اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ۱۴۰۱

اظهارنامه مالیاتی تا ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشمول مالیات مقطوع

 

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

 

طی این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق م م به منظور تکریم مودیان مالیاتی برخی از مودیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف گردیدند و مشمول مالیات مقطوع برای سال ۱۴۰۱ گردیدند.

 

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۱

 

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ تا مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

 

مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ ق م م برایشان فرم مالیات مقطوع در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری گردیده است.

مودیان مشمول  با مراجعه به پرونده مالیاتی خود و با تکمیل فرم مالیات مقطوع می‌توانند جهت محاسبه مالیات و پرداخت آن اقدام نمایند.

 

مودیان مالیاتی که مشمول مقررات این بخشنامه هستند از نگهداری اسناد و مدارک موضوع ق م م مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.

 

مالیات مقطوع فروش کالا و خدمات مودیان مالیاتی (سال ۱۴۰۱)

 

 

 

 

صاحبان مشاغلی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق م م نیستند

 

طبق تبصره دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نیستند

 

  • مودیان مالیاتی که میزان فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بالاتر از ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
  • در مشارکت‌های مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش یکی از شرکا بیش از مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد و یا مجموع مبلغ درآمد مشارکت بالای ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.
  • صاحبان مشاغلی که مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و نسبت به نصب آن اقدام نکرده باشند.
  • صاحبان مشاغلی که بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده باشند.
  • صاحبان مشاغلی که برای آنها در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور فرم مالیات مقطوع بارگذاری نشده باشد.

صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت آن طبق مقررات قانونی می‌باشند.

 

تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی

 

 

بر اساس قانون مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۳ ماه پس از سال شمسی یعنی تا پایان خرداد ماه می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب