مشوق های پرداخت مالیات قبل از پایان سال مالی مربوطه

مستفد از مواد قنونی مالیات‌های مستقیم به شرح و بیان مشوق های پرداخت مالیات پرداخته ایم. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند استفاده کنند.

در این مقاله بااستفاده از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم به مشوق‌ های پرداخت مالیات قبل از پایان سال مالی مربوطه می‌پردازیم:

مستفد از ماده ۱۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش‌پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذکور بانام غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش‌پرداخت، به اضافه دو درصد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زودتر پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد که یکی از پرکاربردترین مشوق های پرداخت مالیات می‌باشد.

و باتوجه به ماده ۱۶۷ ق.م.م وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور مب‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.


در این مقاله قصد بر این است مشوق های پرداخت مالیات بیان گردد، در سایر مقالات معافیت‌های مالیاتی براساس قانون مالیات‌های مستقیم با تمام جزئیات بیان شده است.

جرائم تأخیر دوران تقسیط

شماره: ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۲۴

نظر به اینکه درخصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سولات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یادآور می‌گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه تقسیط می‌گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ و دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ این بخشنامه از تاریخ صدور ابطال گردیده است.


و در ادامه به شرح بخشی از معافیت‌های مالیاتی می‌پردازیم، و در مقالات آتی به صورت کامل تمامی معافیت‌های قانونی با جزئیات بیان می‌گردد.


معافیت مالیاتی

بطور خلاصه قسمی از معافیت‌های مالیاتی اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با اعطای معافیت‌های مالیاتی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور شامل ۱۴ ماده‌قانونی است که به سبب آن‌ها افراد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

در ادامه این موارد چهارده‌گانه به همراه تبصره‌های آن را به‌صورت دقیق بررسی می‌کنیم.

اما اگر بخواهیم این معافیت‌ها را نام ببریم مشمول این موارد می‌شود:

 1. معافیت مالیات بر حقوق پرسنل
 2. معافیت هزینه‌های درمان
 3. معافیت مالیات جوایز علمی و پژوهشی
 4. معافیت اختراعات و اکتشافات
 5. معافیت سپرده‌های بانکی
 6. معافیت جهیزیه و مهریه
 7. معافیت فعالیت‌های کشاورزی
 8. معافیت حقوق افراد مشغول در مناطق کمتر توسعه یافته
 9. معافیت فعالیت‌های آموزشی
 10. معافیت فعالیت بخش‌های تعاونی
 11. معافیت بخش صادرات
 12. معافیت صنایع دستی
 13. معافیت فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری
 14. معافیت سود حاصل از تامین بودجه پروژه‌ها
 15. معافیت عبور ترانزیت کالاها
 16. معافیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
 17. معافیت‌ مالیات فعالیت‌های فرهنگی و هنری

با مطالعه و بررسی مقالات سایت حسابا اگر به پاسخ پرسش خود نرسیده اید، کارشناسان ما کنار شما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب