دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (رسیدگی مالیاتی مجدد)

در این مقاله با ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و و تبصره‌های آن آشنا خواهید شد. که بیانگر نقش بی‌بدل همکاران مالیاتی در احقاق حقوق مودیان مالیاتی است. به عبارت دیگر در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ گردیده است . هرگاه مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد. طی مدت 30 روز شخصا و یا همراه وکیل تام‌الاختیار خود با ارائه مستندات دال بر صحت اعتراض خود، از اداره امور مالیاتی به‌صورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

در این مقاله با ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و و تبصره‌های آن آشنا خواهید شد. که بیانگر نقش بی‌بدل همکاران مالیاتی در احقاق حقوق مودیان مالیاتی است.
به عبارت دیگر در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ گردد. هرگاه مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد. طی مدت ۳۰ روز شخصا و یا همراه وکیل تام‌الاختیار خود با ارائه مستندات دال بر صحت اعتراض خود، از اداره امور مالیاتی به‌صورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 

براساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم:

 زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مؤدی تسلیم شود، اگر مؤدی نسبت به مالیات خود اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ، خود یا وکیل تام الاختیارش با ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد کند.

 

تبصره ۱) منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷

ممیز مالیاتی پرونده وظیفه دارد در پایان هر ماه استتیستیک(آمار) مودیان مالیاتی را که در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م  به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی ‌مالیاتی ارسال کرده و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌ خود را نیز به ضمیمه آمار فوق الذکر ارسال دارد.

‌تبصره ۲ ) منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷

اجازه داده می‌شود که مجوز ای امر که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل‌وفصل گردد.

 

دانلود دستورالعمل اجرائی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم ← دستورالعمل اجرائی تبصره (۱)ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم

 

در ادامه باید گفت در آخرین مرحله اعتراضات طبق قوانین جدید مصوب در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ توسط مجمع تشخیص مصلحت، رای هیئت مقرر قابل شکایت به دیوان عدالت اداری کشور است.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری (دادگستری اداری) نهادی است که در برخی سیستم‌های حقوقی و دولتی وجود دارد و وظیفه حل اختلافات مرتبط با اعمال اصول اداری و تصمیمات ادارات دولتی را داراست. جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار حکومتی و قانونی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. در برخی کشورها، دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد مستقلی در کنار دیوان‌های دیگر عدالتی مانند دیوان عدالت عالی وجود دارد، در حالی که در دیگر کشورها ممکن است جزئی از یک دیوان عالی ترتیب داده شده باشد.

وظایف دیوان عدالت اداری عمدتاً به حل اختلافات مرتبط با تصمیمات اداری، تجدیدنظر در تصمیمات اداری، بررسی تخلفات مقامات اداری، و نظارت بر اجرای قوانین اداری مربوط می‌شود. این دیوان به عنوان نهادی مستقل و ناظر بر عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا پیامدهای نقض اصول اداری و حقوق شهروندان کاهش یابد و در عین حال به ایجاد اعتماد عمومی به نظام اداری کمک می‌کند.

 

در انتها باید گفت که پروسه اعتراض به مالیات روند بسیار طولانی، پیچیده، سخت و مبهم همراه خود دارد که مدیران کسب و کار را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد کرد. برای جلوگیری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه، بهتر است که قبل از هر گونه اقدام مالی و مالیاتی با مشاورین و کارشناسان این زمینه مشورت و همکاری لازم به عمل آید.

 


کارشناسان ما در کنار شما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب