پیچیدگی های حسابداری

پیچیدگی های حسابداری در شرایط کنونی جامعه و با در نظر گرفتن رشد و توسعه کسب و کارهای نوین، توسعه تکنولوژیهای جدید در جهت گسترش فضای کسب و کارها و رشد روز افزون پول موضوع حسابداری اهمیت بیشتری نسبت به سالیان قبل پیدا کرده است.

پیچیدگی های حسابداری

مقدمه
در شرایط کنونی جامعه و با در نظر گرفتن رشد و توسعه کسب و کارهای نوین، توسعه
تکنولوژیهای جدید در جهت گسترش فضای کسب و کارها و رشد روز افزون پول موضوع
حسابداری اهمیت بیشتری نسبت به سالیان قبل پیدا کرده است.
از آنجاییکه پیچیده تر شدن فضای هر کسب و کاری به علت افزایش بیش از پیش بهره‌وری لازم در
جهت نیل به سود بیشتر سازمان ایجاب می‌نماید که موضوع استفاده از سیستم حسابداری مهم بوده
ولی به دلیل رد و بدل شدن پول و وجوه نقد القا این موضوع که هر فردی با یک نظم ساده می‌تواند
به عنوان حسابدار فعالیت ها را پالایش و نسبت به سود حاصله اظهار نظر نماید به طوری که به
علت وجود قوانین و مقررات متعدد حتی فارغ التحصیلان جدید رشته‌های حسابداری با گرایش‌های
متفاوت هم نمی‌توانند بدون تجربه یادگیری این تخصص در طی چند سال خود را به عنوان یک
حسابدار حرفه‌ای معرفی نمایند.
با احترام به کلیه حسابداران و فارغ التحصیلان رشته حسابداری این موضوع حائز اهمیت است که
فراگیری وپیگیری قوانین و مقررات موجود در فضای کار حسابداران موجب بهره‌وری هر چه
بیشتر کسب و کارها خواهد شد و حتی موجب رشد و توسعه آنها می‌گردد.
در این مطلب موضوع آشنایی با کلیات قوانین و مقررات موجود در زمینه حسابداری مد نظر است
که بتوان با به کارگیری این موضوعات کارآیی لازم ایجاد شده و از لطمات جبران ناپذیر عدم استفاده
از مزایای حسابداری جلوگیری گردد.
از قوانین و مقررات موجود در حسابداری می‌توان به قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر
ارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی و قانون تجارت نام برد که خود این قوانین شامل موارد
مختلف در زمینه‌های متفاوت است. بدین صورت که در هر کسب و کاری با توجه به شرایط آن
استفاده از این قوانین موجب بهبود فضای آن کسب و کار گردد.

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از
تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.
آخرین اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی به
تصویب و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد. قانون مالیاتهای مستقیم دارای ۵ باب و
۲۸۴ ماده قانونی است.
بابهای موجود در قانون مالیاتهای مستقیم شامل:
باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۲ ماده
باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۴۹ ماده
باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۸۰ ماده
باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۸۷ ماده
باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۶۴ ماده
همانطور که از عناوین ماده‌های قانونی مذکور پیداست دولت جهت عواید حاصل از درآمدهای
مالیاتی خود کسب و کارها را طبقه بندی و بر اساس فعالیت هر یک از آنها مشمولیت‌ها و

معافیت‌هایی را در نظر گرفته است. قانونگذار با تحقیق و آشنایی با کسب و کارهای موجود قوانین
را به روشی عادلانه طراحی و محاسبه می‌نماید که موجب رشد و توسعه آنها گردد. آشنایی با مواد
قانونی مالیاتهای مستقیم به خودی خود نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های
صادره اثر گذار باشد.
جهت تفسیر هر چه بهتر هر یک از مواد قانونی تفسیر پذیر در مالیاتهای مستقیم دستورالعمل‌ها و
بخشنامه‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در زمانهای متفاوتی تهیه و ابلاغ می‌گردد که خود
روشهای موجود و شفافیتهای لازم را اطلاع رسانی می‌نماید. هر گاه هر یک از مواد قانون
مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل‌های موجود مورد اعتراض هر کدام از مودیان در زمینه محاسبه
مالیات مربوطه خود واقع گردد با اعلام این موضوع به هیات دیوان عدالت اداری می‌توان نسبت به
آرا دقیق و صریح نیز کسب تکلیف نمود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای
اسلامی ارسال و پس از تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ گردید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل ۹ سرفصل و ۵۳ ماده قانونی است.
سرفصلهای قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :
۱- کلیات و تعاریف – شامل ۱۱ ماده قانونی
۲- معافیتها – شامل ۲ ماده قانونی
۳- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات – شامل ۴ ماده قانونی
۴- وظایف و تکالیف مودیان – شامل ۶ ماده قانونی
۵- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن – شامل ۱۰ ماده قانونی
۶- سایر مقررات – شامل ۴ ماده قانونی
۷- عوارض کالاها و خدمات – شامل ۳ ماده قانونی
۸- حقوق ورودی – شامل ۱ ماده قانونی
۹- سایر مالیات‌ها و عوارض خاص – شامل ۱۲ ماده قانونی
قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان ارزش افزوده به روی مبلغ نهایی صورتحساب، قیمت
فروش و یا مبلغ توافقی اضافه و از مشتریان (مصرف کننده نهایی یا کسب و کارها) دریافت
می‌گردد. منظور از مصرف کننده ها به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که در انتهای
زنجیره مصرف هستند و خود به تنهایی ارزش افزوده را مصرف می نمایند و ارزش افزوده پرداخت
شده قابل انتقال به درآمدهای آنان نیست.
در واقعیت کسب و کارهایی که ارزش افزوده را دریافت می‌نمایند در زمان پرداخت مبلغ پرداختی
آنان از اعتبارهای خرید یا همان ارزش افزوده‌های پرداخت شده جهت خرید کالا و خدمات مورد
نیاز کسر و سپس نسبت به پرداخت الباقی ارزش افزوده محاسبه شده اقدام می‌نمایند.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مانند قانون مالیاتهای مستقیم جهت تفسیر هر چه بهتر مواد
قانونی و علی الخصوص مشاغل مشمول ودارای معافیت مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل‌ها و
بخشنامه‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه، صادر و ابلاغ می‌گردد.

قطعا به دلیل کمتر بودن مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مواد قانونی مالیاتهای مستقیم
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بسیار کمتری در خصوص ارزش افزوده صادر می‌گردد.

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون کار در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹
به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به حیط اجرا درآمد. این قانون شامل۱۲
فصل و ۲۰۳ ماده قانونی است.
سرفصلهای قانون کار عبارتند از:
‌فصل اول – تعاریف کلی و اصول
فصل دوم- قرارداد کار
فصل سوم- شرایط کار
فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار
‌فصل پنجم – آموزش و اشتغال
فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
‌فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
‌فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران
‌فصل نهم – مراجع حل اختلاف
‌فصل دهم – شورای عالی کار
‌فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها
‌فصل دوازدهم – مقررات متفرقه
قانون کار نیز شامل مواد قانونی است که در زمان و شرایط خود تفاسیر متنوعی دارد و جهت
صراحت و شفافیت بیشتر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متنوعی توسط وزارت تعاون، کار و تامین
اجتماعی تهیه و ابلاغ می گردد.
همچنین قانون تامین اجتماعی مشتمل بر ۱۱۸ ماده پس از تصویب مجلس در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۵۴،
در تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
البته به دلیل قدیمی بودن قانون تامین اجتماعی آرا دیوان عدالت اداری در بیشتر موارد محلی برای
تعیین و تکلیف نهایی موضوعات مطروحه در خصوص قوانین مورد اعتراض تامین اجتماعی است.
به دلیل وجود قانون کار و تامین اجتماعی در حیطه وظایف کارفرمایان در خصوص کارگران و
مستخدمین خود اطلاع از موارد مذکور و جزئیات آن می‌تواند کمک شایان ذکری برای کسب و
کارها و نظم و انضباط مالی آنها گردد و به سبب آرامش روانی مستخدمین اثر به سزایی در رشد و
توسعه سازمان دارد.
همچنین عدم رعایت این قوانین و نداشتن آگاهی با مقررات مربوطه در هر سازمانی می‌تواند به بی
نظمی‌های شدید درون سازمان و عدم تعادل روحی کارمندان و کارگران شاغل گردیده و سازمان را
از نیل رسیدن به اهداف مربوطه خود باز دارد.

قانون تجارت

قانون تجارت کشور یکی از قدیمی ترین قوانین جاری کشور است آخرین تصویب قانون تجارت
کشور در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ توسط کمیسیون قوانین عدلیع مجلس شورای ملی انجام گردیده است.
این قانون شامل ۱۶ باب و ۶۰۰ ماده قانونی است.
۱۶ باب قانون تجارت عبارتند از:
‌باب اول: تجار و معاملات تجارتی
‌باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
‌باب سوم: شرکتهای تجارتی
‌باب چهارم: ‌برات – فته‌طلب – چک
باب پنجم:  اسناد در وجه حامل
‌باب ششم: دلالی
باب هفتم: حق العمل کار (کمیسیون)
‌باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
‌باب نهم: قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
‌باب دهم: ضمانت
‌باب یازدهم: در ورشکستگی
‌باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
‌باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
‌باب چهاردهم: اسم تجارتی
‌باب پانزدهم: شخصیت حقوقی
‌باب شانزدهم: مقررات نهایی
قانون تجارت و مقررات بازرگانی از مهم ترین قوانین اقتصادی هر کشوری است که درست بودن
آن می‌تواند به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای فعال در آن کشور کمک قابل توجه‌ای نماید.
این قانون در سال ۱۳۱۱ با استفاده و الهام از قانون تجارت کشور فرانسه تهیه گردیده است. البته
پس از سال ۱۳۱۱ در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۴۷ و ۱۳۸۲ الحاقات و
اصلاحاتی در زمینه های لازم اتفاق و مصوب گردیده است.
همچنین در زمان اعتراض به هر یک از ماده های قانون تجارت و تفسیر هر چه بهتر آرای هیات
عمومی دیوان عالی کشور و آرا دیوان عدالت اداری راهگشای مسائل مربوطه بوده اند.
سخن آخر
قوانین و مقررات بالا که به آن اشاره گردید جهت امور حسابداری در سطح تخصص حرفه‌ای
آشنایی هر یک از حسابداران با آنها الزام می‌باشد. البته این الزام اصلا اجبار به مطالعه شدید یا حفظ
آموزش بند به بند هر یک از مواد قانونی ندارد بلکه اطلاع از وجود این قوانین و دستورالعمل‌ها و
بخشنامه‌های مرتبط با هر یک از قوانین می‌تواند تاثیر به سزایی در حرفه حسابداری داشته باشد.
اینکه حسابداران در زمان مواجه به هر یک از موضوعات تجاری سازمانها بتوانند با مطالعه و به
کارگیری دقیق و درست هر کدام از قوانین مربوطه می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان خود
گردند.

همچنین در کنار قوانین و مقررات مذکور وجود اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و
استانداردهای حسابرسی و جهت ثبت و نگهداری اسناد حسابداری خود به سخت و حساس بودن
سیستم حسابداری سازمان مربوطه می‌افزاید. برای همین دلیل وجود یک حسابدار با تجربه در هر
شرکت، کسب و کار و یا سازمانی موجب رشد و توسعه بیش از پیش آن خواهد انجامید و قطعا
تعریف درستی از یک حسابدار و سیستم حسابداری از الزامات پیشرفت هر کسب و کار و فعالیت
اقتصادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب