نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی

 

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول فروردین ماه ۱۴۰۲

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

 

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه مودیانی که دارای حساب کارپوشه هستند، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل مختلفی می‌باشد که مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط خود مودیان می باشد.

مودیان می‌توانند با مراجعه به کارپوشه و ورود به بخش “عضویت” و سپس انتخاب گزینه “شرکت معتمد/سامانه های دولتی” در کارپوشه، روشهایی که به شرح ذیل در نظر گرفته شده را انتخاب نمایند:

 

 

  • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی:

در این روش، مؤدی نسبت به صدور امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که با انتخاب این روش توسط مودی حتما کسب و کار مربوطه باید دارای زیر ساخت نرم افزاری بوده و از ماژول‌های نرم افزاری مخصوصی که توسط شرکت نرم افزاری تهیه شده است استفاده نماید.

ماژول نرم افزاری واسط کاربرد مخصوصی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی دارد و با استفاده از داده‌های سایر ماژول های نرم افزاری می‌تواند نسبت به دریافت اطلاعات فروش و مشتریان و انبار و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام  نماید.

 

 

  •  ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع اول با کلید شرکت معتمد :

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساختهای تجهیزاتی و نرم افزاری خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

مودیان مالیاتی با استفاده از این روش بایستی با مراجعه به سایت یکی از شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی  که در کارپوشه خود نسبت به  انتخاب آن شرکت اقدام نموده است جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کرده و از طریق سامانه سایت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

مودیان مالیاتی پس از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه نرم افزاری شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نسبت به تایید و ارسال صورتحساب مربوطه اقدام و بدین ترتیب صورتحساب الکترونیکی به صورت اتوماتیک به کارپوشه مربوطه انتقال پیدا خواهدد کرد.

 

  •  ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع اول با کلید مؤدی :

 

در این روش، مؤدی نسبت به امضا و صدور صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

مودیان مالیاتی با استفاده از این روش بایستی با مراجعه به سایت یکی از شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی  که در کارپوشه خود نسبت به  انتخاب آن شرکت اقدام نموده است جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کرده و از طریق سامانه سایت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

 

  •  ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی:

در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را “سامانه های دولتی” انتخاب می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‌های دولتی امکانپذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است.

از سامانه‌های دولتی به سامانه جامع تجارت و یا سامانه ثامن می‌توان اشاره نمود. در این روش مودیان می‌توانند با مراجعه و دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند. البته مودیانی که قبلا در این سامانه‌ها عضو بوده‌اند و با شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی از قبل آشنا بوده‌اند بیشتر تمایل به استفاده از این سامانه دارند.

مشاوره تلفنی

– قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی:

– مؤدیان مالیاتی می توانند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی خود یک یا چند شرکت معتمد نوع اول داشته باشند اما شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی میتوانند فقط یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی را پشتیبانی نمایند.

– مؤدیان مالیاتی مجاز هستند فقط از خدمات یک شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم استفاده نمایند.

– مؤدیان مالیاتی می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روشهای متفاوت ارسال صورتحساب الکترونیکی را در یک پرونده مالیاتی از طریق کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب (۲) دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

 

شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

 

۰۲۱-۶۶۱۲۷۷۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب