مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در ایران و خارج از ایران (ماده ۱۰۷ ق م م)

مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در ایران و خارج از ایران (ماده ۱۰۷ ق م م)

 

ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم

 

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌نمایند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ زیر محاسبه می گردد:

 

(۱۰%) تا (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم خارج از ایران می‌گردد.

منظور از عایدی یعنی دریافتی وجه نقد اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از شرکتهای ایرانی

صرفا بحث ثبت هزینه مشمول مالیات نمی‌‌گردد.

 

اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده وجوه مربوطه در این ماده موظف هستند در زمان پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌ نموده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌ کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

 

 معافیت قسمتی از عملیات پیمانکاری

 بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌­رسد مشروط بر­ آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

 

معافیت پیمانکاران دست دوم ایرانی در زمان درآمد اشخاص خارجی

 طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است.

 

معافیت شعب و نمایندگی‌ شرکتها و بانکهای خارجی 

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی­های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

 

درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای اشخاص خارجی

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت­هایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند مشمول ‌مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

 

مشاوره تلفنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب