مالیات گل فروشی – مالیات گل فروش‌ها

افزایش حقوق سال ۱۴۰۳

افزایش حقوق هرسال یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این اقدام از یک سو می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی کارگران و کاهش نابرابری درآمدی را به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها و در نتیجه کاهش اشتغال شود.

ادامه مطلب »