قوانین مالیاتی سالن‌های زیبایی-آرایشگران

مالیات سالن‌های زیبایی مرتبط با مالیاتی است که از کسب و کارهایی که در صنعت زیبایی و آرایش فعالیت می‌کنند، دریافت می‌شود. این شامل سالن‌های آرایش و زیبایی، ارایشگاه‌ها، ماساژها، سالن‌های ناخن و مو، و سایر مشاغل مشابه می‌شود. مالیات معمولاً بر اساس درآمد و سود کسب و کار تعیین می‌شود و ممکن است شامل مالیات درآمد شخصی صاحبان کسب و کار نیز شود.

مالیات سالن‌های زیبایی مرتبط با مالیاتی است که از کسب و کارهایی که در صنعت زیبایی و آرایش فعالیت می‌کنند، دریافت می‌شود. این شامل سالن‌های آرایش و زیبایی، ارایشگاه‌ها، ماساژها، سالن‌های ناخن و مو، و سایر مشاغل مشابه می‌شود. مالیات معمولاً بر اساس درآمد و سود کسب و کار تعیین می‌شود و ممکن است شامل مالیات درآمد شخصی صاحبان کسب و کار نیز شود.

مالیات‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است به عنوان بخشی از فعالیت کسب و کار سالن‌های زیبایی و آرایش اخذ شود. این مالیات‌ها می‌توانند شامل مالیات درآمد شرکتی، مالیات درآمد شخصی صاحبان کسب و کار، مالیات محلی، مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مبلغی) و سایر مالیات‌ها باشند.

مشخصات دقیق مالیاتی برای یک سالن زیبایی ممکن است بر اساس مکان، نوع فعالیت، اندازه کسب و کار و قوانین مالیاتی محلی متغیر باشد. برای اطلاعات دقیقتر در مورد مالیات سالن‌های زیبایی در منطقه خود، مشاوران حسابا با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱  کنار شما هستند.

ادامه‌ی مالیات سالن‌های زیبایی و آرایش ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱. **مالیات درآمد شرکتی:** اگر سالن زیبایی به عنوان یک شرکت حقوقی ثبت شده باشد، باید مالیات درآمد شرکتی را پرداخت کند. این مالیات معمولاً بر اساس سود خالص شرکت محاسبه می‌شود.

۲. **مالیات درآمد شخصی صاحبان کسب و کار:** اگر صاحب یک سالن زیبایی فرد حقیقی باشد، باید درآمد شخصی خود را اعلام کرده و مالیات درآمد شخصی مرتبط با کسب و کار خود را پرداخت کند.

۳. **مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مبلغی):** بسیاری از کشورها مالیات بر مصرف را بر اساس مبلغی از محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند، اعمال می‌کنند. سالن‌های زیبایی ممکن است مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرف) را به نام مشتریان خود دریافت و به دولت پرداخت کنند.

۴. **مالیات محلی:** بعضی اوقات مالیات‌های محلی می‌توانند بر اساس مکان واقعیت کسب و کار (مانند مالیات‌های شهری یا شهرستانی) به کسب و کار اعمال شوند.

۵. **مالیات بر دارایی‌ها:** در برخی از مناطق و کشورها، کسب و کارهایی که دارای دارایی‌های ثابت نظیر املاک و مستغلات هستند، ممکن است مالیات بر دارایی‌ها (مالیات بر املاک و مستغلات) را پرداخت کنند.

مشخصات دقیق مالیاتی به میزان درآمد، محل کسب و کار، و قوانین مالیاتی منطقه مربوط می‌شوند.

مالیات بند ج موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم 

ماده ۹۵-  صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های‌مستقیم، مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره‌های آن شد.

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف­ اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.

تبصره ۲ – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

نحوه محاسبه مالیات سالن‌های زیبایی

الان که متوجه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم شدیم، قرار است با رجوع به ماده های ۱۰۱ و ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه  مالیات این صنف شغلی را مرور کنیم.

ماده ۱۳۱ – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)،

تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد(۲۰%)،

تا میزان دویست ­و پنجاه میلیون (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%)،

تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%).

لازم بذکر است که بند ب و ج ماده ۹۵ برای اشخاص حقیقی که فاقد ضریب باشند بکار می رود، لکن آرایشگاه ها با تفکیک مردانه و زنانه دارای ضریب تشخیص درآمد هستند.

آرایشگاه مردانه به ترتیب ممتاز ، درجه ۱، درجه ۲ و سایر به نرخ : ۴۰درصد ،۳۰ درصد ، ۲۵ و ۱۵ درصد می باشد و آرایشگاه زنانه به ترتیب فوق : ۴۵ درصد ، ۴۰ ، ۳۰ و ۱۵ درصد می باشد .بنابه مسائلی چون تعیین درآمد شغلی چون آرایشگری که بالطبع با توجه به خدماتی بودن آن فاقد معیاری مناسب برای تعیین درآمد است و لازم است که دارای دفاتر باشد (خرید  و فروش) .
برای آرایشگاه مردانه درجه ۱ مالیاتی به میزان  %40*25% =10)  کل درآمد تشخیصی) ، خواهیم داشت.

تذکر: این ضرایب ممکن است تغییر کرده باشد.

مهم‌ترین امور مالی سالن‌های زیبایی

محاسبه و پرداخت به‌موقع مالیات سالن آرایش، یکی از امور مالی مربوط‌به سالن‌های زیبایی است. اما به‌طور کلی برخی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین امور حسابداری و مالی سالن‌های زیبایی شامل موارد زیر است:

 • اقدام برای تشکیل پرونده مالیاتی و حسابداری مربوط‌به آرایشگاه‌ها
 • ارسال بیمه و مالیات حقوق براساس ماده ۸۲ قانون مالیات مستقیم
 • ارسال معاملات فصلی براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم
 • اقدام برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • ثبت اسناد و مدارک مالی سالیانه
 • مشاوره برای تراکنش‌های مالی و حسابداری آرایشگاه‌ها
 • کاهش مقدار پایه مالیاتی
 • کاهش مالیات براساس لایحه
 • پیگیری پرونده مالی و مالیاتی
 • دریافت برگ تشخیص
 • دریافت برگ قطعی مالی و حسابداری آرایشگاه‌ها
 • اقدام برای کاهش جرائم مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب