تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی

تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی

 

اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد

 

 

جهت اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی بر اساس ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در کشور ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر  ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

بر اساس ماده ۹۴ ق م م درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌.

 

بر اساس ماده ۱۰۰ ق م م مودیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

 

قابل توجه

تبصره ماده ۱۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

 

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 

طی تبصره ماده ۱۰۰ اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن میزان فروش کالا و خدمات شان با تعیین مبلغی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند و فقط با تکمیل فرمی با عنوان تبصره ماده ۱۰۰ می توانند نسبت به تکمیل اطلاعات و پرداخت مقطوع مالیات کسب و کار خود اقدام نمایند.

 

میزان فروش کالا و خدمات معاف از ارائه اظهارنامه مالیاتی

 

سال ۱۴۰۰

 

در سال ۱۴۰۰ مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال باشد از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند و مالیات مودیان به صورت مقطع تعیین و وضول می گردد.

 

سال ۱۴۰۱

 

در سال ۱۴۰۱ مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال باشد از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند و مالیات مودیان به صورت مقطع تعیین و وضول می گردد.

 

 

مشاوره تلفنی

 

 

طی تبصره ماده ۱۰۰ اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن میزان فروش کالا و خدمات شان با تعیین مبلغی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند و فقط با تکمیل فرمی با عنوان تبصره ماده ۱۰۰ می توانند نسبت به تکمیل اطلاعات و پرداخت مقطوع مالیات کسب و کار خود اقدام نمایند.

 

جهت انجام این کار مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی) می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس http://my.tax.gov.ir و ورود به قسمت پرونده‌های مالیاتی و انتخاب اظهارنامه عملکرد و تعیین سال مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام نمایند.

 

در فرم تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوعی با توجه به گردش حسابهای بانکی و دستگاههای کارتخوان بانکی برای اشخاص حقیقی مالیات مقطوعی در نظر گرفته شده که می‌توان به نسبت تایید و پرداخت آن اقدام نمود.

 

اصولا اشخاص حقیقی که در گروههای دوم و سوم مشمول مالیاتی قرار می گیرند دارای فعالیتهای با گردش پایین تر از ۱۰ برابر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ در نظر گرفته شده‌اند و برای شان مالیات مقطوع در نظر گرفته می‌شوند. این گوئه مودیان عموما از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف بوده و طبعا گردش حساب بالایی جهت فروش کالا و خدمات در طی سال مالی ندارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب