نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران

نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه عیدی و سنوات برای هر کارگری دغدغه به حساب می آید. اگر می خواهید به سادگی با شیوه محاسبه آن آشنا شوید، تا آخر این مقاله با موسسه حسابداری و مالی حسابا همراه باشید.

سنوات به چه معناست؟

سنوات یا به عبارتی پاداش کار مبلغی است که در پایان هر سال و یا حتی به علت پایان قرارداد همکاری که مطابق وزارت رفاه اجتماعی و کار به علت هایی مانند فوت کارگر، اتمام مدت قرار دارد، بازنشستگی و دیگر موارد از طرف کارفرما به کارگر نیز پرداخت می شود. چنانچه قرارداد کار اتمام یابد، کارفرما بایستی برای هر سال سابقه کاری کارگر معادل ۱ ماه آخرین حقوق دریافتی وی، سنوات را بپردازد. حق سنوات پرداختی به بازنشستگان هنگام پایان خدمت آن ‌ها می بایست به ‌اندازه آخرین حقوق دریافتی او ضرب در تعداد سال‌ های خدمت آن ها باشد.

طبق ۲ قانون ویژه و مهم مربوط به حق عیدی یا همان قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران و قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، گروه های سه گانه مشغول به کار (کارگران تامین اجتماعی)، کارمندان دولت و نیروهای مسلح و بازنشستگان این مجموعه، بایستی هر ساله مبالغی را تحت عنوان پاداش سالیانه از استخدام کننده خود دریافت کنند. کارفرمایی که نیروهای خود را استخدام می‌کند باید مطابق قانون وزارت کار حقوق و سنوات آن ‌ها را تعیین نماید. محاسبه عیدی کارگران هم جزئی از وظایف کارفرمایان به حساب می آید.

عیدی کارگران از روز اول فعالیت تا عید همان سال محاسبه می‌ شود. یعنی کارفرما باید حداقل ۲ برابر پایه حقوق و حداکثر ۳ برابر پایه حقوق عیدی سالانه برای کارمندانش را تعیین کند. عیدی کارگران مطابق قانون به هیچ وجه نباید کمتر از حداقل حقوق دریافتی آن ‌ها باشد. در حقیقت این عیدی به میزان ۲ برابر حداقل حقوق یک کارگر و کارمند و یا یک فرد بازنشسته است. البته با توجه به وضعیت مالی شرکت و صلاح کارفرما می‌تواند بیشتر این مبلغ بیشتر هم باشد.

بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ را می توانید مطالعه کنید و حقوق دریافتی خودتان را محاسبه کنید.

نحوه محاسبه عیدی و سنوات

اشخاصی که کمتر از ۱ سال سابقه کاری دارند و یا اینکه به صورت ساعتی و پروژه ای کار کرده اند، به دنبال این هستند که بدانند مزایای پایان سال و پاداشی به آن ها تعلق می گیرد یا با پایان قرارداد به آن ها حق سنوات تعلق می گیرد یا خیر؟ در ادامه نحوه محاسبه عیدی و سنوات را توضیح می دهیم:

محاسبه عیدی

شخصی که ۱ سال گذشته در واحد کارگاهی مشغول به کار بوده است، در پایان سال مبلغی معادل با ۲ برابر حقوق پایه ماهیانه خود به عنوان عیدی دریافت می کند. اگر میزان کارکرد فردی از ۱ سال کمتر باشد، تعداد ماه ‌هایی که مشغول به‌کار بوده‌ است را در ۲ برابر حقوق پایه ماهیانه‌ باید ضرب کرد و به ۱۲ تقسیم نمود.

البته برای محاسبه دقیق اصولاً از حقوق و دستمزد روزانه استفاده می‌ شود.

شیوه محاسبه سنوات کارگران به صورت فصلی، ساعتی و پاره وقت به چگونه است؟

کارگران پاره وقت و ساعتی بر مبنای ساعت کاری مزایای پایان سال خود را دریافت می‌ نمایند. میانگین حقوق ۳ ماه آخر مبنای مزد ماهانه قرار گرفته و در محاسبات استفاده می ‌شود. و به‌ هیچ وجه این مبالغ قابل چشم‌ پوشی از طرف کارفرما نیست. افرادی هم که به صورت پورسانتی و یا درصدی با سازمان همکاری داشته اند هم باید مزایای پایان کاری خود را دریافت کنند.

کارگران فصلی به نسبت روزهایی که کار کرده‌ اند این مبلغ را دریافت می‌کنند. یعنی اگر فرد در یک سوم از روزهای سال کار کرده‌ باشد، عیدی آن برابر است با ۶۶.۶۷% حقوق پایه‌.

پایه سنوات

تفاوت سنوات با پایه سنوات

در واقع پایه سنوات مبلغی است که به حقوق پایه اضافه می شود. ولی حق سنوات در پایان سال و یا هنگام اتمام از کار به کارگر پرداخت می ‌شود. پایه سنوات پس از ۱ سال سابقه کاری به حقوق ماهیانه اضافه می شود و شامل بیمه، اضافه کاری و… خواهد شد. این مبلغ تفاوت یک فرد تازه کار با یک فرد سابقه دار را نشان می دهد و پاداشی است که در ازای سابقه کاری دریافت می شود.

حقوق یک فرد بعد از ۱ سال به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

حقوق پایه ماهیانه سال دوم = حقوق پایه ماهیانه سال جاری = (مبلغ سنوات × تعداد روزهای کاری در ماه)

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

بر اساس قانون وزات کار میزان عیدی پایه سال ۱۴۰۱ برای کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، معادل ۵.۳۱۰.۹۹۰ تومان می باشد که بر روی این قیمت، مبلغ دیگری هم اضافه می شود.

حداقل عیدی کارگران: ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ تومان

حداقل عیدی کارگران ۱۴۰۱: ۸,۳۵۹,۵۰۰ تومان

عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱، ۱,۶۰۰,۰۰۰ هزار تومان است.

 کارمندان آقا متاهل ۴۰۰ هزار تومان، و به ازای هر فرزند و همسر هم ۱۵۰ هزار تومان دریافت می کنند.

کارمندان خانم سرپرست خانوار به ازای هر فرزند ۱۵۰ هزار تومان دریافت می کنند.

نحوه محاسبه عیدی کارگران کمتر از ۱ سال به صورت ۲ برابر حقوق پایه درج شده در فیش حقوقی تقسیم بر ۱۲ و ضرب در در تعداد ماه های کارکرد می باشد.

برای این‌که کارفرما بتواند به خوبی متوجه شود که میزان مبلغ عیدی ۲ برابر یا ۳ برابر باشد، می ‌تواند از یک فرمول ساده استفاده کند که به صورت زیر می باشد:

  • حداقل میزان عیدی برابر با حقوق و دستمزد او به مدت ۶۰ روز
  • حداکثر میزان عیدی برابر با دستمزد دریافتی او به مدت ۹۰ روز

فرمول محاسبه عیدی و سنوات سال ۱۴۰۱

حداقل عیدی کارگران سال ۱۴۰۱ = ۶۰ * حداقل دستمزد روزانه

حداقل سقف عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ = ۹۰ * حداقل دستمزد روزانه

میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگرانی که کمتر از ۱ سال کار کرده اند مطابق زیر است:

طول زمان کار      میزان عیدی زیر یک سال
    ۱ ماه کارکرد        ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان
۲ ماه کارکرد   ۸۸۵ هزار و ۵۴۵ تومان
۳ ماه کارکرد   ۹۷۰ هزار و ۸۷۲ تومان
۴ ماه کارکرد   ۱میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۳۰ تومان
۵ ماه کارکرد   ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۲ تومان
۶ ماه کارکرد   ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان
۷ ماه کارکرد   ۳ میلیون و ۹۸ هزار
۸ ماه کارکرد   ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۶۶۰ تومان
۹ ماه کارکرد   ۳ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۴۲ تومان
۱۰ ماه کارکرد   ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ تومان
۱۱ ماه کارکرد   ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۰۷ تومان

فهرست مطالب