قرارداد کار
5/5 - (1 امتیاز)

انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند.

مباحثه برای شروع یک کار جدید با تعیین شرط ‌هایی از سوی کارفرما آغاز خواهد شد که در مقابل نیروی کار بایستی شرایط را بپذیرد و اگر قرارداد پیمانی خاصی برای آغاز کار دارد آن‌ ها را نیز عنوان کند. پس از آن با پذیرش شرایط از سوی طرفین، قراردادی بین آن‌ ها ایجاد شده و در آخر رابطه کاری میان کارفرما و نیروی کار شروع می‌ شود. کارفرما می ‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به مفهوم ساده می تواند انسان نباشد.

در کلیه قراردادهای کاری یک طرف این قرارداد کارفرما و دیگری کارگر را داریم. کارگر در ماده‌ ۲ قانون کار، شخص حقیقی یعنی یک انسان تعریف شده که به دستور کارفرما کار را انجام می‌ دهد و در مقابل آن کار، دستمزد دریافت می‫کند که این مزد می ‫تواند روزانه، ماهانه و یا هفتگی باشد. رابطه بین‌ کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار در صورت تشکیل قرارداد میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته می شود.

قرارداد کار بر اساس ماده‌ ۷ قانون کار: قرارداد کار، قراردادی کتبی و یا شفاهی که به سبب آن کارگر در قبال دریافت حق‌العمل، کاری را برای مدت زمان موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می ‌دهد. پس می توان گفت این قرارداد معین به حساب می آید. از دیدگاه حقوقی قرارداد معین قراردادی است که چهارچوب آن در قانون تعریف شده و برخلاف بعضی از شرایط آن نمی ‌شود توافق کرد.

تمام این موارد ذکر شده یک قرارداد کاری را ایجاد می‌کند که در گذشته به‌ صورت شفاهی بازگو می‌ شده و توافق ‌ها مطابق آن صورت می‌گرفت. امروزه انواع قرارداد کار حالت رسمی ‌تری به خود گرفته و طبق شرایط موجود در دسته ‌بندی‌ های متعددی تقسیم می‌ شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه “شرایط دریافت بیمه بیکاری

انواع قرارداد کاری

دو دسته کلی قراردادهای استخدام در ادارات دولتی و در شرکت‌های خصوصی وجود دارند. علاوه بر نوع استخدام مدت زمان قرارداد کاری یکی از فاکتورهای مهم و اصلی دسته‌ بندی انواع قرارداد کاری است.

قرارداد دولتی: بر اساس قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ ها و ادارات دولتی ۳ نوع استخدام پیمانی، رسمی و خدماتی و یا قرارداد کاری در ایران رایج است. کارمندان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

نیروهای کار پیمانی برای امور عهده داری در ادارات استخدام خواهند شد و مشمول آیین‌ نامه استخدام پیمانی و صندوق تامین اجتماعی هستند. دسته دیگری از کارکنان ادارات دولتی، کارهای پشتیبانی و خدماتی را به عهده دارند.

قرارداد شرکت‌ های خصوصی: استخدام در قسمت خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار می باشد و مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند. باتوجه به طریقه قانونی، قرارداد کار در شرکت‌ های خصوصی شامل ۲ دسته قرارداد هستند. قرارداد‌های کار از نظر مدت قرارداد و قراردادهای کار از نظر ساعت کاری.

انواع قرارداد کاری از نظر مدت زمان

  • قراداد کار جهت انجام کار معین
  • پیمان و قرارداد کار مدت موقت
  • قرارداد کار مدت غیرموقت

 قرارداد کار جهت انجام کار معین

 قرارداد کار جهت انجام کار معین

در این نوع قرارداد جهت انجام کار معینی تقبل می‌ شود و با اعمل تقبل و پرداخت حق ‌الزحمه توافق شده قرارداد اتمام می یابد. در این نوع قرارداد تا انجام موضوع تقبل و کار امکان فسخ یک‌ طرفه آن میسر نخواهد بود.

قرارداد کار (موقت)

در این نمونه قرارداد کار با مدت موقت اتمام مدت قرارداد بیان می شود و با فرا رسیدن آن مهلت قرارداد اتمام می یابد. چنانچه قرارداد موقت به موقع تمدید نشود و تعیین تکلیف نگردد و کارگر به کار خودش ادامه دهد، کارگر می‌ تواند مدعا شوند که قرارداد به‌ طور شفاهی تمدید شده است. به‌خاطر داشته باشید که در این قراردادها تمدید قرارداد موجب دائمی شدن قرارداد نخواهد شد.

قرارداد کار (غیرموقت)

در این نوع قرارداد تاریخ شروع قرارداد بازگو می شود اما زمانی برای پایان قرارداد ذکر نخواهد شد. یعنی به لحاظ اینکه چیستی چنین کارهایی دائمی است قراردادهای غیرموقت تنظیم می‌ شوند یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می ‌شود.

تبصره‌ ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار: در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه‌ جاودانه دارد، اگر که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تفسیر می ‌شود. پس شخصی که در یک کارخانه‌ تولیدی مشغول به کار می‌ شود اگر انجام کار منوط به مدت خاصی نباشد و معلوم شود روزانه مبلغ معینی دستمزد دریافت کند، چنین کارگری در قانون کار، کارگر دائم شناخته خواهد شد. پایان قرارداد در این نوع استخدام موقوف به دستیابی شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌ طرفه آن امکان پذیر نمی باشد.

نوع دیگری از قراردادها از نظر ساعت کار به قراردادهای تمام‌ وقت و قراردادهای پاره ‌وقت تقسیم می‌شوند. در ادامه به شرح هر کدام از آن ها می پردازیم.

قرارداد کاری تمام ‌وقت

این نوع قرارداد، قراردادی است که طی آن کارگر پایبند می ­‌شود، به میزان ساعات کار مقرر در قانون، به کار مشغول باشد. یعنی کارگر در روز ۸ ساعت و در هفته ۴۴ ساعت کار می کند.

در مقاله “اضافه کاری” به ساعت کار اشاره شده است.

قرارداد پاره‌ وقت

به اتکا ماده ۳۹ قانون کار، در صورتی که ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت و 20 دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد قرارداد پاره‌ وقت نام دارد. کارکنان پاره ‌وقت و یا نیمه‌ وقت از هر نظر مشمول قانون کار می باشند.

پیمان و قرارداد ساعتی: در قرارداد ساعتی حقوق کارمند مطابق میزان ساعت کار در شرکت تعیین و پرداخت می ‌شود.

قرارداد پیمانکاری: اگر که حقوق مشاور طبق ساعت مشاوره نباشد و پایبند باشد کاری را طبق شرایط مندرج در قرارداد در یک یا چندین مرحله انجام دهد و در ازای آن حقوق دریافت کند، مشمول قرارداد پیمانکاری هستند.

قرارداد کاری تمام ‌وقت

قرارداد آزمایشی

برای اینکه کارگر و کارفرما در قراردادهای غیرموقت، نسبت به عملکرد از لحاظ کاری و اخلاقی آشنایی پیدا کنند می‌ توانند با توافق یکدیگر دوره‌ آزمایشی تعیین کنند که بر اساس قانون مدت این دوره‌ نباید از ۳ ماه بیشتر باشد به این صورت که حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ ماهر 1 ماه و برای کارگران ماهر و دارای مهارت بالا 3 ماه است.

قرارداد کارآموزی

کارآموزی یک نظام آموزشی است که در آن نسل جدیدی ازاشخاصی که جویای کسب مهارت و تخصص هستند در قالب فعالیت‌ های همسو با شغل به کسب مهارت مشغول می ‌شوند و در کنار آموزش ‌های مهارتی، آموزش ‌های آکادمیک را کسب می‌کنند.

قراردادهای کارمزدی

کارمزد دستمزدی است که در مقابل انجام مقدار کاری معین در زمان مشخص پرداخت می‌ شود. در قرارداد کارمزد ساعتی بایستی میزان کار متناسب با زمان مشخص باشد. کارمزد برحسب اینکه حاصل کار موردنظر مرتبط به یک نفر یا یک گروه میعنی از کارگران یا مجموعه کارگران باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می شود.

قراردادهای مزد ساعتی

مزد ساعتی دستمزدی است که به خاطر ساعاتی که وقتی کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌ شود. در قراردادهای مزد ساعتی، نوع کار و ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می شود.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
تفاوت خرده فروش و عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

امتیاز به این مقاله تفاوت فعالیتهای خرده فروشی و  فعالیتهای عمده فروش از دیدگاه مالیاتی بر اساس دیدگاه مالیاتی کشور از آنجایی که هر کسب و کاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بایستی نسبت به پرداخت بخشی از عایدی و سود حاصله فعالیت اقتصادی خود تحت سرفصل مالیات اقدام نماید برای همین شناخت فعالیت های خرده […]

اطلاع رسانی
فرهنگ سازی مالیاتی

4/5 - (2 امتیاز) همانطور که می دانید در سالهای اخیر درآمد دولت از محل مالیات افزایش قابل توجهی داشته است. از همین رو مسئله فزهنگ سازی مالیاتی موضوعی ست که بیش از پیش قابل توجه دولت قرار گرفته است. فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان بستری جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور در […]

اطلاع رسانی
کدینگ حسابداری چیست

5/5 - (3 امتیاز) کدینگ حسابداری در واقع نوعی دسته بندی حساب در حسابداری است. حساب هایی که بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چندی سطح تعریف میشوند. هر مجموعه از عملیات هم دارای کد است که حسابداران با استفاده از این کدها ثبا عملیات حسابداری را به طور کاملاً صحیح و دقیق […]

اطلاع رسانی
چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ؟

5/5 - (3 امتیاز) میخوای بدونی میتونی با پول کم سرمایه گذاری کنی؟ من اینجام که بهت میگم برای سرمایه گذاری نیاز نیست پولدار باشی! حتی با مقدار پول کم می‌تونی برای آیندت سرمایه گذاری داشته باشی. میخوای بدونی چجوری؟ پس در ادامه با من همراه باش تا بهت بگم چجوری سرمایه گذاری کنی فقط […]

اطلاع رسانی
چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم

5/5 - (4 امتیاز) چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم؟ در این مقاله قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم و به سوال شما پاسخ کامل دهیم. پس با موسسه حسابداری حسابا همراه باشید. در صورت هر گونه سوال می‌توانید با شماره زیر تماس بگیرید و یا سوالات خود را در قسمت کامنت قرار دهید، کارشناسان […]

اطلاع رسانی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها و اشخاص از جمله موارد مهمی هستند که باید انجام دهند. در صورتی که این افراد برای فرار از پرداخت مالیات از تنظیم آن سر باز بزنند، ممیزین اداره امور مالیاتی مبلغی را به عنوان مالیات برای شرکتها و … تعیین می‌کند که ممکن است از […]

اطلاع رسانی
صندوق فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) صندوق فروشگاهی چیست؟ نرم افزارهای حسابداری برای آنها وجود دارد؟ مزایای پوز فورشگاهی چیست؟ اگر می‌خواهید تمامی سوالات خود را در رباطه با دستگاه صندوق فروش برطرف کنید، این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. صندوق فروش دستگاهی الکترونیکی است که برای محاسبه و ثبت خرید و فروش معاملات استفاده […]

اطلاع رسانی
مالیات بر ارزش افزوده رستوران

5/5 - (2 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رستوران روش علی الراس محاسبه مالیات: در این شیوه مسئول […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (7 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. پرداخت مالیات به کدام یک از مدل های خرید و فروش الکترونیکی اشاره دارد؟ اگر به دنبال جواب این سوال هستید، مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. […]

اطلاع رسانی
حسابداری فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحد پولی (تسعیر ارز) در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند دارایی های استهلاک پذیر […]

فرم ارسال نظرات کاربر