اموال غیرقابل توقیف بابت بدهی مالیاتی

اموال غیرقابل توقیف بابت بدهی مالیاتی ممکن است در قوانین مالیاتی مختلف وابسته به ملت و منطقه متغیر باشد. در بسیاری از حالات، حقوق و ممتلکات افراد می‌توانند توسط مقامات مالیاتی ضبط یا توقیف شوند به عنوان جریمه برای عدم پرداخت مالیات.

اموال غیرقابل توقیف بابت بدهی مالیاتی

اموال غیرقابل توقیف بابت بدهی مالیاتی ممکن است در قوانین مالیاتی مختلف وابسته به ملت و منطقه متغیر باشد. در بسیاری از حالات، حقوق و ممتلکات افراد می‌توانند توسط مقامات مالیاتی ضبط یا توقیف شوند به عنوان جریمه برای عدم پرداخت مالیات.

اما در بعضی از موارد، برخی از اموال ممکن است به دلیل حقوق یا مقررات خاص محافظت شوند.
این حقوق ممکن است از طریق قوانین مالیاتی، حقوق مالکیت، یا مقررات حقوقی دیگر تأیید شده باشند.
مثلاً، برخی از اموال ممکن است به عنوان اموال ضروری برای زندگی اساسی شخص تلقی شوند و از توقیف مستثنی باشند.

لطفاً به قوانین مالیاتی مراجعه کنید تا جزئیات بیشتری در مورد اموال غیرقابل توقیف بابت بدهی مالیاتی بدانید. همچنین، مشاوره حقوقی مکمل می‌تواند به شما کمک کند تا درک دقیق‌تری از وضعیت حقوقی خود داشته باشید.
مشاوران مالیاتی حسابا با شماره تماس ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ کنار شما هستند.

اموال غیرقابل توقیف مالیاتی کدامند؟

برابر ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺯﯾﺮ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ:
۱. دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲. لباس و اشیاء و لوازمی که برای نیازهای ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﺆﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺍﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﻪ ﻣﺆﺩﯼ.

۳. ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مالیات دهنده (مودی) لازم ﺍﺳﺖ.

۴. محل سکونت ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ.

تبصره۱) ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺯﺍﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ بدهی مالیات برای ﻣﺆﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻝع ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ، ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ مالیات دهنده (مودی) ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
تبصره۲) ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺆﺩﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺛﺎﺙ ﺍﻟﺒﯿﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﺎﺩﺗﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻼﻑ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ.
تبصره۳) ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮔﺮﺩﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب