حسابا

مالیات مقطوع فروش کالا و خدمات مودیان مالیاتی (سال ۱۴۰۱)

مالیات مقطوع برای مشاغل طبق تبصره ماده ۱۰۰ ق م م 

معادل ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت مالیات مقطوع مشاغل

 

ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

 

طبق تبصره ماده ۱۰۰ مودیان ق م م مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به کسب و کارها و مشاغل خود را برای یک سال مالیاتی تهیه و تنظیم نماید.

منظور از مودیان مالیاتی مذکور در ماده ۱۰۰ ق م م اشخاص حقیقی می‌باشند.

مودیان مالیاتی بایستی برای هر یک از کسب و کار یا هر محل شغلی به صورت جداگانه تنظیم کنند.

مودیان مالیاتی (اشخاص) بایستی تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق مراجعه به پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۱

تبصره ماده ۱۰۰ ق م م

 

طبق تبصره ماده ۱۰۰ ق م م  سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات برخی از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد را به صورت مقطوع محاسبه نماید.

همچنین مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق م م از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌گردند.

میزان معافیت تبصره ماده ۱۰۰ ق م م

 

  • عملکرد سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان)

 

  • عملکرد سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان)

 

  • عملکرد سال ۱۴۰۱ معادل ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰ ریال (شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تومان)

 

موضوع استفاده از تبصره مذکور برای سال ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده

 

ولی با توجه به تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی می توان نسبت به این موضوع اطمینان خاطر داشت.

به این ترتیب برای سال ۱۴۰۱ معادل ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون ریال) به عنوان استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ ق ‌م م برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب