تبصره های ماده 148 قانون مالیات مستقیم

تفسیر ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم درباره هزینه های قابل قبول و همچنین استهلاک می باشد. که در این مقاله به آن به طور کامل اشاره می کنیم.

هنگام محاسبه مالیات هزینه هایی که در هر واحد اقتصادی صرف می شوند به ۲ دسته تقسیم می شوند

هزینه غیر قابل قبول مالیاتی: به این صورت است که از نظر کارشناسان مالیاتی پذیرفته شده نیست و در هنگام محاسبه مالیات چنین هزینه هایی را بایستی حساب کرد. از سوی دیگری هزینه های غیر قابل قبول آن دسته‌ از‌ هزینه هایی‌ هستند که از دید کارشناس های مالیاتی قابل قبول نیستند و به تعبیر رد می شوند و هزینه های آن از درآمدهای پرداخت کننده کم نمی شوند.

پیشنهاد حسابا برای مطالعه بیشتر : ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم

در قانون‌ مالیات بعضی از شرایط هایی گفته شده است که ملاک های آن، رد یا مورد قبول قرار گرفتن مبلغ ها به واسطه ی کارشناسان مالیاتی هستند‌. اگر هزینه ها با معیارهای گفته شده در قانون مطابقت داشته باشد، قابل قبول شناخته می شود. ولی اگر تطابق نداشته باشد رد می شود. اما لازم است که بدانیم در بعضی‌ از مواقع نظر کارشناسان مالیاتی در قبول شدن یا رد شدن این هزینه ها تاثیر می گذارد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی: از‌‌ نظر قانون مالیاتی هزینه های خرج شده در بنگاه های اقتصادی به ۲ گروه مبلغ های مورد قبول و غیر قابل قبول تقسیم می شوند. هزینه هایی می باشند که از نظر کارشناس مالیاتی تایید شده هستند و  همچنین مبلغ این هزینه ها از مالیات پرداختی مودی کسر می شود.

عناصر هزینه قابل قبول مالیاتی

با توجه به تعریف های گفته شده از هزینه قابل قبول مالیاتی، برای اینکه مبلغی برای کسر از جمع درآمد سالیانه مورد قبول قرار بگیرد، حداقل عنصرهای زیر لازم‌ است:

 1. پیش بینی عنوان مبلغ در قانون هزینه انجام شده باید در جمع مبلغ هایی باشد که در قانون مالیات های مستقیم، به عنوان مبلغ قابل قبول پیش بینی شده باشد .
 2. لزوم ارتباط مبلغ به درآمد مبلغ انجام شده فقط و منحصراً در امتداد تحصیل درآمد مالیات پذیر پرداخت کننده انجام گرفته باشد .

ماده ۱۴۸ قانون مالیاتی:

همانطور که در ابتدا گفتیم این ماده درباره هزینه های قابل است. در این قانون هزینه هایی که هنگام محاسبه مالیات برای کسر از حساب مودی قابل قبول هستند را گزارش می کند.

تفسیر تبصره های ماده ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم

تبصره ۱: هزینه هایی که در ردیف کسب درآمد موسسه حساب می شوند که در این لیست ذکر نشده باشد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در شمار هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهند شد.

تبصره ۲: اشخاص و مدیرانی که صاحب سرمایه و صاحب سهام شرکتی هستند، در صورتی که در موسسه شغل تعریف شده داشته باشند در شمار نیروهای موسسه به حساب می آیند.

اگرنه حقوق، مزایا و دیگر هزینه های آنان جزئی از هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی شود.

اقلام ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

اقلام و موارد مختلف ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۸ (مواد اولیه و مصرف تولید)

قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد اولیه برای تولید کالا و خدمات ارائه شده در هنگام محاسبه مواد مصرفی و مواد اولیه ای که برای تولید کالا و یا ارائه خدمات به کار رفته قیمت را بایستی بر اساس قوانین و ضوابط گفته شده محاسبه نمود.

ماده ۱۴۸ ق.م.م (هزینه استخدام)

 • طبق قانون هزینه های استخدامی نیروها برحسب خدماتی که ارائه می کنند محسابه خواهد شد.
 • هزینه های بهداشتیف درمانی آن ها و همچنین پرداختی ها جهت بیمه عمر و حوادث برای هر کدام از کارمندان
 • حقوق پرداختی کارکنان به علاوه مزایای مستمر نقدی و غیر نقدی که به آن ها قابل پرداخت است
 • هزنیه هایی که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود برابر ۳% حقوق پرداختی سالیانه
 • مزایای خواربار، عیدی و پاداش و دیگر موارد که به کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی محاسبه می شود
 • حق الرحمه پرداختی مرتبط به موسسات همانند دلالی، حق مشاوره، خدمات مالی و…

مالیات علی الراس را نیز مطالعه کنید.

ماده ۱۴۸ (اجاره بها)

اگر مکان موسسات اجاره ای باشد، براساس مدارک پرداختی و در صورت نبود اجاره نامه این مبالغ به نرخ رایج محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۴۸ ق.م.م (هزینه های موسسه)

 • خرج های آب و برق و مخابرات و …
 • هزینه هایی که برای رشد موسسه خرج می شود مانند خرید کتاب، آموزشی، لوح فشرده و …
 • هزینه های ورزشی، رفاهی موسسه به وزارت کار و تعاون برای کارگران
 • هزینه ایاب ذهاب
 • هزینه استهلاک پیش نیازهای اداره و موسسه که در طول سال از بین می رود
 • پرداختی موسسه به اداره بیمه که در جهت دارایی های موسسه باشد
 • هزینه نگهداری ماشین آلات لوزم مصرفی
 • هزینه هایی برای حق عضویت و اشتراک

ماده ۱۴۸ ق.م.م (سود و زیان)

ضرر وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بازبینی دفاتر و قوانین مرتبط آشکار شود از درآمد سال استهلاک پذیر می باشد.

ماده ۱۴۸ (تسعیر)

در شرایطی که مودی در سال های گذشته اصول حسابداری مناسبی داشته باشد در صف ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: تسعیر ارز

ماده ۱۴۸ (مطالبات مشکوک الوصول)

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورتی در ردیف هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می­گیرد که سه شرط زیر را داشته باشد:

درج بازخواست مشکوک الوصول در شرایطی که در صف هزینه های قابل قبول مالیاتی باشد

 1. مربوط به فعالیت موسسه باشد
 2. در دفاتر موسسه به حساب مخصوص به ثبت رسیده باشد تا هنگامی که وصول و عدم وصول مشخص گردد
 3. احتمال نزدیک شدن به عدم وصول وجود داشته باشد

فهرست مطالب