بخشنامه فراخوان مرحله نهم مالیات بر ارزش افزوده (آشپزخانه‌ها و کافی شاپ‌ها)

بخشنامه فراخوان مرحله نهم مالیات بر ارزش افزوده (آشپزخانه‌ها و کافی شاپ‌ها)

اجرای قانون از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۲

طبق ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، از آنجاییکه تا زمان راه‌اندازی و ایجاد سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد، لذا بنــا بــه اختیــارات حاصــل از مقــررات مــاده (۱۸) قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصوب۱۳۸۷/۰۲/۱۷، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده‌اند، در صورت اشتغال به فعالیت‌های ذیل با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله نهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجرای مقررات قانون از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ خواهند بود.

  1. تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه‌ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی؛
  2. کافی شاپ­ ها.

مشاوره رایگان

 تذکر بسیار مهم:

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله نهم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی، اتحادیه­ های ذی­ربط و سـایر مجـامع و تشـکل ­هـا محسـوب می­ گردد.

طبق فراخوان مرحله نهم کلیه کسب و کارهای فعال در حوزه طبخ غذا و فروش آن (که تا قبل از این رستوران ها مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده بودند) مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه و اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتریان خود خواهند بود.

نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده آشپزخانه ها و کافی شاپ ها

طبق قانون هر کسب و کار فعالی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می شوند بایستی ۱۵ روز پس از هر فصل نسبت به ارائه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خود از سامانه my.tax.gov.ir اقدام نماید. بدین ترتیب با ورود به صفحه اظهارنامه ارزش افزوده و تعیین فصل  و سال مربوطه نسبت به درج ارقام خرید و فروش خود اقدام نموده و بابت بدهی  مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فصل منربوطه فیش مالیاتی را پرینت و مالیات مربوطه را پرداخت نماید.

البته با توجه به لینک درگاه بانکی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده میتوان نسبت به پرداخت مستقیم بدهی ارزش افزوده خود اقدام نماید.

زمان تسلیم اظهار نامه ارزش افزوده:

فصل بهار (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) – تا پایان روز ۱۵ ام تیر ماه سال ۱۴۰۲

فصل تابستان (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱) – تا پایان روز ۱۵ ام مهر ماه سال ۱۴۰۲ (فصل تابستان ۱۴۰۲ اولین فصل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آشپزخانه ها و کافی شاپ هاست)

فصل پاییز (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰) – تا پایان روز ۱۵ ام دی ماه سال ۱۴۰۲

فصل زمستان (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) – تا پایان روز ۱۵ ام فروردین ماه سال ۱۴۰۳ (که طبق قانون تعطیلات در نظر گرفته نشده و طبق عرف سالهای قبل تا ۳۱ فروردین ماه قابل تمدید است)

(طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعطیلات به عنوان روز کاری در زمان های قانونی مورد نظر قرار نگرفته و روزهای پس از تعطیلات به عنوان روز کاری تلقی می گردد.

فهرست مطالب