نحوه ارسال اظهارنامه ارزش‌‌ افزوده

چگونگی ارسال اظهارنامه ارزش افزوده از فصل زمستان سال ۱۴۰۲ تغییرات زیادی را به همراه داشته است.

با توجه به راه اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام مودیان در جهت صدور صورت حساب الکترونیکی:

نحوه  ارسال اظهارنامه ارزش‌ افزوده هر فصل  از اصلی‌ترین وظایف حسابداران است.

با توجه به تغییرات بنیادی ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۲ این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در قانون سامانه مودیان جرایم مربوطه به عدم انجام صحیح امور اهمیت به سزایی را در بر می‌گیرد.

در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به صورت پیش فرض اعداد خرید و فروش کالا و خدمات برای مودیان تکمیل شده است.

این اعداد از طریق سامانه مودیان و کارپوشه موجود در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بارگذاری شده است.

بدین ترتیب در اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۲ اعداد خرید و فروش بارگذاری شده است. 

در زمان ارسال اظهارنامه ارزش‌ افزوده هم در قسمت فروش و هم در قسمت خرید دو کادر مشخص شده است:

اعداد بارگذاری شده از سامانه مودیان 

اعداد خارج از سامانه مودیان 

مودی مالیاتی در زمان تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده بایستی به نسبت بررسی و تایید اعداد داخل کادر بارگذاری شده از سامانه مودیان اقدام نماید. 

تماس با ما

کادر اول

در صورت عدم وجود ارقام صحیح در کادر بارگذاری شده بایستی نسبت به مراجعه به کارپوشه مالیاتی و تایید صورت حساب‌های مربوطه اقدام لازم را انجام داد.

کادر دوم

ارقام خارج از سامانه مودیان:

 با توجه به مهلت ارائه شده به سایر اشخاص و شرکت‌ها تا انتهای سال ١۴٠٣ میتوان‌نسبت به تکمیل فاکتورهای خرید و فروش خارج از سامانه اقدام نمود.

یکی از تفاوت‌های اصلی اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۲ با فصل‌های پیشین خود کادر بستانکاری ارزش افزوده دوره‌ قبل است

بستانکاری ارزش افزوده دوره قبل به صورت صفر در اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۲ دیده می‌شود.

در این صورت مودی مالیاتی می‌تواند به نسبت درج رقم بستانکاری خود از فصل گذشته اقدام نماید تا بستانکاری مربوطه در محاسبات آن فصل لحاظ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب