کد خطاهای سامانه مودیان

در این مقاله به طور کامل کد خطاهای سامانه مودیان در آبان ماه سال 1402 بیان شده است. سامانه مودیان در ایران به منظور ثبت و پیگیری موارد مرتبط با اخذ مجوزهای تجاری و صنعتی، مدیریت دارایی‌های ارزی و ثبت شرکت‌ها و موسسات استفاده می‌شود. در صورتی که با خطای خاصی در سامانه مودیان مواجه شده‌اید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
 شناسه: RC_TXPS.EC_V01 کد خطاهای سامانه مؤدیان           
 آبان ماه ۱۴۰۲

در این مقاله به طور کامل کد خطاهای سامانه مودیان در آبان ماه سال ۱۴۰۲ بیان شده است.

سامانه مودیان در ایران به منظور ثبت و پیگیری موارد مرتبط با اخذ مجوزهای تجاری و صنعتی، مدیریت دارایی‌های ارزی و ثبت شرکت‌ها و موسسات استفاده می‌شود.

در صورتی که با خطای خاصی در سامانه مودیان مواجه شده‌اید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در غیر این صورت، اگر اشکالات فنی و خطاهای سامانه مودیان مداوم هستند، می‌توانید با تیم پشتیبانی سامانه تماس بگیرید و مشکلات خود را گزارش دهید. در اغلب موارد، سازمان‌ها و مراکز مختلف پشتیبانی فنی را برای رفع مشکلات فنی و سیستمی فراهم می‌کنند.

تعاریف

اعتبار سنجی وجودی: پر یا خالی بودن فیلد در این می،ش ود در ص ورت خالی بودن مقدار فیلد، فیلد مورد نظر از لحاظ وجودی نامعتبر خواهد بود .

اعتبار سنجی ساختار  Json: در این اعتبار سنجی برای هر یک از فیلدها مولفه هایی نظیر طول، نوع و مقادیر مجاز، حداکثر یا حداقل مقدار که در سند دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی آورده شده است ،مورد بررسی قرار می گیرد. اگر مقدار فیلد حداقل در یکی از این مولفه ها با شناسنامه مغایرت داشته باشد، فیلد از لحاظ اعتبار سنجی ساختار جیون معتبر نخواهد بود .

اعتبار سنننجی قاعدهای: فیلد در خصوص مقادیر برخی از فیلدها در نوع، الگو و موضوع خاصی از صورتحساب ها، باید قواعد منطقی و محاسباتی خاصی رعایت شود این قواعد در سند نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی آورده شده است.

اعتبار سنجی تطبیقی فیلد: برای اعتبار سنجی مقادیر برخی از فیلدها نیاز است که اطلاعاتی خارج از اطلاعات وارد شده در صورتحساب واکشی شده و با مقادیر وارد شده فیلدها تطابق داده شود.

عدم تطابق اطلاعات وارد شده با مقادیر واکشی شده منجر به عدم اعتبار سنجی تطبیقی فیلد می شود.

اعتبارسنجی تکراری بودن فیلد: بررسی میگردد که آیا فیلد تکراری در بین فیلدهای ارسالی وجود دارد یا خیر. وضوعیت فیلد مطابق بند صودور صوورتحسواب الکترونیکی هر قلم اطلاعاتی در صوورتحسواب الکترونیکی حس وو مورد می تواند دارای یکی از وض وعیتهای اجباری ،اختیاری در ش ورایط خاق اجباری و خارج از الگو باشد. وضعیت در شرایط خاق اجباری در حالاتی که مطابق سند دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی اجباری نیست، خارج از الگو در نظر گرفته می شود .

نوع فیلد: مطابق سند صدور صورتحساب الکترونیکی هر قلم اطلاعاتی در صورتحساب الکترونیکی دارای انواع داده رشته عددی عددی شمارشی و اع اری میباشد.

خطاهای وب سرویس جمع‌آوری صورتحساب و لایه انتقال

ساختار خطاهای وب سرویس

در صورتی که در دادههای ورودی، دسترسیها و یا فرآیند اجرای عملیات مربوطه م کلی به وجود بیاید ،API خطاهای رخ داده را با ساختار زیر برمیگرداند:

{

“timestamp”: 1687772718290,

“requestTraceId”: “string”,

“errors”: [

{

“code”: “string”,

“message”: “string”

}

]

}

timestamp برچسو زمانی رخداد خطا به فرمت epoach می‌باشد.

requesttraceld کد شناسایی درخواست است که میتواند برای رهگیری مراحل رخداد خطا استفاده شود .errors لیستی از خطاهای رخداده میباشد که هر یک دارای code و message میباشند. توجه کنید که در صورتی که کد خطای مربوطه با ۴ شروع شود یعنی م کل از سمت فراخوانی کننده بوده و ساختار درخواست یا پارامترهای ارسالی اشتباه میباشد. در صورتی که کد خطای رخ داده با ۵ شروع شود یعنی یا م کل در سمت سرور وجود داشته و یا م کل در سمت فراخوانی کننده بوده ولی سرور نتوانسته خطای موجود را به درستی ت خیص دهد. فراخوانی کننده میتواند ضمن بررسی مجدد درخواست و اصلاح خطاهای احتمالی، مدتی بعد دوباره برای ارسال درخواست اقدام کند تا م کل مربوطه برطرف گردد.

خطاهای احراز هویت ورژن ۲ (با گواهی امضا)

این خطاها مربوط به احراز هویت مودی با استفاده از توکن امضا شده میباشد و در صورتی که به هر دلیل توکن امضا شده توسط مودی یا گواهی امضا یا ساختار توکن ارسالی معتبر نباشد خطاهای زیر در پاسخ

API به مودی داده میشود و از انجام درخواست وی ممانعت به عمل خواهد آمد:

در فایل زیر تمامی خطاها و روش‌های رفع خطاهای سامانه مودیان قرار داده شده است؛ درصورت نیافتن پاسخ سوال خود با کارشناسان حسابا با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.


خطاهای سامانه مودیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب