حسابا

دادستانی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان یک شاخه از دادستانی‌ها در برخی کشورها و حسب نیاز ممکن است وجود داشته باشد. این دسته از دادستانی‌ها به تحقیق و پیگیری تخلفات مالیاتی اختصاص دارد و در تطابق با قوانین مالیاتی کشور مرتبط عمل می‌کند. وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی می‌تواند به شرح زیر باشد:

دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان یک شاخه از دادستانی‌ها در برخی کشورها و حسب نیاز ممکن است وجود داشته باشد. این دسته از دادستانی‌ها به تحقیق و پیگیری تخلفات مالیاتی اختصاص دارد و در تطابق با قوانین مالیاتی کشور مرتبط عمل می‌کند. وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی می‌تواند به شرح زیر باشد:

 1. تحقیق در موارد تخلفات مالیاتی
  دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول بررسی و تحقیق در موارد تخلفات مالیاتی است. این شامل بررسی دقیق اسناد مالی و اطلاعات مالی شرکت‌ها و افراد است تا مطمئن شود که آن‌ها به تعهدات مالیاتی خود عمل می‌کنند.
 2. پیگیری قوانین مالیاتی
  دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی را دارد. این شامل اجرای مقررات مربوط به ثبت اطلاعات مالی، پرداخت مالیات به موقع، و تحویل اسناد مالیاتی به مقامات مالیاتی می‌شود.
 3. تعقیب و پیگیری تخلفات
  در صورت کشف تخلفات مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول تعقیب و پیگیری متخلفان است. این ممکن است با تعیین جریمه‌های مالیاتی، اقدام به مصادره دارایی‌ها یا اقدامات حقوقی دیگر نسبت به افراد یا شرکت‌ها کند.
 4. مشارکت در تحقیقات جنایی مرتبط با مالیات
  در برخی موارد، تخلفات مالیاتی ممکن است با جرایم جنایی دیگر ارتباط داشته باشند. دادستانی انتظامی مالیاتی ممکن است در تحقیقات مشترک با دادستانی‌های دیگر شرکت کند.

در هر کشور، نحوه سازماندهی و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی ممکن است متفاوت باشد. همچنین، توسعه یک دادستانی انتظامی مالیاتی ممکن است به تاریخچه حقوقی و نیازهای مالیاتی کشور مربوطه بستگی داشته باشد. این نهادها به منظور افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی کشورها تأسیس می‌شوند.


مواد قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی (قانون مالیات‌های مستقیم)

براساس ماده ۲۶۳ ق.م.م دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده که شامل:

شش سال سابقه در امور مالیاتی داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد. ( و قسمتی از اختیارات خود را بهآنان تفویض نماید.)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی

الف- رسیدگی و کشف تخلفات مأموران مالیاتی

ب-تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار آن‌ها

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

ت- اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی


تماس با حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب