نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات وراه‌حل وصول آن

برگه قطعی مالیات یک مستند مالی است که توسط اداره مالیات (یا سازمان مالیاتی معتبر دولتی) به افراد یا شرکت‌ها صادر می‌شود. این مستند شامل اطلاعات مربوط به تعهدات مالیاتی و تسویه حساب مالیاتی فرد یا شرکت در یک دوره زمانی مشخص است.

برگ قطعی مالیات

برگه قطعی مالیات یک مستند مالی است که توسط اداره مالیات (یا سازمان مالیاتی معتبر دولتی) به افراد یا شرکت‌ها صادر می‌شود. این مستند شامل اطلاعات مربوط به تعهدات مالیاتی و تسویه حساب مالیاتی فرد یا شرکت در یک دوره زمانی مشخص است.

برگه قطعی مالیات شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. جمع آوری درآمد:
  این برگه مشخص می‌کند چقدر درآمد شما یا شرکت شما در طول سال بوده است. این ممکن است شامل درآمد از حقوق و دستمزد، درآمد از سرمایه‌گذاری‌ها، درآمد کسب و کار، و دیگر منابع درآمدی باشد.
 2. محاسبه مالیات:
  برگه قطعی مالیات شامل محاسبه مالیاتی است که شما باید به دولت پرداخت کنید. این شامل مالیات درآمدی، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت، و دیگر انواع مالیات ممکن است.
 3. تخفیفات و اعفاءها:
  اگر شما معتقد به وجود تخفیفات یا اعفاء مالیاتی هستید، این برگه نیز ممکن است جزئیات مربوط به آنها را در خود داشته باشد. تخفیفات ممکن است بر اساس وضعیت مالیاتی، کودکان و وضعیت خانوادگی، سرمایه‌گذاری‌های خاص و موارد دیگر محاسبه شود.
 4. موعد پرداخت مالیات:
  برگه قطعی مالیات همچنین تاریخ و موعدی را مشخص می‌کند که شما باید مبلغ مالیات را پرداخت کنید. این تاریخ ممکن است به عنوان مهلت مالیاتی شناخته شود.

ترتیب صدور برگ قطعی مالیات

ترتیب صدور برگه قطعی مالیات ممکن است در هر کشور متفاوت باشد، اما در بسیاری از جوامع، مراحل عمومی برای صدور برگه قطعی مالیات وجود دارد. در اینجا ترتیب معمولی صدور برگه قطعی مالیات به صورت کلی آمده است:

 1. تعهد درآمد: ابتدا شما باید درآمد خود را در طول سال مالی (معمولاً یک سال معمولی) کسب کنید و ثبت کنید. این شامل درآمد از حقوق و دستمزد، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کارها و دیگر منابع درآمدی ممکن است.
 2. تکمیل اظهارنامه مالیاتی: شما باید اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنید. این اظهارنامه حاوی جزئیات درآمد، هزینه‌ها، تخفیفات مالیاتی، و دیگر اطلاعات مربوط به مالیات است. اظهارنامه مالیاتی ممکن است به صورت الکترونیکی یا در قالب کاغذ تکمیل شود.
 3. ارسال اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره مالیات محلی خود یا سازمان مالیاتی معتبر دولتی ارسال کنید. این ارسال ممکن است از طریق پست، ارسال آنلاین، یا از طریق سایر وسایل انجام شود.
 4. بررسی اظهارنامه مالیاتی: اداره مالیات محلی یا سازمان مالیاتی ارسال شما را برای اطلاعات تکمیلی یا برای بررسی اظهارنامه ممکن است برگرداند. در این مرحله، شما باید به درخواست‌ها و اطلاعات اضافی ارائه شده توسط اداره مالیات پاسخ دهید.
 5. تسویه حساب مالیاتی: پس از تایید اظهارنامه مالیاتی شما، شما باید مبلغ مالیاتی را که باید پرداخت کنید، تسویه کنید. این پرداخت ممکن است به صورت آنلاین یا از طریق پرداختن چک یا نقدی انجام شود.
 6. دریافت برگه قطعی مالیات: پس از تسویه حساب مالیاتی و پرداخت مبلغ مالیات، اداره مالیات ممکن است برگه قطعی مالیات خود را صادر کند. این برگه شامل جزئیات مالیاتی شما، مبالغ پرداختی و سایر اطلاعات مربوط به وضعیت مالیاتی شماست.


اعتراض به برگ قطعی

اعتراض به برگه قطعی مالیات یک روند حقوقی است که افراد یا شرکت‌ها می‌توانند در صورت عدم موافقت با تصمیمات یا محاسبات اداره مالیات انجام دهند. اگر معتقدید که مالیاتی که به شما تعلق گرفته است یا محاسبات مالیاتی اشتباهی انجام شده است، می‌توانید از حق اعتراض به برگه قطعی مالیات استفاده کنید. در اینجا چند مرحله برای اعتراض به برگه قطعی مالیات آورده شده است:

 1. تمام مستندات را نگه دارید: قبل از هر چیزی، همه مستندات و اطلاعات مالیاتی خود را نگه دارید. این شامل برگه قطعی مالیات، اظهارنامه مالیاتی، تراکنش‌ها و سوابق مالیاتی مربوط به سال مالی مورد اعتراض می‌شود.
 2. ابتدا تماس بگیرید: اگر شکایت شما مرتبط با مسئولیت‌های مالیاتی خود و نقض‌های اداره مالیات است، ممکن است بتوانید از طریق تماس تلفنی یا ارسال ایمیل با اداره مالیات محلی خود این مسئله را حل کنید. گاهی اوقات، اشتباهات ساده ممکن است در این مرحله تصحیح شوند.
 3. تقدیم اعتراض رسمی: اگر مشکل شما به طور مستقیم با اداره مالیات حل نشد، شما می‌توانید اعتراض رسمی را تقدیم کنید. برای انجام این کار، باید فرم اعتراض مالیاتی معمولاً به عنوان “اعتراض به تخمین مالیاتی” یا معادل آن در منطقه خود را تکمیل کنید و به اداره مالیات ارسال کنید.
 4. مراجعه به دیوان مالیاتی: اگر اعتراض شما توسط اداره مالیات رد شود یا به نتیجه مورد انتظار نرسد، ممکن است بتوانید به دیوان مالیاتی یا هیئت اعتراضات مالیاتی در کشور خود مراجعه کنید. در اینجا، افراد حاضر به اعتراضات مالیاتی را بررسی می‌کنند و تصمیم‌گیری می‌کنند.
 5. حفاظت از حقوق خود: حین اعتراض به برگه قطعی مالیات، حقوق و وکیلان مالیاتی می‌توانند به شما کمک کنند تا در مسیر صحیح حقوقی پیش بروید و از حقوق شما در مقابل اداره مالیات دفاع کنید.

فرم اعتراض مودی به برگ قطعی مالیات


راه‌حل وصول برگ قطعی مالیات

براساس ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم اگر مودی ظرف ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی، مالیات قطعی شده خود را پرداخت ننماید؛ اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می‌کند طرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد.

حال مستفد از تبصره (۱) و (۲) این ماده قانونی بایستی به نکات زیر توجه داشت:

 1. در برگ اجرائی می‌بایست نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
 2. آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

مستند برماده ۲۱۱ ق.م.م هرگاه مودی پس‌از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ۱۰% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.


تمس با حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب