قرارداد کار
5/5 - (1 امتیاز)

انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند.

مباحثه برای شروع یک کار جدید با تعیین شرط ‌هایی از سوی کارفرما آغاز خواهد شد که در مقابل نیروی کار بایستی شرایط را بپذیرد و اگر قرارداد پیمانی خاصی برای آغاز کار دارد آن‌ ها را نیز عنوان کند. پس از آن با پذیرش شرایط از سوی طرفین، قراردادی بین آن‌ ها ایجاد شده و در آخر رابطه کاری میان کارفرما و نیروی کار شروع می‌ شود. کارفرما می ‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به مفهوم ساده می تواند انسان نباشد.

در کلیه قراردادهای کاری یک طرف این قرارداد کارفرما و دیگری کارگر را داریم. کارگر در ماده‌ ۲ قانون کار، شخص حقیقی یعنی یک انسان تعریف شده که به دستور کارفرما کار را انجام می‌ دهد و در مقابل آن کار، دستمزد دریافت می‫کند که این مزد می ‫تواند روزانه، ماهانه و یا هفتگی باشد. رابطه بین‌ کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار در صورت تشکیل قرارداد میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته می شود.

قرارداد کار بر اساس ماده‌ ۷ قانون کار: قرارداد کار، قراردادی کتبی و یا شفاهی که به سبب آن کارگر در قبال دریافت حق‌العمل، کاری را برای مدت زمان موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می ‌دهد. پس می توان گفت این قرارداد معین به حساب می آید. از دیدگاه حقوقی قرارداد معین قراردادی است که چهارچوب آن در قانون تعریف شده و برخلاف بعضی از شرایط آن نمی ‌شود توافق کرد.

تمام این موارد ذکر شده یک قرارداد کاری را ایجاد می‌کند که در گذشته به‌ صورت شفاهی بازگو می‌ شده و توافق ‌ها مطابق آن صورت می‌گرفت. امروزه انواع قرارداد کار حالت رسمی ‌تری به خود گرفته و طبق شرایط موجود در دسته ‌بندی‌ های متعددی تقسیم می‌ شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه “شرایط دریافت بیمه بیکاری

انواع قرارداد کاری کدام است؟

دو دسته کلی قراردادهای استخدام در ادارات دولتی و در شرکت‌های خصوصی وجود دارند. علاوه بر نوع استخدام مدت زمان قرارداد کاری یکی از فاکتورهای مهم و اصلی دسته‌ بندی انواع قرارداد کاری است.

قرارداد دولتی: بر اساس قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ ها و ادارات دولتی ۳ نوع استخدام پیمانی، رسمی و خدماتی و یا قرارداد کاری در ایران رایج است. کارمندان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

نیروهای کار پیمانی برای امور عهده داری در ادارات استخدام خواهند شد و مشمول آیین‌ نامه استخدام پیمانی و صندوق تامین اجتماعی هستند. دسته دیگری از کارکنان ادارات دولتی، کارهای پشتیبانی و خدماتی را به عهده دارند.

قرارداد شرکت‌ های خصوصی: استخدام در قسمت خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار می باشد و مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند. باتوجه به طریقه قانونی، قرارداد کار در شرکت‌ های خصوصی شامل ۲ دسته قرارداد هستند. قرارداد‌های کار از نظر مدت قرارداد و قراردادهای کار از نظر ساعت کاری.

انواع قرارداد کاری (مدت):

  • قراداد کار جهت انجام کار معین
  • پیمان و قرارداد کار مدت موقت
  • قرارداد کار مدت غیرموقت

 قرارداد کار جهت انجام کار معین

 قرارداد کار جهت انجام کار معین:

در این نوع قرارداد جهت انجام کار معینی تقبل می‌ شود و با اعمل تقبل و پرداخت حق ‌الزحمه توافق شده قرارداد اتمام می یابد. در این نوع قرارداد تا انجام موضوع تقبل و کار امکان فسخ یک‌ طرفه آن میسر نخواهد بود.

قرارداد کار (موقت):

در این نمونه قرارداد کار با مدت موقت اتمام مدت قرارداد بیان می شود و با فرا رسیدن آن مهلت قرارداد اتمام می یابد. چنانچه قرارداد موقت به موقع تمدید نشود و تعیین تکلیف نگردد و کارگر به کار خودش ادامه دهد، کارگر می‌ تواند مدعا شوند که قرارداد به‌ طور شفاهی تمدید شده است. به‌خاطر داشته باشید که در این قراردادها تمدید قرارداد موجب دائمی شدن قرارداد نخواهد شد.

قرارداد کار (غیرموقت):

در این نوع قرارداد تاریخ شروع قرارداد بازگو می شود اما زمانی برای پایان قرارداد ذکر نخواهد شد. یعنی به لحاظ اینکه چیستی چنین کارهایی دائمی است قراردادهای غیرموقت تنظیم می‌ شوند یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می ‌شود.

تبصره‌ ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار: در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه‌ جاودانه دارد، اگر که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تفسیر می ‌شود. پس شخصی که در یک کارخانه‌ تولیدی مشغول به کار می‌ شود اگر انجام کار منوط به مدت خاصی نباشد و معلوم شود روزانه مبلغ معینی دستمزد دریافت کند، چنین کارگری در قانون کار، کارگر دائم شناخته خواهد شد. پایان قرارداد در این نوع استخدام موقوف به دستیابی شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌ طرفه آن امکان پذیر نمی باشد.

نوع دیگری از قراردادها از نظر ساعت کار به قراردادهای تمام‌ وقت و قراردادهای پاره ‌وقت تقسیم می‌شوند. در ادامه به شرح هر کدام از آن ها می پردازیم.

قرارداد کاری تمام ‌وقت:

این نوع قرارداد، قراردادی است که طی آن کارگر پایبند می ­‌شود، به میزان ساعات کار مقرر در قانون، به کار مشغول باشد. یعنی کارگر در روز ۸ ساعت و در هفته ۴۴ ساعت کار می کند.

در مقاله “اضافه کاری” به ساعت کار اشاره شده است.

قرارداد پاره‌ وقت:

به اتکا ماده ۳۹ قانون کار، در صورتی که ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت و 20 دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد قرارداد پاره‌ وقت نام دارد. کارکنان پاره ‌وقت و یا نیمه‌ وقت از هر نظر مشمول قانون کار می باشند.

پیمان و قرارداد ساعتی: در قرارداد ساعتی حقوق کارمند مطابق میزان ساعت کار در شرکت تعیین و پرداخت می ‌شود.

قرارداد پیمانکاری: اگر که حقوق مشاور طبق ساعت مشاوره نباشد و پایبند باشد کاری را طبق شرایط مندرج در قرارداد در یک یا چندین مرحله انجام دهد و در ازای آن حقوق دریافت کند، مشمول قرارداد پیمانکاری هستند.

قرارداد کاری تمام ‌وقت

قرارداد آزمایشی:

برای اینکه کارگر و کارفرما در قراردادهای غیرموقت، نسبت به عملکرد از لحاظ کاری و اخلاقی آشنایی پیدا کنند می‌ توانند با توافق یکدیگر دوره‌ آزمایشی تعیین کنند که بر اساس قانون مدت این دوره‌ نباید از ۳ ماه بیشتر باشد به این صورت که حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ ماهر 1 ماه و برای کارگران ماهر و دارای مهارت بالا 3 ماه است.

قرارداد کارآموزی:

کارآموزی یک نظام آموزشی است که در آن نسل جدیدی ازاشخاصی که جویای کسب مهارت و تخصص هستند در قالب فعالیت‌ های همسو با شغل به کسب مهارت مشغول می ‌شوند و در کنار آموزش ‌های مهارتی، آموزش ‌های آکادمیک را کسب می‌کنند.

قراردادهای کارمزدی:

کارمزد دستمزدی است که در مقابل انجام مقدار کاری معین در زمان مشخص پرداخت می‌ شود. در قرارداد کارمزد ساعتی بایستی میزان کار متناسب با زمان مشخص باشد. کارمزد برحسب اینکه حاصل کار موردنظر مرتبط به یک نفر یا یک گروه میعنی از کارگران یا مجموعه کارگران باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می شود.

قراردادهای مزد ساعتی:

مزد ساعتی دستمزدی است که به خاطر ساعاتی که وقتی کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌ شود. در قراردادهای مزد ساعتی، نوع کار و ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می شود.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
مالیات ارزش افزوده رستوران ها

5/5 - (1 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات رستوران‌ها را به چه صورت است؟ روش علی الراس محاسبه مالیات: در این […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (6 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. قوانین مالیاتی فروشگاه های اینترنتی: سازمان امور مالیاتی درباره وظایف مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی ابلاغیه ای را صادر کرده است و وظایف مالیاتی آنها را نیز شرح […]

اطلاع رسانی
انجام حسابداری فروشگاهی

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحده پولی (تسعیر ارز): در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند: دارایی های استهلاک پذیر […]

اطلاع رسانی
ضرایب مالیات علی الراس

امتیاز به این مقاله مالیات علی الراس در واقع مالیاتی است که مبنای محاسبه آن در عوض مدارک مودی ظواهر و ضرایب مالیاتی می ‎باشد. ضرایب مالیاتی ارقامی مشخص می باشند که بعد از تضعیف و محاسبات بر روی درآمدها و دیگر عوامل به صورت درصد بازگو می ‌شوند. همچنن برای محاسبه درآمد مشمول مالیات […]

اطلاع رسانی
نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران سال 1401

5/5 - (1 امتیاز) نحوه محاسبه عیدی و سنوات برای هر کارگری دغدغه به حساب می آید. اگر می خواهید به سادگی با شیوه محاسبه آن آشنا شوید، تا آخر این مقاله با موسسه حسابداری و مالی حسابا همراه باشید. سنوات به چه معناست؟ سنوات یا به عبارتی پاداش کار مبلغی است که در پایان […]

اطلاع رسانی
معافیت مالیاتی و تفاوت آن با نرخ صفر در چیست؟

5/5 - (1 امتیاز) معافیت مالیاتی، نرخ صفر و تفاوت های آن ها برای افراد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند، می بایست قوانین آن را در هر سال بدانند. چرا که نقش مهمی در کاهش هزینه های یک شرکت دارد. مطابق گزارشات شورای عالی مالیاتی دعاوی بسیاری از پرونده ها در شورای مربوط […]

اطلاع رسانی
حسابداری تنخواه گردان

5/5 - (1 امتیاز) تنخواه گردان حسابداری، تنخواه دار و همچنین مواردی که مربوط به آن می شود را به طور کلی در این مقاله شرح می دهیم. در ادامه با شرکت حسابداری حسابا همراه باشید. تنخواه گردان چیست؟ تنخواه گردان حسابداری با عنوان (Imprest Funds) شناخته شده است. وجه نقدی است که برای استفاده […]

اطلاع رسانی
حسابداری دارایی نامشهود

5/5 - (1 امتیاز) دارایی نامشهود (Intangible Asset) که با IA هم شناخته می شود دارایی محسوب می شود که وجود فیزیکی ندارد. سرقفلی، اعتبار یک نام تجاری و همچنین مالکیت معنوی مثل حق امتیاز، کپی ‌رایت،حق الاختراع،حق تالیف، فرمول های ساخت محصول، مجوزهای ساخت نمونه‌هایی از این نوع دارایی می باشند. دارایی نامشهود نقطه […]

اطلاع رسانی
بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر

5/5 - (1 امتیاز) بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر قانونی و کارگاه‌های دارای شرایط طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی یکی از تکالیف مهم سازمان است و همچنین از راهکارهای موثر برای اجرای قانون و بازستانی حقوق بیمه‌شدگان سازمان می‌باشد. شرکت‌ها و افراد حقوقی موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان می باشند. و همچنین […]

اطلاع رسانی
پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)

5/5 - (1 امتیاز) صورتحساب نوع سوم در واقع به عنوان صورتحساب ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرش می شود. مطابق ماده 8 آیین نامه دفاتر، صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب نوع سوم محسوب می شود. چنین صورتحسابی به وسیله مودیان مالیاتی در سامانه ثبت می شوند. فاکتور نوع سوم که از طریق سامانه […]

فرم ارسال نظرات کاربر