فرم های مالیاتی

فرم‌های مالیاتی اسناد رسمی هستند که توسط ادارات مالیاتی یا سازمان‌های مالی دولتی صادر می‌شوند و برای اظهارنامه مالیاتی افراد یا شرکت‌ها استفاده می‌شوند. این فرم‌ها حاوی فضاها و جاهای خاصی هستند که افراد می‌توانند اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه‌ها، تخفیفات مالیاتی و دیگر جزئیات مالیاتی خود را وارد کنند. در ادامه، چند نمونه از فرم‌های مالیاتی معمول را ذکر می‌کنم: 1. **اظهارنامه مالیاتی افراد حقیقی:** - برای افراد حقیقی جهت گزارش درآمد، هزینه‌ها، تخفیفات مالیاتی و سایر موارد مرتبط با مالیات. 2. **اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی:** - برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی جهت گزارش درآمد، هزینه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرفی) و دیگر اطلاعات مالیاتی مرتبط. 3. **فرم W-2 (در ایالات متحده):** - برای گزارش درآمد حقوقی افراد حقیقی مشغول به کار. 4. **فرم 1099 (در ایالات متحده):** - برای گزارش درآمد غیرحقوقی افراد حقیقی (مثل درآمد از کارهای خودمشغول یا استقلال مهنی). 5. **اظهارنامه مالیات بر ارث:** - برای گزارش درآمد و مالیات مرتبط با ارث و وراثت. 6. **فرم‌های مرتبط با مالیات بر دارایی:** - ممکن است فرم‌های خاصی برای گزارش درآمد و مالیات مرتبط با دارایی‌ها مثل املاک یا سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته باشد. 7. **فرم‌های مالیاتی ورزشی:** - برخی از کشورها ممکن است فرم‌های خاصی برای گزارش درآمد حاصل از فعالیت‌های ورزشی داشته باشند. برای اطلاعات دقیق‌تر و دسترسی به فرم‌های مالیاتی مربوط به کشور شما، به منابع رسمی ادارات مالیاتی محلی یا وبسایت‌های مرتبط با مالیات در با حسابا تماس بگیرید

فرم های مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور فرم های مالیاتی را ایجاد نموده که مودیان گزارشات خود را دقیق و با جزئیات بیشتری ارائه کنند.

انواع فرم های مالیاتی

 • فرم های مالیاتی عمومی
 • فرم‌های مالیاتی عمومی اسناد رسمی هستند که توسط ادارات مالیاتی یا سازمان‌های مالی دولتی در هر کشور صادر می‌شوند.
  این فرم‌ها برای اظهارنامه مالیاتی افراد یا شرکت‌ها استفاده می‌شوند. هر کشور ممکن است دارای سیستم مالیاتی خود باشد.
  بنابراین، فرم‌های مالیاتی نیز ممکن است بین کشورها متفاوت باشند. در ایران نیز، فرم‌های مالیاتی خاص خود را دارد.
  در ایران، یکی از فرم‌های مالیاتی مهم، “اظهارنامه مالیاتی” است که توسط افراد حقوقی و اشخاص حقیقی جهت اظهار درآمد و مالیات مصرفی تکمیل می‌شود. این اظهارنامه‌ها معمولاً سالانه تهیه و ارائه می‌شوند.
  به عنوان مثال در ایران، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی شامل اطلاعاتی مانند درآمد اجمالی، هزینه‌ها، اعمال مالیاتی، اموال و بدهی‌ها است.
  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نیز شامل اطلاعاتی درباره درآمد، هزینه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرفی) و سایر اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و مالیاتی شرکت است.
 • فرم های مربوط به اشخاص حقوقی

  در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی نیز برای اظهارنامه مالیاتی خود از فرم‌های خاصی استفاده می‌کنند.
  این فرم‌ها جهت گزارش درآمد، هزینه‌ها، مالیات و سایر اطلاعات مالیاتی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ایران نیز یکی از اصلی‌ترین فرم‌های مرتبط با اشخاص حقوقی “اظهارنامه مالیاتی” است.
  در اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، معمولاً اطلاعات زیر درخصوص شرکت گزارش می‌شود:
  اطلاعات تمویلی:
  درآمد کل شرکت
  هزینه‌ها و هزینه‌های مجاز
  سود خالص
  مالیات:
  میزان مالیات ایجاد شده بر اساس درآمد
  میزان مالیات پرداختی
  تخفیفات مالیاتی مورد استفاده
  مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرفی):
  درآمد تحت مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرفی)
  مبلغ مالیات مصرفی پرداختی
  اطلاعات امور مالی:
  تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌ها
  اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی
  اطلاعات مالیاتی مربوط به پرداخت به پرسنل و دیگر امور مالی
  سایر اطلاعات:
  اطلاعات مربوط به تجارت خارجی (اگر مرتبط باشد)
  اطلاعات مربوط به سهامداران و مدیران شرکت
  این اطلاعات تنها یک نمونه از اطلاعاتی است که ممکن است در اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی گزارش شود.
  توجه داشته باشید که مفاد اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین و مقررات هر کشور ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، به منابع مالیاتی مربوط به کشور خود مراجعه کنید.
 • فرم های قدیم مربوط به مالیات بر ارث

