تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1401 تا تاریخ 1402/01/26

تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ (مربوط به تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱) طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ نظر به مصادف بودن زمان تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ با تعطیلات سال جدید شمسی و درخواست های متعدد مودیان محترم مالیاتی موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم مودیان مالیاتی و فراهم آوردن امکان اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ (دوره چهارم) را تا پایان روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در صدی (۱۰۰%) بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ در موعد مقرر در دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ ذکر شده را در صورت درخواست کتبی توسط مودیان مالیاتی فراهم آورند.

داود منظور – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

مشاوره تلفنی

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

همانطور که می دانید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل ۱۵ روز پس از پایان هر فصل است:

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ – مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵ تیر ماه

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ – مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان تا ۱۵ مهر ماه

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ – مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تا ۱۵ دی ماه

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ – مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان تا ۱۵ فروردین سال بعد (قابلیت تمدید به علت وجود تعطیلات سال نو شمسی)

با توجه به تعطیلات نوروزی در کشور سازمان امور مالیاتی هر ساله نسبت به تمدید ارزش افزوده فصل زمستان اقدام می نماید.

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

عکس بخشنامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فهرست مطالب