رفع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

رفع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

بر اساس ماده ۱۸۶ صدور، تجدید، تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت ­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی ­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱

بر اساس این تبصره اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲

بر اساس تبصره ۲ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳

بر اساس این تبصره  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

 

تبصره ۴

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

 

رفع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

درخواست فعالسازی شرکت در اداره کل ثبت شرکتها

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی شرکتهایی را که در ۵ سال فاقد فعالیت هستند را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و اداره ثبت شرکتها نیز هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی می‌نماید. البته در بسیاری از موارد شرکتهای سهامی خاص پس از گذشت ۲ سال از ثبت شرکت و عدم تکمیل پرونده مالیاتی به صورت اتوماتیک در نزد سازمان ثبت شرکتها غیر فعال می‌گردند.

نمونه شرکت غیر فعال مالیاتی

درخواست فعالسازی شرکت در اداره کل ثبت شرکتها

شرکتها می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی  به آدرس http://my.tax.gov.ir و مراجعه به قسمت درخواست ها و رفع اثر تبصره ۴ ماده ۱۸۶ نسبت به فعالسازی مالیاتی شرکت خود اقدام نمایند.

جهت رفع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از درخواست فعالسازی بایستی نسبت به تکمیل و ثبت نام در نظام مالیاتی (پرونده اقتصادی) به آدرس  http://register.tax.gov.ie اقدام نمایند.

در غیر اینصورت جهت جهت رفع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم درخواست فعالسازی انجام نخواهد گردید.

 

فهرست مطالب