مراحل ابلاغ اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی (Tax Documents) به مستندات و فرم‌های مختلف ارائه شده به افراد و شرکت‌ها توسط اداره مالیات یا مراجع مالیاتی دولتی اشاره دارد که مرتبط با تخصیص و پردازش مالیات است. این اسناد معمولاً در فرآیند تسویه حساب مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اوراق مالیاتی (Tax Documents) به مستندات و فرم‌های مختلف ارائه شده به افراد و شرکت‌ها توسط اداره مالیات یا مراجع مالیاتی دولتی اشاره دارد که مرتبط با تخصیص و پردازش مالیات است. این اسناد معمولاً در فرآیند تسویه حساب مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین اوراق مالیاتی عبارتند از:

 1. اظهارنامه مالیاتی (Tax Return):
  این فرم مهم توسط افراد و شرکت‌ها برای گزارش درآمد و اطلاعات مالیاتی خود به اداره مالیات تکمیل می‌شود. اظهارنامه مالیاتی شامل جزئیات درآمد، هزینه‌ها، تخفیفات مالیاتی و محاسبات مرتبط با مالیات است.
 2. برگه قطعی مالیات (Tax Assessment):
  این سند توسط اداره مالیات صادر می‌شود و شامل مبلغ مالیاتی که شما باید پرداخت کنید و توضیحات مرتبط با محاسبات مالیاتی است. این سند به شما اطلاع می‌دهد که چقدر مالیات باید پرداخت کنید.
 3. گواهی مالیاتی (Tax Certificate):
  این گواهی توسط مؤسسات مالی، کارفرمایان، یا موجودیت‌های دیگر صادر می‌شود و به شما اطلاع می‌دهد که چقدر مالیات از درآمد شما کسر شده و به اداره مالیات پرداخت شده است. این گواهی می‌تواند برای تقدیم اظهارنامه مالیاتی استفاده شود.
 4. تصاویر و اسناد مالی (Financial Documents):
  اسناد مالی شامل فاکتورها، فیش‌های حقوق و دستمزد، رسیدهای مالیاتی، گواهی‌های انجام تراکنش‌های مالی و سایر مستندات مرتبط با مالیات می‌شوند. این اوراق مالی معمولاً به عنوان اثباتهای درآمد و هزینه‌ها در اظهارنامه مالیاتی استفاده می‌شوند.
 5. تاییدیه مالیاتی (Tax Clearance):
  این تاییدیه توسط اداره مالیات صادر می‌شود و نشان می‌دهد که یک شرکت یا فرد به پرداخت مالیات و بدهی‌های مالیاتی خود پایبند بوده و تمامی الزامات مالیاتی را انجام داده است. این تاییدیه ممکن است برای انجام معاملات مالی، درخواست وام، یا انجام کارهای خاص درخواست شود.

اوراق مالیاتی اطلاعات مهمی را درباره وضعیت مالیاتی فرد یا شرکت ارائه می‌دهند و برای اظهارنامه مالیاتی، تسویه حساب مالیاتی و رفع اشکالات مالیاتی بسیار مهم هستند. به عنوان شخص مالیاتی، مهم است که اوراق مالیاتی خود را با دقت نگه دارید و به آنها توجه کنید تا از رفع هر نوع اشکالات مالیاتی جلوگیری کنید.

ابلاغ

مستفد از ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم اوراق مالیاتی باید به شخص مودی و یادر محل سکونت، محل کار او به یکی از بستگان و یا مستخدمین او ابلاغ گردد.

طبق تبصره ۲ این ماده قانونی هرگاه هیچ یک از افراد مذکور در محل نباشند و اوراق را اخذ ننمایند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت «پانزده روز پس‌از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مدکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند.

و باتوجه به ماده ۲۰۴ ق.م.م مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:

 1. محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
 2. نام و نسبت کسی که اوراق به وی ابلاغ شده
 3. نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان

تماس با حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب