ضرایب مالیات علی الراس
امتیاز به این مقاله

مالیات علی الراس در واقع مالیاتی است که مبنای محاسبه آن در عوض مدارک مودی ظواهر و ضرایب مالیاتی می ‎باشد. ضرایب مالیاتی ارقامی مشخص می باشند که بعد از تضعیف و محاسبات بر روی درآمدها و دیگر عوامل به صورت درصد بازگو می ‌شوند. همچنن برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از روش علی الراس، ضریب مالیاتی در قرینه مالیاتی ضرب خواهد شد.

اظهارنامه ارسالی بدست مودی، اصلی ‎ترین ابزار تشخیص درآمد واحد تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی ‎است. بعد از دریافت اظهارنامه توسط واحد امور مالیاتی، پرونده واحد تجاری توسط ممیزان مالیاتی رسیدگی می شود. که نحوه تشخیص مالیات با توجه به مدارک مودیان تعیین می شود که یکی از این شیوه ها، روش تشخیص مالیات بر مبنای علی الراس می باشد. برای دانستن درصد مالیات علی الراس باید از دفترچه ضرایب مالیاتی درصدهای مربوط به تشخیص درآمد و مالیات هر فعالیت را یافت. که در نهایت مبلغ نهایی مالیات علی الراس مشخص خواهد شد.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی در حقیقت نوعی خوداظهاری در سود و زیان شرکت است که توسط خود مودیان صورت می پذیرد. که مودی باید میزان سود و زیان سالانه موسسه خودش را اعلام کند و میزان مالیات بر اساس این اظهارنامه تعیین نیز خواهد شد. در واقع پس از اعلام این اظهارنامه کارشناس امور مالیاتی با درخواست برخی اسناد و مدارک مالی به پیوست این اظهارنامه اقدام به تعیین میزان مالیات می کند.

از آنجایی که در شیوه علی‌ الراس اطلاعات مالی هیچ یک از مودیان در اختیار نیست، برای تعیین میزان تقریبی درآمد آن ها از ضرایب مالیاتی کمک گرفته می شود که این ضرایب توسط سازمان امور مالیاتی قابل تعیین می باشد.

توصیه می کنیم برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی این مقاله را بخوانید.

بررسی اظهارنامه و مدارک مالیاتی توسط ممیز مالیاتی نتایج سه گانه ای را به همراه دارد که در موارد زیر توضیح داده شده است:

  1. کارشناس امور مالیاتی بعد از بررسی دفاتر مالی و همچنین مدارک و اظهارنامه مالیاتی هیچ مغایرت قانونی را تشخیص نمی دهد. و همه چیز را طبق آیین نامه و دستورالعمل های قانونی بررسی کرده و بر اساس همین مدارک مالیات تعیین خواهد شد.
  2. اگر که مدارک مالی به شیوه درستی ثبت و ضبط نشده باشند و همچنین در نگارش دفاتر مالی ایراداتی حاصل شده باشد و یا اینکه اصلاً دفاتر به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی فاقد اعتبار تشخیص داده شود تمام اسناد ارائه شده رد خواهد شد و مالیات تکلیفی به شیوه علی‌ الراس مطالبه می شوند.
  3. اگر اظهارنامه مالیاتی و همچنین دفاتر قانونی مانند دفتر روزنامه و دفتر کل و یا دفتر دارایی از طرف سازمان امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود، موضوع به صورت رسمی به مودی اعلام می شود و در نهایت بررسی در مورد تعیین میزان مالیات به یک هیات سه نفره واگذار خواهد شد.

دفترچه ضرایب مالیاتی

دفترچه ضرایب مالیاتی چیست؟

دفترچه ضرایب مالیاتی فهرست مربوط به تعیین درآمد و مالیات های علی‌ الراس است. که در آن درصدهای مرتبط با تشخیص درآمد و مالیات هر نوع فعالیت اعلام شده است. چنین ضرایبی سالیانه به اداره مالیاتی اعلام خواهد شد. در مواردی که اظهارنامه دفاتر مودی برای کارشناسان سازمان امور مالیاتی مورد تایید نباشد از درصدهایی که در جداول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد است، استفاده خواهد شد.

در این جداول کلیه فعالیت های اقتصادی برحسب نوع فعالیت طبقه بندی، متناسب با هر شغل درصدی مشخص شده که مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. این جداول به صورت دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و در اختیار مودیان و  همچنین کارشناسان سازمان مالیات قرار می‌گیرد.

انواع مالیات علی الراس

مطابق قانون مالیات های مستقیم در 3 حالت امکان دارد مالیات علی الراس به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق بگیرد:

  • اظهارنامه را به موقع و در زمان معین ارائه نشود
  • اظهارنامه ناقص ارائه شود
  • مدارک بعد از دریافت نامه کتبی ارائه نشود

بیشتر مطالعه کنید: موارد مهم مالیات بر ارث

ماده 97 قانون مالیات های مستقیم درباره ضرایب مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود و برای مودیان برگ قطعی صادر خواهد شد. سازمان امور مالیاتی طبق قانون اختیار دارد تعدادی از اظهارنامه‌ مالیاتی را به صورت تصادفی و یا مطابق ضابطه های تعیین شده انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

مودیان وظیفه دارند اطلاعات مربوط به خرید و فروش، درآمد ها و هزینه‌ های خودشان را به صورت کاملاً شفاف در اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. به صورتی که هیچ مغایرتی با اطلاعات پایگاه داده‌ های سازمان وجود نداشته باشد. در صورت مغایرت جرایم مالی شامل آن ها می شود و نمی توانند از مزیت های خوداظهاری بهره ببرند.

محاسبه مالیات علی الراس

چگونگی محاسبه مالیات علی الراس

در شرایطی که ممیز مالیاتی به علت موارد مزبور، دفاتر و مدارک واحد های تجاری را علی‌ الراس تشخیص بدهد. ابتدا با تحقیقات لازم و همچنین کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع متعدد اعم از دولتی یا غیردولتی در آغاز قرائن مرتبط جهت محاسبه مالیات علی‌ الراس را که در قانون متناسب با موضوع فعالیت مودی می باشد را انتخاب می کند. و پس از آن با اعمال ضرایب تعیین شده از روی دفترچه ضرایب مالیاتی در قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را محاسبه می کند. در چنین شرایطی مالیات آن ها تعیین خواهد شد.

علی‌ الراس شدن مالیات چه دلایلی دارد؟

 مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، مواردی سبب علی الراس شدن دفاتر می شود:

  • اگر که تا زمان مقرر ترازنامه و یا صورتحساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد.
  • در صورتی که مودیان به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مرتبط با ارائه دفاتر و مدارک حساب خود خودداری کنند و مدارک مربوطه را ناقص تحویل دهند. در چنین شرایطی اگر مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری کند موارد ذکر شده در ذیل اتفاق می افتد:
  • اگر که مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه ها باشد از محاسبه آن جز هزینه های قابل قبول مالیاتی جلوگیری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد ها باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌ الراس تعیین می شود.
  • در صورتی که دفاتر و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا اینکه به دلیل عدم رعایت قانون و آیین نامه های مربوطه، مورد قبول نباشد.
کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
تفاوت خرده فروش و عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

امتیاز به این مقاله تفاوت فعالیتهای خرده فروشی و  فعالیتهای عمده فروش از دیدگاه مالیاتی بر اساس دیدگاه مالیاتی کشور از آنجایی که هر کسب و کاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بایستی نسبت به پرداخت بخشی از عایدی و سود حاصله فعالیت اقتصادی خود تحت سرفصل مالیات اقدام نماید برای همین شناخت فعالیت های خرده […]

اطلاع رسانی
فرهنگ سازی مالیاتی

4/5 - (2 امتیاز) همانطور که می دانید در سالهای اخیر درآمد دولت از محل مالیات افزایش قابل توجهی داشته است. از همین رو مسئله فزهنگ سازی مالیاتی موضوعی ست که بیش از پیش قابل توجه دولت قرار گرفته است. فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان بستری جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور در […]

اطلاع رسانی
کدینگ حسابداری چیست

5/5 - (3 امتیاز) کدینگ حسابداری در واقع نوعی دسته بندی حساب در حسابداری است. حساب هایی که بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چندی سطح تعریف میشوند. هر مجموعه از عملیات هم دارای کد است که حسابداران با استفاده از این کدها ثبا عملیات حسابداری را به طور کاملاً صحیح و دقیق […]

اطلاع رسانی
چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ؟

5/5 - (3 امتیاز) میخوای بدونی میتونی با پول کم سرمایه گذاری کنی؟ من اینجام که بهت میگم برای سرمایه گذاری نیاز نیست پولدار باشی! حتی با مقدار پول کم می‌تونی برای آیندت سرمایه گذاری داشته باشی. میخوای بدونی چجوری؟ پس در ادامه با من همراه باش تا بهت بگم چجوری سرمایه گذاری کنی فقط […]

اطلاع رسانی
چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم

5/5 - (4 امتیاز) چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم؟ در این مقاله قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم و به سوال شما پاسخ کامل دهیم. پس با موسسه حسابداری حسابا همراه باشید. در صورت هر گونه سوال می‌توانید با شماره زیر تماس بگیرید و یا سوالات خود را در قسمت کامنت قرار دهید، کارشناسان […]

اطلاع رسانی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها و اشخاص از جمله موارد مهمی هستند که باید انجام دهند. در صورتی که این افراد برای فرار از پرداخت مالیات از تنظیم آن سر باز بزنند، ممیزین اداره امور مالیاتی مبلغی را به عنوان مالیات برای شرکتها و … تعیین می‌کند که ممکن است از […]

اطلاع رسانی
صندوق فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) صندوق فروشگاهی چیست؟ نرم افزارهای حسابداری برای آنها وجود دارد؟ مزایای پوز فورشگاهی چیست؟ اگر می‌خواهید تمامی سوالات خود را در رباطه با دستگاه صندوق فروش برطرف کنید، این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. صندوق فروش دستگاهی الکترونیکی است که برای محاسبه و ثبت خرید و فروش معاملات استفاده […]

اطلاع رسانی
مالیات بر ارزش افزوده رستوران

5/5 - (2 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رستوران روش علی الراس محاسبه مالیات: در این شیوه مسئول […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (7 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. پرداخت مالیات به کدام یک از مدل های خرید و فروش الکترونیکی اشاره دارد؟ اگر به دنبال جواب این سوال هستید، مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. […]

اطلاع رسانی
حسابداری فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحد پولی (تسعیر ارز) در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند دارایی های استهلاک پذیر […]

فرم ارسال نظرات کاربر