وبلاگ

مالیات – انواع مالیات

مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی دولت‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود. این ابزار مالی، از طریق مالیات‌های مختلف از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر مالیات، مالیات بر مصرف، و مالیات بر املاک و مستغلات، به دولت امکان می‌دهد درآمد لازم برای تأمین هزینه‌های مختلف خود را جمع‌آوری کند. مالیات بر درآمد یکی از مهمترین نوع مالیات‌هاست و به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد دولت‌ها در سراسر جهان از آن استفاده می‌شود. این مالیات بر اساس درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها تعیین می‌شود. در بسیاری از کشورها، این مالیات بر اساس سیاست‌های مالی دولت و با توجه به سطح درآمد افراد و شرکت‌ها تعیین می‌شود.

ادامه مطلب »