تخفیف و جایزه مالیاتی در زمان افزایش درآمد اشخاص حقوقی

تخفیف و جایزه مالیاتی در زمان افزایش درآمد اشخاص حقوقی

 

تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 

طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات کسب و کارها (اشخاص حقوقی) نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ (۱) واحد­ درصد و حداکثر تا پنج (۵) واحد­ درصد از نرخهای مذکور کاهش پیدا می‌کند. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت‌های قانونی اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است.

نکات مهم تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی)

 

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۱

 

نکته اول

 

در مواردی که کسب و کارها و شرکتها (اشخاص حقوقی) در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را به دلایلی تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان مالیاتی نیز جاری می باشد و مودیان مالیاتی می‌توانند از تخفیف مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برخوردار شوند.

 

نکته دوم

 

منظور از تسویه بدهی مالیاتی در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات طبق برگ تشخیص درآمد سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مقرر پرداخت شده باشد.

 

نکته سوم

 

در صورتی که مودی مالیاتی به هر علتی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علی‌رغم استحقاق برخورداری از تخفیف مالیاتی طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام نکرده باشد، ولیکن در زمان رسیدگی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی مالیاتی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارد، اداره امور مالیاتی مربوطه یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی ذیربط می بایست نسبت به اعمال تخفیف (۱ تا ۵ درصد واحد) آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی مالیاتی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابلیت استرداد  دارد.

 

۰۲۱-۶۶۱۲۷۷۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب