مالیات حقوق
5/5 - (2 امتیاز)

در این مطلب قصد داریم با مالیات حقوق بیشتر آشنا شویم و نحوه محاسبه آن را به طور کامل توضیح و شرح دهیم، پس در ادامه با موسسه خدمات مالی و حسابداری همراه باشید

مالیات حقوق چیست؟

از متداول ترین مالیات های کشور است که در نظام مالیاتی جزیی از مالیات بر درآمد به حساب می آید. همچنین این مالیات از جمله مالیات های مستقیم می باشد که با توجه به درآمد شخص تعیین می شود. پرداخت مالیات از اهدافی است که باعث می شود درآمدها عادلانه توزیع شوند. مطابق ماده ۱ در قانون مالیات های مستقیم، کلیه افراد حقوقی و حقیقی که درون کشور درآمد خود را از فعالیت های خدماتی و اقتصادی و… به دست می آورند، مشمول پرداخت مالیات می باشند.

به طور کلی مالیات ها به 2 دسته غیرمستقیم و مستقیم تقسیم بندی می شوند

مالیات غیرمستقیم: مالیاتی که به قیمت خدمات تعلق می گیرد و به مصرف کنندگان منتقل می شوند. مانند مالیات بر ارزش افزوده

مالیات مستقیم: مالیات هایی که مستقیماً از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شوند. مانند مالیات بر درآمد

مطابق ماده و تبصره های قانون مالیات های مستقیم ق.م.م، مالیات بر حقوق جز مالیات های تکلیفی می باشد. منظور از مالیات تکلیفی شناسایی مبالغ و پرداخت مالیات پرسنل برعهده پرداخت کننده کارفرما می باشد و تمامی پرسنل در قبال مالیات بر درآمد حقوق هیچگونه وظیفه ای ندارند. شرکت ها و مؤسسات می توانند به کمک نرم افزارهای حقوق و دستمزد، مالیات حقوق خود را محاسبه کنند.

درآمد مشمول مالیات بر حقوق

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات عبارت است از دستمزد و مزایا مرتبط به شغل اعم از غیرمستمر و مستمر پیش از وضع کشور و پس از کسر معافیت معین شده در قانون گفته شده.

اشخاص مشمول مالیات بر حقوق

مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که اشخاص حقیقی در خدمات اشخاص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار بابت اشتغال در کشور ایران برحسب کار انجام شده به صورت نقدی یا غیرنقدی تحصیل می کنند، شامل مالیات بر درآمد حقوق می باشند.

مالیات و حقوق بازنشستگان

در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، قانون گذار درباره معافیت های مربوط به درآمد صحبت کرده است: “حقوق بازنشستگی، پایان خدمت، مستمری، بازخرید خدمت، وراث، حق سنوات و همچنن دستمزد ایام مرخصی استفاده نشده است.” همانطور که گفته شد، طبق این ماده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد معاف هستند.

توصیه ما برای مطالعه بیشتر: معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق

جرایمی که برای عدم ارسال مالیات یا تاخیر در ارسال آن در نظر گرفته شده است

مطابق ماده ۱۹۷ ق.م.م در صورتی که لیست مالیات حقوق ارسال نشود، ۲% حقوق پرداختی و  در صورتی که مالیات پرداخت نشود طبق ماده ۱۹۹ ق.م.م جریمه ای برابر ۱۰% مالیات پرداخت نشده در زمان مقرر و ۲.۵% مالیات به ازای هرماه نسبت به تاخیر سررسید پرداخت می باشد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ کارگران

مالیات دستمزد کارگران با درآمد مشمول مالیات ماهانه به ترتیب ۵۲، ۹۶، ۱۸۷، ۲۷۰، ۴۶۰ میلیون ریال چه مقدار است؟

  • درآمد ۵۲ میلیون ریال در پله اول و معاف هستند
  • مبلغ ۹۶ میلیون ریال در پله دوم است
  • درآمد ۱۸۷ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ جدول پلکانی  سال ۱۴۰۱ هستند
  • مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ جدول پلکانی سال ۱۴۰۱ هستند
  • مبلغ ۴۶۰ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ جدول پلکانی  ۱۴۰۱ قرار دارند

مالیات حقوق ها بین ۵ میلیون و ۶۰۰  هزارتومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰% و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵% و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰% تعیین شده است. همچنین حقوق های بیش از ۳۵ ملیون تومان مشمول ۳۰% مالیات است.

مطالعه بیشتر: ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

سقف معافیت مالیات حقوق و دستمزد برای سال جاری مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان می باشد. از آنجایی که نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ به صورت پلکانی می باشد. تصویب مالیات پلکانی برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ به نفع حقوق هایی است که بسیار پایین است.

بخشنامه حقوق سال 1401 را بخوانید تا بیشتر متوجه این موضوع شوید.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد مشمول مالیات کلیه حقوق بگیران تا شمار سالیانه ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف اند. از آنجایی که حقوق به شکل ماهانه پرداخت می شود، به همین علت برای محاسبه معافیت ماهانه این مالیات، رقم سالانه به ۱۲ تقسیم می شود.

مبلغ معافیت های ماهانه این نوع مالیات کارگران سال جاری معادل ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اگر که درآمد مشمول مالیات هر کارگری در هر ماه کمتر از ۵۶ میلیون ریال باشد از پرداخت مالیات معاف می شوند. اگر درآمد مشمول مالیات هر کارگری بیش از مبلغ ۵۶ ملیون ریال باشد به مبلغ مازاد بر سقف معافیت ماهانه سال ۱۴۰۱ مطابق جدول پلکانی مالیات در این سال مبلغ مالیات محاسبه می شود.

مهلت زمان ارسال مالیات حقوق

مهلت زمان ارسال مالیات حقوق

طبق قانون ۸۶ مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت وظیفه دارند، مالیات متعلق را مطابق قوانین ماده ۸۵ محاسبه و کسر کنند و تا پایان ماه بعدی ضمن ارسال فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان دستمزد و کارانه آن را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در ماه های بعدی هم تنها تغییرات را ارسال کنند.

شیوه ارسال لیست مالیات بر درآمد حقوق

ارسال این لیست از طریق سامانه الکترونیکی به صورت اینترنتی امکان پذیر است. برای ارسال لیست مالیات دستمزد خود می بایست به سامانه مالیات حقوق به آدرس مراجعه بفرمایید.

آیا اضافه پرداختی مودی برای مالیات کارانه قابل بازگردانی است؟

در ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم اضافه پرداختی بابت مالیت بر درآمد دستمزد مطابق مقررات قابل بازگردانی است. البته به شرطی که پس از انقضای تیرماه سال بعدی تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل زندگی مورد تقاضا قرار بگیرد. همچنین اداره امور مالیاتی وظیفه دارد ظرف سه ماه از تاریخ ارسال درخواست، رسیدگی های لازم را برای احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی دیگر در آن اداره نسبت به بازگردانی اضافه پرداختی از محل های وصولی های جاری اقدام بنماید.

نکته: در صورتی که درخواست کننده بدهی مالیاتی دیگری داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی و مازاد برگشته می شود.

(جدول مالیات حقوق سال 1401 بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق)

***تمام ارقام به تومن هستند

ردیف ازتامقدار مشمول مالیاتنرخ مالیات
105600000معاف0%
2560000015000000940000010%
315000000250000001000000015%
425000000350000001000000020%
535000000به بالا30%
کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
تفاوت خرده فروش و عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

امتیاز به این مقاله تفاوت فعالیتهای خرده فروشی و  فعالیتهای عمده فروش از دیدگاه مالیاتی بر اساس دیدگاه مالیاتی کشور از آنجایی که هر کسب و کاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بایستی نسبت به پرداخت بخشی از عایدی و سود حاصله فعالیت اقتصادی خود تحت سرفصل مالیات اقدام نماید برای همین شناخت فعالیت های خرده […]

اطلاع رسانی
فرهنگ سازی مالیاتی

4/5 - (2 امتیاز) همانطور که می دانید در سالهای اخیر درآمد دولت از محل مالیات افزایش قابل توجهی داشته است. از همین رو مسئله فزهنگ سازی مالیاتی موضوعی ست که بیش از پیش قابل توجه دولت قرار گرفته است. فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان بستری جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور در […]

اطلاع رسانی
کدینگ حسابداری چیست

5/5 - (3 امتیاز) کدینگ حسابداری در واقع نوعی دسته بندی حساب در حسابداری است. حساب هایی که بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چندی سطح تعریف میشوند. هر مجموعه از عملیات هم دارای کد است که حسابداران با استفاده از این کدها ثبا عملیات حسابداری را به طور کاملاً صحیح و دقیق […]

اطلاع رسانی
چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ؟

5/5 - (3 امتیاز) میخوای بدونی میتونی با پول کم سرمایه گذاری کنی؟ من اینجام که بهت میگم برای سرمایه گذاری نیاز نیست پولدار باشی! حتی با مقدار پول کم می‌تونی برای آیندت سرمایه گذاری داشته باشی. میخوای بدونی چجوری؟ پس در ادامه با من همراه باش تا بهت بگم چجوری سرمایه گذاری کنی فقط […]

اطلاع رسانی
چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم

5/5 - (4 امتیاز) چگونه استعلام کد اقتصادی بگیریم؟ در این مقاله قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم و به سوال شما پاسخ کامل دهیم. پس با موسسه حسابداری حسابا همراه باشید. در صورت هر گونه سوال می‌توانید با شماره زیر تماس بگیرید و یا سوالات خود را در قسمت کامنت قرار دهید، کارشناسان […]

اطلاع رسانی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها و اشخاص از جمله موارد مهمی هستند که باید انجام دهند. در صورتی که این افراد برای فرار از پرداخت مالیات از تنظیم آن سر باز بزنند، ممیزین اداره امور مالیاتی مبلغی را به عنوان مالیات برای شرکتها و … تعیین می‌کند که ممکن است از […]

اطلاع رسانی
صندوق فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) صندوق فروشگاهی چیست؟ نرم افزارهای حسابداری برای آنها وجود دارد؟ مزایای پوز فورشگاهی چیست؟ اگر می‌خواهید تمامی سوالات خود را در رباطه با دستگاه صندوق فروش برطرف کنید، این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. صندوق فروش دستگاهی الکترونیکی است که برای محاسبه و ثبت خرید و فروش معاملات استفاده […]

اطلاع رسانی
مالیات بر ارزش افزوده رستوران

5/5 - (2 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رستوران روش علی الراس محاسبه مالیات: در این شیوه مسئول […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (7 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. پرداخت مالیات به کدام یک از مدل های خرید و فروش الکترونیکی اشاره دارد؟ اگر به دنبال جواب این سوال هستید، مقاله را به طور کامل مطالعه کنید. […]

اطلاع رسانی
حسابداری فروشگاهی چیست

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحد پولی (تسعیر ارز) در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند دارایی های استهلاک پذیر […]

فرم ارسال نظرات کاربر