راهنمای سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

سامانه مودیان همان سامانه سازمان امور مالیاتی کشور است که در آن کسب و کارهای موجود در کشور جهت انجام امور مالیاتی خود از آن بایستی استفاده نموده و کلیه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را از طریق این سامانه و به صورت آنلاین (برخط) ارسال نمایند. سامانه مودیان یکی از وظایف دولتها برای اجرای طرح دولت الکترونیک است که بایستی صورت می‌پذیرفت. سامانه مودیان مالیاتی قرار است به شفاف شدن اطلاعات ، زمان بندی مناسب جهت ارسال اطلاعات و سهولت در پرداخت مالیات کمک کند.

بر اساس قانون تصویب شده در مهرماه سال  ۱۳۹۸، هر گونه کامپیوتر (رایانه)، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای دیگری با امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان مالیاتی را داشته باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، مشمول این قانون خواهد شد.

مشمولان سامانه مودیان مالیاتی

کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی هستند. طبق نامه شماره ۲/۸۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ فراخوان مودیان مشمول نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به قرار زیر است: فراخوان اول – شرکتهای بورسی و دولتی و مودیان موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (اجرا از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱- فصل پاییز سال ۱۴۰۱) فراخوان دوم – شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری ( اجرا از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ – فصل زمستان سال ۱۴۰۱) فراخوان سوم – کلیه اشخاص حقوقی به استثناء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون ارزش افزوده شامل قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح – وزارت دفاع و سایر دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی (اجرا از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ – فصل بهار سال ۱۴۰۲) فراخوان چهارم – کلیه صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشمول فراخوان هشت مرحله مالیات بر ارزش افزوده قبل از تاریخ اول دی ماه سال ۱۴۰۱ (اجرا از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ – فصل تابستان سال ۱۴۰۱)

نکات مربوط به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان:

  • شناسه یکتای حافظه مالیاتی به هر پرونده مالیاتی اختصاص داده می شود و منحصر به فرد است و از ۶ کاراکتر تشکیل می‌گردد.
  • مودیان باید برای کلیه فروش‌ها و خدمات ارائه شده خود صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور صادر نمایند.
  • اگر خریدار مصرف کننده نهایی نباشد باید معاملات خود را از طریق کارپوشه مربوطه خود مشاهده و تایید نماید.
  • اگر خریدار مصرف کننده نهایی باشد همان رسید پرداخت وی جهت خرید مربطوه در حکم صورتحساب الکترونیکی است و نیاز به تایید در سامانه ندارد.

چگونگی ثبت نام در سامانه مودیان

  • ثبت نام در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی
  • تکمیل ثبت نام سامانه مودیان در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی

مزایای سامانه مودیان

به عبارت دیگر سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه اطلاعاتی جامع به حساب می‌آید که مزایای قابل توجهی دارد. مزایای این سامانه شامل موارد زیر است:

الف- عدم محدودیت زمان و مکان جهت ثبت اطلاعات مالی

ب- ارسال اطلاعات به صورت نامحدود

پ- امکان ارتباط اطلاعات مالی و غیرمالی با سایر سامانه های موجود

جرائم عدم ثبت نام و تخلف از انجام وظایف در سامانه مودیان:

به دو صورت جرائم نقدی و جرائم غیر نقدی طبق بندهای زیر تشریح می‌گردد:

عدم ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان

طبق بند ۲۲ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مربوطه شامل ۱۰% جریمه نقدی مجموعه مبلغ فروش انجام شده یا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هر کدام بیشتر باشد و جریمه غیر نقدی شامل محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن یا آنها انجام می‌شود

طبق بند ۲۲ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مربوطه شامل ۱۰% جریمه نقدی مجموعه مبلغ فروش انجام شده یا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هر کدام بیشتر باشد و جریمه غیر نقدی شامل محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

صورتحساب الکترونیکی:

صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته و روش پرداخت آن

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم مربوط به فعالان اقتصادی است و نیاز به درج اطلاعات کامل خریدار دارد.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده، کالا/خدمت فروش رفته، نحوه تسویه وجه صورتحساب مربوطه و به صورت اختیاری اطلاعات هویتی خریدار

در واقع صورتحساب الکترونیکی نوع دوم مربوط به مصرف کننده نهایی بوده و نیازی به تکمیل اطلاعات مصرف کننده نهایی وجود ندارد.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

روش های ارسال صورتحساب الکترونیکی:

– ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی مالیاتی

– ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد سازمان امور مالیاتی – با کلید مودی مالیاتی

– ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد سازمان امور مالاتی – با کلید شرکت معتمد

– ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های معاملاتی دولتی.

صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی :

– ثبت نام در نظام مالیاتی (طرح جامع مالیاتی) به نشانی register.tax.gov.ir؛
– ثبت نام (اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام)از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir؛
– دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق سامانه مودیان و کارپوشه مودیان مالیاتی
– ورود به کارپوشه اختصاصی از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir؛
– انتخاب پرونده مالیاتی کسب و کار مربوطه (شاید مودی در چند شغل همزمان فعالیت نماید یا چند پرونده مالیاتی داشته باشد)
– انتخاب بخش عضویت،تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه.
– استفاده از پایانه فروشگاهی مطابق استاندارد های اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور
– صدور صورتحساب الکترونیکی فروش از طریق پایانه فروشگاهی
– ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش به سامانه مودیان.

صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی :

– جهت دریافت انواع مجوز، پروانه کار و پروانه بهره برداری و …. شرط لازم ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی است.
– عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ارسال شده و قبول مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی
– عدم مراجعه به کسب و کارها و عدم درخواست اسناد و مدارک رسیدگی
– عدم نیاز به ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق م م)
– عدم نیاز به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

کارشناسان ما در کنار شما هستند

درخــــواست مشــــاوره

پاسخ به پرسش های شما

مالیات ارزش افزوده ۹ درصد است که از این مبلغ ۵ درصد به عنوان مالیات و ۴ درصد به عنوان عوارض شهرداری حساب می گردد.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا ۳/۳۱ ( پایان خرداد ماه) و برای اشخاص حقوقی تا ۴/۳۱( پایان تیر ماه) می باشد.

طبق قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۳۱ مبلغ مالیات بر درآمد برای مبالغ تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد.

برای مبالغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصدو برای درآمد بالاتر از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشومول مالیات سالانه ۲۵ درصد میشوند.

پس از تشکیل پرونده مالیاتی و تکمیل ثبت نام پرونده ارزش افزوده شماره واحد ارزش افزوده درج و نسبت به مشاهده گواهی ثبت نام ارزش افزوده می توان اقدام کرد.