زمان رسیدگی مالیاتی

در این مقاله قصد بر این است که یادآوری شود مهلت زمان رسیدگی مالیاتی یک سال می‌باشد و درصورت غیبت مودیان جهت رسیدگی، از نتایج آن آگاه سازی شود.

مدت زمان رسیدگی مالیاتی همانطور که در مقالات پیشین گفته شد:


اداره امور مالیاتی کشور حداکثر طرف مدت یک سال از مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.

درصورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند.

اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص

اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد

فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده ۱۵۷ ق.م.م؛ این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد.

اداره امور مالیاتی
بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوطه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

عواقب غیبت در رسیدگی مالیاتی

بسیار از صاحبین کسب و کار برایشان سوال است که آیا در جلسه رسیدگی حاضر نشوند مشکلی پیش خواهد آمد؟

جواب این سوال پر واضح بله است.

درصورت ارسال اظهارنامه مالیاتی و غیبت در جلسه رسیدگی
کاملاً حق به کارشناس رسیدگی مالیاتی (ممیز) داده خواهد شد.
به اختیار کارشناس رسیدگی مالیاتی برگ تشخیص و در نهایت برگ قطعی صادر خواهد گردید.

اما اگر در این جلسه با مستندات منظم و مطابق با اظهارنامه مالیاتی حضور یابید امکان دفاع و تحلیل حساب‌ها و کسب و کارتان پیدا خواهد شد.

با آگاه‌سازی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور از نحوه کسب و کار و نتیجه آن، این امکان وجود خواهد داشت که اظهارنامه ابرازی بی شبهه تایید شود.

در جلسات رسیدگی مالیاتی بهتر است با آگاهی لازم به همراه مستندات کامل حاضر شوید.

برای آگاهی لازم جهت حضور در جلسات رسیدگی مالیات و سایر جلسات درخصوص تعیین و تکلیف انواع مالیات‌های متعلقه کارشناسان حسابا کنار شما هستند.


شماره تماس ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب