شرکتهای مشمول حسابرسی صورتهای مالی

شرکتهای مشمول حسابرسی صورتهای مالی

ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره های مهم:

تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

۰۲۱-۶۶۱۲۷۷۴۵

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به تاریخ ۱۴ دی ماه سال ۱۴۰۱

بر اساس اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ ق م م اصلاحی مصوب به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، علاوه بر شرکت­های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکت­های پذیرفته‌ شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت­ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند،کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه (۳ ماه) پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه مالیاتی می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر طبق ماده مذکور، مشمول جریمه‌­ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود؛

شرکتهای مشمول حسابرسی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

  • اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

  • شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
  • شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
  • شرکت­های سرمایه ­گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.
  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.
  • اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

  • سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­های سهامی خاص و سایر شرکت­ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از دویست (۲۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از دویست(۲۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکارترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بیش از سیصدو پنجاه (۳۵۰) میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه­ های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

مشاوره تلفنی

نکته بسیار مهم

با توجه به تاریخ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور (۱۴۰۱/۱۰/۱۴) اشخاص حقیقی و حقوقی که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ انتشار اطلاعیه مربوطه هستند مشمول این قانون می شوند لذا برای اشخاصی که سال مالی آنها از ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع می شود همان مبالغ قبلی یعنی جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از هشتاد (۸۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از هشتاد (۸۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌ وضعیت مالی) بیش از یکصد و پنجاه (۱۵۰) میلیارد ریال باشد.

شرکتهای مشمول حسابرسی صورتهای مالی به ترتیب سال فعالیت

سال ۱۴۰۰-     درآمد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال    مجموع داراییها ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سال ۱۴۰۱-درآمد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال    مجموع داراییها ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سال مالی پس از دی ماه سال ۱۴۰۱-     درآمد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال    مجموع داراییها ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سال ۱۴۰۲-     درآمد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال    مجموع داراییها ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سال ۱۴۰۳-     درآمد ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال    مجموع داراییها ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب