تعدیل (تغییر) حد نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم

تعدیل حد نصاب‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم

تصویب نامه شماره  ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به پیشنهاد شماره ۲/۲۰۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ تصویب گردید:

با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف مرکز آمار ایران، نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می گردند:

۱- حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی – موضوع بند (د) ماده ۱۰۳ ق م م از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی – موضوع بند (د) ماده ۱۰۳ ق م م از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال ۱۳۸۱ – موضوع تبصره ماده ۱۳۰ ق م م از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴- طبقه اول نرخ مالیات بر درآمداشخاص حقیقی (مشاغل، املاک استجاری و …) – موضوع ماده ۱۳۱ ق م م از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵- طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک استجاری و …) – موضوع ماده ۱۳۱ ق م م از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶- بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی – موضوع بند (س) ماده ۱۳۲ ق م م از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول – موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق م م – از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران – موضوع بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق م م از ۱۰.۰۰۰ ریال به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹- ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری – موضوع ماده ۲۰۲ ق م م از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰- ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی – موضوع ماده ۲۰۲ ق م م از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۱- ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی – موضوع ماده ۲۰۲ ق م م از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا

چند نکته مهم، تاثیر گذار و پر کاربرد که از سال ۱۴۰۱ موارد مالیاتی و محاسبه آن تغییر خواهد یافت :

ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده ۱۳۱ ق م م درآمد اشخاص حقیقی با تعدیل حد نصابهای تصویب نامه شماره  ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ پس از کسر معافیتهای مقرر تا میزان ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به میزان ۱۵% محاسبه و از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به میران ۲۰% و از ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بعد به میزان ۲۵% محاسبه خواهد گردید.

ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره ۳- با تعدیل حد نصابهای تصویب نامه شماره  ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده ۲۰۲ ق م م با تعدیل حد نصابهای تصویب نامه شماره  ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا هشت میلیارد (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از چهارصد میلیون(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب