مودیان بزرگ مالیاتی

در این مقاله مستفد از مصوبات وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ایران به شرح درآمد مودیان بزرگ مالیاتی شناخته شده، می‌پردازیم.

عبارت “مودیان بزرگ مالیاتی” به فرد یا اشخاصی اشاره دارد که در جامعه به دلیل درآمدهای بسیار بالا و در نتیجه مالیات‌های بزرگی که پرداخت می‌کنند، شناخته می‌شوند. این افراد معمولاً از طبقات بالای مخاطبان مالیاتی یک کشور هستند و به دلیل ثروت زیاد خود و درآمدهای بالایی که کسب می‌کنند، مالیاتهای بزرگی به دولت پرداخت می‌کنند.

معمولاً این اشخاص به عنوان مولتی‌میلیاردرها یا افراد ثروتمند و موفق شناخته می‌شوند و در اجتماع برای ثروت و توانایی مالی خود شناخته شده‌اند. این اشخاص به دلیل مالیات‌های بزرگی که پرداخت می‌کنند، نقش مهمی در تامین منابع مالی برای دولت ایفا می‌کنند که از آنها برای تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، امنیت و غیره استفاده می‌شود.

معمولاً در اغلب کشورها، مالیات‌های بزرگ برای اشخاص با درآمدهای بسیار بالا و یا ثروت زیاد بیشتر است، به منظور تعادل در توزیع درآمدها و تأمین منابع مالی برای دولت. این اقدام معمولاً به عنوان تعهد اجتماعی و اقتصادی مورد تأکید قرار می‌گیرد تا ثروتمندان به نسبت به دیگر افراد جامعه بیشتر به تأمین هزینه‌های عمومی کمک کنند.

مودیان بزرگ مالیاتی ایران

براساس اصلاحیه دستورالعمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مجموع فروش/درآمد ابرازی هر مودی طبق اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش‌از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیش‌از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره‌های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می‌شود.

سالمبلغسالمبلغسالمبلغ
۱۳۸۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۲۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۷۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۸۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۳۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۸۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۸۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۴۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۹۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۹۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۵۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۹۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۳۹۶۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  

کارشناسان ما با شماره تماس ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ کنار شما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب