تکالیف مالیاتی فروشندگان پوشاک و البسه

می‌توان گفت هدف اصلی از پرداخت مالیات، تامین هزینه های فعالیت‌های مهم و حیاتی دولت می باشد.  از مهم ترین و اصلی ترین عوامل رشد و توسعه جامعه می توان به قوانین مالیاتی اشاره کرد که منجر به رونق اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و توسعه و عمران کشور می شود.

تکالیف مالیاتی فروشندگان پوشاک و البسه

تکالیف مالیاتی فروشندگان پوشاک و البسه موضوعی است که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

مالیات‌های مختلفی وجود دارد که مالیات پوشاک یکی از آن‌هاست.
 شامل تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می شود و این هزینه اجتماعی یکی از وظایف عمومی است که به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی انجام می شود.

در واقع مالیات یکی از ابزارهای حکومتی است که برای تامین منابع مورد نیاز در هر زمانی استفاده می شود.
افراد بخشی از درآمد و حقوق خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند.
این مبلغ در جهت اداره‌ی امور کشور، تامین کالاهای مورد نیاز، خدمات عمومی، اجرای سیاست‌های مالی، برقراری امنیت کشور و اجرای برنامه های توسعه و آبادانی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و نقش به سزای دولت در گسترش خدمات عمومی، مالیات به عنوان مسئله ای حیاتی و سرنوشت ساز تلقی می شود.

از مهم‌ترین کارکردهای مالیات می توان به گسترش عدالت و توزیع عادلانه ثروت و همچنین پیشرفت اقتصادی کشور اشاره کرد.


مشاوران مالیاتی حسابا با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ کنار شما هستند.


هدف از پرداخت مالیات چیست؟

می‌توان گفت هدف اصلی از پرداخت مالیات، تامین هزینه های فعالیت‌های مهم و حیاتی دولت می باشد.
 از مهم ترین و اصلی ترین عوامل رشد و توسعه جامعه می توان به قوانین مالیاتی اشاره کرد که منجر به رونق اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و توسعه و عمران کشور می شود.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی صرف آبادانی و امور زیربنایی کشور می ‌شود که اتفاق مثبتی است.
 به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که ارتقا نظام مالیاتی تاثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.

نقش مالیات این است که
بخشی از دارایی های افراد ثروتمند و توانمند را دریافت کرده و آن را میان افراد ناتوان یا کم توان توزیع می‌کند و در نتیجه این عمل، شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کاهش پیدا می کند.
 دریافت مالیات از جمله مالیات پوشاک را می توان از مهم ترین عوامل موثر برای مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی نامید که از دستاورد آن، پیشرفت و رفاه اقتصادی می باشد.

مالیات پوشاک و پارچه به چه صورت است؟

در این بخش به نحوه محاسبه مالیات پوشاک می پردازیم. به طور کلی، شرکت های بازرگانی و افرادی که در زمینه واردات و خرید و فروش پارچه و پوشاک فعالیت می کنند مشمول ۲ نوع مالیات اصلی می باشند:

  1. مالیات عملکرد درآمد وارداتی و معاملاتی
  2. مالیات بر ارزش افزوده

در صورتی که واردکنندگان، انبارداران و عمده فروشان پوشاک و پارچه به شکل شخص حقیقی فعالیت نمایند، طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات عملکرد می شوند.
 اما در صورتی که به شکل شرکتی یا همان شخص حقوقی فعالیت کنند، طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت ۲۵ درصد از سود سالانه خود می شوند.

اگر شما هم جزو افرادی هستید که در زمینه واردات و فروش پارچه فعالیت می کنید باید بدانید که این کالا، مشمول مالیات بر ارزش افزوده به نرخ ۹ درصد می باشد.
همه واردکنندگان و تجار که به صورت رسمی به خرید و فروش پارچه می پردازند، موظف هستند که ۹ درصد قیمت فاکتور را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت کرده و آن را به اداره مالیات بدهند.

مالیات پوشاک شامل چه افرادی می شود؟

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مالیات پوشاک مشمول چه افرادی می شود؟ تجار و فعالان اصلی صنف پوشاک و پارچه را می توان به ۵ دسته اصلی تقسیم نمود:

وارد کنندگان و شرکت های بازرگانی وارداتی پارچه

بنکداران پارچه

عمده فروشان پارچه

صاحبان انبارهای پارچه

طاقه فروشان(خرده فروشان)پارچه

نوع فعالیت این گروه از صنف پارچه و پوشاک در پروانه کسبی آن ها قید شده است و در غیر این صورت به عنوان یک وارد کننده رسمی دارای کارت بازرگانی و پروانه گمرکی وارداتی می باشند.

ماده ۹۷- قانون مالیات های مستقیم
ماده۹۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.

در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.(۱)

نکته ای که در ماده ۹۷ گفته شده این است که از عملکرد سال ۹۸ به بعد بحث علی الراس نداریم. و کاملا باید بر اساس مستندات مالیات بسته شود.
مالیات را با توجه به تراکنش های بانکی حساب می کنند.

ماده ۱۰۰- قانون مالیات های مستقیم
‌ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌ های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.(۱)
طبق ماده ۱۰۰- هر سال تا آخر خرداد ماه باید اصناف و مشاغل اظهارنامه مالیاتی بدهند.
طبق تبصره ماده ۱۰۰ تا سال ۹۸ توافق بین اصناف و سازمان مالیاتی وجود داشته است. یعنی سازمان مالیات طی بخشنامه اعلام می کرد که مشاغل روی مالیات پارسال مثلا ۵ درصد اضافه کنند و همان را پرداخت کنند اما این موضوع از سال ۹۹ کنسل کرده است.

توجه داشته باشید:
کلیه صاحبان مشاغل می بایست به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.

چگونه معافیت مالیاتی مشاغل از بین می رود و نمی توان از معافیت استفاده کرد ؟

به یاد داشته باشید دفاتر و گزارش معاملات فصلی فقط برای گروه اول که کارشان خدماتی ست و بیشتر از ۱.۵ میلیارد تومان فروش داشته اند می باشد
گروه دوم و سوم مالیاتی دفاتر و معاملات فصلی نمی خواهند.

معاملات فصلی چیست؟
گزارش آنلاین که در هر فصل باید به سازمان در مورد خرید و فروش اطلاع داده شود وگرنه مشمول جریمه می شود.
براساس تبصر۲ ماده ۱۴۶، مشاغلی که تازه شروع به کار کرده اند دو سال اول خودشان را می توانند گروه سوم را انتخاب کنند.
برای اطلاع از روش محاسبه مالیات مشاغل مثل صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
نرخ و فرمول محاسبه مالیات مشاغل براساس قانون چگونه است ؟

نکات مهم بخشنامه سازمان مالیاتی
از مهم ترین اسناد و مدارک، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.
در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.
چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ ق.م.م جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

  • ۱- هیچ سقف و یا حداقلی برای ورود به تراکنش ها وجود ندارد.
  • ۲- بند ۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد. این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
  • ۳- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد، لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب