اظهارنامه اصلاحی ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

طبق ماده 226 ق.م.م عدم تسلیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ( 4 ماه پس‌از پایان سال مالی) از طرف مودیان که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود هستند موجب عدم رسیدگی به صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و حساب سود و زیان آن‌ها در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است. در مهلت مذکور در ماده 156 ق.م.م این قانون نخواهد بود.

ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم


طبق ماده ۲۲۶ ق.م.م عدم تسلیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ( ۴ ماه پس‌از پایان سال مالی) از طرف مودیان که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود هستند موجب عدم رسیدگی به صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و حساب سود و زیان آن‌ها در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است. در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ ق.م.م این قانون نخواهد بود.

در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره ماده۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم


به موجب تبصره ماده ۲۲۶ به مودیان مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه داده می‌شود. در صورتی که به نحوی از انحاد در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت ارسال اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید.

  • مودی مالیاتی بایستی اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان را حسب مورد اصلاح و ارسال نماید.

در هر صورت تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی در زمان اصلاح اظهارنامه همان تاریخ ارسال اظهارنامه اول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب