وبلاگ

نرخ مالیات بر مشاغل آزاد ۱۴۰۲

نرخ مالیات بر مشاغل، که به طور رسمی به عنوان “مالیات بر ارزش افزوده” یا “مالیات بر ارزش افزوده وابسته به درآمد” نیز شناخته می‌شود، میزان مالیاتی است که از درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری و مشاغل تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر مشاغل به شکلی متغیر می‌تواند در هر کشور و منطقه متفاوت باشد و تحت تأثیر قوانین مالیاتی و سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب »

معافیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون‌های مالیات‌های مستقیم را خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در ادامه، این مقاله به شرح بخشنامه مذکور اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب »

مالیات مقطوع درآمد مشاغل (طبق ماده ۱۰۰ ق م م)

ماده ۱۰۰ مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را درطی  یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و ارائه خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

ادامه مطلب »

فراخوان ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولین جدید سال ۱۴۰۲

طبق ماده ۱۸، مودیان مشمول، مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، اطلاعات درخواستی و فرم‌های مربوطه سازمان را تهیه و تنظیم و تکمیل نموده و پس از تکمیل ثبت‌نام، نسبت به ارائه اطلاعات اقدام نمایند.

ادامه مطلب »

آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معاملات فصلی تابستان ۱۴۰۲

یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک اجرای ماده ۱۶۹ می‌باشد. با اهتمام به این ماده قانونی، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی و طی مهلت مقرر قانونی به صورت الکترونیک برای اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ادامه مطلب »