حسابا
حسابداری فروش کالا

ثبت سند حسابداری فروش

حسابداری فروش کالا، صدور اسناد حسابداری فروش، ثبت سند حسابداری فروش و… را در این مقاله به طور کامل شرح داده و مورد بررسی قرار می دهیم، تا به طور کامل با آن آشنا شوید. پس ادامه مطالب را در شرکت حسابداری دنبال کنید!

در شرکت‌ های بازرگانی برای ثبت و ضبط معاملات مرتبط با فروش کالا و محاسبه فروش خالص، معمولاً حساب های فروش کالا برگشت از فروش و تخفیف های نقدی فروش را حفظ می ‌کنند. ثبت اسناد حسابداری فروش، از پراستفاده ترین اسناد موجود در حسابداری می باشد و در سازمان هایی که خدمات عرضه می کنند، از این نوع اسناد استفاده های بسیاری دارند. یکی از وظایف حسابداری خرید و فروش، بررسی چیستی و ماهیت خرید است.

ماهیت ها در حسابداری: دارایی = بدهی + سرمایه

حساب فروش چیست

به بستانکار شدن کالاهایی که به طور نقدی و یا نسیه بر اساس قیمت فروش، در یک بازه زمانی مالی توسط یک موسسه بازرگانی به فروش می رسد، حساب فروش می گویند. به عنوان مثال درآمدی که موسسات بازرگانی با فروش کالا و یا محصولات خود به دست می آورند، در حساب فروش آن موسسه بازرگانی به عنوان درآمد حاصله در فروش ثبت خواهد شد.

ثبت سند حسابداری فروش چگونه است؟

ثبت های حسابداری فروش کالا انجام می شد. مثلاً می تواند با ارزش افزوده باشد و یا بدون ارزش افزوده. حالت هایی که می تواند بر ثبت های حسابداری فروش موثر باشد:

 • فاکتور فروش بدون هیچ عواملی مانند افزاینده و کاهنده
 • فاکتور فروش دارای ارزش افزوده
 • صورتحساب و فاکتور فروش دارای کرایه حمل
 • فاکتور فروش دارای پورسانت
 • صورتحساب و فاکتور فروش شامل تخفیف
 • فاکتور فروش شامل هدیه
 • فاکتور فروش شامل اشانتیون

سند حسابداری فروش

هنگام فروش کالا در هر ۲ سیستم ادواری و دائمی‌ چه به صورت نقدی و چه به صورت نسیه حساب فروش کالا، بستانکار خواهد شد. اگر فروش نقدی باشد حساب‌های موجودی نقد بدهکار می ‌شود و اگر نسیه باشد حساب ‌های دریافتنی بدهکار می ‌شود. در سیستم ادواری موقع فروش کالا فقط یک سند برابر مبلغ فروش صادر می‌ شود اما در سیستم دائمی‌ علاوه بر ثبت مبلغ فروش بایستی سند بهای تمام شده کالای فروش رفته صادر شود.

سیستم ادواری

سیستم ادواری یک سیستم ثبتی می باشد که در آن اطلاعاتی مانند موجودی، بهای تمام شده کالا، خرید و فروش کالاها در آخر هر سال ثبت خواهند شد. ثبت اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالاها مطابق تعداد، بها و شیوه گردش بهای تمام شده انجام می گردد. گزارشات سیستم ادواری به صورت موجودی پایان سال فعلی و ابتدای دوره سال بعدی ثبت می شود و همچنین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیستم دائمی

در سیستم دائمی بدهکاری و بستانکاری، بهای تمام شده کالا مطابق حساب موجودی کالا ثبت می‌شود. در این سیستم ‌ها در مدت زمان دلخواه و همچنین به طور دقیق می ‌توان موجودی کالای شرکت را استخراج و از آن ها استفاده نمود. چونکه خرید و فروش در این شیوه، طبق افزایش و یا کاهش موجودی کالا بر اساس خرید و برگشت از فروش و یا فروش و برگشت از خرید حساب شده، در دفاتر و یا سیستم ‌های حسابداری ثبت می ‌شود.

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش اطلاعاتی از قبیل حقوق مالی صاحب سرمایه و تعهدات اقتصادی و همچنین اطلاعات مرتبط به منابع را مشخص می کند و در این زمینه ها به تهیه گزارشاتی از سرمایه ها و دارایی ها و بدهی های یک موسسه بازرگانی در یک بازه زمانی معین می پردازند. در حقیقت ترازنامه در حسابداری خرید و فروش، شکل کامل تری از معادله حسابداری است.

سود و زیان در حسابداری خرید و فروش

نتایج عملکرد یک موسسه در طول دوره مالی مطابق سود و زیان های به دست آمده آن موسسه قابل مشاهده می باشد. هنگامی که درآمد های یک دوره مالی شرکت در مقابل هم قرار داشته باشند، نتایج به دست آمده به صورت سود و زیان در حسابداری خرید و فروش حاصل خواهد شد. بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود و زیان های خالص و ناخالص، هزینه های عملیاتی و اطلاعات فروش خالص اطلاعاتی هستند که در صورتحساب سود و زیان یک شرکت قابل مشاهده می باشند.

حساب برگشت از فروش

یک حساب موقت که چیستی و ماهیت بدهکاری داشته باشد و از آن برای ثبت کالاهای مرجوعی و تخفیف نقدی فروش استفاده شود، حساب برگشت از فروش نام دارد.

حساب برگشت از فروش و تخفیف

حساب برگشت از فروش و تخفیف ماهیت و چیستی بدهکار را دارد و به دنبال ثبت بدهکار افزایش می یابد. در صورتی که مشتریان از تخفیف نقدی فروش استفاده کنند، حساب تخفیف نقدی فروش بدهکار خواهد شد. تخفیف تجاری، تخفیف توافقی بین طرفین معامله، تخفیف نقدی و تخفیفی که به علت نقص کالا از سوی فروشنده ارائه می شود، از انواع تخفیف ها در حسابداری خرید و فروش می باشند.

حساب تخفیف نقدی فروش

می توان گفت کلیه فروشندگان رغبت دارند که طلب های مالی خود را که از فروش نسیه باقی مانده است سریع تر از خریداران دریافت نمایند. در نظر گرفتن امتیازاتی برای خریداران راهکارهایی هستند که توسط فروشندگان ارائه شده است. تخفیف نقدی فروش از قبیل این امتیازات هستند که حساب ماهیتی بدهکار را دارند.

وظایف حسابدار فروش

موسساتی که فروش محصول یا کالا در آن ها بسیار بالا می باشد بخشی از مجموعه مختص فرآیند حسابداری فروش است و حسابداران فروش را برای این مجموعه استخدام می نمایند. یک حسابدار فروش در بخش حسابداری فروش شرکت تنها در زمینه فروش کالا و موارد مرتبط به آن فعالیت دارد. وظایف تخصصی، کنترلی و ایجاد همانگی و تهیه گزارشات وظایف یک حسابدار فروش می باشد.

فرآیند حسابداری فروش

فرآیند حسابداری فروش

فرآیند حساب فروش به ۲ صورت “فروش نسیه” و “فروش نقدی” انجام می شود که معادل قیمت فروش کالا هر ۲ صورت حساب در طول یک دوره مالی بستانکار می شوند. در فروش نسیه هنگامی محصول تحویل داده شود ولی برای این فروش صورت گرفته مبلغی دریافت نگردد، آن فروش درآمد محسوب نخواهد شد. زیرا اصل تحقق در آمد در اصول حسابداری می بایست رعایت شود.

چنین فروش هایی با عنوان ثبت حساب های دریافتنی موسسه ثبت می شوند و چونکه در فروش نسیه، یک بدهکاری از طرف خریدار به موسسه بازرگانی ایجاد می شود حساب فروش با عنوان بستانکار و حساب دریافتی موسسه با عنوان بدهکار ثبت می گردد.

حساب خرید در حسابداری بازرگانی چگونه است؟

حساب خرید در حسابداری بازرگانی به کنترل گردش محصولات و یا کالاهایی می پردازد که برای فروش رسیدن خریداری می شوند. در حساب خرید از روش ثبت ادواری استفاده می شود. در صورتی که خرید محصول به صورت نسیه باشد حساب پرداختی می شود و در صورتی که نقدی باشد حساب بستانکار می شود. بر خلاف این موارد حساب خریدار بدهکار می باشد.

حساب فروش در حسابداری بازرگانی چگونه است؟

در حسابداری بازرگانی از حساب فروش برای ثبت محصولات فروخته شد استفاده می شود. حساب های فروش بستانکار و حساب های دریافتنی بدهکار می باشند. بایستی حساب های دریافتنی بستانکار و صندوق بدهکار شود تا گردش مالی فروش ثبت شود.

بیشتر بخوانید و بیشتر یاد بگیرید: صورت مغایر بانکی

ثبت و ضبط معاملات در شرکت ‌های بازرگانی

در شرکت ‌های بازرگانی برای ثبت معاملات مرتبط با فروش کالا و محاسبه فروش خالص اصولاً حساب هایی مانند موارد زیر حفظ و نگهداری می شود:

 • تخفیف نقدی فروش
 • فروش کالا
 • برگشت از فروش و تخفیف

شرکت ‌هایی که محصولات و خدمات خود را با ضمانت به فروش می‌ رسانند حساب ‌های هزینه و ذخیره ضمانت محصولات را حفظ و نگهداری می‌کنند.

موجودی کالا در حسابداری بازرگانی 

دارایی های جاری همان موجودی کالا در حسابداری بازرگانی هستند. برای این موجودی ها طوری برنامه ریزی شده که در پایان یک سال مالی باید به فروش برسند. برای کنترل کردن موجودی کالاها در حسابداری بازرگانی از ۲ روش ثبت ادواری و ثبت دائمی استفاده خواهد شد.

حساب فروش یا درآمد فروش

حساب فروش یا درآمد فروش

واحدهای تجاری مساوی قیمت کالاهایی که در طول دوره به فروش می‌ رسانند، در حسابی تحت عنوان “درآمد فروش” و  یا “فروش کالا” ثبت و ضبط می‌ کنند و چیستی این حساب بستانکاری می باشد. فرآیند شناسایی درآمد فروش کالا برابر با اصل واقعیت درآمد است. مطابق این اصل، درآمد بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد شناسایی خواهد شد.

طبق اصل تحقق و واقعیت درآمد، قبل دریافت از مشتریان درآمد دوره به حساب نمی آید. این مبلغ در دوره دریافت به عنوان بدهی حاکی بر انتقال کالا و یا ارائه خدمات در آینده گزارش خواهد شد. در دوره یا دوره‌ هایی که کالا و یا خدمات مرتبط با ارائه شوند، مبلغ پیش دریافت به حساب درآمد فروش حاصل می ‌شود.

برای اکثر شرکت‌ ها زمان مناسب برای شناسایی درآمد، مقطع زمان تحویل کالا به مشتری می ‌باشد. به عنوان نمونه در فروش نقدی، درآمد هم زمان با دریافت وجه نقد شناسایی می‌ شود و یا در فروش نسیه بعد از پایبندی خریدار حاکی بر پرداخت وجه نقد می ‌توان نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمود.

حساب معین برای ثبت سند حسابداری فروش و یا خدمات

حساب های معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش بسته به ضرورت و تشخیص حسابدار امکان دارد متفاوت باشد اما دارای یک ساختار کلی است.

۱- حساب هایی که بدهکار هستند:

 • حساب های دریافتنی
 • برگشت از فروش و تخفیف

۲- حساب هایی که بستانکار هستند:

در سمت بدهکار سند فروش معین حساب های دریافتنی و تشریح مربوط با آن می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت باشد. در سمت بستانکار معین درآمدها می تواند مربوط با تشریح کالاها و یا گروه کالا و یا تامین کننده کالا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب