تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲

پیرو نامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ، بدین‌وسیله اعتبار تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و نامه‌های شماره ۲۰۰/۲۲۸۶۸/د مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴، ۲۰۰/۵۵۸۳۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵، ۲۰۰/۲۹۳۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲، و ۲۰۰/۲۰۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ با رعایت مقررات و شرایط زیر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲تمدید می‌گردد:

  1. در جز یک بند الف بخشنامه مذکور، ۴۰% به ۵۰% اصلاح می‌شود.
  2. در بند ۳ نامه شماره ۲۰۰/۲۹۳۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ عبارت «حداکثر ظرف مدت یک ماه» به «حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲» اصلاح و به تعهدهای قبلی دریافتی هم قابل تسری می‌باشد.

دانلود بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲


تماس با حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب