تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها

تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها در بسیاری از کشورها به عنوان یک قسمت مهم از مسائل مالیاتی مطرح می‌شود. دراین مقاله تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها وتمام موارد حسابداری مربوط به آن شرح داده شده است.برای اطلاعات بیشتر باماهمراه باشید.

تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها

تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها در بسیاری از کشورها به عنوان یک قسمت مهم از مسائل مالیاتی مطرح می‌شود. این تکالیف می‌توانند به شرح زیر باشند:

 1. مالیات بر ارزش افزوده (VAT):
 • پیمانکاران ممکن است موظف باشند مالیات بر ارزش افزوده را در مراحل مختلف پروژه تحمل کنند.
 • در برخی موارد، می‌توانند این مالیات را از طریق سازمان‌های دولتی بازپس گیری کنند.
 1. مالیات بر درآمد (Income Tax):
 • درآمدهای حاصل از فعالیت‌های پیمانکاری نیز ممکن است تحت مالیات بر درآمد قرار گیرد.
 1. مالیات بر ارزش افزوده در مبادلات بین‌المللی (VAT on International Transactions):
 • اگر پیمانکار در فعالیت‌های بین‌المللی مشغول باشد، قوانین مالیاتی ممکن است مقررات خاصی برای مالیات بر ارزش افزوده در مبادلات بین‌المللی داشته باشد.
 1. مالیات بر ارزش افزوده در پروژه‌های دولتی (VAT on Government Projects):
 • در برخی کشورها، پروژه‌های دولتی ممکن است از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند یا با نرخ ویژه‌ای مواجه شوند.
 1. مالیات بر اموال (Property Tax):
 • در برخی موارد، املاک و مستغلات متعلق به پیمانکاران ممکن است موضوع مالیات بر اموال باشند.
 1. مالیات بر معاملات مالکیت (Capital Gains Tax):
 • در صورتی که پیمانکاران اموال را بفروشند و سود حاصل شود، ممکن است مالیات بر معاملات مالکیت به آنها تحمیل شود.

توصیه می‌شود که پیمانکاران همواره با مالیات‌دانان و حسابداران ماهر همکاری کنند تا از رعایت درست قوانین مالیاتی و بهینه‌سازی مالیاتی خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، مقررات مالیاتی ممکن است در هر کشور متفاوت باشد، بنابراین مهم است که به قوانین مالیاتی محلی توجه شود. مشاوران مالیاتی حسابا کنار شما هستند.

تکالیف مالیاتی پیمانکاران تأسیسات و سازه‌ها

مالیات مقطوع پیمانکاران

‌مالیاتی تکلیفی است که کارفرمایان ‌سازمان‌های دولتی، شهر داری‌ها‌، مؤسسات عام المنفعه مستقل و شرکت‌ها، به طور کلی و سایر اشخاص در صورتی که مبلغ کل پیمان از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد، مکلفند از پرداخت‌هایی که پیمانکاران، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی و حمل و نقل یا تهیه ساختمان‌ها و تاسیسات‌، نقشه کشی‌، نقشه برداری‌، نظارت و محاسبات فنی می‌کنند ۵/۵‌% آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت دارایی واریز نمایند‌.

مالیات مقطوع پیمانکاران به دو جزء ۴‌% و ۵/۱‌% تقسیم می‌شود. ‌ جزء اول یعنی ۴‌% قطعی است جزء دوم یعنی ۵/۱‌% به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکار محسوب و از مالیات متعلق به درآمد پیمانکاری قابل کسر است‌.

واگذاری قسمتی از عملیات پیمان از طرف پیمانکار دست اول به پیمانکار دست دوم، مشمول مالیات مقطوع پیمانکاری نیست و پیمانکاران دست اول به عنوان کارفرما نباید از پرداخت‌هایی که پیمانکاران دست دوم می‌کنند از این بابت کسر نمایند‌. در مواردی که پیمانکار‌، شخص خارجی مقیم خارج از کشور باشد که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارد کار فرمایان مکلفند در هر پرداخت کل مالیات متعلق شامل مالیات مقطوع به نرخ ۴‌% و مالیات بر در آمد پیمانکاری را در منبع محاسبه و کسر و به حساب‌های مقرر واریز نمایند‌.

‌استاندارد حسابداری شماره ۹

شرکت‌های پیمانکاری را ملزم به شناسایی درآمد پیماتکاری بلند مدت به روش درصد پیشرفت کار (هزینه به هزینه) می‌کند.

در این روش پیمانکار باید هزینه‌های کل پروژه را برآورد کرده و بر مبنای آن و متناسب با هزینه‌های واقعی تحقق یافته درآمد هر دوره مالی را شناسایی کند.

نتایج حاصل از محاسبات یاد شده همیشه با صورت وضعیت‌های ارسالی و تایید شده توسط کارفرمایاین متفاوت است و اختلاف موجود بین صورت وضعیت‌های تایید شده و درآمد شناسایی شده به روش هزینه به هزینه در تراز نامه تحت عنوان مبلغ قابل بازیافت پیمان‌ها و یا مازاد کار گواهی شده درج می‌شود. نکته قابل تامل به لحاظ مالیاتی این است که وقتی درآمد بر مبنای هزینه‌های تحقق یافته شناسایی و ثبت می‌شود اگر هزینه‌ای توسط ممیزان مالیاتی برگشت داده ‌یا غیر قابل قبول شناخته شود‌، تکلیف درآمد متناظر آن چه می‌شود.مشاوران مالیاتی حسابا با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ کنار شما هستند.نقش بیمه پیمانکاران

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است ۵‌% ناخالص را از هر صورت وضعیت کسر و نزد خود نگهداری کند. این سپرده و آخرین قسط پیمانکاران تا ارائه حساب توسط سازمان تامین اجتماعی‌، نگهداری می‌شود‌. ‌در پیمان‌های مشمول طرح‌های عمرانی حق بیمه به صورت مقطوع محاسبه و کسر می‌شود. حق بیمه این پیمان‌ها ۶/۶‌% شامل ۶/۱‌% سهم پیمانکار و ۵‌% سهم کارفرما است‌. ‌در پیمان‌های دیگر با طرح‌های عمرانی مرتبط نسبت حق بیمه پیمان‌ها در دو گروه زیر قرار خواهند گرفت.

‌قرار‌دادهای دستمزدی‌- مزدکارانه

در این نوع قراردادها که مصالح کلاً توسط کارفرما به هزینه وی تامین می‌شود حق بیمه بر اساس ۱۵‌%  ناخالص کل کارکرد به علاوه یک نهم حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

قراردادهای دستمزدی و مصالح

در این گونه قراردادهای پیمانکاری هزینه کل مصالح و دستمزد و ابزار به عهده پیمانکار است. حق بیمه‌ این قراردادها بر مبنای ۷‌% ناخالص کل کارکرد به اضافه ‌حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود‌.

انواع قراردادهای پیمانکاری

پیش از اینکه به چگونگی محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری بپردازیم، بهتر است با انواع قراردادهای پیمانکاری آشنا شویم. این قراردادها به طور کلی به دو دسته قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی تقسیم می‌شوند.

قراردادهای پیمانکاری به لحاظ ساختاری دارای یکی از حالات زیر هستند:

 1. قرارداد پیمانکاری بر اساس فهرست بها: در این روش برای انجام هر کاری، مبلغی در نظر گرفته می‌شود و مبلغ نهایی قرارداد پیمانکاری شامل مجموع تمامی خرده‌ کارها می‌شود.
 2. قرارداد مدیریت پیمان: در این مدل از قرارداد، پیمانکار از کل هزینه‌های انجام شده یک درصد مشخص را به عنوان سهم پیمانکاری خود دریافت می‌کند.
 3. قرارداد پیمانکاری امانی: در این نوع از قرارداد پیمانکار تجهیزات و ماشین‌آالات خود را در یک پروژه به کار می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند.
 4. قرارداد بر اساس پیشرفت کار: در قراردادهایی که نمی‌توان پایانی برای کار تعیین نمود معمولا قرارداد پیمانکاری براساس میزان پیشرفت میزان کار بسته می‌شود.
 5. قرارداد بر اساس زیر بنا: این نوع از قرار داد پیمانکاری در پروژه‌های ساختمانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 6. قرارداد قیمت ثابت: در این نوع از قراردادهای پیمانکاری یک قیمت ثابت با توجه به محدوده پروژه تعریف می‌شود. در این قراردادها باید ابعاد پروژه مشخص باشد تا برآورد دقیقی از هزینه‌های پروژه صورت پذیرد.

قراردادهای پیمانکاری انواع متعدد دیگری هم دارند. با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، مبلغ مالیات شرکت‌های پیمانکاری توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود.

انواع مالیات شرکت‌های پیمانکاری

شرکت‌های پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد و میزان درآمدی که به دست می‌آورند، باید مالیات پیمانکاری پرداخت کنند. با توجه به قوانین مالیاتی، مالیات‌ شرکت‌های پیمانکاری به طور مشخص تعریف نگردیده ولی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ دو نوع مالیات برای این شرکت‌ها تعریف شده است:

 1. مالیات مقطوع پیمانکاری
 2. مالیات بر درآمد پیمانکاری

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی افرادی که در ایران یا خارج از ایران از انجام کار یا فعالیّت اقتصادی به انتفاعی برسند باید مالیات بپردازند. مالیات شرکت‌های پیمانکاری نیز ذیل همین قانون تعریف می‌شود.

ساختار مالیات مقطوع پیمانکاری

یکی از انواع مالیات در قراردادهای پیمانکاری، مالیات مقطوع (تکلیفی) است. کارفرمایان، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌ها موظف هستند از مبلغ پرداختی به پیمانکار، مبلغ این نوع مالیات را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

در رابطه با این نوع مالیات باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

 1. برای تعلق گرفتن این نوع از مالیات باید مبلغ قرارداد بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد.
 2. مالیات شرکت‌های فعال در زمینه ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی ۵.۵ درصد است.
 3. مالیات مقطوع به دو بخش ۴ درصد و ۵ درصد مجزا می‌شود که جز اول آن قطعی است و جز دوم آن پیش‌پرداخت است که از مالیات پیمانکار قابل کسر خواهد بود.
 4. اگر پیمانکار، پروژه را به فرد دیگری واگذار کند، مالیات مقطوع به پیمانکار دوم تعلق نمی‌گیرد.
 5. اگر پیمانکار شرکت خارجی یا فردی باشد که در خارج ایران سکونت دارد، کارفرما وظیفه دارد تا مالیات مقطوع را به نرخ ۴ درصد محاسبه کرده و به حساب دارایی واریز کند.

مالیات بر درآمد پیمانکاری

در مالیات بر درآمد پیمانکاری، تمامی درآمدهایی که پیمانکار کسب می‌کند مشمول مالیات می‌شود. این درآمد از شیوه‌های زیر مشخص می‌شود:

 • بررسی دفاتر مالی شرکت‌های پیمانکاری
 • تشخیص علی الراس (تشخیص مودی مالیاتی براساس شواهد و قراین)
 • حساب‌های مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری
 • براساس اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری که توسط کارفرما پرداخت شده است

در این نوع مالیات، بعد از اینکه کارفرما وجه قرارداد را به پیمانکار پرداخت نمود مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق می‌گیرد. پیمانکار باید این مالیات را پرداخت کند و رسید آن را برای پرونده‌های مالیاتی خود نگهداری کند.

نحوه محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری

همانطور که گفتیم، میزان مالیات مقطوع پیمانکاری، ۴ درصد کل مبلغ قرارداد است که توسط کارفرما از مبلغ قرارداد کسر و به حساب دارایی پرداخت می‌شود.
اما برای محاسبه مالیات بردرآمد پیمانکاری باید به ماهیت شرکت یا شخص پیمانکار توجه کرد. این مالیات به صورت تشخیص علی‌الراس تعیین می‌شود و شامل حالات زیر است:

مالیات شرکت های پیمانکاری سهامی

 • مالیات سهم شهرداری به میزان ۳ درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمدهای مشمول مالیات
 • مالیات سود اکتسابی سهامداران به میزان ۱۵ درصد
 • مالیات سود اکتسابی برای سرمایه شرکت به میزان ۲۵ درصد

مالیات شرکت های پیمانکاری غیر سهامی

 • مالیات سهم شهرداری به میزان ۳ درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمد مشمول مالیات
 • محاسبه مالیات سهم شرکا پس از کسر مالیات سهم شهرداری طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی که یک قرارداد پیمانکاری را انفرادی انجام بدهند، مالیات درآمد آن‌ها به صورت نرخ‌های تصادی در ماده ۱۳۴ این قانون مالیاتی خواهد بود.

افراد مشمول این قانون می‌توانند نسبت به بخشودگی مالیاتی مطابق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری

در مالیات تکلیفی شرکت های پیمانکاری، اگر در حوزه قراردادهای عمرانی باشد و کارفرما یک دستگاه اجرایی باشد، کارفرما باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکند، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند آن را دریافت کند.

میزان این مبلغ باید توسط پیمانکار محاسبه و اعلام شود تا کارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام کند. پیمانکار باید حتما گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد تا در سازمان مالیاتی به عنوان مجرم شناخته نشود.


مشاوران مالیاتی و کارشناسان حسابداری حسابا کنار شما هستند.


معافیت مالیاتی شرکت های پیمانکاری

معافیت مالیاتی یک نوع مشوق مالی برای شرکت‌ها است که در موارد خاصی به مشمولان مالیاتی تعلق می‌گیرد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر پیمانکار بخشی از قرارداد را صرف خرید لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه کند به همان میزان از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

همچنین اگر پیمانکار خارجی بخشی یا تمام کارهای قرارداد را به طرف ایرانی واگذار کند، معادل تجهیزاتی که توسط پیمانکار ایرانی خریداری شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد شد.

نکات مهم در باره حق بیمه سایر پیمان‌ها

کارفرما از هر صورت وضعیت ۵‌% بابت بیمه کسر می‌کند و آن را به صورت سپرده نگهداری می‌نماید و پس از ارائه عناصر حساب آن را به پیمانکار پرداخت می‌کند‌.

پیمانکار باید هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بر مبنای حقوق و مزایایی مشمول بیمه، بیمه آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند‌.

‌پس از خاتمه پیمان پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵‌% و ۱۷‌% و ‌بیمه بیکاری) بیمه خود را محاسبه می‌کند و اگر این مبلغ از مبالغ پرداخت شده طبق بند ۲ بیشتر باشد مابه‌التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. اما اگر بیمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق لیست حقوق و دستمزد ماهانه کمتر باشد از این بابت مبلغی باز پس نمی‌گیرد‌.

‌در پایان هر دوره مالی باید حق بیمه کل پیمان تناسب بر درآمد شناسایی شده و نرخ‌های حق بیمه مربوط محاسبه شود. در صورتی که مبلغ آن در جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس حقوق و دستمزد کمتر باشد برای تفاوت آن ذخیره ‌لازم شناسایی می‌شود.


شناخت حساب‌های حسابداری

دارائی‌های جاری

بانک و صندوق

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری یا پرداخت‌های نقدی آتی نگهداری می‌شود. در برخی موارد‌، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا‌پذیر است و همچنین پرداخت‌های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد.

به همین جهت در برخی از مؤسسات‌، شخصی به عنوان صندوق دار استخدام میشود و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین‌های ‌لازم اخذ خواهد شد. ‌لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده‌، در صورت تعدد‌، حساب‌های معین نیز نگهداری می‌شود. یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می‌شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی‌کند. این دفتر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود.

در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده‌، با دفتر صندوق مطابقت داده می‌شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد‌.
حساب صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل میشود بدین صورت که به ازای دریافت‌های نقدی‌، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت‌های نقدی حساب صندوق بستانکار می‌شود.

وجوه نقد‌، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی است. 
به همان نسبت نیز می‌تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد و بنابر‌این مؤسسات کوچک می‌توانند با اعلام آئین نامه‌های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند.

حساب تنخواه گردان

‌در مؤسسات‌، ممکن است حساب بانک به دلیل امتیازات زیاد‌، جانشین صندوق شود و کلیه دریافت و پرداخت‌ها از طریق آن انجام شود. البته پرداخت‌های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانکی انجام نمی‌دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوه جزئی از دریافت چک خود‌داری می‌کند.
بنابراین برای تامین مالی پرداخت‌های جزئی‌، مبلغی را تحت تنخواه گردان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار می‌دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه‌های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه‌های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ‌اقدام نمایند‌. مبلغ تنخواه گردان متناسب با هزینه‌ها‌ یا پرداخت‌های جزئی مؤسسه است و از شخصی که تنخوان گردان در اختیار او است تضمین ‌لازم دریافت میشود.

در مؤسسات پیمانکاری نیز شخصی را به عنوان تنخواه گروان معین می‌نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی‌دهند تا هزینه‌هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی‌، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید‌.

حساب دریافتنی

حساب‌های دریافتی از جمله حساب‌های دارایی جاری است و شامل کلیه مطالبی می‌شود که مؤسسه باید در آینده دریافت نماید.

عمده‌ترین این مطالبات ناشی از فروش‌های نسیه کالا یا عرضه نسیه خدمات است. در مباد‌لات تجاری امروزه فعالیت‌های تجاری نسیه بر مباد‌لات تجار ی نقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینه تجارت خارجی نیز قابل مشاهده است.

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

همانطور که گفته شد‌، بر اثر انجام معامالت نسیه حساب‌های دریافتی ایجاد می‌شود و مسئله وصول این نوع مطالبات مطرح میشود. بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مباد‌لات تجاری از مسایل اساسی تجارت است.

در صورتی که شناخت کافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممکن است با مشکلات مواجه شود و چه بسا مطالبات وصول نشوند و اعمال امکانات مالی مؤسسه به هدر برود. چنانچه احتمال عدم وصول حساب‌های دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینه مطالبات مشکوک الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می‌نامند‌.

اسناد دریافتنی

امکان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف کننده خدمات اسناد قانونی‌، مانند سفته و برات دریافت شود که آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می‌گویند‌.

حساب پیش پرداخت

در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه آن به فروشنده پرداخت می‌شود. مدارک ثبت هزینه‌ها وقوع یا تحمل آنها است و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت‌ها‌، هزینه‌ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یک حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت میشود. پرداخت بابت بیمه سال آینده‌، اجاره ۶ ماهه آینده‌، آگهی‌های تجاری ماه آینده نمونه‌ای از پیش پرداخت‌ها هستند‌.

حساب سپرده حسن انجام کار

حساب سپرده حسن انجام کار که نزد کارفرما نگهداری می‌شود، باید به عنوان یک قلم دریافتنی در صورت‌های مالی نشان داده شود یا از طریق یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشاء شود.

دارائی‌های ثابت

دارائی‌های ثابت مشهود

این دارائی‌ها دارای موجودیت فیزیکی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتاً طو‌لانی،در طی سال‌های متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این دارائی‌ها می‌توان‌ زمین، ساختمان، ماشین آ‌لات، تاسیسات، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد‌.

دارائی‌های ثابت نامشهود

این دارائی‌ها موجودیت فیزیکی و عینی ندارند مانند خط تلفن‌، ارزش علائم تجری و …

بدهی‌ها

به حقوق مالی طلبکاران نسبت به دارائی‌های یک واحد اقتصادی بدهی گفته می‌شود‌. به بیان دیگر تعهدات مالی یک واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالک (بدهی) نام دارد. انواع بدهی‌های جاری شامل حساب‌های پرداختنی‌، ‌اسناد پرداختنی‌،‌ پیش دریافت‌ها هستند.

‌حساب‌های پرداختنی

حساب‌های پرداختنی یکی از انواع بدهی‌های جاری است و شامل کلیه بدهی‌‌هایی می‌شود که مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده‌ترین این بدهی‌ها ناشی از خریدهای نسیه هستند.

‌اسناد پرداختنی

امکان دارد در مقابل بدهی‌های ناشی از خرید نسیه کالا ‌یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه کننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند که با آنها در اصطالح حسابداری اسناد پرداختی می‌گویند.

‌پیش دریافت‌ها

مؤسسه ممکن است قبل از ارائه خدمات مبالغی را پیش دریافت نماید که جزء بدهی مؤسسه محسوب می‌شود‌، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور میشود. در مؤسسات پیمانکاری می‌توان به پیش دریافت بیمه و پیش در یافت پیمان کار اشاره نمود‌.

سرمایه

در حسابداری حق مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارائی‌های آن را اصطلاحاً سرمایه می‌نامند. اگر مؤسسه در طی فعالیت‌های مالی خود سود کسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب کاهش سرمایه می‌شود.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.


درآمدها

مؤسسات بر حسب نوع کسب و کارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می‌کنند و در ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت نمایند یا مشتریان تعهد کنند وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند. در حسابداری به این مبالغ اصطلاحاً در آمد گفته می‌شود و در مؤسسات پیمانکاری نیز در ازای خدماتی که پیمانکار برای کارفرما ارائه می‌کند.

مبالغی را به عنوان درآمد دریافت می‌نماید از انواع در‌آمد‌های موجود در یک مؤسسه پیمانکاران می‌توان به درآمدهای متفرقه و کار گواهی شده که پیمانکار به کارفرما ارائه می‌دهد، اشاره نمود.

هزینه‌ها

مؤسسات خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند که این مخارج (هزینه) نامیده می‌شود. در موسسات پیمانکاری نیز برای انجام پیمانکاری که همان ارائه خدمات به کار فرمایان است، هزینه‌هایی را متحمل می‌شود از جمله هزینه اداری تشکیلاتی‌، هزینه حقوق.

حساب پیمان

در مؤسسات پیمانکاری یک حساب به نام حساب پیمان‌ها وجود دارد که به عنوان یک حساب هزینه تلقی می‌شود. مؤسسات پیمانکاری تمام هزینه‌هایی که برای انجام قرارداد خود انجام می‌دهند. مثال خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینه حمل و نقل و … را بستانکار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهکار می‌کنند‌.

حساب کار گواهی شده

حساب دیگری که در مؤسسات پیمانکاری وجود دارد حساب کارگواهی شده است که به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می‌شود. و درآمدهایی که به دست می‌آید را معمولاً تحت عنوان حساب کارگواهی شده منظور می‌نمایند‌. ‌لازم به ذکر است که از تفاوت بین حساب پیمان و حساب کار گواهی شده سود (زیان) مؤسسه به دست می‌آید‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب