حسابا

حق تمبر افزایش سرمایه

حق تمبر افزایش سرمایه

 

حق تمبر چیست

طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سهام و سهم الشرکه ثبتی نزد سازمان ثبت شرکت‌ها کلیه شرکتهای داخلی (ایرانی) به استثنای شرکتهای تعاونی به ارزش اسمی و ثبتی مربوطه به میزان نیم در هزار (۰/۰۰۰۵) حق تمبر دریافت می‌گردد.

مهلت پرداخت حق تمبر سهام

از تاریخ ثبت قانونی شرکت حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید ظرف مدت ۲ ماه پرداخت گردد.

حق تمبر افزایش سرمایه

 

طی تبصره ماده ۴۸ حق تمبر افزایش سرمایه و سهام اضافی منتشر شده از تاریخ ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها به میزان نیم در هزار (۰/۰۰۰۵) بایستی پرداخت گردد.

مهلت پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه

 

طی تبصره ماده ۴۸ ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت افزایش سهام و سهم الشرکه نزد اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر بایستی پرداخت گردد.

نکته مهم

 

حق تمبر افزایش سرمایه برای شرکت‌های در مورد شرکت‌هایی که قبلا کاهش سرمایه داده‌اند تا میزانی که قبلا حق تمبر پرداختکرده‌اند مشمول حق تمبر دیگری نمی‌شود.

اگر حق تمبر افزایش سرمایه پرداخت نگردد جریمه دارد؟

 

طبق ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم پرداخت و تخلف در خصوص حق تمبر ، علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابرحق تمبر متعلقه جریمه در بر خواهد داشت.

بخشودگی حق تمبر سرمایه ثبتی و افزایش سرمایه

 

در صورت عدم پرداخت حق تمبر جریمه دو برابری حق تمبر غیر قابل بخشودگی است و هیچگونه بخشودگی به آن تعلق نمی‌گیرد.

چگونگی پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه

مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس  http://my.tax.gov.ir و مراجعه به حساب کاربری و انتخاب پرونده مالیاتی می‌توانند نسبت به انتخاب گزینه پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب