حسابا
انواع حسابرسی مالی

انواع حسابرسی مالی

حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی به دست می‌آید که به ارائه صورت مالی و اطلاعات آن مربوط می‌شود.

تعریف حسابرسی

در حرفه حسابداری شغل حسابرسی یعنی بررسی و ممیزی اسناد مالی و حسابداری و کشف اشتباهات عمدی و سهوی. در نهایت پس از بررسی این موارد حسابرسان وظیفه دارند نتایج کار خودشان را مدیران ارشد و ارگان های نظارتی مالی و مالیاتی، بانکها و ارگان های مربوطه تحویل دهند.

هدف از حسابرسی مالی چیست؟

افزایش اعتبار به وضعیت مالی گزارش شده و کارکرد کسب و کارهاست. کلیه اشخاص در کسب و کارهای متعدد بایستی به طور سالیانه گزارش حسابرسی شرکت را ارائه دهند. حسابرسان مالی از جمله وظایف مهم یک حسابرس در یک شرکت می‌باشد. همه کسب و کارها برای رقابت با رقیبان خود و ادامه به فعالیت می‌بایست از وضعیت مالی شرکت خبردار شوند. چرا که در زمانی که مشکلی رخ می دهد بتوانند پیش از تبدیل به مشکل بزرگتر آنها را رفع کنند.

انواع حسابرسی از نظر اهداف

انواع حسابرسی از نظر اهداف

حسابرسی مالی

هدف آن شیوه تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردها است. موسسه های حسابرسی تهیه کنندگان گزارشات حسابرسی مالی هستند. موسسات اعتباری و سازمان های دولتی از آنها استافده خواهند کرد.

حسابرسی رعایت

بررسی رعایت قوانین کشور و عدم رعایت قوانین مانند اساس‌نامه، بخشنامه های داخلی) می‌باشد. این روش از حسابرسی بررسی کاملی را بر روی فرآیندهای سازمان انجام می دهد. حسابرسی رعایتی از این جهت اهمیت دارد که می توانیم بفهمیم که آیا شرکت موردنظر از چارچوب قوانین نظارتی پیروی می‌کند یا خیر؟! در نتیجه بعد از انجام مراحل حسابرسی رعایت، حسابرسان وظیفه دارند گزارش کاملی از وضعیت شرکت و یا سازمان را آماده کنند.

حسابرسی عملیاتی

بررسی عملکرد و کارایی و اثربخشی بخش های مختلف موسسه، از اهداف این نوع حسابرسی است. حسابرسی عملیاتی اصولاً به تاثیرگذاری و کارایی اقتصادی قسمتهای مختلف سازمان نقش دارد. همچنین این نوع حسابرسی دارای الزامات قانونی لازم الاجرا نیست.

حسابرسی صورتهای مالی

اعتباربخشی به صورت‌های مالی جزئی از اهداف این نوع حسابرسی است. یعنی اینکه اظهار نظر حسابرسان نسبت به سازگار با کلیه جنبه های مهم ادعای پدیدار در صورتهای مالی طبق مقیاس حسابداری است.

پیشنهاد می شود مطالعه کنید: حسابرسی صورت های مالی شرکت ها

حسابرسی مالیاتی

مقامات و درجات مالیاتی فدرال، محلی و ایالتی این کارها را انجام می دهند تا مطمئن شوند که یک کسب و کار میزان دقیقی از مالیات را پرداخت خواهد کرد. حسابرسی مالیاتی مراحلی است که به بررسی اسناد مالی و رعایت قوانین و مقررات می پردازد. این فرایند می‌تواند مالیات بر درآمد شرکت ها را محاسبه کند و نحوه پرداخت آن را نیز مشخص کند. همچنین تاریخ انجام حسابرسی مالیاتی از جمله موارد مهم است

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

توسط گروهی داخل سازمان ها انجام خواهد شد تا سازگاری سازمان با قوانین و مقررات، فرآیند حسابداری، کنترل های داخلی با هدف بهبود و صحت عملکرد بررسی شود. حسابرسی داخلی فرآیندی برای برطرف کردن مشکلات مالی سازمان و اطمینان از صحت گزارشات مالی زیر نظر مدیران سازمان انجام می گردد. در حقیقت سیستم کنترلی است که مدیران شرکتها از کیفیت هزینه ها و عملیات مالی و وصعیت مالی دارایی شرکتها باخبر می‌شوند.

حسابرسی پزشکی قانونی

در این حسابرسی مدارک و اسنادی تولید می شود که می تواند در دادگاه های قضایی استفاده شود، که معمولاً در صورتی که شواهدی در مورد سرقت و کلاهبرداری در موارد مالی وجود داشته باشد، استفاده می شود.

سیستم اطلاعاتی

بررسی سیستم اطلاعاتی سازمان براساس این نوع حسابرسی است که مطمئن می شوند اطلاعات دقیقی پردازش شده است. همچنین اینکه اطلاعات اشخاص یک شرکت توسط اشخاص درستی در دسترس است.

 حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

رسیدگی اثباتی: اثبات تمامی اقلام درج شده در صورتهای مالی و اظهارنظر درباره کلیات صورتهای مالی در این نوع رسیدگی صورت می گیرد.

رسیدگی خاص: با توجه به اهداف خاص یک شرکت و واحدهای اقتصادی رسیدگی یک یا چندین حساب صورت می پذیرد.

ارزیابی: سیستم کنترل داخلی که در این رسیدگی بررسی و ارزیابی سیستم های کنترل های داخلی شرکت به منظور کشف موارد عدم وجود کنتلر داخلی و یافتن موارد عدم اجرای صحیح کنترل های سیستم بررسی خواهد شد.

 حسابرسی از نظر زمان کاری

 حسابرسی از نظر زمان کاری

نوع اول حسابرسی ضمنی: پیش از پایان سال و ضمن سال انجام خواهد شد که براسا حسابرسی نهایی است.

حسابرسی نهایی: پس از پایان سال مالی و بستن حساب ها در پایان دوره مالی انجام می‌شود. رسیدگی به مانده نهایی حساب هاست.

حسابرسی مداوم: حسابرس به طور مدام در شرکت حضور خواهد داشت.

در کل ما ۳ نوع اصلی حسابرسی داریم که آنها را نام برده و هر یک را کامل توضیح می‌دهیم.

 حسابرسی داخلی: توسط کارکنان یک شرکت انجام می‌شود. حسابرسی داخلی خارج از شرکت و سازمان توزیع نخواهد شد. برای بهبود و صحت تصمیم گیری در یک شرکت با ارائه موارد کاربردی به مدیران برای بهبود کنترل داخلی استفاده می‌شود. حسابرسان داخلی با رعایت تمامی قوانین موجود اطمینان می‌دهند که گزارشات مالی به طور دقیق نگهداری شود.

حسابرسی خارجی: برای اینکه به ذی نفعان اجازه داده شود که با اطمینان در رابطه با شرکت مورد ممیزی تصمیم گیری شوند، اهمیت دارند.

تفاوت مهمی که میان حسابرس خارجی و حسابرس داخلی وجود دارد این است که حسابرس خارجی مستقل می‌باشد. یعنی اینکه آن‌ها می‌توانند نظر بی طرفانه ای را ارائه کنند. یک حسابرس داخلی امکان دارد به علت رابطه کارفرما و کارفرما آزادی آنها تهدید شود.

حسابرسی های دولتی: این نوع حسابرسی برای مطمئن شدن از تهیه دقیق صورتهای مالی به وجود آمده تا بتوان میزان درآمد مشمول مالیات یک شرکت که به درستی نشان داده نمی‌شود را انجام داد.

ممیزی خارجی: توسط سازمان های خارجی و اشخاص ثالث انجام می‌شوند و می توانند نظر بی طرفانه ای ارئه دهند در صورتی که حسابرسان داخلی شاید نتوانند اینکار را انجام دهند.

نتیجه گیری…

انتخاب حسابرسی برای این انجام می‌شود که شرکتها درآمد مشمول مالیات خودشان را اشتباه ارائه نکنند و یا اینکه اشتباه در درآمد مشمول مالیاتی به تقلب مالیاتی و جرایم مالیاتی دچار نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب