دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰

دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ بر مبنای سود فعالیت برای شرکتهای تولیدی

مقدمه

از آنجاییکه بعد از سال ۱۳۹۷ دفترچه ضریب علی الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردید ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت بر مبنای اینتا کد جایگزین آن گردید بر این اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال ۱۴۰۰ می توان به محاسبه حدودی مالیات کسب و کار مربوطه دست پیدا کرد.

اینتا کد

اینتا کد

اینتاکد یا کد مالیاتی  (International standard industrial classification) مکانیزمی برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی کسب و کارها می باشد. طبق این مکانیزم سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت ها را به سه دسته: تولید، خدمات و بازرگانی تقسیم بندی کرده و این فعالیت ها را به زیر گروه‌هایی ارتباط داده است.

در زمان ثبت نام کسب و کارها در نظام مالیاتی کشور register.tax.gov.ir و تکمیل اطلاعات ثبت نام مربوطه یکی از قسمت هایی که بایستی توسط مودیان مالیاتی صورت پذیرد انتخاب نوع فعالیت بر اساس اینتا کد است که بر اساس آن نوع فعالیت کسب و کار خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد.

لازم به ذکر است به اینتا کد کاربران و مودیان مالیاتی دسترسی نداشته و فقط ممیزان و ماموران رسیدگی مالیاتی به اینتا کد و ضرایب مالیاتی دسترسی داشته که در زمان محاسبه مالیات کسب و کار مربوطه از آن استفاده می‌نمایند.

 

مشاوره مالیاتی

 

 

طبقه بندی ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ بر اساس سود فعالیت به شرح زیر می باشد :

  • دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش تولیدی  
  • دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش خدماتی
  • دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش بازرگانی 

 

در اینجا دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش تولیدی به شرح زیر است

 

۱۰۱۰۰۱۰ انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و… ۸.۰  
۱۰۱۰۰۲۰ انواع چای (خشک کردن، سورت (طبقه بندی) و بسته بندی چای ) ۴.۳  
۱۰۱۰۰۳۰ انواع گیاهان طبی و دارویی ۷.۲  
۱۰۱۰۰۴۰ انواع گیاهان دریایی و اسفنج ۸.۸  
۱۰۱۰۰۵۰ انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات ۸.۰  
۱۰۱۰۰۶۰ انواع نهال، نشاء، قلمه، درختچه، گیاهان زینتی و غیر زینتی ۸.۰  
۱۰۱۰۰۷۰ انواع میوه و مرکبات ۶.۷  
۱۰۱۰۰۸۰ انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی ۶.۷  
۱۰۱۰۰۹۰ انواع دانه های روغنی ۶.۰  
۱۰۱۰۱۰۰ انواع رطب و خرما ۶.۰  
۱۰۱۰۱۱۰ انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات ۵.۲  
۱۰۱۰۱۲۰ سدر و حنا ۸.۰  
۱۰۱۰۱۳۰ انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و … ۷.۲  
۱۰۱۰۱۴۰ انواع تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و… ۸.۰  
۱۰۱۰۱۵۰ انواع احشام و دام خوراکی(زنده) ۶.۰  
۱۰۱۰۱۶۰ انواع پرندگان خوراکی(زنده) ۷.۲  
۱۰۱۰۱۷۰ انواع آبزیان خوراکی(زنده) ۷.۲  
۱۰۱۰۱۸۰ زنبور عسل ۷.۲  
۱۰۱۰۱۹۰ کرم ابریشم ۷.۲  
۱۰۱۰۲۰۰ حیوانات خانگی و پرندگان غیر خوراکی ۷.۲  
۱۰۱۰۲۱۰ انواع ماهیهای تزئینی و سایر آبزیان غیرخوراکی ۸.۸  
۱۰۱۰۲۲۰ پر انواع مرغ و طیور ۸.۰  
۱۰۱۰۲۳۰ انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) ۸.۰  
۱۰۱۰۲۴۰ انواع کود حیوانی ۸.۸  
۱۰۱۰۲۵۰ انواع کود گیاهی ۶.۴  
۱۰۱۰۲۶۰ انواع کود حاصل از از بازیافت پسماندهای خانگی شهری و روستایی ۳.۶  
  (کمپوست )    
۱۰۱۰۲۷۰ سریشوم ۸.۰  
۱۰۱۰۲۸۰ انواع چای (خشک کردن، سورت (طبقه بندی) و بسته بندی چای ۱۶.۰ از اجرت دریافتی
  -) صرفاً اجرت بگیر    
۱۰۱۰۲۹۰ صرفاً بسته بندی و فروش چای %۸ ۶.۴  
۱۰۱۰۳۰۰ انواع بذر گندم و جو ۵.۶  
۱۰۲۰۰۱۰ گوشت قرمز و سفید شامل گوشت انواع احشام، دام و طیور (کشتار، ۲.۵  
  انجماد، بسته بندی)    
۱۰۲۰۰۲۰ گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی (عمل آوری، انجماد، ۷.۶  
  خشم و نمک سود کردن و بسته بندی)    
۱۰۲۰۰۳۰ انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل ۸.۸  
۱۰۲۰۰۴۰ پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان ۸.۸  
۱۰۲۰۰۵۰ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید ۸.۰  
۱۰۲۰۰۶۰ انواع کنسرو خاویار ۱۲.۸  
۱۰۲۰۰۷۰ انواع تخم ماهی ۸.۰  
۱۰۲۰۰۸۰ انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت ۱۰.۴  
۱۰۲۰۰۹۰ سایر فرآورده های گوشتی ۸.۸  
۱۰۲۰۱۰۰ انواع شیر و ترکیبات آن ۳.۸  
۱۰۲۰۱۱۰ انواع بستنی ۹.۶  
۱۰۲۰۱۲۰ انواع شیرخشک ۷.۳  
۱۰۲۰۱۳۰ سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، پنیر و مایه پنیر، ۵.۲  
  دوغ،کره و روغن حیوانی، کشک و غیره    
۱۰۲۰۱۴۰ انواع تخم مرغ و سایر طیور ۷.۰  
۱۰۲۰۱۵۰ تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها ۸.۰  
۱۰۲۰۱۶۰ انواع عسل ۶.۷  
۱۰۲۰۱۷۰ آرد، پرک و بلغور انواع غالت ۶.۰  
  آرد گندم (خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش   از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و
۱۰۲۰۱۸۰ آرد به قیمت مصوب) ۱.۶ فضولات
  آرد گندم (خرید گندم غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش   از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و
۱۰۲۰۱۹۰ آرد به قیمت آزاد) ۴.۴ فضوالت
۱۰۲۰۲۰۰ کنسرو انواع غالت ۸.۰  
۱۰۲۰۲۱۰ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد ۷.۲  
۱۰۲۰۲۲۰ انواع ماکارونی، رشته و محصوالت آردی مشابه ۶.۰  
۱۰۲۰۲۳۰ انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات ۸.۰  
۱۰۲۰۲۴۰ کنسرو انواع حبوبات ۸.۸  
۱۰۲۰۲۵۰ قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها ۸.۸  
۱۰۲۰۲۶۰ انواع دمنوش های گیاهی ۷.۲  
۱۰۲۰۲۷۰ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی ۷.۲  
۱۰۲۰۲۸۰ انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و … ۷.۲  
۱۰۲۰۲۹۰ انواع آبمیوه، انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات ۹.۶  
۱۰۲۰۳۰۰ انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو ۹.۶  
۱۰۲۰۳۱۰ انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس ۸.۸  
۱۰۲۰۳۲۰ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات ۸.۰  
۱۰۲۰۳۳۰ انواع خشکبار و میوه خشک، پودر و یا خمیر انواع میوه ۸.۸  
۱۰۲۰۳۴۰ انواع آجیل نظیر تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و… و پودر، خالل و ۶.۹  
  خمیر حاصل از آنها    
  پاک کردن، شستن، شکستن، شورکاری، بو دادن، درجه بندی و بسته بندی انواع پسته، بادام، گردو، تخمه، کشمش و نظایر آنها    
۱۰۲۰۳۵۰ (صرفاً اجرت بگیر) ۲۲.۴  
۱۰۲۰۳۶۰ انواع زعفران ۷.۲  
۱۰۲۰۳۷۰ انواع ادویه جات و سبزی خشک ۶.۴  
۱۰۲۰۳۸۰ انواع روغن نباتی ۵.۰  
۱۰۲۰۳۹۰ انواع کره گیاهی و مارگارین ۷.۹  
۱۰۲۰۴۰۰ انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی ۵.۲  
۱۰۲۰۴۱۰ انواع خوراک دام، طیور و آبزیان از ضایعات کشتار، محصوالت ۳.۷  
  نباتی و سایر مکملها    
۱۰۲۰۴۲۰ انواع گلوکز و نشاسته از آرد گندم ۵.۷  
۱۰۲۰۴۳۰ انواع گلوکز و نشاسته ازآرد ذرت ۵.۱  
۱۰۲۰۴۴۰ انواع نمک ۶.۴  
۱۰۲۰۴۵۰ انواع قند و شکر (از چغندر یا نیشکر) ۴.۵  
۱۰۲۰۴۶۰ انواع قند (تولید شده از شکر) ۴.۰  
۱۰۲۰۴۷۰ انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده ۷.۲  
۱۰۲۰۴۸۰ انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار ۸.۲  
۱۰۲۰۴۹۰ انواع یخ ۶.۷  
۱۰۲۰۵۰۰ فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره ۱۰.۴  
۱۰۲۰۵۱۰ انواع شیرینی (تولید کننده و خرده فروشی توام) ۱۰.۸  
۱۰۲۰۵۲۰ انواع شیرینی (صرفاً تولید کننده ) ۷.۲  
۱۰۲۰۵۳۰ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده) ۸.۰  
۱۰۲۰۵۴۰ انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها ۶.۹  
۱۰۲۰۵۵۰ انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایر آنها ۹.۶  
۱۰۲۰۵۶۰ انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها مکانیزه ۹.۳  
۱۰۲۰۵۷۰ انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها سنتی ۶.۰  
۱۰۲۰۵۸۰ انواع حلوا شکری و ارده مکانیزه ۸.۰  
۱۰۲۰۵۹۰ انواع حلوا شکری و ارده سنتی ۶.۷  
۱۰۲۰۶۰۰ انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقالت و اجناس ۱۱.۲  
  خوراکی مشابه    
۱۰۲۰۶۱۰ انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه ۸.۸  
۱۰۲۰۶۲۰ انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد ۷.۵  
۱۰۲۰۶۳۰ انواع غذاهای آماده طبخ ۱۰.۴  
۱۰۲۰۶۴۰ انواع نان سنتی ۲.۹  
۱۰۲۰۶۵۰ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و ۳.۹  
  صنعتی    
۱۰۲۰۶۶۰ آرد گندم – صرفاً اجرت بگیر ۱۶.۰  
۱۰۲۰۶۷۰ روغن کشی و تصفیه روغن ۷.۲  
۱۰۲۰۶۸۰ نمک کوبی- اجرت بگیر ۱۶.۰  
۱۰۲۰۶۹۰ انواع قند و شکر (از چغندر یا نیشکر) – صرفاً اجرت بگیر ۱۶.۰  
۱۰۲۰۷۰۰ انواع قند (تولید شده از شکر) – صرفاً اجرت بگیر ۱۶.۰  
۱۰۲۰۷۱۰ تولید انواع کیک یزدی، نان قندی، پیراشکی، نان بستنی و سایر ۹.۶  
  نانهای شیرین توسط واحدهای صنفی و صنعتی    
۱۰۲۰۷۲۰ عرضه مستقیم انواع گوشت دام و طیور به صورت قطعه بندی و بسته ۶.۴  
  بندی شده به مصرف کنندگان نهایی    
  استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ    
  آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی،    
۱۰۳۰۰۱۰ سنگ الشه ساختمانی و نظایر آن (صرفاً استخراج ) ۷.۸  
  استخراج و فرآوری مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و    
  سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایر آن (استخراج و فرآوری توأم)    
۱۰۳۰۰۲۰   ۹.۳  
  استخراج مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها،    
۱۰۳۰۰۳۰ گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها(صرف ًا استخراج) ۷.۸  
  استخراج و فرآوری مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها (استخراج و    
۱۰۳۰۰۴۰ فرآوری توأم) ۹.۳  
  استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه،    
۱۰۳۰۰۵۰ سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات (صرفاً استخراج) ۸.۶  
  استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات(استخراج و    
۱۰۳۰۰۶۰ فرآوری توأم) ۱۰.۱  
  استخراج سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد،    
۱۰۳۰۰۷۰ یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها (صرف ًا استخراج) ۸.۶  
  استخراج سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها (استخراج و فرآوری    
۱۰۳۰۰۸۰ توأم) ۱۰.۱  
۱۰۳۰۰۹۰ استخراج نفت و گاز ۱۰.۹  
۱۰۴۰۰۱۰ انواع سنگهای ساختمانی(سنگ بری و سنگ کوبی-)تولید ۶.۷  
۱۰۴۰۰۲۰ انواع سیمان ۶.۰  
۱۰۴۰۰۳۰ انواع گچ و آهک ۶.۰  
۱۰۴۰۰۴۰ انواع شن و ماسه ۶.۰  
۱۰۴۰۰۵۰ انواع آجر ۴.۳  
۱۰۴۰۰۶۰ آجر سنتی (دستی) ۳.۳  
۱۰۴۰۰۷۰ انواع آجرنما، تزئینی و نسوز ۷.۳  
۱۰۴۰۰۸۰ انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، ۷.۳  
  تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و…    
۱۰۴۰۰۹۰ انواع موزائیک ۶.۷  
۱۰۴۰۱۰۰ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی ۸.۰  
۱۰۴۰۱۱۰ انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و ۶.۷  
  محصوالت مشابه    
۱۰۴۰۱۲۰ انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه ۸.۰  
۱۰۴۰۱۳۰ انواع بتونه ۷.۳  
۱۰۴۰۱۴۰ سایر انواع مصالح ساختمانی ۸.۰  
۱۰۴۰۱۵۰ بازیافت انواع نخاله های ساختمانی ۵.۰  
۱۰۵۰۰۱۰ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی ۸.۴  
۱۰۵۰۰۲۰ انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش ۸.۴  
۱۰۵۰۰۳۰ انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و ۷.۸  
  سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده    
۱۰۵۰۰۴۰ انواع اسیدهای چرب ۷.۱  
۱۰۵۰۰۵۰ ضد یخ سیمان و بتون ۷.۸  
۱۰۵۰۰۶۰ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی) ۸.۴  
۱۰۵۰۰۷۰ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع ۸.۴  
  اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها    
۱۰۵۰۰۸۰ انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و ۸.۴  
  امثال آن    
۱۰۵۰۰۹۰ انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش ۵.۸  
۱۰۵۰۱۰۰ سایر انواع مواد دفع آفات نباتی و کشاورزی ۵.۸  
۱۰۵۰۱۱۰ انواع کبریت ۷.۱  
۱۰۵۰۱۲۰ انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی ۷.۱  
۱۰۵۰۱۳۰ انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، ۷.۸  
  پی و ی سی و نظایر آنها    
۱۰۵۰۱۴۰ انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف ۹.۱  
  صنعتی    
۱۰۵۰۱۵۰ سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره ۷.۸  
۱۰۵۰۱۶۰ انواع رزین ۶.۵  
۱۰۵۰۱۷۰ انواع تینر ۷.۱  
۱۰۵۰۱۸۰ انواع جوهر و مرکب چاپ ۷.۱  
۱۰۵۰۱۹۰ انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و …. ۶.۵  
۱۰۵۰۲۰۰ انواع موم ۷.۱  
۱۰۵۰۲۱۰ انواع شمع روشنایی ۷.۱  
۱۰۵۰۲۲۰ انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ۷.۱  
  ظهور آنها    
۱۰۵۰۲۳۰ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها ۷.۱  
۱۰۵۰۲۴۰ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری ۷.۱  
۱۰۵۰۲۵۰ انواع گازهای صنعتی ۷.۸  
۱۰۵۰۲۶۰ انواع الکل صنعتی و غیر طبی ۷.۸  
۱۰۵۰۲۷۰ انواع گازهای طبی ۷.۸  
۱۰۶۰۰۱۰ انواع روغنهای پایه نفتی و محصوالت مشابه ۸.۹  
۱۰۶۰۰۲۰ انواع قیر و آسفالت ۷.۰  
۱۰۶۰۰۳۰ انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون ۷.۰  
۱۰۶۰۰۴۰ انواع روغن جال و پارافین ۸.۳  
۱۰۶۰۰۵۰ انواع واکس و پولیش ۸.۳  
۱۰۶۰۰۶۰ سایر انواع فرآورده های نفتی ۸.۹  
۱۰۶۰۰۷۰ بازیافت انواع ضایعات و پسماندهای نفتی و روغن کار کرده ۴.۱  
۱۰۶۰۰۸۰ تغلیظ و بسته بندی قیر ۸.۳  
۱۰۶۰۰۹۰ انواع قیر از وکیوم باتوم ۵.۷  
  انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی    
۱۰۷۰۰۱۰   ۱۱.۳  
۱۰۷۰۰۲۰ انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر ۹.۰  
  حیوانات    
۱۰۷۰۰۳۰ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن ۱۲.۰  
۱۰۷۰۰۴۰ انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی ۱۱.۳  
۱۰۷۰۰۵۰ انواع آمالگام، گچ دندان و نظایر آنها ۹.۰  
۱۰۷۰۰۶۰ انواع گاز استریل، تنسوپالست، باندهای کشی و نظایر آنها ۹.۰  
۱۰۷۰۰۷۰ سایر لوازم طبی مصرفی نظیر سرنگ، سوزن سرنگ و نظایر آنها ۹.۰  
۱۰۷۰۰۸۰ بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی ۱.۵  
۱۰۸۰۰۱۰ انواع محصوالت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها ۱۱.۰  
۱۰۸۰۰۲۰ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها ۱۱.۰  
۱۰۸۰۰۳۰ انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی ۸.۸  
۱۰۸۰۰۴۰ انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر ۸.۸  
  انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی    
۱۰۸۰۰۵۰ سایر انواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی ۸.۸  
  و غیره    
۱۰۹۰۰۱۰ انواع پنبه (به استثنای پنبه هیدروفیل) ۵.۲  
۱۰۹۰۰۲۰ پنبه هیدروفیل ۸.۳  
۱۰۹۰۰۳۰ انواع پشم، مو و کرک ۶.۹  
۱۰۹۰۰۴۰ پیله کرم ابریشم و ابریشم خام ۷.۶  
۱۰۹۰۰۵۰ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، ۵.۲  
  کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا    
  انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پالستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره    
۱۰۹۰۰۶۰   ۶.۲  
۱۰۹۰۰۷۰ انواع پارچه های تریکو و کشباف ۶.۲  
۱۰۹۰۰۸۰ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل ۸.۹  
۱۰۹۰۰۹۰ انواع پارچه چتایی و گونی ۶.۹  
۱۰۹۰۱۰۰ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن ۳.۸  
۱۰۹۰۱۱۰ انواع پارچه زری باف، ترمه باف و گالبتون دوز ۸.۳  
۱۰۹۰۱۲۰ انواع پارچه های مبلی و پرده ای ۷.۶  
۱۰۹۰۱۳۰ سایر انواع پارچه ۶.۱  
۱۰۹۰۱۴۰ انواع پرده ۹.۶  
۱۰۹۰۱۵۰ انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها ۹.۶  
۱۰۹۰۱۶۰ انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها ۸.۳  
۱۰۹۰۱۷۰ انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب ۸.۳  
۱۰۹۰۱۸۰ انواع فتیله و توری چراغ ۶.۹  
۱۰۹۰۱۹۰ انواع قالی، قالیچه دستباف ۳.۸  
۱۰۹۰۲۰۰ انواع تابلو فرش ماشینی ۷.۶  
۱۰۹۰۲۱۰ انواع تابلو فرش دستباف ۳.۸  
۱۰۹۰۲۲۰ انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد ۵.۵  
۱۰۹۰۲۳۰ انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای دارای ۷.۶  
  مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل)    
۱۰۹۰۲۴۰ انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای دارای ۶.۹  
  مراحل بافندگی و تکمیل)    
۱۰۹۰۲۵۰ انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای فقط دارای ۴.۵  
  مرحله بافندگی)    
۱۰۹۰۲۶۰ انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی ۶.۹  
۱۰۹۰۲۷۰ انواع پتو ۶.۹  
۱۰۹۰۲۸۰ انواع پشتی ۶.۹  
۱۰۹۰۲۹۰ حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی ۸.۹  
۱۰۹۰۳۰۰ انواع پرچم ۸.۹  
۱۰۹۰۳۱۰ انواع پنبه – صرفاً اجرت بگیر ۹.۶  
۱۰۹۰۳۲۰ انواع پارچه های تریکو و کشباف – صرفاً اجرت بگیر ۱۳.۸  
۱۰۹۰۳۳۰ دوخت و فروش توأم انواع پرده ۱۲.۴  
۱۰۹۰۳۴۰ دوزنده و فروشنده انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه ۹.۶  
  خواب    
۱۰۹۰۳۵۰ نمدمال و نمدفروش ۵.۵  
۱۰۹۰۳۶۰ انواع پشتی – صرفاً اجرت بگیر ۱۰.۳  
۱۱۰۰۰۱۰ انواع البسه زیر مردانه و بچه گانه ۷.۳  
۱۱۰۰۰۲۰ انواع البسه زیر زنانه ۹.۳  
۱۱۰۰۰۳۰ انواع پیراهن اعم از مردانه و بچگانه ۶.۷  
۱۱۰۰۰۴۰ انواع پیراهن زنانه ۱۰.۰  
۱۱۰۰۰۵۰ انواع جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه ۶.۷  
۱۱۰۰۰۶۰ انواع کاله، دستکش و کمربند ۸.۰  
۱۱۰۰۰۷۰ انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه ۸.۷  
۱۱۰۰۰۸۰ انواع لباس عروس ۱۱.۳  
  انواع لباس با کاربری ویژه نظیر انواع لباس، دستکش و کاله ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها    
۱۱۰۰۰۹۰   ۶.۷  
۱۱۰۰۱۰۰ انواع لباس ورزشی ۶.۷  
۱۱۰۰۱۱۰ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه ۶.۷  
  گانه    
۱۱۰۰۱۲۰ انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم ۸.۷  
۱۱۰۰۱۳۰ سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، ۸.۰  
  کشباف، کاموا، جیر و چرم)    
۱۱۰۰۱۴۰ کاال و لوازم خرازی ۸.۰  
۱۱۱۰۰۱۰ انواع پوست دباغی شده (ساالمبور) و روده فرآوری شده ۵.۲  
۱۱۱۰۰۲۰ انواع چرم طبیعی ۵.۸  
۱۱۱۰۰۳۰ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک ۷.۱  
۱۱۱۰۰۴۰ انواع مصنوعات چرمی ۷.۱  
۱۱۱۰۰۵۰ انواع کفش چرمی و غیر چرمی ۵.۲  
۱۱۱۰۰۶۰ اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس ۵.۲  
۱۱۱۰۰۷۰ انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی ۸.۴  
۱۱۱۰۰۸۰ انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی ۸.۴  
۱۱۱۰۰۹۰ انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی ۸.۴  
  اتومبیل    
۱۱۱۰۱۰۰ انواع پوست دباغی شده ۳.۹  
۱۱۲۰۰۱۰ انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و ۶.۶  
  قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها    
۱۱۲۰۰۲۰ انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه و قطعات و لوازم ۶.۶  
  یدکی مربوط به آنها    
۱۱۲۰۰۳۰ انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۶.۶  
۱۱۲۰۰۴۰ سایر دستگاههای صوتی و تصویری و قطعات و لوازم یدکی مربوط ۶.۶  
  به آنها    
۱۱۲۰۰۵۰ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه ۶.۰  
  سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری،    
۱۱۲۰۰۶۰ مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۷.۲  
۱۱۲۰۰۷۰ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۷.۲  
۱۱۲۰۰۸۰ انواع هود و هواکش خانگی ۶.۶  
۱۱۳۰۰۱۰ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی ۶.۱  
۱۱۳۰۰۲۰ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری ۶.۴  
۱۱۳۰۰۳۰ انواع نرم افزار ۴.۲  
۱۱۳۰۰۴۰ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی ۵.۸  
  وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره    
۱۱۳۰۰۵۰ تولید انواع نرم افزار به موجب قرارداد ۱۲.۹  
۱۱۴۰۰۱۰ انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن) ۶.۷  
  انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر) و نظایر آنها    
۱۱۴۰۰۲۰   ۷.۳  
۱۱۴۰۰۳۰ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها ۷.۳  
۱۱۴۰۰۴۰ اتواع دماسنج طبی ۷.۳  
۱۱۴۰۰۵۰ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها ۷.۳  
  انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات    
۱۱۵۰۰۱۰ وابسته ۷.۶  
۱۱۵۰۰۲۰ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک ۱۱.۷  
۱۱۵۰۰۳۰ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-عینک ساز ۷.۶  
۱۱۵۰۰۴۰ انواع عینک آفتابی ۷.۶  
۱۱۶۰۰۱۰ انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم ۷.۳  
  مربوطه    
۱۱۶۰۰۲۰ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه ۸.۰  
۱۱۶۰۰۳۰ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، ۶.۷  
  سیمهای هادی و مقره و امثال آنها    
۱۱۶۰۰۴۰ انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری ۶.۰  
۱۱۶۰۰۵۰ کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها ۶.۰  
۱۱۶۰۰۶۰ انواع المپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی ۷.۳  
۱۱۶۰۰۷۰ انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور ۸.۷  
۱۱۶۰۰۸۰ انواع دزدگیر، دوربین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار ۷.۳  
  دهنده    
۱۱۶۰۰۹۰ انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی ۷.۳  
۱۱۶۰۱۰۰ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی و قطعات یدکی و جانبی آنها ۶.۰  
۱۱۶۰۱۱۰ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه و قطعات یدکی و جانبی آنها ۶.۰  
۱۱۶۰۱۲۰ انواع دماسنج های صنعتی ۷.۳  
۱۱۶۰۱۳۰ انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس) ۷.۳  
۱۱۶۰۱۴۰ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه ۷.۳  
۱۱۶۰۱۵۰ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه ۷.۳  
۱۱۶۰۱۶۰ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه ۷.۳  
۱۱۶۰۱۷۰ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت ۸.۰  
  الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی    
۱۱۶۰۱۸۰ انواع هود و هواکش صنعتی ۷.۳  
۱۱۶۰۱۹۰ انواع دستگاههای تهویه، کولر، هواساز، چیلر، برج خنک کننده و ۷.۳  
  قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها    
۱۱۶۰۲۰۰ انواع هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ و لوازم یدکی ۷.۳  
  مربوط به آنها    
۱۱۶۰۲۱۰ انواع فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به ۷.۳  
  آنها    
۱۱۶۰۲۲۰ انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم ۷.۳  
  یدکی مربوطه    
۱۱۶۰۲۳۰ انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط ۷.۳  
  به آنها    
۱۱۶۰۲۴۰ انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن ۷.۳  
۱۱۶۰۲۵۰ انواع دستگاه تصفیه آب ۷.۳  
۱۱۶۰۲۶۰ انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه ۶.۷  
۱۱۶۰۲۷۰ بازیافت انواع باطری و پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی ۳.۷  
۱۱۷۰۰۱۰ انواع خودرو سبک و سنگین ۸.۵  
  انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی،انواع کفی، اتاق و بدنه، مخازن    
  گازی، کولر و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز الستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و    
۱۱۷۰۰۲۰ سایر لوازم تو دوزی اتومبیل) ۳.۷  
۱۱۷۰۰۳۰ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری ۶.۷  
۱۱۷۰۰۴۰ انواع چرخهای موتوری معلولین ۶.۷  
  لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین    
۱۱۷۰۰۵۰   ۶.۷  
۱۱۷۰۰۶۰ انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین (بدون موتور) ۶.۷  
  لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،    
۱۱۷۰۰۷۰ چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز الستیک) ۶.۷  
۱۱۷۰۰۸۰ انواع الستیک، تیوپ، روکش الستیک و تایر انواع خودرو، ۵.۵  
  موتورسیکلت، دوچرخه و ماشین آالت    
۱۱۷۰۰۹۰ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۶.۷  
۱۱۷۰۱۰۰ انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی ۷.۳  
  مربوطه    
۱۱۷۰۱۱۰ انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و ۶.۱  
  لوازم متعلقه آن    
۱۱۷۰۱۲۰ انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات ۶.۱  
  مربوط به آنها    
۱۱۷۰۱۳۰ انواع گالیدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات ۶.۱  
  مربوط به آنها    
۱۱۸۰۰۱۰ انواع دستگاهها و تجهیزات باال برنده و جابجا کننده، جک، ۷.۹  
  جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها    
۱۱۸۰۰۲۰ انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۹.۳  
  انواع ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها    
۱۱۸۰۰۳۰   ۶.۴  
۱۱۸۰۰۴۰ انواع ماشین آالت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات ۷.۱  
  یدکی مربوطه    
۱۱۸۰۰۵۰ انواع ماشین آالت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی ۷.۱  
  مربوطه    
۱۱۸۰۰۶۰ ماشین آالت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی ۷.۱  
  مربوطه    
۱۱۸۰۰۷۰ ماشین آالت عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه ۷.۱  
۱۱۸۰۰۸۰ ماشین آالت عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه ۷.۱  
۱۱۸۰۰۹۰ ماشین آالت تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات ۷.۱  
  یدکی مربوطه    
۱۱۸۰۱۰۰ سایر ماشین آالت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه ۷.۱  
۱۱۸۰۱۱۰ طراحی، مونتاژ و نصب انواع آسانسور و پله برقی ۱۲.۹  
  انواع محصوالت فلزی آهنی، فوالدی و چدنی شامل انواع شمش،    
  بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد    
  یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات   تذکر: تولیدکننده لوله پروفیل و قوطی (نورد سرد) ۶ درصد
۱۱۹۰۰۱۰ مزبور ۶.۴  
۱۱۹۰۰۲۰ قطعات آهنی، فوالدی و چدنی حاصل از ریخته گری ۶.۴  
  انواع محصوالت فلزی غیرآهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طال،    
  نقره و پالتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه،    
  تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد،    
  فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور    
۱۱۹۰۰۳۰   ۶.۴  
۱۱۹۰۰۴۰ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری ۶.۴  
۱۱۹۰۰۵۰ انواع زیورآالت و جواهرات بدلی ۱۱.۴  
  برشکاری،پرسکاری،تراشکاری، جوشکاری،چرخکاری،خمکاری، سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت (سند بالست) و    
۱۱۹۰۰۶۰ مدل سازی انواع فلز ۷.۱  
۱۱۹۰۰۷۰ ذوب، تصفیه، ریخته گری، تغلیظ، کربونیزه و سفت کردن انواع فلز ۷.۱  
۱۱۹۰۰۸۰ آبکاری ولعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتیک و گالوانیزه ۹.۳  
  کردن انواع فلز    
۱۱۹۰۰۹۰ انواع داربست فلزی ۷.۱  
۱۱۹۰۱۰۰ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل ۷.۱  
۱۱۹۰۱۱۰ انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته ۶.۴  
۱۱۹۰۱۲۰ انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، ۷.۱  
  حفاظ، پانل و غیره)    
۱۱۹۰۱۳۰ انواع شیرآالت و اتصاالت (فلزی) ۷.۱  
۱۱۹۰۱۴۰ انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال ۷.۱  
  آنها (فلزی)    
۱۱۹۰۱۵۰ انواع ابزار و یراق آالت (قفل و لوال، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، ۷.۱  
  بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و)…    
۱۱۹۰۱۶۰ انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و ۷.۱  
  نظایر آنها (غیر الکتریکی)    
۱۱۹۰۱۷۰ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی) ۷.۱  
۱۱۹۰۱۸۰ انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، ۷.۱  
  جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)    
۱۱۹۰۱۹۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی) ۷.۹  
۱۱۹۰۲۰۰ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی) ۷.۹  
۱۱۹۰۲۱۰ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگالتور و شیر سیلندر گاز ۷.۱  
۱۱۹۰۲۲۰ انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه ۷.۹  
۱۱۹۰۲۳۰ انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی) ۷.۱  
۱۱۹۰۲۴۰ انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی ۸.۶  
۱۱۹۰۲۵۰ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی) ۷.۹  
۱۱۹۰۲۶۰ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه ۷.۹  
۱۱۹۰۲۷۰ انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و ۸.۶  
  لوازم متعلق به آنها    
۱۱۹۰۲۸۰ انواع کلید خام ۷.۱  
۱۱۹۰۲۹۰ انواع تابلو، گاردریل و عالئم راهنمایی و رانندگی(فلزی) ۷.۹  
۱۱۹۰۳۰۰ انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک ۷.۹  
۱۱۹۰۳۱۰ انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی) ۶.۴  
۱۱۹۰۳۲۰ بازیافت ضایعات و قراضه انواع فلزات آهنی و غیر آهنی (به استثناء ۵.۷  
  فلزات گرانبها)    
۱۱۹۰۳۳۰ اوراق، اسقاط و بازیافت انواع خودرو و ماشین آالت ۹.۳  
۱۱۹۰۳۴۰ سایر مصنوعات فلزی ۷.۱  
۱۱۹۰۳۵۰ استحصال و جداسازی فلز مولیبدن از کنسانتره مس ۵.۰  
  برشکاری،پرسکاری،تراشکاری، جوشکاری،چرخکاری،خمکاری، سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت (سند بالست) و مدل سازی انواع فلز – صرف ًا اجرت بگیر    
۱۱۹۰۳۶۰   ۱۴.۳  
۱۱۹۰۳۷۰ ذوب، تصفیه، ریخته گری، تغلیظ، کربونیزه و سفت کردن انواع فلز ۱۴.۳  
  – صرف ًا اجرت بگیر    
۱۱۹۰۳۸۰ آبکاری ولعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتیک و گالوانیزه ۱۷.۹  
  کردن انواع فلز – صرفاً اجرت بگیر    
۱۱۹۰۳۹۰ تولید کننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل ۱۷.۹  
  – صرفاً اجرت بگیر    
۱۱۹۰۴۰۰ آهنگر و آلومینیوم ساز اجرت بگیر ۱۷.۹  
۱۱۹۰۴۱۰ انواع شیرآالت و اتصاالت (فلزی) – صرف ًا اجرت بگیر ۱۷.۹  
۱۱۹۰۴۲۰ انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال ۱۷.۹  
  آنها (فلزی) اجرت بگیر    
۱۱۹۰۴۳۰ حلبی ساز اجرت بگیر ۱۵.۷  
۱۱۹۰۴۴۰ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگالتور و شیر سیلندر گاز – صرفاً ۱۴.۳  
  اجرت بگیر    
۱۱۹۰۴۵۰ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی) – صرفاً تولیدکننده اجرت ۱۷.۹  
  بگیر    
۱۱۹۰۴۶۰ اوراق کننده خودرو، ماشین آالت و نظایر آن و اوراق فروش ۱۲.۹  
۱۲۰۰۰۱۰ استحصال و جداسازی طالو نقره از کنسانتره مس ۴.۳  
۱۲۰۰۰۲۰ شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره ۶.۰  
۱۲۰۰۰۳۰ شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طال و پالتین (به ۵.۳  
  استثناء انواع سکه و زیور آالت)    
۱۲۰۰۰۴۰ انواع سکه طال ۴.۷  
  انواع طال، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآالت از جنس طال و پالتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی    
۱۲۰۰۰۵۰ طال و پالتین) ۴.۷  
۱۲۰۰۰۶۰ تولید کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره – ۱۶.۷  
  صرفاً اجرت بگیر    
  تولید کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طال و پالتین (به استثناء انواع سکه و زیور آالت) – صرفاً اجرت بگیر    
۱۲۰۰۰۷۰   ۱۶.۷  
  تولید کننده انواع طال، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآالت از جنس طال و پالتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای    
۱۲۰۰۰۸۰ قیمتی نصب شده بر روی طال و پالتین) – صرف ًا اجرت بگیر ۲۱.۳  
۱۲۱۰۰۱۰ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی ۵.۵  
۱۲۱۰۰۲۰ انواع تخته سه الیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و ۵.۵  
  روکش چوبی    
۱۲۱۰۰۳۰ انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ۶.۸  
  ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و)…    
۱۲۱۰۰۴۰ میز و صندلی و نیمکت مدارس ۶.۲  
۱۲۱۰۰۵۰ انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و)… ۸.۰  
۱۲۱۰۰۶۰ انواع کفپوش و پارکت چوبی ۸.۰  
۱۲۱۰۰۷۰ انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان ۷.۴  
۱۲۱۰۰۸۰ انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی ۸.۰  
۱۲۱۰۰۹۰ انواع پوشال کولر ۶.۲  
۱۲۱۰۱۰۰ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره ۶.۸  
۱۲۱۰۱۱۰ هیزم و زغال چوب ۶.۲  
۱۲۱۰۱۲۰ انواع حصیر و جارو دستی (چوبی)، قرقره، دوک و ماسوره چوبی، ۵.۵  
  چوب پنبه، بادبزن    
۱۲۱۰۱۳۰ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی ۳.۱  
۱۲۱۰۱۴۰ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی) ۶.۸  
۱۲۱۰۱۵۰ سایر مصنوعات چوبی ۵.۵  
۱۲۱۰۱۶۰ انواع درب ضد سرقت ۸.۶  
  ام تولید و فروش توأم انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی،    
۱۲۱۰۱۷۰ دی اف و)… ۱۱.۷  
۱۲۱۰۱۸۰ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی) – تولید کننده اجرت بگیر ۱۵.۴  
۱۲۲۰۰۱۰ میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای ۶.۷  
۱۲۲۰۰۲۰ انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، ۶.۷  
  سکوریت و سندبالست و )…    
۱۲۲۰۰۳۰ شیشه انواع وسائط نقلیه ۶.۷  
۱۲۲۰۰۴۰ انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی ۶.۷  
۱۲۲۰۰۵۰ انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان) ۶.۷  
۱۲۲۰۰۶۰ انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال ۶.۷  
۱۲۲۰۰۷۰ حباب لوستر و المپ ۶.۷  
۱۲۲۰۰۸۰ سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و ۶.۷  
  کریستالی    
۱۲۲۰۰۹۰ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای ۷.۳  
۱۲۲۰۱۰۰ انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی ۸.۷  
۱۲۲۰۱۱۰ سایر محصوالت شیشه ای ۶.۷  
۱۲۲۰۱۲۰ بازیافت انواع شیشه ۶.۰  
۱۲۳۰۰۱۰ انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پالستیک ۷.۳  
۱۲۳۰۰۲۰ انواع کائوچو (خام) ۶.۳  
۱۲۳۰۰۳۰ انواع مصنوعات از جنس کائوچو ۸.۰  
۱۲۳۰۰۴۰ انواع فوم و ابر و اسفنج ۸.۰  
۱۲۳۰۰۵۰ انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار ۷.۳  
  و مقاطع هندسی از جنس پالستیک    
۱۲۳۰۰۶۰ انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار ۷.۳  
  و مقاطع هندسی از جنس فایبر گالس    
۱۲۳۰۰۷۰ انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار ۷.۳  
  و مقاطع هندسی از جنس الستیک    
  انواع مصنوعات پالستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک    
۱۲۳۰۰۸۰ و محل اسکان موقت از جنس پالستیک ۷.۳  
۱۲۳۰۰۹۰ انواع لوله و شیرآالت و اتصاالت پولیکا و پی وی سی ساختمان و ۷.۳  
  انواع لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان    
۱۲۳۰۱۰۰ انواع لوله و اتصاالت از جنس پلی اتیلن ۷.۳  
۱۲۳۰۱۱۰ انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ۷.۳  
  ویترین نظایر آنها از جنس پالستیک    
  انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، فایل، جالباسی، قفسه، ویترین و نظایر آنها از جنس فایبر گالس و پلکسی گالس    
۱۲۳۰۱۲۰   ۷.۳  
۱۲۳۰۱۳۰ انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پالستیک، ۷.۳  
  مالمین، فایبر گالس و پلکسی گالس و نظایر آنها    
۱۲۳۰۱۴۰ انواع ظروف یکبار مصرف پالستیکی و کیسه نایلون ۷.۳  
۱۲۳۰۱۵۰ انواع ظروف الستیکی ۷.۳  
۱۲۳۰۱۶۰ انواع شیلنگ الستیکی و پالستیکی ۷.۳  
۱۲۳۰۱۷۰ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس الستیک و پالستیک ۷.۳  
۱۲۳۰۱۸۰ انواع عالیم راهنمایی و رانندگی از جنس الستیک و پالستیک ۷.۳  
۱۲۳۰۱۹۰ بازیافت انواع پلیمرها (پالستیک) ۵.۳  
۱۲۳۰۲۰۰ بازیافت انواع الستیک ها (راورها) ۳.۷  
۱۲۳۰۲۱۰ انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه ۷.۳  
۱۲۳۰۲۲۰ سایر انواع محصوالت ساخته شده از جنس پالستیک و فایبر گالس ۷.۳  
  و پلکسی گالس    
۱۲۳۰۲۳۰ سایر انواع محصوالت ساخته شده از جنس الستیک ۷.۳  
۱۲۳۰۲۴۰ بازیافت انواع پت ۶.۷  
۱۲۴۰۰۱۰ مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا ۵.۱  
۱۲۴۰۰۲۰ انواع کاغذ و مقوا ۵.۱  
۱۲۴۰۰۳۰ انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی ۶.۴  
۱۲۴۰۰۴۰ انواع مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک و نظایر آنها ۶.۴  
۱۲۴۰۰۵۰ انواع دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید و نظایر آنها ۵.۷  
۱۲۴۰۰۶۰ انواع پوشه، کالسور، زونکن و سایر انواع نوشت افزار و لوازم التحریر ۶.۴  
۱۲۴۰۰۷۰ انواع لوازم مهندسی ۷.۰  
۱۲۴۰۰۸۰ انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها ۷.۰  
۱۲۴۰۰۹۰ انواع آلبوم ۷.۰  
۱۲۴۰۱۰۰ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی ۷.۰  
۱۲۴۰۱۱۰ کاغذ دیواری ۷.۰  
۱۲۴۰۱۲۰ بازیافت انواع کاغذ و مقوا ۵.۱  
۱۲۴۰۱۳۰ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی ۶.۴  
۱۲۴۰۱۴۰ انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی – ۱۵.۹  
  تولید کننده اجرت بگیر    
۱۲۴۰۱۵۰ انتشار کتاب ۲.۵  
۱۲۴۰۱۶۰ انتشار انواع روزنامه، مجله، نشریات و ژورنال ۳.۲  
۱۲۵۰۰۱۰ انواع توتون و تنباکو و سایر انواع محصوالت دخانی ۱۲.۸  
۱۲۵۰۰۲۰ انواع سیگار ۱۲.۸  
۱۲۶۰۰۱۰ تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، ۸.۸  
  تبلیغاتی، انیمیشن (پویانمایی)، مستند و غیره    
۱۲۶۰۰۲۰ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی ۹.۶  
  مربوطه    
    در مورد هر کدام از اقالم از  
۱۲۶۰۰۳۰ سیسمونی کودک نسبت مربوطه استفاده شود.  
۱۲۶۰۰۴۰ انواع گل و میوه مصنوعی ۱۰.۴  
۱۲۶۰۰۵۰ انواع کاله گیس و موی مصنوعی ۱۶.۰  
۱۲۶۰۰۶۰ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی ۴.۴  
۱۲۶۰۰۷۰ انواع چتر و عصا ۸.۰  
۱۲۶۰۰۸۰ انواع پالک، کلیشه و مهر و آرم ۸.۸  
۱۲۶۰۰۹۰ سورت و بسته بندی انواع کاال و مواد غذایی ۱۱.۲ اجرت بگیر ۲۴ درصد
۱۲۶۰۱۰۰ قلیان و لوازم جانبی ۱۶.۰  
۱۲۶۰۱۱۰ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از ۱۱.۲  
  جواهرات و سنگهای قیمتی)    
۱۲۶۰۱۲۰ ظروف و سایر انواع محصوالت چینی، سفالی و سرامیک ۸.۰  
۱۲۶۰۱۳۰ عمل آوری، انجماد و بسته بندی گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان ۸.۸  
  خوراکی    
۱۲۶۰۱۴۰ سند بالست و مدل سازی انواع فلز ۸.۰  
۱۲۶۰۱۵۰ تراشکاری، حکاکی، خمکاری، سوراخکاری، ماتکاری، سند بالست ۲۱.۶  
  و نقاشی انواع شیشه    
۱۲۶۰۱۶۰ چوب بری، رنده کاری و پرسکاری، حکاکی، خراطی، مشبک ۲۱.۶  
  کاری، رنگ کار و پلی استرکار انواع چوب    
۱۲۶۰۱۷۰ حالجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ و الیاف طبیعی ۶.۴  
  و مصنوعی    
۱۲۶۰۱۸۰ حجاری و حکاکی انواع سنگ ۱۲.۸  
۱۲۶۰۱۹۰ انواع جعبه جواهر و زیور آالت ۱۰.۴  
۱۲۶۰۲۰۰ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و … ۸.۰  
  تهیه کننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، تبلیغاتی، انیمیشن (پویانمایی)، مستند و غیره – صرف ًا اجرت بگیر    
۱۲۶۰۲۱۰   ۲۰.۰  
۱۲۶۰۲۲۰ حالجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ و الیاف طبیعی ۱۲.۸  
  و مصنوعی – صرف ًا اجرت بگیر    
۱۲۶۰۲۳۰ استخراج رمز ارز (ارز دیجیتال) توسط اشخاص دارای مجوز از ۱۲.۰  
  وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع ذیصالح    
۱۲۶۰۲۴۰ استخراج رمز ارز (ارز دیجیتال) توسط سایر اشخاص (به استثنای ۲۴.۰  
  اشخاص دارای مجوز)    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب