معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده

مراحل ابلاغ اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی (Tax Documents) به مستندات و فرم‌های مختلف ارائه شده به افراد و شرکت‌ها توسط اداره مالیات یا مراجع مالیاتی دولتی اشاره دارد که مرتبط با تخصیص و پردازش مالیات است. این اسناد معمولاً در فرآیند تسویه حساب مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب »

نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات وراه‌حل وصول آن

برگه قطعی مالیات یک مستند مالی است که توسط اداره مالیات (یا سازمان مالیاتی معتبر دولتی) به افراد یا شرکت‌ها صادر می‌شود. این مستند شامل اطلاعات مربوط به تعهدات مالیاتی و تسویه حساب مالیاتی فرد یا شرکت در یک دوره زمانی مشخص است.

ادامه مطلب »

هیئت حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیات (Tax Appeals Board) یک نهاد یا اداره دولتی در بسیاری از کشورها است که وظیفه حل اختلافات و اعتراضات مالیاتی بین افراد یا شرکت‌ها و اداره مالیات را برعهده دارد. این هیئت یا سازمان به طور معمول مستقل از اداره مالیات عمل می‌کند و به افراد و شرکت‌ها امکان مراجعه و تقدیم اعتراضات مالیاتی خود را فراهم می‌کند. هدف اصلی هیئت حل اختلاف مالیات ارائه یک محیط منصفانه و مستقل برای بررسی اعتراضات مالیاتی و تصمیم‌گیری در مورد آنها است.

ادامه مطلب »

مودیان بزرگ مالیاتی

در این مقاله مستفد از مصوبات وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ایران به شرح درآمد مودیان بزرگ مالیاتی شناخته شده، می‌پردازیم.

ادامه مطلب »

ماده ۲۵۱ ق.م.م

در این مقاله قصد بر این است با مطاله ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح نتایج رسیدگی بپردازیم.

ادامه مطلب »

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی یک نهاد یا سازمان در سیستم مالیاتی یک کشور است که عموماً تحت نظارت و رهبری دولت یا وزارت امور مالیه و اقتصاد عمل می‌کند. این نهاد معمولاً به منظور مدیریت و تنظیم مسائل مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی می‌تواند بسیار متنوع باشد و به تاریخچه و نیازهای مالیاتی هر کشور بستگی دارد.

ادامه مطلب »