نحوه صدور برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات به عنوان یک سند مهم در مالیات و حسابداری استفاده می‌شود و به عنوان وثیقه یا اطلاعات مالی مورد استفاده توسط ادارات مالیاتی و ارزیابی مالیاتی می‌آید. این برگ به شکل مدل‌های مختلفی در سراسر جهان و بر اساس نظام مالیاتی هر کشور تهیه می‌شود. در این برگ، اطلاعات مالی اشخاص یا شرکت‌ها به دقت گزارش می‌شود.

برگ تشخیص مالیات به عنوان یک سند مهم در مالیات و حسابداری استفاده می‌شود و به عنوان وثیقه یا اطلاعات مالی مورد استفاده توسط ادارات مالیاتی و ارزیابی مالیاتی می‌آید. این برگ به شکل مدل‌های مختلفی در سراسر جهان و بر اساس نظام مالیاتی هر کشور تهیه می‌شود. در این برگ، اطلاعات مالی اشخاص یا شرکت‌ها به دقت گزارش می‌شود.

برگ تشخیص مالیات عموماً شامل اطلاعاتی مانند درآمد، هزینه‌ها، سایر منابع درآمدی، اعمال مالیاتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، اقساط مالیاتی پرداخت شده، وضعیت تسویه حساب مالیاتی و سایر موارد مالی مشابه است. این اطلاعات ممکن است به صورت سالیانه یا به موازات دوره‌های مالی دیگر تهیه و ارائه شود.

هدف اصلی برگ تشخیص مالیات ارائه اطلاعات دقیق و شفاف درباره مالیات مستحق به ادارات مالیاتی و ارزیابی مالیاتی است. این اطلاعات برای تعیین میزان مالیات قابل پرداخت، ایجاد گزارش‌های مالیاتی، و تشخیص تخلفات مالیاتی استفاده می‌شود. همچنین، این اطلاعات به اشخاص و شرکت‌ها کمک می‌کند تا میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند را محاسبه کرده و به موقع پرداخت نمایند تا از جریمه و جرائم مالیاتی جلوگیری شود.

ادامهٔ برگ تشخیص مالیات به تفصیل شامل موارد زیر می‌شود:

 1. مشخصات شخص یا شرکت: اطلاعات شناسنامه‌ای شامل نام، آدرس، شماره تماس و شماره مالیاتی شخص یا شرکت از جمله اطلاعاتی است که در برگ تشخیص مالیات ذکر می‌شود.
 2. درآمد: درآمد شخص یا شرکت از منابع مختلف نظیر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد، کسب و کار، اموال، سرمایه گذاری، منابع مالی دیگر و غیره گزارش می‌شود.
 3. هزینه‌ها و معافیت‌ها: هزینه‌ها و هزینه‌های معاف از مالیات که به عنوان مقدار مشمول مالیات محاسبه نمی‌شوند، در برگ تشخیص مالیات ثبت می‌شود. این شامل مواردی مانند هزینه‌های تجارتی، مسکن، آموزش، و دیگر هزینه‌های معاف از مالیات است.
 4. اعمال مالیاتی: در این بخش، میزان مالیاتی که باید پرداخت شود و نحوه محاسبه آن به دقت توضیح داده می‌شود. این شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر معاملات مالیات بر میراث و انتقالات و سایر اعمال مالیاتی ممکن است.
 5. پرداخت مالیات: میزان مالیاتی که پرداخت شده است، به همراه جزئیات پرداخت (مانند تاریخ پرداخت و روش پرداخت) در برگ تشخیص مالیات ثبت می‌شود.
 6. سایر اطلاعات: برگ تشخیص مالیات ممکن است شامل اطلاعات اضافی نظیر اطلاعات مشغولیت‌های مالیاتی و تاریخ موارد مالیاتی مهم دیگر نیز باشد.
 7. امضا و تأیید: در انتهای برگ تشخیص مالیات، شخص یا نماینده شرکت این برگ را امضا می‌کند تا اطلاعات و اعداد ثبت شده در آن تأیید شود.

برگ تشخیص مالیات نقش مهمی در معاملات مالیاتی افراد و شرکت‌ها دارد و از اهمیت بسیاری برخوردار است. اطلاعات دقیق و کامل در این برگ به ادارات مالیاتی کمک می‌کند تا مالیات‌های مستحق را به درستی تخصیص دهند و نظارت بر رفتار مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها را انجام دهند. همچنین، این اطلاعات به اشخاص مالیاتی کمک می‌کند تا از اجرای صحیح و مطابق با قوانین مالیاتی مطلع شوند و به موقع مالیات خود را پرداخت کنند.


فواید برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات دارای فواید متعددی برای افراد، شرکت‌ها، و ادارات مالیاتی است. در زیر به برخی از این فواید اشاره خواهم کرد:

 1. تأمین منابع مالیاتی: برگ تشخیص مالیات به ادارات مالیاتی کمک می‌کند تا منابع مالیاتی را تأمین کنند. این منابع برای تأمین خدمات عمومی مانند زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش، امنیت، و غیره استفاده می‌شوند.
 2. عدالت مالیاتی: از طریق برگ تشخیص مالیات، ادارات مالیاتی می‌توانند مالیات را به عدالت تخصیص دهند. افراد و شرکت‌ها با درآمد بیشتر معمولاً مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند، که به اصطلاح اصل عدالت مالیاتی است.
 3. نظارت و اجرای قوانین: برگ تشخیص مالیات به ادارات مالیاتی امکان می‌دهد تا نظارت کنند که آیا اشخاص و شرکت‌ها مقدار صحیحی از مالیات را پرداخت می‌کنند یا خیر. این اطلاعات به تشخیص تخلفات مالیاتی کمک می‌کند و اجرای قوانین مالیاتی را تسهیل می‌کند.
 4. برنامه‌ریزی مالی: افراد و شرکت‌ها از برگ تشخیص مالیات می‌توانند برای برنامه‌ریزی مالی خود بهره ببرند. آنها می‌توانند میزان مالیات مستحق را پیش‌بینی کرده و برنامه‌های مالی خود را به موقع و بهینه تنظیم کنند.
 5. ثبت تاریخچه مالیاتی: برگ تشخیص مالیات به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تاریخچه مالیاتی خود را ثبت و نگهداری کنند. این اطلاعات می‌توانند در مواقع مختلف نظیر درخواست وام یا خرید ملک مفید باشند.
 6. تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی: برگ تشخیص مالیات افراد و شرکت‌ها را به تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی مختلف آگاه می‌کند. این امکان را فراهم می‌کند تا از مزایای مالیاتی که ممکن است برای آنها معتبر باشد، بهره‌برداری کنند.
 7. تسهیل در ارتباط با ادارات مالیاتی: برگ تشخیص مالیات به افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در ارتباط با ادارات مالیاتی به راحتی اطلاعات مالی خود را ارائه کنند و سؤالات مربوط به مالیات را پاسخ دهند.

در کل، برگ تشخیص مالیات به عنوان یک ابزار اصلی در مالیات و حسابداری به افراد و ادارات مالیاتی کمک می‌کند تا اطلاعات مالی دقیق و شفافی را ثبت و ارائه کنند و فرآیند مالیاتی را بهبود بخشند.


نحوه صدور برگ تشخیص مالیات طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم

برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۲۳۷ قانون مالیاتی، اجازه و اختیار لازم به فرد مالیات دهنده، برای بررسی برگ مالیات خود را می‌دهد. طبق این ماده، برگ تشخیص مالیات باید طبق منبع و مرجعی صحیح و با اطلاعات کامل و کافی تنظیم گردد. هم‌چنین باید به‌نحوی باشد که تمامی فعالیت‌های مربوط به امور مالیاتی فرد و درآمدهای حاصله فرد، به‌طور واضح و دقیق در آن قید شده باشد تا فرد مودی، بتواند آن‌ را به‌روشنی بررسی و مطالعه کند.در برگ تشخیص مالیات، شخص امضاکننده باید نام و نام‌خانوادگی کامل خود و مقام قانونی خود را در این برگ به‌طور خوانا و روان یادداشت نماید. این عمل باعث می‌شود که فرد امضاکننده، مسئول و متعهد به مندرجات برگ تشخیص مالیات بوده و نظر و بررسی‌های او، تحت کنترل و مسئولیت خودش باشد.


تماس با حسابا

برای کسب اطلاعات بیشتر مشاوران ما با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ کنار شما هستند.


هم‌چنین طبق این ماده، شخص مودی می‌تواند درصورت تمایل، درخواست به استعلام از نحوه تشخیص مالیات و محاسبه کمی و کیفی مالیات مزبور خود کند و برگ مالیات خود را به‌دقت بررسی نماید. در این زمان، فرد امضا کننده که مکلف به تشخیص مالیات بوده، باید جزئیات گزارش مالیاتی قانونی خود را تحت اختیار شخص مودی قرار داده و هرگونه توضیح و تفسیری را که مودی در این زمینه بخواهد، برای او شرح دهد.

دستورالعمل و بخشنامه

مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده ۲۹ مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ موضوع الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام می‌دارد:

به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشند. از طرفی به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند وامضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد . درضمن در اجرای مقررات ماده ۳۴ مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد.

شماره:۱۰۱/۹۳/۲۰۰

نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی ، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا ، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر ، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود . نظر به این که به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل ، مستندات و اطلاعات کافی باشد ، لهذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه ، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند ، ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند ، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید . ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند ۶ ماده ۱۵۲ موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع ” قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳″ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود .

عیس شهسوار خجسته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱

دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی

دستور العمل

نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهار‌نامه‌های گمرکی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به منظور مستند سازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مؤدیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت،لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی:

۱_با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان های ادارات ذیربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند.

۲_ ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد های مالیاتی بصورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند.

۳_ضروری است مآموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم افزار را مطالعه و بخش”اطلاعیه های”سامانه را بطور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فناوری ادارات کل نیز لارم است آموزش های مؤثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم افزار مزبور را به مآموران مالیاتی ارائه نمایند.بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سؤال،مراتب از طریق واحدهای فناوری ادارات کل و یا بخش”پیشنهادات و انتقادات”سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.هر گونه مسؤلیت استفاده نا درست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم افزار مذمور متوجه کاربران خواهد بود.

۴_ واحد های مالیاتی می بایست نسبت به بهره برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش های رسیدگی،مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را بصورت صریح قید نمایند.

۵_ نظر به اینکه احتمال عدم بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهار نامه گمرکی قدیم وجود دارد،به گونهای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرذ های ۸۵ لغایت ۸۹ (با اولویت عملکرد ۸۵ و ۸۹) موجود در”سامانه استخراج مالیاتی”مرتبط با اداره کل،در گزارشهای رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنا بر این لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده”کد رهگیری”صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود.

۶_ با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران بصورت بر خط (ONLINE) می باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل،دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود بطور مستمر نظارت و پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه رااعمال نمایند.

مسؤلیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۴۸۰۶/۲۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب