجیتال و حسابداری آن کاربردهای بسیاری را در آینده نیز خواهد داشت. ارزهای دیجیتال از انواع مختلفی تشکیل شده و طبق کارایی […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
تاسیس شرکت حسابداری + شرایط و مراحل

5/5 - (3 امتیاز) تاسیس شرکت حسابداری به چه صورتی است؟ ثبت شرکت حسابداری چه مراحل و شرایطی دارد؟ در این مقاله تمام سوالات مربوط به ثبت شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. شرکت حسابداری چیست؟ به شرکتی می‌گویند که به صورت کاملاً تخصصی انواع خدمات حسابداری را ارائه می دهند و همچنین این […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
اعزام حسابدار تهران و شهرستان ها

5/5 - (2 امتیاز) اعزام حسابدار با تجربه و مجرب با دیدی آگاهانه موجب می شود مدیران یک شرکت بتوانند امور مالی و مالیاتی خود را با بهترین اهداف پیش ببرند. همچنین مدیران می توانند تمرکز بسیاری رو دیگر امور خود داشته باشند. امروزه با توجه به پیشرفت علم رشته و شغل حسابداری دچار تغییرات بسیاری […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
انجام حسابداری شرکت ها

5/5 - (8 امتیاز)

خدمات حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابداری

5/5 - (7 امتیاز) حسابداری بخش مهمی از اداره کسب و کارهای کوچک و بزرگ محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین استفاده کاربردهای استفاده از خدمات حسابداری، افزایش سودآوری است. حسابداران حرفه ای می توانند با مشاوره به کسب و کارهای نوپا و کوچک در مورد سرمایه گذاری استقرار مالی را با بهترین شکل انجام دهند. […]

خدمات حسابداری و حسابرسی
حسابداری آنلاین چیست (حسابداری ابری)

4.7/5 - (4 امتیاز) حسابداری آنلاین چیست؟ خدمات حسابداری آنلاین  امروزه بسیار در بین حسابداران محبوب شده و نام آن ها به گوش می رسد. اگر که تا به امروز این اصطلاحات را نشنیده اید و با آن ها آشنایی ندارید، توصیه می شود تا انتهای این مقاله با موسسه خدمات مالی و حسابداری همراه […]

فرم ارسال نظرات کاربر