مالیات حقوق

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

در این مطلب قصد داریم با مالیات حقوق بیشتر آشنا شویم و نحوه محاسبه آن را به طور کامل توضیح و شرح دهیم، پس در ادامه با موسسه خدمات مالی و حسابداری همراه باشید

مالیات حقوق چیست؟

از متداول ترین مالیات های کشور است که در نظام مالیاتی جزیی از مالیات بر درآمد به حساب می آید. همچنین این مالیات از جمله مالیات های مستقیم می باشد که با توجه به درآمد شخص تعیین می شود. پرداخت مالیات از اهدافی است که باعث می شود درآمدها عادلانه توزیع شوند. مطابق ماده ۱ در قانون مالیات های مستقیم، کلیه افراد حقوقی و حقیقی که درون کشور درآمد خود را از فعالیت های خدماتی و اقتصادی و… به دست می آورند، مشمول پرداخت مالیات می باشند.

به طور کلی مالیات ها به ۲ دسته غیرمستقیم و مستقیم تقسیم بندی می شوند

مالیات غیرمستقیم: مالیاتی که به قیمت خدمات تعلق می گیرد و به مصرف کنندگان منتقل می شوند. مانند مالیات بر ارزش افزوده

مالیات مستقیم: مالیات هایی که مستقیماً از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شوند. مانند مالیات بر درآمد

مطابق ماده و تبصره های قانون مالیات های مستقیم ق.م.م، مالیات بر حقوق جز مالیات های تکلیفی می باشد. منظور از مالیات تکلیفی شناسایی مبالغ و پرداخت مالیات پرسنل برعهده پرداخت کننده کارفرما می باشد و تمامی پرسنل در قبال مالیات بر درآمد حقوق هیچگونه وظیفه ای ندارند. شرکت ها و مؤسسات می توانند به کمک نرم افزارهای حقوق و دستمزد، مالیات حقوق خود را محاسبه کنند.

درآمد مشمول مالیات بر حقوق

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات عبارت است از دستمزد و مزایا مرتبط به شغل اعم از غیرمستمر و مستمر پیش از وضع کشور و پس از کسر معافیت معین شده در قانون گفته شده.

اشخاص مشمول مالیات بر حقوق

مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که اشخاص حقیقی در خدمات اشخاص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار بابت اشتغال در کشور ایران برحسب کار انجام شده به صورت نقدی یا غیرنقدی تحصیل می کنند، شامل مالیات بر درآمد حقوق می باشند.

مالیات و حقوق بازنشستگان

در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، قانون گذار درباره معافیت های مربوط به درآمد صحبت کرده است: “حقوق بازنشستگی، پایان خدمت، مستمری، بازخرید خدمت، وراث، حق سنوات و همچنن دستمزد ایام مرخصی استفاده نشده است.” همانطور که گفته شد، طبق این ماده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد معاف هستند.

توصیه ما برای مطالعه بیشتر: معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق

جرایمی که برای عدم ارسال مالیات یا تاخیر در ارسال آن در نظر گرفته شده است

مطابق ماده ۱۹۷ ق.م.م در صورتی که لیست مالیات حقوق ارسال نشود، ۲% حقوق پرداختی و  در صورتی که مالیات پرداخت نشود طبق ماده ۱۹۹ ق.م.م جریمه ای برابر ۱۰% مالیات پرداخت نشده در زمان مقرر و ۲.۵% مالیات به ازای هرماه نسبت به تاخیر سررسید پرداخت می باشد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ کارگران

مالیات دستمزد کارگران با درآمد مشمول مالیات ماهانه به ترتیب ۵۲، ۹۶، ۱۸۷، ۲۷۰، ۴۶۰ میلیون ریال چه مقدار است؟

  • درآمد ۵۲ میلیون ریال در پله اول و معاف هستند
  • مبلغ ۹۶ میلیون ریال در پله دوم است
  • درآمد ۱۸۷ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ جدول پلکانی  سال ۱۴۰۱ هستند
  • مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ جدول پلکانی سال ۱۴۰۱ هستند
  • مبلغ ۴۶۰ میلیون ریال در پله های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ جدول پلکانی  ۱۴۰۱ قرار دارند

مالیات حقوق ها بین ۵ میلیون و ۶۰۰  هزارتومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰% و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵% و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰% تعیین شده است. همچنین حقوق های بیش از ۳۵ ملیون تومان مشمول ۳۰% مالیات است.

مطالعه بیشتر: ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱

سقف معافیت مالیات حقوق و دستمزد برای سال جاری مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان می باشد. از آنجایی که نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۱ به صورت پلکانی می باشد. تصویب مالیات پلکانی برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ به نفع حقوق هایی است که بسیار پایین است.

بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ را بخوانید تا بیشتر متوجه این موضوع شوید.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد مشمول مالیات کلیه حقوق بگیران تا شمار سالیانه ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف اند. از آنجایی که حقوق به شکل ماهانه پرداخت می شود، به همین علت برای محاسبه معافیت ماهانه این مالیات، رقم سالانه به ۱۲ تقسیم می شود.

مبلغ معافیت های ماهانه این نوع مالیات کارگران سال جاری معادل ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اگر که درآمد مشمول مالیات هر کارگری در هر ماه کمتر از ۵۶ میلیون ریال باشد از پرداخت مالیات معاف می شوند. اگر درآمد مشمول مالیات هر کارگری بیش از مبلغ ۵۶ ملیون ریال باشد به مبلغ مازاد بر سقف معافیت ماهانه سال ۱۴۰۱ مطابق جدول پلکانی مالیات در این سال مبلغ مالیات محاسبه می شود.

مهلت زمان ارسال مالیات حقوق

مهلت زمان ارسال مالیات حقوق

طبق قانون ۸۶ مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق در هنگام هر پرداخت وظیفه دارند، مالیات متعلق را مطابق قوانین ماده ۸۵ محاسبه و کسر کنند و تا پایان ماه بعدی ضمن ارسال فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان دستمزد و کارانه آن را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در ماه های بعدی هم تنها تغییرات را ارسال کنند.

شیوه ارسال لیست مالیات بر درآمد حقوق

ارسال این لیست از طریق سامانه الکترونیکی به صورت اینترنتی امکان پذیر است. برای ارسال لیست مالیات دستمزد خود می بایست به سامانه مالیات حقوق به آدرس مراجعه بفرمایید.

آیا اضافه پرداختی مودی برای مالیات کارانه قابل بازگردانی است؟

در ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم اضافه پرداختی بابت مالیت بر درآمد دستمزد مطابق مقررات قابل بازگردانی است. البته به شرطی که پس از انقضای تیرماه سال بعدی تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل زندگی مورد تقاضا قرار بگیرد. همچنین اداره امور مالیاتی وظیفه دارد ظرف سه ماه از تاریخ ارسال درخواست، رسیدگی های لازم را برای احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی دیگر در آن اداره نسبت به بازگردانی اضافه پرداختی از محل های وصولی های جاری اقدام بنماید.

نکته: در صورتی که درخواست کننده بدهی مالیاتی دیگری داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی و مازاد برگشته می شود.

(جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق)

***تمام ارقام به تومن هستند

ردیف  از تا مقدار مشمول مالیات نرخ مالیات
۱ ۰ ۵۶۰۰۰۰۰ معاف ۰%
۲ ۵۶۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰ ۱۰%
۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵%
۴ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰%
۵ ۳۵۰۰۰۰۰۰ به بالا ۳۰%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب