تبصره های ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم به همراه تبصره های آن

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن را در این مقاله به طور مفصل شرح می دهیم. همانطور که می دانید مالیات یکی از روش های درآمدزایی دولت می باشد، از همین رو قوانین مربوط به پرداخت مالیات بسیار مهم است. زیرا از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری می شود.

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم به چه مواردی اشاره دارد؟

بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق در هنگام پرداخت آن موظف هستند مالیات متعلق را مطابق ماده ۸۵ این قانون محاسبه کنند و همچنین کسر نمایند. تا پایان ماه بعدی هم ضمن ارائه و تسلیم فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و سپس در ماه های بعدی تنها تغییرات را اعمال کنند.

تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم قدیم

تبصره پرداخت به اشخاص حقیقی به غیر از کارکنان خود که به صورت زیر است:

  • حق المشاوره
  • حق التحقیق
  • مزد پروژه
  • مزد حضور در جلسات
  • حق التدریس

شما می توانید مقاله مربوط به قوانین مالیاتی مستقیم تحت عنوان هزینه های قابل قبول “تبصره های ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م” را بخوانید.

تبصره های ماده ۸۶ ق.م.م جدید

پرداخت کننده غیراصلی:

هنگام پرداخت به اشخاص حقیقی مالیات متعلق را باید با رعایت معافیت قانونی به جز معافیت ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع یعنی ۱۰% اعمال نمایند.

پرداخت توسط مراکز و موسسات آموزش عالی، دانشگاه ها، فناوری و پژوهشی:

کارکنان خود و غیر کارکنان در صورت حق التدریس به نرخ مقطوع یعنی ۱۰% و برای حق پژوهش، حق التحقیق، قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی به نرخ مقطوع ۵% اعمال نمایند.

تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، ۲ تبصره دارد که به ترتیب در موارد زیر آن ها را بازگو می کنیم:

تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م

این تبصره درباره پرداخت های است که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی انجام می شود. یعنی پرداخت کنندگان موظف اند در هنگام هر پرداختی مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مرتبط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م به نرخ مقطوع ۱۰% محاسبه و کسر کنند و حداکثر تا پایان ماه بعدی با فهرستی که حاوی نام و نشانی دریافت کننده و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. همچنین در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات جرایمی تحت عنوان مالیات آن ها تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۲ ماده ۸۶ ق.م.م

پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که مجوز رسمی از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه علوم و تحقیقات، بهداشت، فناوری، آموزش پزشکی و دیگر موسسه های آموزشی و پژوهشی قانونی را دارا هستند، به اشخاص حقیق اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰% و همچنین حق پژوهش به همراه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی، حق التحقیق مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵% در تبصره ۱ با رعایت دیگر مقررات مقرر می شوند.

مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می توان متوجه شد که برای آگاهی فعالیت شغلی از بقیه حقوق بگیران فقط باید پروانه شغلی اشخاص درخواست شود. بنابراین در صورتی که پروانه کار داشته باشند با آن ها به عنوان فعالیت کاری برخورد می شود و در صورت عدم دارا بودن پروانه شغلی این افراد ۱۰% مالیات مقطوع کسر می شود که در موعد مقرر باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

کلام پایانی..

در این مقاله کوتاه اما مهم سعی کردیم تمام جزییات مربوط به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم را توضیح دهیم. در صورتی سوالی در رابطه با این نجوه اجرایی تبصره های این ماده سوالی داشتید می توانید سوالاتتان را زیر همین مقاله مطرح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب