حسابداری فروش کالا
5/5 - (2 امتیاز)

حسابداری فروش کالا، صدور اسناد حسابداری فروش، ثبت سند حسابداری فروش و… را در این مقاله به طور کامل شرح داده و مورد بررسی قرار می دهیم، تا به طور کامل با آن آشنا شوید. پس ادامه مطالب را در شرکت حسابداری دنبال کنید!

در شرکت‌ های بازرگانی برای ثبت و ضبط معاملات مرتبط با فروش کالا و محاسبه فروش خالص، معمولاً حساب های فروش کالا برگشت از فروش و تخفیف های نقدی فروش را حفظ می ‌کنند. ثبت اسناد حسابداری فروش، از پراستفاده ترین اسناد موجود در حسابداری می باشد و در سازمان هایی که خدمات عرضه می کنند، از این نوع اسناد استفاده های بسیاری دارند. یکی از وظایف حسابداری خرید و فروش، بررسی چیستی و ماهیت خرید است.

ماهیت ها در حسابداری: دارایی = بدهی + سرمایه

حساب فروش به چه معناست؟

به بستانکار شدن کالاهایی که به طور نقدی و یا نسیه بر اساس قیمت فروش، در یک بازه زمانی مالی توسط یک موسسه بازرگانی به فروش می رسد، حساب فروش می گویند. به عنوان مثال درآمدی که موسسات بازرگانی با فروش کالا و یا محصولات خود به دست می آورند، در حساب فروش آن موسسه بازرگانی به عنوان درآمد حاصله در فروش ثبت خواهد شد.

ثبت سند حسابداری فروش چگونه است؟

ثبت های حسابداری فروش کالا انجام می شد. مثلاً می تواند با ارزش افزوده باشد و یا بدون ارزش افزوده. حالت هایی که می تواند بر ثبت های حسابداری فروش موثر باشد:

 • فاکتور فروش بدون هیچ عواملی مانند افزاینده و کاهنده
 • فاکتور فروش دارای ارزش افزوده
 • صورتحساب و فاکتور فروش دارای کرایه حمل
 • فاکتور فروش دارای پورسانت
 • صورتحساب و فاکتور فروش شامل تخفیف
 • فاکتور فروش شامل هدیه
 • فاکتور فروش شامل اشانتیون

صدور سند حسابداری فروش کالاها:

هنگام فروش کالا در هر 2 سیستم ادواری و دائمی‌ چه به صورت نقدی و چه به صورت نسیه حساب فروش کالا، بستانکار خواهد شد. اگر فروش نقدی باشد حساب‌های موجودی نقد بدهکار می ‌شود و اگر نسیه باشد حساب ‌های دریافتنی بدهکار می ‌شود. در سیستم ادواری موقع فروش کالا فقط یک سند برابر مبلغ فروش صادر می‌ شود اما در سیستم دائمی‌ علاوه بر ثبت مبلغ فروش بایستی سند بهای تمام شده کالای فروش رفته صادر شود.

سیستم ادواری؟

سیستم ادواری یک سیستم ثبتی می باشد که در آن اطلاعاتی مانند موجودی، بهای تمام شده کالا، خرید و فروش کالاها در آخر هر سال ثبت خواهند شد. ثبت اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالاها مطابق تعداد، بها و شیوه گردش بهای تمام شده انجام می گردد. گزارشات سیستم ادواری به صورت موجودی پایان سال فعلی و ابتدای دوره سال بعدی ثبت می شود و همچنین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیستم دائمی؟

در سیستم دائمی بدهکاری و بستانکاری، بهای تمام شده کالا مطابق حساب موجودی کالا ثبت می‌شود. در این سیستم ‌ها در مدت زمان دلخواه و همچنین به طور دقیق می ‌توان موجودی کالای شرکت را استخراج و از آن ها استفاده نمود. چونکه خرید و فروش در این شیوه، طبق افزایش و یا کاهش موجودی کالا بر اساس خرید و برگشت از فروش و یا فروش و برگشت از خرید حساب شده، در دفاتر و یا سیستم ‌های حسابداری ثبت می ‌شود.

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش چیست؟

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش اطلاعاتی از قبیل حقوق مالی صاحب سرمایه و تعهدات اقتصادی و همچنین اطلاعات مرتبط به منابع را مشخص می کند و در این زمینه ها به تهیه گزارشاتی از سرمایه ها و دارایی ها و بدهی های یک موسسه بازرگانی در یک بازه زمانی معین می پردازند. در حقیقت ترازنامه در حسابداری خرید و فروش، شکل کامل تری از معادله حسابداری است.

سود و زیان در حسابداری خرید و فروش چیست؟

نتایج عملکرد یک موسسه در طول دوره مالی مطابق سود و زیان های به دست آمده آن موسسه قابل مشاهده می باشد. هنگامی که درآمد های یک دوره مالی شرکت در مقابل هم قرار داشته باشند، نتایج به دست آمده به صورت سود و زیان در حسابداری خرید و فروش حاصل خواهد شد. بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود و زیان های خالص و ناخالص، هزینه های عملیاتی و اطلاعات فروش خالص اطلاعاتی هستند که در صورتحساب سود و زیان یک شرکت قابل مشاهده می باشند.

حساب برگشت از فروش:

یک حساب موقت که چیستی و ماهیت بدهکاری داشته باشد و از آن برای ثبت کالاهای مرجوعی و تخفیف نقدی فروش استفاده شود، حساب برگشت از فروش نام دارد.

حساب برگشت از فروش و تخفیف:

حساب برگشت از فروش و تخفیف ماهیت و چیستی بدهکار را دارد و به دنبال ثبت بدهکار افزایش می یابد. در صورتی که مشتریان از تخفیف نقدی فروش استفاده کنند، حساب تخفیف نقدی فروش بدهکار خواهد شد. تخفیف تجاری، تخفیف توافقی بین طرفین معامله، تخفیف نقدی و تخفیفی که به علت نقص کالا از سوی فروشنده ارائه می شود، از انواع تخفیف ها در حسابداری خرید و فروش می باشند.

حساب تخفیف نقدی فروش چیست؟

می توان گفت کلیه فروشندگان رغبت دارند که طلب های مالی خود را که از فروش نسیه باقی مانده است سریع تر از خریداران دریافت نمایند. در نظر گرفتن امتیازاتی برای خریداران راهکارهایی هستند که توسط فروشندگان ارائه شده است. تخفیف نقدی فروش از قبیل این امتیازات هستند که حساب ماهیتی بدهکار را دارند.

وظایف حسابدار فروش چیست؟

موسساتی که فروش محصول یا کالا در آن ها بسیار بالا می باشد بخشی از مجموعه مختص فرآیند حسابداری فروش است و حسابداران فروش را برای این مجموعه استخدام می نمایند. یک حسابدار فروش در بخش حسابداری فروش شرکت تنها در زمینه فروش کالا و موارد مرتبط به آن فعالیت دارد. وظایف تخصصی، کنترلی و ایجاد همانگی و تهیه گزارشات وظایف یک حسابدار فروش می باشد.

فرآیند حسابداری فروش

فرآیند حسابداری فروش:

فرآیند حساب فروش به 2 صورت “فروش نسیه” و “فروش نقدی” انجام می شود که معادل قیمت فروش کالا هر 2 صورت حساب در طول یک دوره مالی بستانکار می شوند. در فروش نسیه هنگامی محصول تحویل داده شود ولی برای این فروش صورت گرفته مبلغی دریافت نگردد، آن فروش درآمد محسوب نخواهد شد. زیرا اصل تحقق در آمد در اصول حسابداری می بایست رعایت شود.

چنین فروش هایی با عنوان ثبت حساب های دریافتنی موسسه ثبت می شوند و چونکه در فروش نسیه، یک بدهکاری از طرف خریدار به موسسه بازرگانی ایجاد می شود حساب فروش با عنوان بستانکار و حساب دریافتی موسسه با عنوان بدهکار ثبت می گردد.

حساب خرید در حسابداری بازرگانی چگونه است؟

حساب خرید در حسابداری بازرگانی به کنترل گردش محصولات و یا کالاهایی می پردازد که برای فروش رسیدن خریداری می شوند. در حساب خرید از روش ثبت ادواری استفاده می شود. در صورتی که خرید محصول به صورت نسیه باشد حساب پرداختی می شود و در صورتی که نقدی باشد حساب بستانکار می شود. بر خلاف این موارد حساب خریدار بدهکار می باشد.

حساب فروش در حسابداری بازرگانی چگونه است؟

در حسابداری بازرگانی از حساب فروش برای ثبت محصولات فروخته شد استفاده می شود. حساب های فروش بستانکار و حساب های دریافتنی بدهکار می باشند. بایستی حساب های دریافتنی بستانکار و صندوق بدهکار شود تا گردش مالی فروش ثبت شود.

بیشتر بخوانید و بیشتر یاد بگیرید: “صورت مغایر بانکی

ثبت و ضبط معاملات در شرکت ‌های بازرگانی:

در شرکت ‌های بازرگانی برای ثبت معاملات مرتبط با فروش کالا و محاسبه فروش خالص اصولاً حساب هایی مانند موارد زیر حفظ و نگهداری می شود:

 • تخفیف نقدی فروش
 • فروش کالا
 • برگشت از فروش و تخفیف

شرکت ‌هایی که محصولات و خدمات خود را با ضمانت به فروش می‌ رسانند حساب ‌های هزینه و ذخیره ضمانت محصولات را حفظ و نگهداری می‌کنند.

موجودی کالا در حسابداری بازرگانی چیست؟

دارایی های جاری همان موجودی کالا در حسابداری بازرگانی هستند. برای این موجودی ها طوری برنامه ریزی شده که در پایان یک سال مالی باید به فروش برسند. برای کنترل کردن موجودی کالاها در حسابداری بازرگانی از 2 روش ثبت ادواری و ثبت دائمی استفاده خواهد شد.

حساب فروش یا درآمد فروش

حساب فروش یا درآمد فروش:

واحدهای تجاری مساوی قیمت کالاهایی که در طول دوره به فروش می‌ رسانند، در حسابی تحت عنوان “درآمد فروش” و  یا “فروش کالا” ثبت و ضبط می‌ کنند و چیستی این حساب بستانکاری می باشد. فرآیند شناسایی درآمد فروش کالا برابر با اصل واقعیت درآمد است. مطابق این اصل، درآمد بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد شناسایی خواهد شد.

طبق اصل تحقق و واقعیت درآمد، قبل دریافت از مشتریان درآمد دوره به حساب نمی آید. این مبلغ در دوره دریافت به عنوان بدهی حاکی بر انتقال کالا و یا ارائه خدمات در آینده گزارش خواهد شد. در دوره یا دوره‌ هایی که کالا و یا خدمات مرتبط با ارائه شوند، مبلغ پیش دریافت به حساب درآمد فروش حاصل می ‌شود.

برای اکثر شرکت‌ ها زمان مناسب برای شناسایی درآمد، مقطع زمان تحویل کالا به مشتری می ‌باشد. به عنوان نمونه در فروش نقدی، درآمد هم زمان با دریافت وجه نقد شناسایی می‌ شود و یا در فروش نسیه بعد از پایبندی خریدار حاکی بر پرداخت وجه نقد می ‌توان نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمود.

حساب معین برای ثبت سند حسابداری فروش و یا خدمات:

حساب های معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش بسته به ضرورت و تشخیص حسابدار امکان دارد متفاوت باشد اما دارای یک ساختار کلی است.

1- حساب هایی که بدهکار هستند:

 • حساب های دریافتنی
 • برگشت از فروش و تخفیف

2- حساب هایی که بستانکار هستند:

در سمت بدهکار سند فروش معین حساب های دریافتنی و تشریح مربوط با آن می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت باشد. در سمت بستانکار معین درآمدها می تواند مربوط با تشریح کالاها و یا گروه کالا و یا تامین کننده کالا شود.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
حسابداری و حسابرسی
تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) گزارش حسابرسی شرکت ها جهت دسترسی برای صاحبان سهام به گزارشات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی کشور ایران، گزارشات تفسیری، اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی شرکت ها و همچنین تصمیمات مجمع سالیانه ایجاد می‌شوند. صورت حساب مالی از مهمترین قسمت‌هایی است که در فرآیند گزارش مالی ایجاد می‌شوند. این نوع گزارشات […]

حسابداری و حسابرسی
انواع حسابرسی مالی

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی مالی نوعی ارزیابی از گزارشات مالی سازمان هاست. اصول حسابرسی مالی بدین صورت است که به مدیران اطمینان می‌دهد که صورتهای مالی کامل هستند و به طور دقیق ارائه می‌شوند. ممیزی عملکرد حسابرسی وارسی اظهارات مالی شرکتها و ارائه گزارشات توسط یک حسابرسی می‌باشد. پس از بررسی، یک گزارش حسابرسی […]

حسابداری و حسابرسی
تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری

2.3/5 - (3 امتیاز) تاثیر ارز دیجیتال بر حسابداری از جمله مباحثی است که حسابداران با آن بسیار سر و کار دارند. حسابداری ارزهای دیجیتال از موضوعات جدید در دنیای حسابداری است. ارز دیجیتال و حسابداری آن کاربردهای بسیاری را در آینده نیز خواهد داشت. ارزهای دیجیتال از انواع مختلفی تشکیل شده و طبق کارایی […]

حسابداری و حسابرسی
تاسیس شرکت حسابداری + شرایط و مراحل

5/5 - (3 امتیاز) تاسیس شرکت حسابداری به چه صورتی است؟ ثبت شرکت حسابداری چه مراحل و شرایطی دارد؟ در این مقاله تمام سوالات مربوط به ثبت شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. شرکت حسابداری چیست؟ به شرکتی می‌گویند که به صورت کاملاً تخصصی انواع خدمات حسابداری را ارائه می دهند و همچنین این […]

حسابداری و حسابرسی
اعزام حسابدار در تهران و شهرستان ها

5/5 - (2 امتیاز) اعزام حسابدار با تجربه و مجرب با دیدی آگاهانه موجب می شود مدیران یک شرکت بتوانند امور مالی و مالیاتی خود را با بهترین اهداف پیش ببرند. همچنین مدیران می توانند تمرکز بسیاری رو دیگر امور خود داشته باشند. امروزه با توجه به پیشرفت علم رشته و شغل حسابداری دچار تغییرات بسیاری […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود؟

4.5/5 - (8 امتیاز) حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود؟ اگر این سوال شما است، تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید. با حسابداری شرکتها مسئولان واحدهای تجاری می توانند یک گزارش تکمیلی و کاملی را از تمامی تجارت و حساب و کتاب های یک شرکت را در نظر داشته باشند.  توجه داشته […]

حسابداری و حسابرسی
خدمات حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) انواع خدمات حسابداری در تهران در موسسه حسابا صورت می پذیرد. چنانچه در نظر دارید که یک حسابدار حرفه ای برای خود انتخاب کنید، با خواندن محتوای این صفحه می توانید بهترین تصمیم گیری را با خیالی آسوده انجام دهید. حسابداری یک کارکرد و عملکرد مهم تجاری به شمار می رود. […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری آنلاین (حسابداری ابری)

4.7/5 - (4 امتیاز) حسابداری آنلاین چیست؟ حسابداری ابری یا همان آنلاین امروزه بسیار در بین حسابداران محبوب شده و نام آن ها به گوش می رسد. اگر که تا به امروز این اصطلاحات را نشنیده اید و با آن ها آشنایی ندارید، توصیه می شود تا انتهای این مقاله با موسسه خدمات مالی و […]

حسابداری و حسابرسی
ثبت اسناد حسابداری

5/5 - (2 امتیاز) در این مقاله ما قصد داریم به حسابداران و دیگر افراد بگوییم سند حسابداری چیست و آموزش ثبت اسناد حسابداری را به طور کامل شرح دهیم. ثبت اسناد از جمله انواع خدمات حسابداری در تهران در موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا می باشد. ثبت اسناد حسابداری در واقع از اصلی […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری بهای تمام شده کالای فروش رفته و فرمول محاسبه آن

5/5 - (5 امتیاز) بهای تمام شده کالای فروش رفته کلیه هزینه‌ هایی می باشد که یک واحد تجاری برای تولید محصول و یا یک خدمات فروش رفته، انجام می دهد. در واقع بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه ‌های مستقیم مرتبط با تولید کالاهای فروخته شده توسط شرکت. این مقدار […]

حسابداری و حسابرسی
ثبت سند حسابداری فروش

5/5 - (2 امتیاز) حسابداری فروش کالا، صدور اسناد حسابداری فروش، ثبت سند حسابداری فروش و… را در این مقاله به طور کامل شرح داده و مورد بررسی قرار می دهیم، تا به طور کامل با آن آشنا شوید. پس ادامه مطالب را در شرکت حسابداری دنبال کنید! در شرکت‌ های بازرگانی برای ثبت و […]

حسابداری و حسابرسی
صورت مغایرت بانکی در حسابداری

5/5 - (1 امتیاز) حسابداری صورت مغایرت بانکی از مهم ترین مقوله های مربوط به امور حسابداری شرکت ‌ها است. حسابداران شرکت ‌ها و موسسات برای اینکه بتوانند صورت‌ های مالی دقیقی را تهیه و تنظیم کنند و گزارشات صحیح و حقیقی مالی ارائه بدهند پیوسته بایستی حساب ‌های خودشان را کنترل کنند، تا از […]

حسابداری و حسابرسی
صورت سود و زیان و ضرورت های تهیه این صورتحساب

5/5 - (1 امتیاز) صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی مهم در حسابداری است. در واقع حسابداری بدون وجود صورت های مالی بدون کاربرد می باشد. تعریف صورت سود و زیان: این نوع صورتحساب از اصلی ترین و مهم ترین صورت های مالی شرکت ها می باشد. چرا که سود و زیان […]

حسابداری و حسابرسی
حسابداری پیمانکاری و انواع قراردادهای شرکت پیمانکاری

5/5 - (1 امتیاز) حسابداری پیمانکاری در علم حسابداری را به طور کامل شرح می دهیم و تمام نکات موجود در آن را مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله جامع حسابداری شرکت ها چگونه انجام می شود را مطالعه کنید تا با انواع حسابداری شرکتها در موسسه حسابداری و مالی حسابا […]

حسابداری و حسابرسی
حسابرسی صورت های مالی شرکت ها

5/5 - (2 امتیاز) حسابرسی صورت های مالی شرکت ها از آن دسته کارهایی می باشد که نیاز به تخصص دارد. بنابراین انجام چنین کاری در شرکت‌ها و موسسات بسیار امری مهم به شمار می رود. موسسه خدمات مالی و حسابداری حسابا می‌تواند در انواع خدمات حسابداری در تهران به شما کمک بسیاری کند. صورت مالی چیست؟ […]

حسابداری و حسابرسی
صورت معاملات فصلی و راه های تنظیم گزارشات فصلی

5/5 - (3 امتیاز) صورت معاملات فصلی یا گزارشات فصلی و نحوه ارسال آن ها در این مقاله به طور کلی شرح می دهیم. برای ارائه گزارش های صریح و کاملاً شفاف به سازمان های مالیاتی نیاز است کلیه فعالیت های صورت گرفته مالی و اقتصادی کسب و کار برپایه استانداردهای تعیین شده ثبت و ضبط […]

فرم ارسال نظرات کاربر