  اطلاعات مرتبط با دارائی‌ها، وراثان، و سایر جزئیات مالیات بر ارث را شامل شود. این اطلاعات به موجب قوانین مالیاتی مربوط به ارث و وراثت تعیین می‌شوند.
 • فرم های مربوط به وصول و اجرا

  فرم‌های مرتبط با وصول و اجرا عمدتاً در فرآیند قانونی برای جبران بدهی‌ها یا مطالبات اقتصادی استفاده می‌شوند. این مطالبات ممکن است از جمله حکم‌های دادگاه، تصمیمات قضایی یا سایر تعهدات مالی باشند. در زیر، چند نمونه از فرم‌های مرتبط با وصول و اجرا ذکر شده است:
  امضاء‌نامه وصول:
  این فرم به عنوان دلیل ارائه خدمات یا تحویل کالا به مشتری استفاده می‌شود و مشتمل بر امضاء مشتری برای تأیید دریافت و تسویه بدهی می‌باشد.
  امضاء‌نامه اجرای حکم دادگاه:
  این فرم برای اجرای حکم دادگاه و استخراج اطلاعات مالی از شخص موظف به پرداخت یا تعهدات مالی استفاده می‌شود.
  درخواست اجرایی:
  مرتبط با درخواست اجرایی در دادگاه جهت اجرای حکم دادگاه و وصول مطالبات.
  اعلامیه اجرایی:
  این اعلامیه به عنوان اطلاع رسانی به طرفین مختلف، اعلام شروع فرآیند اجرای حکم دادگاه استفاده می‌شود.
  اخطارنامه اجرایی:
  برای اطلاع‌رسانی به طرف مختلف در مورد شروع فرآیند اجرایی و خطرات عدم پرداخت مطالبات.
  فرم‌های بانکی برای وصول:
  ممکن است از فرم‌های بانکی برای انتقال وجه یا برداشت مستقیم بدهی‌ها از حساب‌های بانکی استفاده شود.
  فرم‌های تسویه حساب:
  مرتبط با تسویه حساب مالیاتی و بدهی‌ها در حین فرآیند وصول.
  این فرم‌ها بسته به نوع مطالبه و مراحل فرآیند وصول و اجرا ممکن است متفاوت باشند. اطلاعات دقیقتر و فرم‌های دقیق ممکن است در وبسایت‌ها یا دفاتر ادارات دادگستری، ادارات اجرائی و سازمان‌های مرتبط در هر کشور قابل دسترس باشند.
 • فرم های مربوط به مالیات بر حقوق


  در بسیاری از کشورها، افراد حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به پرداخت مالیات بر حقوق (Income Tax) هستند. این مالیات بر اساس درآمد حاصل از حقوق و دیگر منابع درآمدی تعیین می‌شود. برای اظهارنامه مالیاتی و تسویه حساب با مالیات بر حقوق، افراد ممکن است از فرم‌های خاصی استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از فرم‌های مرتبط با مالیات بر حقوق ذکر شده است:
  اظهارنامه مالیاتی افراد حقیقی:
  این فرم برای اظهار درآمد و سایر اطلاعات مالیاتی افراد حقیقی استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به درآمد حقوقی، مزایا، سایر درآمدها، هزینه‌ها و تخفیفات مالیاتی در این فرم گزارش می‌شوند.
  اظهارنامه مالیاتی افراد حقوقی:
  این فرم مختص افراد حقوقی (شرکت‌ها، سازمان‌ها) است و اطلاعات مالیاتی مربوط به درآمد، هزینه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرفی) و دیگر جزئیات مالیاتی شرکت را گزارش می‌دهد.
  فرم W-2 (در ایالات متحده):
  این فرم برای گزارش درآمد حقوقی افراد حقیقی مشغول به کار استفاده می‌شود. اطلاعاتی نظیر درآمد خالص، مالیات کسر شده، و سایر جزئیات حقوقی در این فرم آمده است.
  فرم ۱۰۹۹ (در ایالات متحده):
  این فرم برای گزارش درآمد غیرحقوقی افراد حقیقی (مثل درآمد از کارهای خودمشغول، درآمد از استقلال مهنی)
  استفاده می‌شود.
  فرم P60 (در برخی از کشورها):
  این فرم برای گزارش جزئیات حقوق و کسورات مالیاتی سالانه استفاده می‌شود.
  برای دسترسی به فرم‌های دقیق مرتبط با مالیات بر حقوق در کشور خود، به منابع مالیاتی رسمی و وبسایت‌های ادارات مالیاتی محلی خود مراجعه کنید. اینجاست که می‌توانید آخرین فرم‌ها و راهنماهای مالیاتی را بیابید.

 • فرم های مربوط به حق تمبر

  حق تمبر یا مالیات تمبر معمولاً به عنوان یک نوع مالیات بر برخی اسناد و تراکنش‌های حقوقی در بسیاری از کشورها اعمال می‌شود. این مالیات بر تمبر به طور عمده به عنوان مالیات بر اسناد و معاملات شناخته می‌شود و به عنوان هزینه‌ای که باید بر روی اسناد رسمی مانند قراردادها، سند مالکیت، و صورتحسابهای حقوقی پرداخت شود، تعریف می‌شود.
  به عنوان مثال، در برخی از کشورها ممکن است فرم‌های خاصی برای پرداخت حق تمبر وجود داشته باشد. این فرم‌ها معمولاً اطلاعات مربوط به نوع معامله، ارزش معامله، و شرایط دیگر مالیاتی مرتبط را درخواست می‌کنند. افراد یا شرکت‌ها موظف به تکمیل این فرم‌ها هستند و حق تمبر مربوطه را پرداخت می‌کنند.
  برای دسترسی به فرم‌های دقیق مرتبط با حق تمبر در کشور خود، به منابع مالیاتی رسمی و وبسایت‌های ادارات مالیاتی محلی مراجعه کنید. این اطلاعات ممکن است به صورت آنلاین یا در دفاتر ادارات مالیاتی در دسترس باشند.
 • فرم های مربوط به مشاغل

  فرم‌های مالیاتی مربوط به مشاغل به وابستگی به نوع و شکل حقوقی مشاغل و همچنین قوانین مالیاتی کشور مربوطه دارد. در اغلب کشورها، شرکت‌ها و مشاغل مختلف می‌بایست اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به اداره‌های مالیاتی ارائه دهند. در اینجا چند نمونه از فرم‌های مالیاتی مربوط به مشاغل ذکر شده است:

  اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها (Corporate Tax Return):
  این فرم برای اظهار درآمد و مالیات شرکت‌ها و سایر موارد مالیاتی مربوط به آنها استفاده می‌شود. اطلاعات درآمد، هزینه‌ها، سود خالص، و دیگر جزئیات مالی مرتبط با شرکت در این فرم گزارش می‌شوند.

  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (Legal Entity Tax Return):
  این فرم نسبت به گزارش درآمد و مالیات اشخاص حقوقی غیرشرکتی مسئول است. اطلاعات مالی مانند درآمد، هزینه‌ها، سود خالص و سایر جزئیات مرتبط با شخص حقوقی در این فرم ثبت می‌شود.

  اظهارنامه مالیاتی تاجران و تعاونی‌ها:
  برخی از کشورها ممکن است فرم‌های خاصی برای اظهارنامه مالیاتی تاجران (تجار و کسب‌وکارهای کوچک) یا تعاونی‌ها تهیه کنند.

  اظهارنامه مالیاتی حرفه‌ای (Professional Tax Return):
  برای افراد حقوقی یا مشاغلی که متعلق به حرفه خاصی می‌شوند، اظهارنامه مالیاتی حرفه‌ای ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

  اظهارنامه مالیاتی کسب‌وکارهای خارجی (International Business Tax Return):
  برای کسب‌وکارها و شرکت‌هایی که فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند، این فرم ممکن است لازم باشد.
  برای دسترسی به فرم‌های دقیق مرتبط با مالیات برای مشاغل در کشور شما، با مشاوران حسابا از طریق شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
 • فرم های جدید مربوط به مالیات بر ارث
 • فرم های مربوط به مالیات بر املاک


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
مشاوران و کارشناسان حسابا کنار شما هستند.


نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲

برای شروع وارد سایت www.intamedia.ir و قسمت اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی یا وبسایت tax.gov.ir شوید.
پس از ورود بر روی ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ کلیک کرده و گزینه ورود یا ثبت نام انتخاب کنید.


نوع مؤدی را انتخاب کرده و کد ملی و عبارت امنیتی را در کادرهای مربوطه وارد کنید. سپس بر روی ثبت نام جدید کلیک کنید.

کدپستی و شماره همراه خود را وارد کرده و بر روی پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.

پس از ورود به سامانه، باید بر روی گزینه ثبت اظهارنامه جدید کلیک کنید.


در صفحه جدید، گزینه ویرایش را انتخاب کرده و اطلاعات هویتی خود را وارد نمایید.

سپس اطلاعات مرتبط با محل فعالیت خود، نظیر آدرس و کد پستی، اطلاعات بانکی، اطلاعات فروش، اطلاعات فروش داخلی و خارجی را وارد کنید.

در گام بعدی اطلاعات مربوط به سود و زیان خود را وارد کنید تا مالیات شما به صورت سیستمی و در لحظه محاسبه و نمایش داده شود.

در صورت موافقت، ثبت نهایی را انتخاب کرده و کد رهگیری خود را دریافت کنید.

………………………………………….. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران حسابا تماس بگیرید …………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب